asyan.org
добавить свой файл
1

Назва проекту. Скільки коштує хліб?

Учасники проекту. Вчитель біології, вчитель математики, учні

Обґрунтування вибору проблеми:

 • формування активної життєвої позиції;

 • формування критичного мислення слабозорих учнів;

 • формування самоосвітньої компетенції;

 • організація дослідницько – пошукової діяльності;

 • розвиток інтересу учнів до предметів;

 • згуртування учнівського колективу;

 • пошук і прияв обдарувань дітей, формування комунікативної компетенції.

Мета:

 • формування шанобливого ставлення до хліба;

 • прикладна спрямованість знань;

 • збагачування уявлень про вирощування та виробництво хліба;

 • полегшення сприйняття і засвоєння навчального матеріалу через;

 • розширення міжпредметних зв’язків;

 • розширювати словниковий запас;

 • вчити експериментувати, робити висновки;

 • стимулювати прагнення до самовдосконалення.

Характеристика проекту. Міжпредметний, колективно – груповий, дослідницький, творчий, практично – орієнтований, навчально - виховний

Прогнозований результат:

 • зміна ставлення учнів до хлібу;

 • опрацювання додаткової інформації з предметів;

 • формування вміння і бажання змінити навколишній світ на краще;

 • формувати вміння ставити мету та планувати шляхи її досягнення;

 • оформлення проектних робіт учнів;

 • розвиток ораторських здібностей;

 • посилення згуртованості колективу.

Етапи реалізації завдань проекту.

Діагностично – прогностичний етапЗавдання:

 • осмислення необхідності розширення знань з тем: « Відсотки», «Родина злакові » та практичного їх застосування;

 • допомогти учням зрозуміти характер майбутньої роботи та її мету;

 • ознайомити школярів із суттю проекту та основними етапами його проведення;

 • мотивувати учнів до подальшої діяльності через набуття життєвої компетентності (зробити добру справу для свого найближчого оточення, здобути авторитет та повагу серед шкільного колективу та місцевої громади, взяти участь у представленні результатів своєї роботи на загальношкільному рівні тощо).

^ Підготовчий етап

Якісна та продуктивна реалізація проекту великою мірою залежить від попередньої підготовки та компетентності самих школярів, тобто наявності у них необхідних знань та вмінь.

Завдання: вивчення актуальних проблем шкільної громади та вибір проблеми для вирішення ( нечемне відношення до хліба).

Під час вибору проблеми були враховані наступні чинники:

-        наскільки запропонована проблема важлива та актуальна для шкільної громади;

-        чи буде цікаво школярам працювати над її вирішенням;

-        наскільки реальним буде спосіб практичного вирішення проблеми.

Вибір теми був здійснений самими школярами та схвалений більшістю класу.

^ Змістово – пошуковий етап

Групи учнів

Індивідуальні завдання для групи

Результати роботи

1 група

Експериментальним шляхом встановити відсоток схожості зернових культур

Визначити відсоток схожості зернових та побудувати діаграму

2 група

Провести моніторингові дослідження з питання кількості вживання хлібу учнями школи та їх батьків

Побудувати діаграми за кількістю і сортами вживаного хліба. Виконати математичні розрахунки собівартості хліба

3 група

Організувати віртуальну екскурсію на хлібокомбінат та до Київського музею хліба

Створити презентацію та пам’ятки для учнів «10 заповідей про хліб»

Під час збору необхідного матеріалу школярі не обмежувались інформацією із одних вуст, а зверталися до різноманітних джерел інформації. Джерелами інформації були:

-        бібліотека;

-        ресурси Інтернету;

-        вчителі школи;

-        учнівський колектив;

-        працівники торгівлі;

-        електронні засоби спілкування;

-        працівники Конотопського хлібокомбінату.

Узагальнюючий

Завдання:

 • систематизувати та проаналізувати отриманий матеріал,

 • написати пам’ятку «10 заповідей про хліб» та поширити серед учнів інших шкіл,

 • підготувати презентацію,

 • виступити перед учнями школи,

 • використовувати під час навчального процесу,

 • створити стіннівку,

 • проаналізувати результати роботи над проектом і з’ясувати у учнів:

-        Чого і як вони навчилися?

-        Що можна було б зробити інакше?

-        Які переваги надає групова співпраця?

-        Які були недоліки роботи в групах?

-        Що вдалося найкраще?

 • визначитись з темою для створення нового проекту