asyan.org
добавить свой файл
1

Електронний каталог Січень 2011

Нові надходження до бібліотеки КОІПОПК

74.580

А43

Актуальные проблемы педагогической инноватики: материалы междунар. науч.-практ. конф., 22-23 апр. 2009 г. / под. ред. В.П.Делия. – Балашиха: ИСЭПиМ, 2009. – 373с.

74.266.3

Б25

Барнінець, О.В. Використання ігор на уроках історії у 7-8 класах / О.В.Барнінець. – Х.: Основа, 2011. – 141, [3] с. – (Б-ка журн. «Історія та правознаство»; вип. 1 (85)).

74.105

Б40

Безцінний порадник для батьків майбутніх школярів / С.Харитонова, І.Корнієнко, Ю.Паркаренко [та ін.]. – К.: Шк. світ, 2009. – 120 с. – (Серія «Психологічна скарбничка»).

74.262.22

Б48

Бережной, Ю.А. Як школяру розповісти про атомні ядра / Ю.А.Бережной, Н.М.Бичкова. – Х.: Основа, 2011. – 111, [1] с. – (Б-ка журн. «Фізика в школах України»; вип. 1 (85)).

74.268.1Укр

Б90

Будова слова: 3 клас / упоряд.: Т.В.Бишова, Т.В.Комарянська. – К.: Шк. світ, 2011. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

74.262.21

В19

Василенко, О.О. Серенада математиці – 3: розвідки до класиків / О.О.Василенко. – Х.: Основа, 2011. – 111, [1] с. – (Б-ка журн. «Математика в школах України»; вип. 1 (97)).

85.31(4Укр)я73

В97

Верещагіна, О.Є. Історія української музики ХХ століття: навч. посіб. / О.Є.Верещегіна. – К.: Освіта України, 2008. – 268 с.

74.3

В51

Виправлення вад мовлення у дошкільників / упоряд. В.Л.Чайко. – К.: Шк. світ, 2009. – 112 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

85.143(4Укр)л6

О-66

Володимир Орловський (1842-1914). Микола Пимоненко (1862-1912): альбом / Нац. худ. музей України; авт. проекту А.Мельник. – Хмельницький: Галерея, 2006. – 192 с.: іл. – Укр., англ.

74.3

Г97

Гуцал, Л.Л. Корекція заїкання у молодших школярів: навч-метод. посіб. / Л.Л.Гуцал, С.П.Миронова. – К.: Шк. світ, 2010. – 120 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

63.3(4Укр)я2

Е64

Енциклопедія історії України. Т. 3: Е–Й / редкол.: В.А.Смолій (голова) [та ін.]. – К.: Наукова думка, 2005. – 672 с.: іл.

63.3(4Укр)я2

Е64

Енциклопедія історії України. Т. 4: Ка–Ком / редкол.: В.А.Смолій (голова) [та ін.]. – К.: Наукова думка, 2007. – 528 с.: іл.

63.3(4Укр)я2

Е64

Енциклопедія історії України. Т. 5: Кон–Кю / редкол.: В.А.Смолій (голова) [та ін.]. – К.: Наукова думка, 2008. – 568 с.: іл.

63.3(4Укр)я2

Е64

Енциклопедія історії України. Т. 6: Ла–Мі / редкол.: В.А.Смолій (голова) [та ін.]. – К.: Наукова думка, 2009. – 784 с.: іл.

88.8

Є27

Євтушенко, І.В. Використання казок в роботі психолога / І.В.Євтушенко, С.М.Аврамченко. – К.: Марич, 2011. – 96 с. – (Психологічний інструментарій). – Бібліогр.: с. 89.

74.66

З-17

Зайченко, М.В. Інструментарій соціального педагога / М.В.Зайченко. – К.: Шк. світ, 2011. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

74.268.1Англ

З-93

Зуєва, М.В. Стимулюємо розвиток учнів / М.В.Зуєва. – Х.: Основа, 2011. – 95, [1] с. – (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; вип. 1 (97)).

74.100

І-66

Інноваційна практика в роботі вихователя ДНЗ: метод. посіб. / Н.Дятленко, А.Гончаренко, А.Шевчук [та ін.]. – К.: Шк. світ, 2010. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

88.8

К21

Карабаєва, І. Психологам про уяву дошкільників / І.Карабаєва. – К.: Шк. світ, 2009. – 120 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

63.3(4Укр)л6

К50

Клочко, Д.В. Моя Україна: альбом світлин / Д.В.Клочко; передм. Т.В.Компаніченка. – К.: Вища школа, 2009. – 239 с.: іл.

74.268.34Укр

К71

Косогова, О.О. Розвиток зв’язного мовлення: написання твору-роздуму / О.О.Косогова, Л.Г.Муковоз. – Х.: Основа, 2011. – 155, [5] с.: іл. – (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу»; вип. 1 (86)).

