asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 7 8Міністерство освіти і науки молоді

та спорту України

Управління освіти і науки

Миколаївської облдержадміністрації

Миколаївське вище професійне училище

технологій та дизайну
 

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами

в закладах професійної освіти


З досвіду роботи

практичного психолога

Рожко Ганни Володимирівни

Миколаїв—2011

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами

в закладах професійної освіти


З досвіду роботи

практичного психолога

Рожко Ганни Володимирівни


Укладач:

Рожко Ганна Володимирівна, практичний психолог Миколаївського вищого професійного училища технологій та дизайну

Рецензенти:

Білецька Валентина Вікторівна, практичний психолог Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

^ Рибачек Лілія Тимофіївна, заступник директора з навчально-виховної роботи Миколаївського вищого професійного училища технологій та дизайну

Белоусова Тамара Павлівна, директор Миколаївського вищого професійного училища технологій та дизайну

Відповідальний

за випуск:

^ Мазуренко Олександр Валентинович, оператор ком’ютерного набору

Рекомендовано педагогічною радою Миколаївського вищого професійного училища технологій та дизайну, протокол № 2 від 18.10.2011.


У методичному збірнику представлені методичні рекомендації викладачам і майстрам виробничого навчання, комплекс корекційно-відновлювальних, розвивальних та превентивних занять для учнів, діагностичні методики з проблеми психологічного супровіду дітей з особливими освітніми потребами з досвіду роботи Рожко Ганни Володимирівни, практичного психолога Миколаївського вищого професійного училища технологій та дизайну. Рекомендовано практичним психологам навчальних закладів.

^ Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закладах професійної освіти. З досвіду роботи практичного психолога Рожко Ганни Володимирівни / Укладач Рожко Г.В. – Миколаїв, 2011. –


ЗМІСТ1. Вступ. Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закладах професійної освіти


^ 2. Рекомендації для майстрів виробничого навчання щодо роботи з учнями з особливими потребами


3. Рекомендовані діагностичні методики для роботи з дітьми з особливими потребами:

3.1. Методика «Формула темпераменту» (за А. Беловим);

3.2. Тест опитувальник акцентуацій характеру Леонгарда-Шмішека;

3.3. Тест-опитувальник “Потреба в досягненні” (Ю.Орлов);

3.4. Тест-опитувальник “Потреба в спілкуванні” (Ю. Орлов);

3.5. Шкала визначення ступеня самоповаги Розенберга;

3.6. Методика «Ваша тривожність»;

3.7. Методика Г. Айзенка.

3.8. Психогеометричний тест С. Деллінгер – визначення типу особистості за геометричною фігурою.4. Схема індивідуальної соціально-психологічної картки учня з особливими потребами.


^ 5. Програма корекційно–розвивальної та превентивної роботи з проблем дітей з особливими потребами:


5.1. Тренінг корекції тривожності у дітей з особливими потребами;

5.2. Тренінг формування впевненості в собі;

5.3. Тренінг на тему: «Бути впевненим - це здорово»;

5.4. Тренінгове заняття на тему: «Моя самооцінка»;

5.5. Програма занять “Я інший, а не гірший, і маю право бути собою”;

5.6. Програма проведення тренінгу особистісного розвитку та виховання учнів з особливими потребами;

5.7. Програма години спілкування для учнів, в групах яких навчаються учні з особливими потребами «Дивись на нас, як на рівних»;

5.8. Виховний захід для учнів «Принцип толерантності».


Література


7


11


13


13

17

21

22

23

24

26

31


35


40


40

44

47


49

52


54


62


67


72^ 1. Вступ. Психологічний супровід дітей з особливими

освітніми потребами в закладах професійної освіти


Перехід України до демократичного відкритого суспільства з ринковою економікою передбачає істотні зміни в освіті, скерованість на досягнення її нової якості. Нова якість освіти забезпечує відповідність цілей і результатів освіти сучасним соціальним вимогам. Підготувати молодь до реалій оточуючого світу, професійного самовизначення, опанування професії, самостійної праці покликана система професійно-технічної освіти. Особливої уваги потребує учнівська молодь з особливими потребами.

Право на вільне обрання професії та можливість заробляти на життя працею гарантоване Конституцією України. Проте як свідчить досвід, діти - інваліди не можуть конкурувати зі своїми здоровими однолітками на ринку праці, особливо в сучасних економічних умовах. У вирішенні питань професійного навчання вони потребують певних підходів та психолого-педагогічного супроводу.

