asyan.org
добавить свой файл
1Київська обласна державна адміністрація

ГОЛОВНЕ Управління освіти І науки

01001 м. Київ, Хрещатик, 6, тел.: 278-21-62, e-mail: kyiv-oblosvita@cyfra.net Web: www.kyiv-oblosvita.gov.ua


Н А К А З


«11» жовтня 2011 року № 332

м. Київ


Про організацію та проведення

обласного етапу Всеукраїнського

конкурсу-захисту сучасної моделі

навчального закладу – Школи

сприяння здоров’ю

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 №14 «Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки, наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 20.07.2011 №828 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс – захист сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров'ю», Програми розвитку системи освіти Київської області на 2011-2014 роки та продовження роботи з розвитку Національної мережі Шкіл сприяння здоров’ю, зміцнення здоров’я дітей і учнівської молоді, формування у них позитивної мотивації на здоровий спосіб життя


НАКАЗУЮ:


 1. Провести у січні-квітні 2012 року міський/районний та обласний етапи Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю (далі – Конкурс).
 1. Затвердити Умови організації та проведення Конкурсу (додаток 1), склад організаційного комітету та журі Конкурсу (додаток 2).
 1. Управлінню професійної, вищої освіти, науки, інноваційної діяльності та кадрового забезпечення навчальних закладів (Лисенко І.Е.), відділу дошкільної, позашкільної, загальносередньої освіти (Коваленко В.П.), відділу інтернатних закладів та соціального виховання (Марченко Т.М.) головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації сприяти організації і проведенню Конкурсу в навчальних закладах Київської області.

 2. Керівникам відділів освіти районних державних адміністрацій, міських рад, управлінь освіти, управлінь освіти і науки міських рад:


4.1. Забезпечити організацію та проведення у січні-лютому 2012 року районного, міського етапу Конкурсу.


4.2. Сприяти організації та проведенню у лютому 2012 року районних, міських презентацій сучасних моделей навчальних закладів – Шкіл сприяння здоров’ю із залученням представників місцевих органів самоврядування та виконавчої влади, батьківської громадськості та учнівського самоврядування, громадських організацій та об’єднань, працівників медичної галузі, засобів масової інформації.


4.3. Подати організаційному комітету заявку про участь навчальних закладів району/міста в обласному етапі Конкурсу та необхідні матеріали, визначені Умовами його проведення до 15.03.2012.


 1. Київському обласному інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (Клокар Н.І.):
  1. Провести обласний етап Конкурсу у березні-квітні 2012 року.
  1. Подати заявку про участь навчальних закладів області у Всеукраїнському етапі Конкурсу та конкурсні матеріали переможців обласного етапу до організаційного комітету Всеукраїнського етапу Конкурсу до 01.05.2012.
  1. Опублікувати матеріали кращого досвіду роботи у навчально-методичному збірнику «Формування культури здорового життя: проблеми та досвід роботи» (травень 2012 року).
 1. Опублікувати наказ в інформаційно-методичному збірнику головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (жовтень 2011 року).
 1. Банк даних про мережу Шкіл сприяння здоров’ю розмістити на освітньому порталі Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.
 1. Контроль за виконанням наказу покласти на ректора Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів Клокар Н.І.^ Начальник головного управління В.Г. Бутник


Додаток 1


ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації


«11» жовтня 2011 року №332


^ Умови

організації та проведення

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту

сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю


І. Загальні положення


1.1. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу – захисту сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров'ю» (далі – Конкурс) проводиться Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів та головним управлінням освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

1.2. Конкурс проводиться з метою подальшого розвитку мережі Шкіл сприяння здоров’ю, залучення батьківської громадськості, представників медичної галузі, органів місцевого самоврядування та громадських організацій до проведення превентивних заходів з профілактики негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі, формування в учнів культури здоров’я.

1.3. Конкурс передбачає реалізацію таких завдань:

визначення та підтримка навчальних закладів, пріоритетним напрямом діяльності яких є збереження і зміцнення здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу;

формування у дітей та учнівської молоді позитивної мотивації на здоровий спосіб життя;

подальший розвиток та впровадження інноваційних здоров’язбережувальних технологій навчання і виховання в практику роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів (далі – навчальні заклади);

створення цілісної, педагогічно доцільної системи виховання, що забезпечує функціонування здорового освітнього середовища в навчальних закладах;

оновлення матеріальної бази навчальних закладів з метою забезпечення духовного, інтелектуального, фізичного й соціального розвитку дітей та учнівської молоді;

вивчення та поширення кращого досвіду трансформації закладу освіти в Школу сприяння здоров’ю.


