asyan.org
добавить свой файл
1

МІЙ БІЛЕТ 26.11.2009


1. Де проводиться внесення грошових сум божником:

А) за місцем виконання зобов’язання;


46. Кому видаються дублікати нотаріально посвідчених документів:

А) фізичним та юридичним особам, щодо яких або за дорученням яких вчинялась нотаріальна дія


2.Про зміну адреси робочого місця (контори) приватний нотаріус зобов'язаний протягом трьох робочих днів повідомити:
а)Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, державну податкову інспекцію за місцезнаходженням робочого місця (контори) приватного нотаріуса;
б) Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі. ст.25 ЗК Про нотаріат


3.За результатами перевірки діяльності нотаріуса комісія складає:
а)доповідну розписку
б) акт
в)довідку


4.Спадковий реєстр - це:

а)електронна база даних, яка містить відомості про заповіти, спадкові договори, спадкові справи та видані свідоцтва про право на спадщину. п.1.2 Положення про Спадковий реєстр. Тільки цей варіант правильний!!!

б) електронна база даних, яка містить відомості про заповіти, посвідчені посадовими та службовими особами, спадкові договори, спадкові справи та видані свідоцтва про право на спадщину.


5. По Мінській Конвенції про правову допомогу, Договірні Сторони зобов'язуються пересилати один одному свідчення про реєстрації актів цивільного стану, документи про освіту, трудовий стаж і інші документи, що стосуються особистих або майнових прав і інтересів громадян запитуваної Договірної Сторони й інших осіб, що проживають на її території.
а) безкоштовно і без перекладу

б) безкоштовно з перекладом


6. Іпотекодержатель зобов’язаний письмово у 5-денний строк повідомити боржника
1) про відступлення прав за іпотечним договором і права вимоги за основним зобов’язанням
2) про передачу предмета іпотеки в наступну іпотеку
3) про передачу заставної у заставу


7. Майно, придбане комісіонером за рахунок комітента, є власністю:
- комісіонера;
- комітента;
- комісіонера та комітента за домовленістю


8. Умова,яка не є істотною для укладення іпотечного договору:

а) відомості про іпотекодавця;

б) відомості про іпотеко держателя;

в) зміст та розмір основного зобов’язання ;

г) зобов’язання щодо страхування предмета іпотеки;

д) опис предмета іпотеки.


9. Відмова в наданні правової допомоги за Мінською конвенцією можливе:

а) якщо надання такої допомоги може завдати шкоди сувернітету або безпеці, або конституційному ладу запитуваної Договірної Сторони

б) якщо надання такої допомоги може завдати шкоди сувернітету або безпеці, або суперечить законодавству запитуваної Договірної Сторони ст.. 19 конвенції

в) якщо надання такої допомоги може завдати шкоди фінансовому стану запитуваної Договірної Сторони


10. Нормативно-грошова оцінка земель застосовується :
а.) при оформленні договору довічного утримання, де майном, що є об`єктом спадкування, є земельна ділянка.
б.) при укладанні договору міни на іншу нерухомість
в.) при укладанні договору купівлі-продажу ЗД


11. В якому випадку, при посвідчені правочинів за участю дітей, дозвіл органів опіки та піклування нотаріусом не витребується:

а) при подачі заяви про прийняття спадщини неповнолітнім;

б) при посвідченні довіреності від імені неповнолітньої дитини на право користування (розпорядження) транспортним засобом;

в) при посвідченні договору відчуження житлового будинку, право користування яким має дитина.


12.^ Відмова від прийняття спадщини може бути відкликана:

А)протягом строку, встановленого для прийняття спадщини;

Б) протягом 6-ти місяців з часу подання заяви;

В) протягом строку, встановленого для видачі свідоцтва про право на спадщину


13. Вчинення нотаріальної дії може бути відкладено в разі необхідності витребування додаткових документів на строк:

а) не більше десяти днів;

б) не більше чотирнадцяти днів;

в) не більше місця;

г) не більше сорока п’яти днів


14. Документи, в яких викладено зміст договору, що посвідчуються в нотаріальному порядку, подаються нотаріусу:

а) у кількості примірників, установлених за згодою сторін за договором;

б) в залежності від кількості сторінок, на яких викладений договір;

в) не менше ніж у двох примірниках.