В Миколаївському вищому професійному училищі технологій та дизайну також є учні, які відносяться до даної категорії. На сьогодні кількість їх складає 8 учнів. Ці учні знаходяться постійно під наглядом лікарів, отримують медичну допомогу в разі потреби. У навчальному – виробничому процесі особливої уваги та особливого індивідуального підходу потребують такі учні: 2 учнів з діагнозом приглухуватість, 1 учень – з діагнозом ДЦП, 1 учениця - інвалід дитинства – деформація кісток черепа.

В училищі учні з особливими потребами постійно знаходяться під спостереженням майстрів виробничого навчання, а також практичного психолога. Практичний психолог веде статистику учнів з особливими потребами, має в наявності індивідуальні соціально-психологічні картки на учнів, де фіксується вся інформація стосовно психологічного стану учнів, особливостей поведінки, рівня тривожності тощо. З цими учнями проводяться бесіди, корекційно-розвивальні заняття, направлені на адаптацію учнів з особливими потребами до навчання в училищі.

Психологічні дослідження багатьох науковців свідчать, що більшості учнів з особливими потребами властиві суттєві проблеми, пов'язані із навчанням. Вони відчувають себе ізольовано, зневірюються у власних силах, їм властиві підвищена тривожність, роздратованість, емоційні розлади, переживають великий дефіцит соціальних контактів, стикаються із труднощами міжособистісних відносин, у міжособистісних стосунках спостерігаються підлеглі відношення, підвищена потреба у захисті, відповідальність за прийняття рішення найчастіше перекладається на оточуючих, у їхній мові домінують слова: самотність, нездатність, неспроможність, марність життя, занижена самооцінка, невпевненість у собі, втрачають впевненість у собі, в можливостях самореалізації, зокрема в особистісній сфері, створенні власної сім’ї і вихованні дітей.


Для учнів з діагнозом «приглухуватість» характерно несприймання теоретичного навчального матеріалу і тому їм потрібен індивідуальний підхід і розуміння з боку майстра. За результати наших досліджень у чотирьох дітей, що потребують нашої уваги високий рівень тривожності, у двох дітей низька самооцінка, у однієї дитини підвищений рівень агресивності, як захисна реакція на негативну оцінку її фізичних недоліків учнями, але не її одногрупників, з якими проводилася робота психолога, а з боку новоприбулих учнів. Діти з цукровим діабетом та діагнозом епілепсія не хочуть, щоб про їх хворобу знав ще хтось, крім майстра в/н та медичного працівника. Тому ці учні навчаються за звичайною програмою і на них не заводиться індивідуальні соціально-психологічні картки.

Важливим фактором для наших учнів є те, що в училищі вони не просто навчаються, отримують освіту і здобувають навички для майбутньої професії, яку обрали під час вступу до навчального закладу. Тому нам вдвічі складніше - необхідно не тільки усунути причини, які заважають учням навчатися, а й з’ясувати: чи не стануть вони на заваді до отримання професії. І основним завданням практичного психолога є психологічний супровід розвитку та навчання учнів з особливими потребами.

В процесі навчання учні з особливими потребами стикаються з різного роду психологічними бар'єрами, що визначає необхідність створення особливих умов для підготовки цієї групи учнівської молоді. Це і адаптація навчального процесу до потреб учнів з інвалідністю, і організація соціально-психологічної підтримки, і підготовка викладачів до роботи у специфічних умовах, і створення безбар'єрного середовища.

Психологічній супровід - це галузь і спосіб діяльності практичного психолога, які призначені для сприяння людині та суспільству у вирішенні широкого кола проблем, породжених життям людини у соціумі.

Визначають два шляхи реалізації психологічного супроводу учнів у ПТНЗ:

- виявлення закономірностей творчого потенціалу особистості у рамках комплексної програми з урахуванням її вікових особливостей;

- створення умов (загальні, навчальні, розвивальні та виховні принципи; освітні технології тощо)для розвитку цього задоволення потенціалу.

Що потрібно для ефективного психологічного супроводу учнів з обмеженими можливостями?

По-перше, діагностика. Вона дає можливість отримати необхідну інформацію про особистість учня, його розвиток, потенціальні можливості, потреби, життєві цінності. Накопичений досвід діагностичного підходу до організації навчально-виховного процесу допомагає розв'язанню актуальних педагогічних проблем.

