asyan.org
добавить свой файл
1
Назва проекту: Золота пропорція – формула краси і гармонії


Тип проекту: Дослідницький


Клас: 6


Термін: 4 тижні


Ключові питання:

1. Чи можливо все описати мовою математики?

2. Де працюють відношення і пропорції?


Мета проекту: Ознайомити учнів з відношенням «золотий переріз», показати його практичне використання в житті людини.


Завдання проекту:

1. Домогтися засвоєння учнями математичних понять «відношення», «пропорція» через практичну спрямованість навчання математики.


2. Розвивати творчу активність учнів, створення умов для вияву ініціативи учнів під час вибору завдань.


3. Виховувати в учнів прагнення до самовдосконалення, задоволення від своєї праці.

^ Навчальні предмети, з якими пов'язаний проект:

біологія, географія, історія, природознавство.


Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

- поглиблення знань учнів про відношення і пропорції;

- ознайомлення з історичними відомостями про відношення «золотий переріз»;

- залучення учнів до використання дослідницьких методів під час вивчення тем шкільної програми.


^ Учні під час виконання проекту засвоюють навички:

- планувати свою діяльність, розподіляти обов'язки та узгоджувати свою діяльність з іншими, співпрацювати в групі;

- обговорювати результати роботи груп, оцінювати їх;

- аналізувати весь матеріал та структурувати його для подальшої роботи.


^ Клас поділяється на 6 груп:

«Теоретики», «Золотий переріз»,

«Геральдика», «Гармонія», «Досконалість», »Соціологи».


Епіграф: «Краса врятує світ» (Ф. Достоєвський).

«Золото випробовується вогнем, а талант - математикою» ( Л. Пачіолі ).


План уроку-презентації проекту


1. Відношення і пропорція.


2. Золотий переріз. Розмаїтість способів обчислення відношення довжин частин відрізка, утворених золотим перерізом.


3. Золотий переріз і геральдика країн світу.


4. Золота пропорція у природі.


5. Золотий переріз у мистецтві, архітектурі, скульптурі.


6. Гармонія золотого перерізу, сучасні уявлення про красу (соціологічне опитування).