15. За договором про припинення права на аліменти для дитини передається:

а);

б) будь-яке нерухоме майно;

в);


16. За позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може:

а) визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини;

б) зобов’язати нотаріальну контору прийняти заяву про прийняття спадщини;

в) встановити факт, що він фактично прийняв спадщину.


17. Загальна номінальна вартість випущених акцій товариства :

А) 1250 мін. з/пл.


18. Зазначити умову,яка не є істотною для укладення іпотечного договору:

а) відомості про іпотекодавця;

б) відомості про іпотеко держателя;

в) зміст та розмір основного зобов’язання ;

г) зобов’язання щодо страхування предмета іпотеки;

д) опис предмета іпотеки.


19. Заповіт подружжя може бути посвідчений нотаріусом на майно, яке належить подружжю на праві:

а) спільної сумісної власності;

б) спільної часткової власності;

в) особистої власності


20. При управлінні спадщиною, особа яка управляє спадщиною:

^ А) має право на вчинення будь-яких дій ,спрямованих на забезпечення спадщини до з’явлення спадкоємців або до прийняття спадщини;

Б)зобов’язана вчинятибудь-які дій ,спрямованих на забезпечення спадщини до з’явлення спадкоємців або до прийняття спадщини;


21. Суб’єктами права інтелектуальної власності є: творець об’єкта права інтелектуальної власності:

А) автор, виконавець, винахідник

Б) автор,виконавець

^ В) автор, виконавець винахідник тощо


22. Заставна складається в :

а) письмовій формі в одному примірнику на бланку стандартної форми, яка встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.


23. Звернення стягнення на предмет іпотеки і належить державному чи комунальному підприємству здійснюється за :

рішенням суду;


24. Земельні ділянки можуть передаватися в оренду:

а) громадянам та юридичним особам України;

б) громадянам та юридичним особам України, іноземним громадянам і особам без громадянства;

в) громадянам та юридичним особам України, іноземним громадянам і особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об’єднанням і організаціям, а також іноземним державам.


25. Датою державної реєстрації застави рухомого майна є:

а) дата та час виникнення застави, незалежно від часу внесення відповідного запису до Державного реєстру обтяжень рухомого майна;

б) дата та час подачі (відправки поштою) заяви про внесення відповідного запису до Державного реєстру обтяжень рухомого майна;

в) дата та час внесення відповідного запису до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.


26. Довіреність від імені юридичної особи на відчуження нерухомого майна може бути:

а) тільки нотаріально посвідчена;

б) письмова, скріплена печаткою


27. Іпотекодержателями земельних ділянок сільськогосподарського призначення можуть бути:

а) кредитні спілки;

б) лише банки;

в) фізичні особи


28. Кваліфікаційна комісія нотаріату діє у складі:

а) 7 – порахувати їх було не складно ))

б) 6

в) 5


29. Майно, одержане дитиною за договором про припинення прав на аліменти на дитину, у зв’язку з набуттям право власності на нерухоме майно, може бути відчужене до досягнення нею повнолітня лише з дозволу;

а) батьків дитини;

б) органу опіки та піклування;

в) судових органів.


30. Майновий поручитель несе відповідальність перед іпотекодержателем:

а) за невиконання боржником основного зобов’язання в межах вартості предмета іпотеки;

б) в межах кредитної заборгованості;

в) в межах, визначених кредитором.


31. На підтвердження виконання зобов’язання ,на вимогу боржника, кредитор повинен надати:

а) договір про виконання ;

б) лист-підтвердження;

в) розписку


32. Недійсність окремої частини правочину:

а) не має наслідком недійсності інших його частин і правочину в цілому, якщо можна припустити, що правочин був би вчинений і без включення до нього недійсної частини;

б) має наслідком недійсності інших його частин і правочину в цілому;

в) не має наслідком недійсності інших його частин і правочину в цілому.


33. Перебіг процесуального строку починається:

а) з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою повязан його початок.


34. На виділ спадкового майна в натурі в межах іншої частки у спадщині переважне право мають:

а) спадкоємці ,які разом із спадкодавцем були співвласниками.