У своїй роботі з даною категорією учнів я використовую такі методики:

 • Тест - Формула темпераменту;

 • Тест опитувальник акцентуацій характеру Леонгарда-Шмішека;

 • Тест-опитувальник “Потреба в досягненні” (Ю.Орлов);

 • Тест-опитувальник “Потреба в спілкуванні” (Ю. Орлов);

 • Шкала визначення ступеня самоповаги Розенберга;

 • Методика «Ваша тривожність»;

 • Методика на визначення самооцінки;

 • Методика самооцінки психічних станів Г.Айзенка;

 • Особистісний запитальник Г. Айзенка та ін.


По-друге, прогностика, яка дає можливість перебудувати освітнє середовище, спроектувати зміст і напрямки індивідуальної навчальної траєкторії та розвитку учня, створити сприятливі умови для задоволення освітніх і розвивальних потреб учнів, а також їх самопізнання та самореалізації, що тісно пов'язані з навчальною діяльністю. На основі усвідомлення особистістю себе як суспільної істоти та суб'єкта діяльності формуються її прагнення, тобто визначення формуються рівня своїх досягнень у системі соціально прийнятних цінностей. Цей процес супроводжується різноманітними емоціями: задоволенням і незадоволення собою, почуттям успіху й неуспіху тощо.

Практичні заходи:

 • Річне планування роботи з урахуванням системи роботи з дітьми з особливими потребами;

 • Розробка індивідуальної соціально-психологічної картки учня;

 • Розробка програм превентивної, корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи з дітьми з особливими потребами, з учнівськими колективами, педагогами та батьками;


По-третє, превентивна та розвивальна робота як конкретна допомога, що супроводжується психологічною підтримкою учнів у процесі взаємодії з освітнім середовищем. (слайд 9)

 • консультаційна робота для учнів, викладачів, майстрів в/н;

 • проведення тренінгових занять для учнів, в групах яких навчаються учні з особливими потребами: «Дивись на нас, як на рівних»; виховний захід для учнів «Принцип толерантності».

 • тренінгові заняття та години спілкування для педагогів та батьків.

По-четверте, це корекція, яка дає змогу надавати допомогу учням з особливими потребами, з метою сприяння адаптації до нових умов навчання, зменшення проявів тривожності та агресивності, підвищення самооцінки, впевненості в своїх силах.

Корекційна робота з учнями з особливими потребами:

 • Тренінг корекції тривожності у дітей з особливими потребами;

 • Тренінг упевненого поводження;

 • Тренінг на тему: «Бути впевненим - це здорово»;

 • Тренінгове заняття на тему: «Моя самооцінка»;

 • Програма занять “Я інший, а не гірший, і маю право бути собою”;

 • Програма проведення тренінгу особистісного розвитку та виховання учнів з особливими потребами.


По-п'яте, це консультативна та просвітницька робота.

Індивідуальна та групова робота із учнями, спрямована на:

 • вирішення психологічних проблем та набуття необхідних навичок;

 • ефективну адаптацію до умов навчання;

 • виявлення труднощів взаємодії і налагодження взаєморозуміння та співпраці; виявлення конфліктних ситуацій, що виникають у навчальних групах, та сприяння їх вирішенню;

 • сприяння у подоланні негативного впливу хвороби на навчання та соціалізацію.
  Індивідуальна робота включає психопрофілактику, психокорекційну допомогу та надання психологічних консультацій (за зверненням).
  ^ Групова робота передбачає проведення соціально - психологічних тренінгів, виховних занять і бесід.

Особливість роботи практичного психолога з учнями з особливими потребами полягає у створенні таких соціально-педагогічних умов, які сприятимуть внутрішньому управлінню індивіда, досягненню ним своїх цілей, реалізації різних типів поведінки, гнучкої адаптації. Треба створити атмосферу безпеки, в якій відсутнє зовнішнє оцінювання. Але практичний психолог не може вирішувати за учня його проблеми, він повинен допомогти особистості визначити особисту позицію, сформувати незалежність від зовнішнього впливу, формувати впевненість у собі, сприяти само актуалізації у подоланні перешкод. Учень з особливими потребами, що адекватно оцінює своє становище і усвідомлює свою самоактуалізацію, досягає душевного і психічного здоров’я, стає соціально повноцінною особистістю.

