asyan.org
добавить свой файл
1Оновлення змісту освіти і нова організація навчально-виховного процесу дозволяє сформувати особистість

 • з гарним інтелектуальним рівнем розвитку згідно його можливостей;

 • здатність адаптуватися в соціальних умовах;

 • з відповідальним відношенням до знань, праці і навколишнього світу;

 • Володіти набором ключових якостей у всіх сферах. • „ Впровадження епізодів колективно-групового навчання при вивченні географії “Задачі педагогічної діяльності

 • сформувати пізнання предмету, сформувати їх особистісну і соціальну значність предмету для учнів ;

 • розвинути інтелектуально, сформувавши якість мислення характерну для використання в житті;

 • виховати особистість, не тільки орієнтовану на навколишнє середовище, але і здатну раціональному використанню і збереженню природних ресурсів.

 • навчання однією групи учнів чи цілого класу;

 • кількість слухачів завжди більша, ніж тих, хто говорить ;

 • учні в кожен момент часу працюють разом чи індивідуально над одним завданням із наступним контролем результатів;

 • учнів, об'єднаних спільною навчальною метою;

 • вчитель керує роботою кожного учня опосередковано, через завдання, якими він спрямовує діяльність групи;

 • поєднання та застосування на різних етапах навчань ;

 • формами і методами навчання і може застосовуватися на різних етапах навчання ;

 • розвиток навичок між особистісного спілкування у невеликих групах.Форми і методи роботи :

 • Урок - конференціяУрок - дослідження

 • Урок - дослідженняУрок - подорож

 • Урок - подорожУрок -

 • Урок -

 • проектФорми і методи роботи :

 • Уроки-лекції

 • Урок-експедиція

 • Урок- суд

 • Урок-подорож

 • Урок-пригода

 • Урок-дискусія

 • Урок-пошук

 • Урок-практикум…Результати педагогічної діяльностіКерівник творчої групи вчителів природничого року