35. Передача в іпотеку об’єктів незавершеного будівництва здійснюється: зверніть увагу!!!

а) майнових прав на ОНБ;

б) прав на земельну ділянку ,на якій розташован ОНБ

в) прав на земельну ділянку, на якій розташован ОБН ,а також майнових прав на ОБН.


36. Передача іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки може бути здійснена на підставі:

а) договору іпотеки;

б) договору про задоволення вимог іпотекодержателя ,який передбачає передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок основного зобов’язання;


37. Позовна давність при заміні сторони в зобов’язані:

а) не змінює порядку її обчислення та перебігу


38. Посвідчення угод про відчуження або заставу жилого будинку ,квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна провадиться:

а) за місцем розташування вказаного майна або за місцем находження однієї зі сторін правочину;


39. Право особи на частку у спільному майні може бути припинене за рішенням суду на підставі позову інших співвласників якщо:

а) частка є незначною і не може бути виділена внатурі


40. При виконанні Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, компетентні установи юстиції Договірних Сторін зносяться одна з одною:

а) через свої центральні та територіальні органи;

б) шляхом надсилання відповідних запитів в компетентні органи держав СНД;

в) шляхом надання відповідних запитів зацікавленим особам


41. Розмір плати за видачу свідоцтва про право зайняття нотаріальною діяльністю встановлюється:

а) КМУ;


42. Суд касаційної інстанції може поновити строк на касаційне оскарження: зверніть увагу!!!

а) не більш як у межах одного року з дня виникнення права на касаційне оскарження;

б) незалежно від строку звернення;

в) у межах 3-х років з дня виникнення права на касаційне оскарження.


43. У довіреності на укладання договору дарування:

а) не обов’язково вказується ім’я обдаровуваного; .

б) обов’язково вказується ім’я обдаровуваного;

в) за бажанням сторін вказується ім’я обдаровуваного.


44. У разі подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви, заявник повинен подати відповідну позовну заяв протягом:

а) 5 днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову;

б) 10 днів з дня постановлення ухвали;

в) 3 днів з дня постановлення ухвали.


45. Які питання щодо нотаріальної діяльності врегульовані Конвенцією про правову допомогу і правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року:

а) оформлення спадкових справ, вжиття заходів до охорони спадкового майна, звільнення від консульської легалізації;

б) звільнення від консульської легалізації;

в) оформлення спадкових справ та звільнення від консульської легалізації.


46. Якщо порушення зобов’язання, забезпеченого завдатком, сталося з вини боржника:

а) завдаток залишається у кредиторам

б) завдаток повертається боржнику, за відрахуванням понесених кредитором витрат;

в) завдаток залишається у кредитора, якщо це встановлено рішенням компетентного суду.

47. Не видається дублікат нотаріально посвідченого:

а) договору дарування:

б) іпотечного договору;

в) спадкового договору;

г) секретного заповіту.


Все, що змогла відтворити!!!


ЗАДАЧА: до нотаріуса звернулась громадянка з заявою про прийняття спадщини за заповітом, який був складений на її імя громадянином Н. в лікарні. Заповіт підписало 3 особи: заповідач, головний лікар та черговий лікар. В заповіті був кутовий штамп.

Відповідь очевидна: на підставі ст. 1252, 1253 ЦК заповіт складений з порушенням форми і порядку посвідчення ( не має двох свідків) є нікчемним і не може біти прийнятий нотаріусом.

ЗАВДАННЯ: Свідоцтво про право на спадщину за заповітом ( на акції)

Засвідчую – посвідчую;

Що зареєстрована – що мешкає;

Свідоцтво на підставі ст.1299 ЦК підлягає реєстрації – підкреслила все.

Стягнуто плати- державного мита – плати – підкреслила ( посвідчував держ. Нотаріус)

Номер спадкової справи №1234 – повинен бути ще рік

Держмито – 250 грн – підкреслила 250 грн. (оцінка спадкового майна була 10000 грн.)

Дуже хвилювалась за Завдання , тому підкреслила 12 помилок )))


Сподіваюсь що ВАМ- ФОРУМЧАНЕ, допоможе це все!!!