Завдання психолога – допомогти налагодити взаємодію дитини з особливими потребами з усіма учасниками навчально-виховного процесу. Це цілісна діяльність, командна взаємодія (викладачів, майстрів в/н, батьків, практичного психолога, медпрацівника), створити такі соціально-педагогічні умови, які сприятимуть внутрішньому управлінню індивіда, досягнення ним своїх цілей, реалізації різнобічних типів поведінки, гнучкої адаптації. Треба створити атмосферу безпечності, ситуації, у якій відсутнє зовнішнє оцінювання. Тільки за таких умов людина може виявити себе нестандартно, по-новому, тобто творчо. Завдяки творчій адаптивній поведінці вона діє продумано, прагне до самостійності, гармонійності, а коли спрямовує свої зусилля на досягнення власних цілей, то діє продумано. Разом з тим самоактуалізація не може бути реалізована без емпатійного розуміння і прийняття іншої людини, тобто взаємодії з нею.

Результати психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в закладах професійної освіти:

 • Діти адаптуються в суспільстві.

 • Вільно спілкуються з однолітками та дорослими.

 • Учні училища толерантно ставляться до дітей з особливими потребами, не акцентують увагу на їх фізичних вадах;

 • Підвищується самооцінка, зменшуються показники тривожності та агресивності.

 • У дітей з’являється мета в житті, віра в майбутнє, вони перейшли на активну життєву позицію, приймають участь у конкурсах, акціях, виступають на святах, різних позакласних заходах училища, реалізують свої здібності у театрі моди «Елегант», мають своє хобі – бісероплетіння, вишивка, розробка та пошив нових моделей одягу.

^ 2. Рекомендації для майстрів виробничого навчання щодо роботи з учнями з особливими потребами


Основне завдання майстрів виробничого навчання - створення в колективі атмосфери доброзичливості, відкритості, взаєморозуміння.

Реалізація цієї умови вимагає від педагога здійснення таких видів діяльності:

- вивчення особистості кожного учня з особливими потребами (акцентуація уваги майстра на позитивних, а не негативних рисах характеру і поведінки дитини);

- організацію і виховання учнівського колективу, всебічне вивчення динаміки його розвитку;

- розвиток талантів, розумових і фізичних здібностей дітей з особливими потребами, формування у них високої пізнавальної культури, організація змістовного дозвілля учнів;

- духовно-моральне виховання учнів з особливими потребами, орієнтування на загальнолюдські цінності;

- організацію виховних та інших організаційних заходів щодо зміцнення та збереження здоров'я учнів з особливими потребами;

- підготовку учнів з особливими потребами до професійної і трудової діяльності;

- координацію діяльності викладачів, які працюють з групою;

- співробітництво з іншими навчально-виховними закладами, залучення учнів з особливими потребами до роботи в організації учнівських виховних заходів;

- здійснення організаційно-виховної роботи з учнями, викладачами, батьками для формування в учнів старанності, дисциплінованості у процесі навчально – виробничої діяльності з урахуванням їх індивідуальних можливостей;

- домагання єдності вимог до учнів з особливими потребами з боку училища і сім'ї, підтримка зв'язку з викладачами групи, керівниками гуртків, секцій;

- взаємозв'язок з сім'єю, робота з батьками учнів з особливими потребами.

З огляду на це, діяльність майстра в/н щодо формування продуктивних

стосунків в учнів з особливими потребами у групі спрямована на попередження їх дезадаптації в класному колективі.


Напрями роботи майстрів виробничого навчання

з учнями з особливими потребами:

1. Вивчення та урахування індивідуальних можливостей учнів з особливими потребами, індивідуалізація темпів опанування навчального матеріалу.

2. Індивідуальний і диференційований підхід у навчанні на основі комплексної діагностики розвитку учня з особливими потребами.

3. Врахування в навчальній діяльності принципу корекційної спрямованості навчально - виховних занять, уроків і позакласної роботи (єдність корекційних, навчальних і виховних завдань).

4. Діяльнісний підхід до навчання учнів з особливими потребами, який передбачає використання різних видів діяльності з метою загального розвитку дитини та корекції порушених функцій, у тому числі продуктивної, що дає змогу опосередковано, у цікавій формі здійснювати виховний вплив на дитину.

5. Послідовність і систематичність формування та закріплення умінь, знань, автоматизація навичок професійної діяльності на кожному етапі навчання.

