asyan.org
добавить свой файл
1

Математика

За підручником М.В.Богдановича

(4 години на тиждень)п,птеми

Тема уроку

Дата

Домашнє завдання

І. Повторення вивченого в 1 класі

1

1

Вступ. Лічба в межах 20. таблиці додавання та віднімання чисел 2 і 3 в межах 10. Задачі на знаходження суми та на зменшення числа на кілька одиниць (№1-4)
№3, 4

2

2

Таблиці додавання і віднімання чисел 4 і 5 в межах 10. Нумерація чисел 1-20. Задачі на знаходження суми і різниці (остачі) (№5-15). Дод.зош., с.1
№14, 15

3

3

Вимірювання довжин відрізків у сантиметрах та дециметрах. Додавання і віднімання в межах 10. Порівняння чисел. Задачі на знаходження різниці (№16-24) Дод.зош., с.2
№23, 24

4

4

Назви компонентів дій додавання та віднімання. Таблиці додавання і віднімання чисел 6 та 7. Задачі на різницеве порівняння. Доба і тиждень. (№25-33) Дод.зош., с.3
№32, 33

5

5

Переставна властивість дії додавання в межах 10. Порівняння задач на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць

(№34-42) Дод.зош., с.4
№41, 42

6

6

Додавання і віднімання в межах 10. Порівняння задач на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Творча робота над задачею (доповнення задачі різними запитаннями)

(№43-48) Дод.зош., с.5
№47, 48

7

7

Додавання і віднімання в межах 10. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання (зв’язок дії додавання і віднімання). Задачі на знаходження невідомого доданка (№49-57)
№56, 57

8

8

Додавання і віднімання в межах 10. Додавання числа частинами. Складання задач за малюнком та відомим запитанням (№58-64)

Дод.зош., с.6
№63, 64

9

9

Прийоми додавання й віднімання по одному та групами. Порівняння виразу і числа. Розв’язування простих задач (№65-71)

Дод.зош., с.7
№70, 71

10

10

Випадки додавання і віднімання в межах 20, пов’язані з нумерацією чисел. Складання задач за аналогією. Рік та місяці. (№72-80) Дод.зош., с.8
№79, 80

11

11

Контроль навчальних досягнень.ІІ. Таблиці додавання і віднімання чисел. Задачі на дві дії. Дужки.

12

1

Аналіз контрольної роботи. Таблиці додавання і віднімання числа 2. Креслення відрізків. Складання і розв’язування простих задач. (№81-88) Дод.зош., с.9
№87, 88

13

2

Таблиці додавання і віднімання числа 3. Ламана лінія. Розв’язування простих задач. Знаходження значень виразів на дві дії. (№89-96) Дод.зош., с.10
№95, 96

14

3

Таблиці додавання і віднімання числа 4. Розв’язування простих задач різних видів. Вимірювання довжини ламаної лінії. (№97-105) Дод.зош., с.11
№104, 105

15

4

Вирази зі змінною. Позначення змінної буквою. Розв’язування і порівняння задач. (№106-113) Дод.зош., с.12
№112, 113

16

5

Таблиці додавання і віднімання числа 5. Підготовка учнів до ознайомлення зі складеною задачею. (№114-122) Дод.зош., с.13
№121, 122

17

6

Закріплення таблиць додавання і віднімання чисел 2, 3, 4. Вимірювання та порівняння довжин сторін трикутника. Розпізнавання геометричних фігур (№123-132) Дод.зош., с.14
№131, 132

18

7

Таблиці додавання і віднімання числа 6. Застосування переставної властивості при додаванні виду 5+6. Задачі на знаходження суми, які містять вислів „стільки, скільки”. (№133-140) Дод.зош., с.15
№139, 140

19

8

Таблиці додавання і віднімання числа 7. Застосування різних прийомів обчислення. Складання й розв’язування задач за схематичними записами умов. (№141-148). Дод.зош., с.16
№147, 148

20

9

Задачі на знаходження невідомого зменшуваного (ознайомлення). Повторення табличних випадків додавання і віднімання

(№149-155) Дод.зош., с.17
№154, 155

21

10

Таблиці додавання та віднімання числа 8. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного (№156-163). Дод.зош., с.18
№162, 163

22

11

Задачі на дві дії (ознайомлення). Знаходження значень виразів (№164-170). Дод.зош., с.19
№169, 170

23

12

Таблиці додавання та віднімання числа 9. Периметр многокутника. Пояснення даного розв’язання задачі (№171-177)

Дод.зош., с.20
№176, 177

24

13

Узагальнена таблиця додавання одноцифрових чисел. Знаходження за таблицею результатів додавання і віднімання. Розв’язування складених задач за поданим планом (№178-184).

Дод.зош., с.21
№183, 184

25

14

Розв’язування складених задач двома способами (ознайомлення). Порівняння виразів. Знаходження периметрів трикутників.