88.8

К75

Кочерга, О.В. Психофізіологія шестирічних першокласників і адаптація до школи / О.В.Кочерга. – К.: Шк. світ, 2010. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

88.8

Л64

Литвиненко, С.А. Ігротерапія / С.А.Литвиненко. – К.: Шк. світ, 2010. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

74.204.2

М29

Мартинець, Л.А. Імідж сучасного вчителя / Л.А.Мартинець; упоряд. І.М.Рожнятовська. – К.: Шк. світ, 2011. – 96 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

74.1

М47

Меленець, Л. Дитячий садок. Накази з питань основної діяльності / Л.Меленець. – К.: Шк. світ, 2009. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

83.34Укр1-8

М48

Мельниченко, В.Ю. Тарас Шевченко в Москві / В.Ю.Мельниченко. – К.: Либідь, 2009. – 740 с.: іл. – (Б-ка Шевченківського комітету).

88.8

М52

Мерзлякова, О. Інтерактивні заняття психолога з батьками / О.Мерзлякова. – К.: Шк. світ, 2008. – 120 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

74.104

М54

Методичний кабінет у дитячому садку / Т.Вороніна, І.Стеценко, М.Мосієнко [та ін.]. – К.: Шк. світ, 2008. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

85.103(4Укр)6 л6

Д94

Михайло Дерегус: альбом / Мін-во культури і мистецтв України, Нац. худ. музей України, Нац. спілка худ. України; авт. вступ. ст. М.М.Костюченко. – К.: Промінь, 2005. – 96 с.: іл. – (Видатні українські художники ХХ століття).

85.12(4Укр)л6

М89

Музей українського народного декоративного мистецтва: альбом / кер. проекту А.Ф.Вялець; наук. ред. Л.С.Білоус; упоряд., написання ст. і текст.: Л.С.Білоус, І.І.Бекетова, А.В.Гассанова [та ін.]. – К.: Мистецтво, 2009. – 352 с.: іл. – Укр., англ., рез. рос. і фр. мовами.

74.104

Н12

На допомогу вихователю-методисту / Т.Вороніна, І.Стеценко, М.Мосієнко [та ін.]. – К.: Шк. світ, 2009. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

85.113(4Укр)л6

Н30

Народне зодчество: альбом / авт. тексту та упоряд. Л.Прибєга. – К.: Мистецтво, 2009. – 320 с.: іл. – (Архітектурні перлини України). – Текст укр., англ., рез. та текстівки рос. і фр. мовами.

85.103(4Укр)л6

Н35

Національний художній музей України: альбом / кер. проекту, авт. конц. А.Мельник; наук. кер. та упоряд. О.Лагутенко. – К.: Артанія Нова, 2003. – 415 с.: іл. – Укр. та англ. мовами.

88.8

Н48

Некрасова, І.М. Психологія і педагогіка проблемних підлітків. Ч. 1 / І.М.Некрасова, В.В.Седнєв. – К.: Марич, 2010. – 92 с. – (Психологічний інструментарій).

74.580

О-64

Организация инновационной деятельности в вузе: монография / Л.В.Кожитов, П.А.Златин, В.А.Дёмин [ и др.]. – М.: МГИУ, 2009. – 296 с.

74.104+51.23

О-64

Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі / упоряд.: Н.В.Омельяненко, Н.М.Курочка. – К.: Шк. світ, 2010. – 160 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

88

П16

Панок, В.Г. Психологічна служба вищого навчального закладу (організаційно-методичні аспекти): метод. посіб. / В.Г.Панок, В.Д,Острова. – К.: Освіта України, 2010. – 230 с.

74.104

П24

Педагогічна рада у дитячому садку / упоряд.: Т.Вороніна, І.Стеценко. – К.: Шк. світ, 2010. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

85.143(4Укр)л6

С81

Петро Столяренко: альбом / кер. проекту А.Мельник; упоряд. Ю.Литвинець. – Хмельницький: Галерея, 2007. – 303 c.: іл. – Укр., англ.

63.3(4Укр)

П44

Подов, В.І. Історія Донбасу / В.І.Подов, В.С.Курило. – Луганськ: ЛНУ ім. Т.Шевчека, 2009. – 300 с.: іл.

74.265.1

П47

Позакласні заходи з валеології / упоряд. Н.Чиренко. – К.: Шк. світ, 2011. – 112 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

74.262.4

П47

Позакласні заходи з хімії. Вип. 7 / уклад. В.М.Шуліка. – Х.: Основа, 2011. – 94, [2] с. – (Б-ка журн. «Хімія»; вип. 1 (97)).

71(4Укр)я2

П58

Попович, М. Культура: ілюстрована енциклопедія України / М.Попович. – К.: Балтія-Друк, 2009. – 184 с.: іл.

63.3(4Укр)624

Р15

Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р.: документи ГДА СБ України. Т. 3 / упоряд.: В.Даниленко, С.Кокін. – К.: Києво-Могилянська академія, 2009. – 1311 с. – (Серія «Більше не таємно»).

85(4Укр)

Р59

Роглєв, Х.Й. Легендарні села України / Х.Й.Роглєв, Ю.Л.Бошицький, І.А.Голубаха [та ін.]; під. заг. ред. Ю.Л.Бошицького. – К.: Книга, 2009. – 256 с.: іл. – (Культурно-історична спадщина України). – Укр., англ.