6. Виховання у дітей інтересу до занять, пізнавальної активності та

самостійності. Досягнення успіхів на кожному занятті як важливий засіб стимуляції пізнавальної діяльності дітей. Опора на власний досвід.

7. Максимальне виявлення та використання резервів психічного розвитку учнів.

8. Врахування різноманітності і варіативності дидактичного матеріалу, прийомів корекційної роботи в навчально-виховній діяльності.

9. Роботу з учнем з особливими потребами:

а) поточна бесіда на уроках та на виробничому навчанні;

б) індивідуальна робота на уроках та на виробничому навчанні;

в) індивідуальна робота у позаурочний час за індивідуальною програмою навчально - виховного впливу на процес адаптації дітей, розвиток яких ускладнений, до училищних умов навчання.


Важливим в роботі майстра в/н є також формування продуктивних видів стосунків в дитини з особливими потребами не лише в класному колективі, але й в сім'ї. Основними формами такої діяльності майстра є:

- глибока соціальна діагностика з метою вивчення взаємовідносин у сім'ї;

- ознайомлення батьків з метою, завданнями, змістом і методикою навчально- виховного процесу у групі та в училищі взагалі;

- залучення батьків до спільної з дітьми діяльності, що дозволяє збагатити зміст позаурочної діяльності дітей і підвищити професіоналізм здійснюваних справ, а також налагодити взаємовідносини дітей і батьків завдяки плідному спілкуванню в процесі вирішення групових, училищних справ;

Формування продуктивного спілкування дітей з особливими потребами з членами їх сімей покращує ефективність адаптації цих дітей до навчально-виховного процесу в ПТНЗ та сприяє розвитку впевненості їхніх батьків у тому, що вони можуть бути корисними для своєї дитини. Найважливішими факторами становлення таких стосунків є розуміння ПТНЗ та сім'єю важливості сімейної системи виховання для всебічного розвитку особистості дитини з особливими потребами. Забезпечення соціальної взаємодії і дружби дітей з особливими потребами та їхніх однолітків передбачає здійснення педагогічної діяльності по оптимізації взаємостосунків між учнями з особливими потребами та їхніми здоровими однолітками, корекцію соціальної поведінки дітей. Це вимагає спільної діяльності, формування емпатії, ідентифікації дітьми себе з дітьми, що мають певні порушення розвитку. Майстер в/н є помічником соціального педагога, психолога в справі залучення дітей з особливими потребами до активної дозвіллєвої діяльності. Адже саме в таких сітуаціях неформального спілкування створюються найбільш адекватні умови для проведення цілеспрямованої роботи по інтеграції кожного учня з особливими потребами в соціокультурне середовище незалежно від ступеня відхилення його в розвитку. Завдяки контактам із друзями діти з особливими потребами розвиваються, вчаться жити у злагоді з людьми, у них підвищується самоповага.

Дружба дає дітям відчуття приналежності, а також формує у них позитивні почуття та настрої. Таким чином, діяльність майстра щодо формування продуктивних видів стосунків в учнів з особливими потребами вгрупі, в сім'ї є способом оптимізації процесу соціалізації самих дітей і виконує при цьому функції соціокультурної адаптації, профілактики дезадаптації, соціокультурної реабілітації.
^

3. Рекомендовані діагностичні методики для роботи з дітьми з особливими потребами:

1. Методика «Формула темпераменту» (за А. Беловим) [1]

Тест взятий з сайту http://testforall.narod.ru [1], практичним психологом використовується як електронний варіант методики, так і бланковий. Для учнів більш цікава процедура психодіагностики з використанням комп’ютерного варіанту методики.

Темперамент - одна з важливіших вроджених характеристик індивіда. Широко відомі 4 основних: 1. сильний, рухливий, врівноважений (сангвінік); 2. сильний, рухливий, неврівноважений (холерик); 3. сильний, інертний, врівноважений (флегматик); 4. слабкий, неврівноважений, чуйний (меланхолік).


Одначе в "чистому вигляді" не зустрічається жоден з цих темпераментів. В кожній людині присутні у певній пропорції усі 4 основних темпераменти (дуже рідко - 3). Слово "темперамент" має латинське походження і дослівно означає "співвідношення частин". Якраз установити співвідношення 4 базових темпераментів для конкретної людини має за ціль запропонований нижче тест. В його основі - 4 "паспорти": холерика, сангвініка, флегматика, меланхоліка. "Паспорт", являє собою 19-20 характерних якостей даного темпераменту. Темперамент після цього визначається за формулою, запропонованою А. Беловим.