ІІ. Учасники конкурсу


  1. Учасниками Конкурсу є навчальні заклади всіх типів і форм власності (далі – Учасники).

  2. Учасники мають право після завершення кожного етапу Конкурсу ознайомитися з експертною оцінкою журі.


ІІІ. Умови, терміни проведення Конкурсу


3.1. Обласний етап Конкурсу проводиться Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів та головним управлінням освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

3.2. Конкурс проводиться за такими номінаціями:

дошкільний навчальний заклад − Школа сприяння здоров'ю;

загальноосвітній навчальний заклад − Школа сприяння здоров'ю;

професійно-технічний навчальний заклад − Школа сприяння здоров'ю;

позашкільний навчальний заклад − Школа сприяння здоров'ю.

3.3. Конкурс проводиться у три етапи:

1-й етап: міський/районний – січень-лютий;

2-й етап: обласний – березень-квітень (за участю навчальних закладів, які стали переможцями першого етапу);

3-й етап: всеукраїнський – травень-червень (за участю навчальних закладів, які стали переможцями другого етапу).

3.4. Всеукраїнський етап Конкурсу проводиться в місті Києві у травні – червні Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

ІV. Журі конкурсу


4.1. Для проведення Конкурсу створюються організаційний комітет та журі, склад яких затверджується наказом місцевого органу управління освітою.

4.2. Голова журі:

 • організовує роботу членів журі;

 • проводить засідання журі;

 • бере участь у визначенні переможців;

 • відповідає за оформлення результатів експертного оцінювання конкурсних матеріалів.

4.3. Журі обласного етапу Конкурсу:

 • розробляє критерії експертного оцінювання конкурсних матеріалів;

 • забезпечує об'єктивність експертного оцінювання конкурсних матеріалів;

 • визначає навчальні заклади, що стали переможцями обласного етапу, рекомендує їх до участі у ІІІ (Всеукраїнському) етапі Конкурсу;

 • за підсумками обласного та всеукраїнського етапів рекомендує навчальні заклади до складу обласної мережі Шкіл сприяння здоров'ю;

 • передає конкурсні матеріали на обласну виставку «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї і технології».


V. Вимоги до представлення та
письмового оформлення матеріалів для участі у Конкурсі


5.1. Показники оцінювання діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров'ю:

 • наявність власної концептуальної моделі навчального закладу як Школи сприяння здоров'ю та її науково-методичне обґрунтування;

 • навчально-методичне забезпечення функціонування навчальних закладів як Шкіл сприяння здоров`ю;

 • досвід роботи навчального закладу в регіоні як Школи сприяння здоров'ю;

 • наявність системи комплексного моніторингу результативності організації інформаційно-просвітницької роботи з формування в учнів навичок здорового способу життя;

 • проведення виховних справ, масових акцій, реалізація проектів, пов’язаних із пропагандою здорового способу життя;

 • проведення науково-практичних конференцій, семінарів, навчальних тренінгів з підготовки педагогічних працівників до формування в учнів навичок здорового способу життя;

 • підготовка та видання навчально-методичних матеріалів з досвіду роботи навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю.


5.2. Для участі в обласному етапі Конкурсу матеріали надсилаються до 15.02.2012 організаційному комітету за адресою: навчально-методичний кабінет виховної роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кімната №305, корпус 2, вул. Ярослава Мудрого, 37, м. Біла Церква, Київська область, 09107.

Конкурсні роботи виконуються українською мовою, надсилаються в одному примірнику на твердих носіях; комп’ютерний набір: розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Обов’язково додається електронна версія в текстовому редакторі Word.

Для участі у Всеукраїнському етапі конкурсні роботи надсилаються у двох примірниках і не повертаються.


^ Перелік матеріалів


Заявка від місцевих органів управління освітою;

візитна картка навчального закладу (назва та повна адреса закладу, контактний телефон, прізвище, ім’я, по батькові директора та інша презентаційна інформація обсягом до 1 сторінки);

опис діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров`ю (до 6 сторінок друкованого тексту) за таким алгоритмом: відповідність змісту діяльності навчального закладу його меті і завданням як Школи сприяння здоров`ю; коротка творча характеристика педагогічного та учнівського колективів, новизна їх діяльності;

відгуки (місцевих органів управління освітою, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, батьків, науковців, громадських організацій, органів учнівського самоврядування тощо) про діяльність навчального закладу як Школи сприяння здоров`ю;

зміст роботи, наявність науково-дослідної та експериментальної роботи, результати психолого-педагогічної діагностики рівнів соціального, духовного, фізичного і психічного здоров`я учнів та їхнього ставлення до власного здоров`я та здоров`я інших людей, моніторингу стану здоров’я учасників навчально-виховного процесу, участь у ньому працівників установ охорони здоров`я, науковців, психологів та інших працівників;

інші матеріали, що характеризують діяльність навчального закладу (Статут, концепція, плани та програми, проекти, діагностичні та аналітичні матеріали, схеми, паспорти здоров’я, щоденники здоров’я, посібники, авторські творчі роботи, сценарії виховних справ, оформлені відповідно до вимог тощо).