(№185-190) Дод.зош., с.22
№189, 190

26

15

Застосування дужок для запису виразів. Порядок виконання дій у виразах, що містять дужки. Розв’язування складених задач. (№191-198) Дод.зош., с.23
№197, 198

27

16

Знаходження значень виразів, що містять дужки. Розв’язування складених задач. (№199-208) Дод.зош., с.24
№207, 208

28

17

Контроль навчальних досягнень.ІІІ. Нумерація чисел від 21 до 100

29

1

Аналіз перевіреної роботи. Утворення і назви чисел від 21 до 39. Лічба у межах 39. Розв’язування складених задач. (№209-218)
№217, 218

30

2

Утворення і назви чисел від 40 до 89. Лічба в межах 89. Знаходження значень виразів, що містять дужки. (№219-229)

Дод.зош., с.25
№228, 229

31

3

Утворення і назви чисел від 89 до 100. Лічба в межах 100. Складання виразів на дві дії. (№230-239). Дод.зош., с.26
№238, 239

32

4

Лічба десятками. Утворення двоцифрових чисел з десятків і одиниць. Розв’язування простих та складених задач. (№240-247)
№246, 247

33

5

Знаки „більше”, „менше” (ознайомлення). Порівняння чисел і виразів із застосуванням знаків „більше” і „менше”. Сантиметр. Дециметр. Метр. Вимірювання метром. (№248-255) Дод.зош., с.27
№254, 255

34

6

Письмова нумерація чисел першої сотні: читання чисел, записаних у нумераційній таблиці. Порівняння виразів і чисел. Знаходження значення виразів на дві дії(№256-263) Дод.зош., с.28
№262, 263

35

7

Письмова нумерація: запис чисел у нумераційній таблиці. Табли-ця чисел першої сотні. Порівняння чисел і виразів. (№264-272)
№271, 272

36

8

Запис чисел під диктовку. Пояснення даного розв’язання задачі. Порівняння чисел і знаходження значень виразів. (№273-279)

Дод.зош., с.29
№278, 279

37

9

Читання, запис і порівняння чисел. Одноцифрові та двоцифрові числа. Попереднє й наступне числа до даного числа. Додавання і віднімання одиниці. (№280-289) Дод.зош., с.30
№288, 289

38

10

Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел. Кути многокутника. Творча робота над задачею. (№290-299)
№298, 299

39

11

Закріплення випадків додавання і віднімання, пов’язаних із нумерацією чисел. Прямий кут. Задачі на знаходження третього доданка. (№300-306)
№305, 306

40

12

Додавання і віднімання розрядних чисел другого розряду (круглих десятків). Розв’язування простих та складених задач. (№307-314)

Дод.зош., с.31

№313, 314

41

13

Розв’язування прикладів і задач на додавання і віднімання круглих десятків. Задачі на знаходження третього доданка.

(№315-322) Дод.зош., с.32
№321, 322

42

14

Прямокутник. Порівняння виразу і числа. Знаходження числових значень буквених виразів. Календар. (№323-330)
№329, 330

43

15

Розв’язування задачі на дві дії складанням виразу (ознайомлення). Запис чисел у вигляді суми розрядних доданків. Година і хвилина. (№331-341)
№340, 341

44

16

Контроль навчальних досягнень.ІV. Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток

45

1

Аналіз перевіреної роботи. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Розв’язування задач. (№342-350)

Дод.зош., с.33
№349, 350

46

2

Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Задачі, які містять відношення „на більше” („на менше”). (№351-358)
№357, 358

47

3

Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до обчислень виду 54+30, 54+3. Вимірювання й порівняння довжин відрізків (№359-366)
№365, 366

48

4

Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до обчислень виду 20+47. Розв’язування задачі складанням виразу. (№367-374)
№373, 374

49

5

Квадрат. Застосування різних прийомів знаходження суми двоцифрових чисел. Складання і розв’язування задач за малюнками (№375-382)
№381, 382

50

6

Числові вирази, Складання та читання числових виразів. Розв’язування задач. (№383-387) Дод.зош., с.34
№386, 387

51

7

Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (загальний випадок). Розв’язування складених задач. (№388-392)

Дод.зош., с.35
№391, 392

52

8

Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (закріплення). Задачі на дві дії, у яких потрібно порівняти результат першої дії з одним із даних задачі (№393-399)
№398, 399

53

9

Застосування загального правила віднімання двоцифрових чисел до обчислень виду 79-40, 79-4. Розв’язання задач. (№400-407)
№406, 407

54

10

Закріплення вивченого матеріалу. Побудова квадрата на папері в клітинку. Знаходження периметра квадрата. (№408-413)

Дод.зош., с.36
№412, 413

55

11

Задачі на знаходження невідомого від’ємника. Знаходження значення виразів. (№414-424)
№423, 424

56

12

Узагальнення і систематизація знань учнів. Самостійна робота.^ V. Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел

57

1

Письмове додавання двоцифрових чисел. Творча робота над умовою задачі (№425-430). Дод.зош., с.37
№429-430

58

2

Письмове додавання двоцифрових чисел. Знаходження довжини ламаної лінії. Перетворення іменованих чисел. (№431-438)

№437, 438

59

3

Коротка форма коментування письмового додавання. Складання задач на дві дії за даним виразом. (№439-446) Дод.зош., с.38
№445-446

60

4

Контроль навчальних досягнень.
№451, 452

61

5

Письмове віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування простих і складених задач. Коротка форма коментування письмового віднімання двоцифрових чисел. (№447-460) Дод.зош., с.39
№459, 460

62


6


Закріплення письмового додавання і віднімання двоцифрових чисел. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць. Повторення усного віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Закріплення письмового додавання і віднімання. (№461-477)
№476-477