^ Відмітьте ті характеристики, що підходять вам. Ви -

Начало формыХолерик

непосидющі;

невитримані, запальні;

нетерплячі;

різкі й прямолінійні в відношеннях з людьми;

рішучі і ініціативні;

дехто вважає вас впертим;

винахідливі в суперечці;

працюєте ривками;

схильні до ризику;

незлопам'ятні та необразливі;

маєте швидку, палку, із плутаними інтонаціями промову;

неврівноважені і схильні до гарячності;

агресивний забіяка;

нетерпимі до недоліків;

маєте виразну міміку;

схильні швидко діяти і вирішувати;

невпинно прагнете до нового;

маєте різкі, рвучкі рухи;

наполегливі в досягненні поставленої мети;

схильні до різких змін настрою.Сангвінік

веселі і життєрадісні;

енергійні і діловиті;

часто не доводите почату справу до кінця;

схильні переоцінювати себе;

здатні швидко охоплювати нове;

хитливі в інтересах і схильностях;

легко переживаєте невдачі і неприємності;

легко пристосовуєтеся до різних обставин;

з захопленням беретеся за будь-яку нову справу;

швидко остигаєте, якщо вона перестає вас цікавити;

швидко включаєтеся в нову роботу і швидко переключаєтеся з однієї роботи на іншу;

обтяжуєтеся одноманітністю, буденною, кропіткою роботою;

товариські і чуйні, не почуваєте скутості з новими для вас людьми;

витривалі і працездатні;

маєте голосне, швидке, виразне мовлення, яке супроводжується живими жестами, виразною мімікою;

зберігаєте самовладання в несподіваній, складній обстановці;

маєте завжди бадьорий настрій;

швидко засинаєте і пробуджуєтеся;

часто не зібрані, виявляєте поспішність у рішеннях;

схильні іноді сковзати по поверхні, відволікаєтеся.Флегматик

спокійні і холоднокровні;

послідовні і докладні в справах;

обережні і розважливі;

умієте чекати;

не любите даремно говорити;

маєте спокійне, рівномірне мовлення з зупинками, без різко виражених емоцій, жестикуляції і міміки;

стримані і терплячі;

доводите почате діло до кінця;

не розтрачуєте даремно сил;

чітко додержуєтеся виробленого розпорядку життя, системи в роботі;

легко стримуєте пориви;

малосприйнятливі до схвалення і осудження;

незлісні, виявляєте поблажливе відношення до шпильок у свою адресу;

постійні у своїх відносинах і інтересах;

повільно включаєтеся в роботу і переключаєтеся з однієї справи на іншу;

рівні у відносинах із усіма;

любите пунктуальність у всьому;

с труднощами пристосовуєтеся до нової обстановки;

маєте витримку.Меланхолік

соромливі і сором'язливі;

ніяковієте в новій обстановці;

утрудняєтеся установити контакт із незнайомими людьми;

не вірите у свої сили;

легко переносите самотність;

почуваєте пригніченість і розгубленість при невдачах;

схильні уходити в себе;

швидко стомлюєтеся;

маєте слабке, тихе мовлення, іноді знижене до шепоту;

мимоволі пристосовуєтеся до характеру співрозмовника;

вразливі до слізливості;

надзвичайно сприйнятливі до схвалення і осудження;

висуваєте високі вимоги до себе і до навколишніх;

схильні до підозрілості, помисливості;

болісно чутливі і легко ранимі;

надзвичайно уразливі;

потайливі і нетовариські, не ділитеся ні з ким своїми думками;

малоактивні і боязкі;

безмовно покірні;

прагнете викликати співчуття і допомогу в навколишніх.Конец формы
^

Результати тесту. Ваш темперамент на:


% холеричний,

% сангвіністичний,

% флегматичний,

% меланхолічний.


2. Тест опитувальник акцентуацій характеру Леонгарда-Шмішека [12]

В основі тесту-опитувальника лежить концепція акцентуйованих особистостей К. Леонгарда, згідно якої акцентуації – це “загострення” деяких, присутніх кожній людині, індивідуальних властивостей. Тест містить 10 шкал, які реалізовані у вигляді переліку із 88 питань, які передбачають один із варіантів відповідей: “так” та “ні”.