^ VІ. Додаткова інформація для переможців Конкурсу,

який проводився у 2009 році


Навчальним закладам – переможцям попереднього Конкурсу для підтвердження їх ефективної діяльності як освітньо-інформаційних центрів Національної мережі Шкіл сприяння здоров’ю необхідно презентувати:

нові педагогічні напрацювання та досягнення педагогічного колективу за період з 2009 до 2012 року (авторські експериментальні програми, навчальні посібники, рекомендації та інші матеріали з проблеми формування у дітей навичок здорового способу життя, культури здоров’я);

навчальний заклад – супутник, якому була надана організаційна та методична допомога у його становленні як Школи сприяння здоров’ю.

У конкурсних матеріалах не допускається повторення інформації, яка була представлена у попередньому Конкурсі.


^ VІІ. Фінансові умови


Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів засновників Конкурсу в межах відповідних асигнувань, а також інших коштів, не заборонених законодавством.


Додаток 2


ЗАТВЕРДЖЕНО


^ Наказ головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації


«11» жовтня 2011 року №332


Організаційний комітет обласного етапу Конкурсу


 1. Бачинська Євгенія Миколаївна – голова організаційного комітету, проректор з науково-методичної роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук, доцент.

 2. Лисенко Ігор Едуардович – член організаційного комітету, заступник начальника головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації,  начальник управління професійної, вищої освіти, науки, інноваційної діяльності та кадрового забезпечення навчальних закладів.

 3. Нестерук Тамара Василівна – член організаційного комітету, директор Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини».

 4. Коваленко Володимир Петрович – член організаційного комітету, начальник відділу дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

 5. Нечипорук Надія Іванівна – член організаційного комітету, завідуюча навчально-методичним кабінетом дошкільної освіти Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

 6. Марченко Тетяна Миколаївна – член організаційного комітету, начальник відділу інтернатних закладів та соціального виховання головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

 7. Микитюк Людмила Володимирівна – секретар, методист навчально-методичного кабінету виховної роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.


Склад журі обласного етапу Конкурсу


 1. Клокар Наталія Іванівна – голова журі, ректор Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, доктор педагогічних наук, доцент.

 2. Алєксєєва Тетяна Олександрівна – член журі, завідуюча Іванківського Центру розвитку дитини «Веселка».

 3. Боярчук Ольга Іллівна – член журі, завідуюча навчально-методичним кабінетом виховної роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

 4. Бусленко Валентина Григорівна – член журі, вихователь-методист дитячого навчального закладу (Центр розвитку дитини) №12 «Джерельце».

 5. Гаврилюк Валерій Юрійович – член журі, завідуючий навчально-методичним кабінетом позашкільної освіти Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

 6. Грабовська Євгенія Дмитрівна – член журі, практичний психолог Державного ліцею м. Білої Церкви.

 7. Корж Тетяна Михайлівна – член журі, методист навчально-методичного кабінету дошкільної освіти Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

 8. Полтавцев Олександр Геннадійович – член журі, доцент кафедри управління освітою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

 9. Коваль Наталія Федорівна – член журі, заступник директора з виховної роботи загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 м. Білої Церкви.

 10. Кучеренко Вікторія Віталіївна – член журі, заступник директора з виховної роботи Боярської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Києво- Святошинського району.

 11. Шубко Інна Василівна – член журі, директор Вишгородської районної гімназії «Інтелект».

 12. Шкурат Людмила Іванівна – член журі, заступник директора з виховної роботи гімназії №2 м. Білої Церкви

 13. Пархоменко Юлія Олександрівна – член журі, заступник директора з виховної роботи Макарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3

 14. Чигрин Тетяна Володимирівна – член журі, методист районного методичного кабінету, який координує виховну роботу, відділу освіти Бориспільської районної державної адміністрації.

 15. Яременко Ніна Володимирівна – член журі, проректор з навчально-методичної роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук.Завідуюча навчально-методичним

кабінетом виховної роботи

Київського обласного інституту

післядипломної освіти педагогічних

кадрів О.І.Боярчук