asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4
Індекс

Назви направленої діяльності та справ

Термін зберігання

Відповідальний за ведення та зберігання
^ 01 Документи вищих установ
01-01

Урядові та галузеві документи про освіту

( постанови, накази, інструкції, рішення колегії , листи Міністерства освіти і науки молоді та спорту України) (копії )

доки не мине потреба

Директор

Борох Л.О.
01-02

Рішення та розпорядження райдержадміністрації районної Ради, селищної Ради

доки не мине потреба

Директор

Борох Л.О.
01-03

Накази Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації, відділу освіти Золочівської облдержадміністрації

доки не мине потреба

Директор

Борох Л.О.
^ 02 Організаційно – нормативна документація
02-01

Матеріали державної атестації навчального закладу

постійно

Директор

Борох Л.О.
02-02

Статут школи, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ( ЄДРПОУ)

постійно

Директор

Борох Л.О.
02-03

Технічний паспорт закладу

постійно

Директор

Борох Л.О.
02-04

Акти передачі і прийому складені при заміні керівництва

постійно

Директор

Борох Л.О.
02-05

Акти готовності закладу до нового навчального року

постійно

Директор

Борох Л.О.
02-06

Колективний договір між адміністрацією та профспілковою організацією

постійно

Директор

Борох Л.О.
02-07

Зведена номенклатура закладу

постійно

Директор

Борох Л.О.

^ 03 Розпорядча документація закладу
03-01

Накази з основної діяльності

постійно

Директор

Борох Л.О.
03-02

Накази з кадрових питань

75 років

Директор

Борох Л.О.
03-03

Накази щодо обліку руху учнів

10 років

Директор

Борох Л.О.
03-04

Журнал реєстрації наказів з основної діяльності

постійно

Директор

Борох Л.О.
03-05

Журнал реєстрації наказів з кадрових питань

75 років

Директор

Борох Л.О.
03-06

Книга реєстрації наказів щодо обліку руху учнів

10 років

Директор

Борох Л.О.
03-07

Журнал обліку руху учнів

10 років

ЗДН Касьян Н.І
03-08

Вхідна документація

5 років

Секретар – друкарка

Сухоставська Я.А.
03-09

Вихідна документація

5 років

Секретар – друкарка

Сухоставська Я.А
03-10

Журнал реєстрації вхідної документації

5 років

Секретар – друкарка

Сухоставська Я.А
03-11

Журнал реєстрації вихідної документації

5 років

Секретар – друкарка

Сухоставська Я.А
03-12

Книга реєстрації нарад при директорі

5 років

Секретар – друкарка

Сухоставська Я.А
03-13

Протоколи засідань педагогічної ради. Матеріали педагогічної ради

25 років

Директор

Борох Л.О.
03-14

Книга реєстрації нарад при заступниках

5 років

ЗДН Касьян Н.І
03-15

Журнал реєстрації телефонограм

1 рік

Секретар – друкарка

Сухоставська Я.А
03-16

Журнал обліку звернення громадян

3 роки

Директор

Борох Л.О.
03-17

Матеріали щодо розгляду звернення громадян

3 роки

Директор

Борох Л.О.
03-18

Матеріали по виконанню Закону України

« Про доступ до публічної інформації»

постійно

Директор

Борох Л.О.
03-19

Матеріали по виконанню Закону України

« Про засади запобігання та протидії корупції»

постійно

Директор

Борох Л.О.
03-20

Матеріали по виконанню Закону України

« Про захист персональних даних»

постійно

Директор

Борох Л.О.
03-21

Контрольно – візитаційна книга

10 років

Директор

Борох Л.О.
03-22

Журнал реєстрації відряджень

3 роки

Секретар – друкарка

Сухоставська Я.А
03-23

Книга записів наслідків внутрішнього контролю

5 років

Борох Л.О.

Касьян Н.І.

Виноградова Т.А.
03-24

Розклад уроків

1 рік

ЗДН Касьян Н.І
03-25

Каталог навчальних програм

1 рік

ЗДН Касьян Н.І
03-26

Матеріали районних нарад керівників

1 рік

Директор

Борох Л.О.

^ 04 Планово – звітна документація
04-01

Програми концепції розвитку закладу

постійно

Директор

Борох Л.О.
04-02

Річний план роботи школи

постійно

Директор

Борох Л.О.
04-03

Щомісячні плани роботи

1 рік

Директор

Борох Л.О.

04-04

Робочий навчальний план

3 роки

Директор

Борох Л.О.
04-05

Листи доручення

3 роки

ЗДВ

Виноградова Т.А
^ 05 Документи щодо забезпечення

гарантованого права на освіту
05-01

Звіти за формою ЗНЗ -1, № 77-РВК та інші.

постійно

ЗДН Касьян Н.І
05-02

Алфавітна книга запису учнів

50 років

Директор

Борох Л.О.
05-03

Книга обліку і видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту

75 років

Директор

Борох Л.О.
05-04

Книга обліку і видачі атестатів про повну загальну середню освіту.

75 років

Директор

Борох Л.О.
05-05

Книга обліку і видачі Похвальних листів і Похвальних грамот

25 років

Директор

Борох Л.О.
05-06

Протоколи загальношкільних батьківських зборів

5 років

ЗДВ

Виноградова Т.А
05-07

Класні журнали

5 років

Секретар – друк.

Сухоставська Я.А, архів
05-08

Журнал обліку пропущених і замінених уроків

5 років

ЗДН Касьян Н.І
05-09

Журнали обліку занять з учнями, які навчаються за індивідуальною формою

5 років

ЗДН Касьян Н.І
05-10

Журнали обліку роботи факультативів, гуртків, секцій

1 рік

ЗДВ

Виноградова Т.А
05-11

Особові справи учнів

3 роки після закінчення школи

ЗДН Касьян Н.І
05-12

Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників

1 рік

Директор

Борох Л.О.
05-13

Штатний розпис закладу

1 рік

Директор

Борох Л.О.
05-14

Тарифікаційні списки

25 років

ЗДН Касьян Н.І
05-15

Матеріали обліку дітей у мікрорайоні школи

3 роки

ЗДН Касьян Н.І
05-16

Відомості про мережу і контингент учнів

1 рік

ЗДН Касьян Н.І.
05-17

Матеріали з питань працевлаштування учнів

10 років

ЗДН Касьян Н.І
05-18

Матеріали по роботі Ради школи

3 роки

ЗДВ

Виноградова Т.А
05-19

Матеріали по харчуванню

3 роки

ЗДВ

Виноградова Т.А


^ 06 Навчальна робота
06-01

Матеріали щодо початку та закінчення навчального року

3 роки

ЗДН Касьян Н.І
06-02

Матеріали державної підсумкової атестації

5 років

ЗДН Касьян Н.І
06-03

Протоколи державної підсумкової атестації

5 років

ЗДН Касьян Н.І
06-04

Матеріали щодо замовлення та видачі документів про освіту

постійно

Директор

Борох Л.О.
06-05

Матеріали про організацію профільного і допрофільного навчання

5 років

Директор

Борох Л.О.


<< предыдущая страница   следующая страница >>