Список питань з ключами

 1. Ти звичайно спокійний, веселий? Ключ = 1

 2. Чи легко ти ображаєшся? Ключ = 7

 3. Чи легко ти можеш розплакатись? Ключ = 5

 4. Чи багато разів ти перевіряєш, чи є помилки в твоїй роботі? Ключ=4

 5. Чи такий ти сильний, як твої однолітки? Ключ = -2

 6. Чи легко ти переходиш від радості до суму і навпаки? Ключ = 9

 7. Чи полюбляєш ти бути головним у грі? Ключ = 8

 8. Чи бувають дні, коли ти на все, без усіляких на те причин, гніваєшся? Ключ = 5

 9. Чи серйозна ти людина? Ключ = 6

 10. Чи завжди ти намагаєшся добросовісно виконувати завдання вчителів? Ключ = 7

 11. Чи вмієш ти видумувати нові ігри? Ключ = 1

 12. Чи швидко ти забуваєш, що кого образив? Ключ = -7

 13. Чи вважаєш ти себе добрим, чи вмієш співчувати? Ключ = 6

 14. Кидаючи листа в поштову скриньку, перевіряєш ти рукою чи застряв він у щілині? Ключ = 4

 15. Чи намагаєшся ти бути кращим у школі, в гуртку у спортивній секції? Ключ = 8

 16. Коли ти був маленьким, боявся ти грози, собаки? Ключ = 2

 17. Чи вважають тебе однолітки надміру старанним та акуратним? Ключ = 4

 18. Чи залежить твій настрій від шкільних та домашніх справ? Ключ = 9

 19. Чи можливо сказати, що більшість твоїх знайомих тебе люблять? Ключ = 8

20. Чи буває у тебе неспокійно на душі? Ключ=5.

21. Тобі буває завше трохи сумно? Ключ=3.

22. Переживаючи горе, чи доводилось тобі ридати? Ключ=10.

23. Тобі важко залишатися на одному місці? Ключ=1.

24. Чи борешся ти за свої права, коли з тобою вчиняють несправедливо?

Ключ=7.

25. Чи доводилось тобі коли-небудь стріляти з рогатки в кішок? Ключ=-6.

26. Чи дратує тебе, коли штора чи скатертина висять нерівно? Ключ=4.

27. Коли ти був маленьким, чи боявся ти залишатися один вдома? Ключ=2.

28. Чи буває так , коли тобі весело чи сумно без причини? Ключ=9.

29. Ти – один із кращих учнів в класі? Ключ=8.

30. Чи часто ти веселишся, блазнюєш? Ключ=-3.

31. Чи легко ти можеш розсердитись? Ключ=5.

32. Чи відчуваєш ти себе іноді дуже щасливим? Ключ=10.

33. Чи вмієш ти веселити товаришів? Ключ=1.

34. Чи можеш ти прямо сказати комусь все, що ти про нього думаєш?

Ключ=7.

35. Чи боїшся ти крові? Ключ=6.

36. Чи залюбки ти виконуєш шкільні доручення? Ключ=-4.

37. Заступаєшся ти за тих, з ким вчинили несправедливо? Ключ=7.

38. Тобі неприємно ввійти в темну, пусту кімнату? Ключ=2.

39. Тобі більш до душі повільна і точна робота, ніж швидка і не така точна?

Ключ=4.

40. Чи легко ти знайомишся з людьми? Ключ=9.

41. Чи залюбки ти виступаєш на вечорах? Ключ=8.

42. Ти коли-небудь тікав з дому? Ключ=5.

43. Ти коли-небудь був розстроєний із-за сварки з учителями,

однокласниками настільки, що не міг піти на навчання? Ключ=3.

44. Чи здається тобі життя важким? Ключ=3.

45. Чи можеш ти в разі невдачі посміятись з себе? Ключ=1.

46. Чи намагаєшся ти помиритись, якщо сварка відбулась не з твоєї вини?

Ключ=-7.

47. Чи любиш ти тварин? Ключ=6.

48. Коли ти виходив з дому, чи доводилось тобі повертатись, щоб

перевірити, чи не трапилось бува чогось? Ключ=4.

49. Чи іноді здається тобі, що з тобою чи твоїми рідними може щось

трапитись? Ключ=2.

50. Чи залежить твій настрій від погоди? Ключ=9.

51. Чи важко тобі відповідати в класі, якщо ти навіть знаєш питання?

Ключ=-8.

52. Чи можеш ти, якщо на когось сердишся, почати битись? Ключ=5.