74.105

Р60

Родинне виховання: сучасні підходи / упоряд.: Т.Вороніна, О.Мельник. – К.: Шк. світ, 2010. – 112 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

74.200.526

Р83

Руденко, Є.В. Методики професійної психодіагностики / Є.В.Руденко. – К.: Шк. світ, 2011. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

74.262.21

С13

Савченко, Л.В. Математичний гурток: 6-8 класи / Л.В.Савченко. – К.: Шк. світ, 2011. – 136 с. ­– (Б-ка «Шк. світу»).

88.8

С34

Сидоренко, Н.О. Перший раз у перший клас: адаптація дитини до навчання / Н.О.Сидоренко. – К.: Шк. світ, 2009. – 176 с. – (Серія «Психологічна скарбничка»).

74.105+74.205

С40

Система роботи з батьками: модель співпраці міського відділу освіти і навчальних закладів / Т.Вороніна, І.Стеценко, М.Мосієнко [та ін.]. – К.: Шк. світ, 2008. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

74.268.1Укр

С44

Скоблікова, О.В. Розвиток комунікативного мовлення першокласників / О.В.Скоблікова. – Х.: Основа, 2011. – 159, [1] с. – (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; вип. 1 (85)).

74.104я73

С71

Специализация «Управление дошкольным образовательным образованием»: учеб.-метод. комплекс / под ред. С.Ф.Багаутдиновой. – 2-е изд, испр. и доп. – Магнитогорск: МаГУ, 2010. – 234 с.

74.262.6

С76

Стадник, О.Г. Відкриття і дослідження океанів: матеріали до уроків / О.Г.Стадник. – Х.: Основа, 2011. – 96 с. – (Б-ка журн. «Географія»; вип. 1 (85)).

88.8

С84

Стреж, Л.В. Сходинки адаптації дітей раннього віку / Л.В.Стреж. – К.: Шк. світ, 2009. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

74.200.58

С92

Сценарії заходів / упоряд. І.Горбова. – К.: Шк. світ, 2011. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

85.335.41(4Укр)

Т35

Терещенко, А.К. Анатолій Солов’яненко. Творчий шлях / А.К.Терещенко: добір і упоряд. ілюстратив. матеріалу С.Солов’яненко. – К.: Либідь, 2009. – 352 с.: іл. – (Б-ка Шевченківського комітету).

74.262.8

Т39

Тиждень біології в школі. Вип. 7 / уклад. К.М.Задорожний. – Х.: Основа, 2011. – 142, [2] с. – (Б-ка журн. «Біологія»; вип. 1 (97)).

74.200.504

Т48

Ткачов, С.І. Громадянська освіта учнівської молоді: історико-педагогічні аспекти та термінологічне поле / С.І.Ткачов. – Х.: Основа, 2011. – 96 с. – (Б-ка журн. «Управління школою»; вип. 1 (97)).

74п я73

Т58

Топоровский, В.П. Аналитическая компетентность педагога: технологии развития, педагогический анализ, методы и формы оценки: учеб.-метод. пособ. / В.П.Топоровский. – 2-е изд., стереотип. – М.: Планета, 2011. – 176 с. – (Управление школой).

74.100.5

Т84

Туник, І.А. Права та обов’язки дітей та дорослих за педагогічними принципами В.Сухомлинського / І.А.Туник. – К.: Шк. світ, 2009. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

63.3(4Укр)

У45

Україна в добу «Великого терору»: 1936 – 1938 роки / авт.-упоряд. Ю.Шаповал [та ін.]. – К.: Либідь, 2009. – 544 с.: іл.

85.143(4Укр)л6

У45

Український живопис ХІХ – ХХ с. з колекції НХМУ: альбом / авт. проекту А.Мельник; упоряд. О.Жбанкова. – Хмельницький: Галерея; К.: Артанія Нова, 2005. – 272 с.: іл. – Укр. та англ. мовами.

85.143(4Укр)л6

У45

Український живопис ХХ – початку ХХІ ст. з колекції НХМУ: альбом / авт. проекту А.Мельник; упоряд. Ю.Литвинець. – Хмельницький: Галерея; К.: Артанія Нова, 2006. – 304 с.: іл. – Укр. та англ. мовами.

85.143(4Укр)л6

У45

Український іконопис ХІІ – ХІХ ст. з колекції НХМУ: альбом / авт. проекту А.Мельник; упоряд. Ю.Литвинець. – Хмельницький: Галерея, 2004. – 256 с.: іл. – Укр. та англ. мовами.

85.103(4Укр)6 л6

У45

Український модернізм 1910-1930 / Нац. худ. музей України; кер. проекту А.Мельник. – Хмельницький: Галерея, 2006. – 288 с.: іл. – Укр., англ.

74.204.23

Х94

Хромова, О.Л. Класному керівнику: батьківські збори: 5-9 класи / О.Л.Хромова. – К.: Шк. світ, 2011. –128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

67.404.3

Ц94

Цимбалюк, В.С. Інформаційне право (основи теорії і практики): монографія / В.С.Цимбалюк. – К.: Освіта України, 2010. – 388 с.