53. Чи подобається тобі бути серед товаришів? Ключ=-3

54. Якщо тобі щось не вдається, чи можеш ти прийти у відчай? Ключ=10.

55. Чи можеш ти організувати гру, роботу? Ключ=1.

56. Чи вперто ти прагнеш мети, якщо на шляху зустрічаються навіть

труднощі? Ключ=7.

57. Чи плакав ти коли-небудь під час перегляду кінофільму чи читаючи

книгу? Ключ=6.

58. Чи буває тобі важко заснути через якісь клопоти? Ключ=4.

59. Чи підказуєш ти або ж даєш списувати? Ключ=-7.

60. Чи боїшся ти один пройти ввечері темною вулицею? Ключ=2.

61. Чи слідкуєш ти затим, щоб кожна річ лежала на своєму місці? Ключ=4.

62. Чи буває так, що ти лягаєш спати у доброму настрої, а прокидаєшся у поганому? Ключ=9.

63. Чи вільно ти почуваєш себе з незнайомими хлопцями (дівчатами) в

новій групі, санаторії, таборі? Ключ=8.

64. Чи буває у тебе головний біль? Ключ=5.

65. Чи часто ти смієшся7 Ключ=-3.

66. Якщо ти не поважаєш людину, чи можеш ти вести себе з нею так, щоб вона цього не помічала? Ключ=8.

67. Чи можеш ти виконати багато справ за один день? Ключ=1.

68. Чи часто з тобою бувають несправедливі? Ключ=7.

69.Чи любиш ти природу? Ключ = 6

70. Виходячи із дому чи вкладаючись спати, перевіряєш ти, чи закриті двері, включене світло? Ключ = 4

71. Чи боязкий ти, як ти вважаєш? Ключ = 2

72. Чи змінюється твій настрій за святковим столом? Ключ = 9

73. Чи приймаєш ти участь у драматичному гуртку, чи любиш ти читати вірші зі сцени? Ключ = 8

74. Чи буває у тебе без причини пригнічений настрій, коли ні з ким не хочеться розмовляти? Ключ = 5

75. Чи буває, що ти думаєш про майбутнє з тугою? Ключ = 3

76. Чи бувають у тебе несподівані переходи від радості до суму, туги? Ключ = 10

77. Чи вмієш ти розважати гостей? Ключ = 1

78. Чи подовгу ти сердишся, ображаєшся? Ключ = 7

79. Чи ти переживаєш, якщо горе трапилось у твоїх друзів? Ключ = 6

80. Чи станеш ти із-за помилки, переписувати аркуш в зошиті? Ключ=4

81. Чи вважаєш ти себе недовірливим? Ключ = 7

82. Чи часто тобі сняться страшні сни? Ключ = 2

83. Чи виникало в тебе бажання вистрибнути з вікна, чи кинутись під машину? Ключ = 4

84. Чи стає тобі весело коли всі навкруги радіють? Ключ = 9

85. Якщо у тебе неприємність чи можеш ти тимчасово забути про них не думати про них постійно? Ключ = 8

86. Зазвичай ти мовчазний, скупий на слово? Ключ = 3

87. Чи міг би ти, приймаючи участь в драматичному виступі, наскільки ввійти в роль, що при цьому забути, хто ти такий? Ключ = 8

88.Чи любиш ти брати на себе лідерські функції, коли треба починати якусь публічну, масову справу? Ключ = 8


^ Процедура підрахунку тестових балів

Використовуючи ключі підраховується сума “сирих” балів за шкалою (знак “-“ перед ключем означає негативну відповідь). Добуток “сирого” бала на коефіцієнт дає показник типу акцентуації. Показник вважається вираженим, а акцентуйована риса представленою, якщо він переважає 12 балів. Співвідношення акцентуйованих рис вимагає спеціального аналізу за даними посібників; також надається в процесі читання викладачами оглядових лекцій студентам 5 курсів перед виходом їх на педагогічну практику.
Шка - ли

Тип акцентулізації

Коефіцієнт

“Сирі” бали (кількість співпадань відповідей з ключем)

Показник акцентуації (добуток сирих балів на коефіцієнт)

1

Гіпертимна

32

Тривожна

33

Дистимна

34

Педантична

25

Збудлива

36

Емотивна

37

Застаріваюча

28

Демонстративна

29

Циклотимна

310

Екзальтована

6

следующая страница >>