asyan.org
добавить свой файл
1


Мова, як і будь-яке інше явище матеріального світу, характеризується своїми закономірностями, структурою, що піддаються логічному осмисленню, моделювання. Модель же всякого явища матеріального світу завжди має в собі педагогічний потенціал, оскільки здатна узагальнити певну наукову інформацію.

У своїй роботі я теж на уроках української мови використовую моделі навчальної теми.

Наводжу приклади деяких з них.

  1. Модель простого речення з прямим порядком слів


[.?!..]
Маючи перед собою таку модель, учні можуть легко конкретизувати саме речення, придумати аналогічні, відшукати її серед подібних.

Для створення моделі мовного явища використовуються певні символи (графічні позначки). Вони не становлять труднощів для учнів.

Рп просте речення; - дієприкметниковий

зворот.

Рс – складене речення; - дієприслівниковий

зворот.

Р – речення; ГУР – головний член.

- поширене; ГО – граматична основа.

- непоширене; ДЧР –другорядний член речення
- звертання;  • вставне слово;
  • пишеться разом;
  • пишеться окремо;


Модель речення з прямою мовою:
А : «П ?»


Або:


А : П ?


Модель теми «Апостроф»
^ Після б, п, м, ф. Перед я, ю, є, ї.

Твердий Р


в рос. ъ


,

Модель теми «Дієприслівник»ДПс – форма Д.

Дод. дія

Озн.

Д. Прс.


дія незм.

вид обст.


ДПс зв. у Р.

1. ,

2. , ,

3. , [.?!...]


кома


інтон.
Модель теми «Пряма мова»
П – чиясь мова, наведена дослівно.


1. А : «П – [,?!]»

2. «П – [,?!]» - а .


П без А=Р.


Модель складносурядного речення^ Рс – СС

РП

Завжди, але Причинно-наслід.

при спільном швидка зміна дії


ДЧР ,, ; –


Рп Рп [,….?!]


спол. часто

суряд. рідко


сурядні

Модель теми «Звертання»С або сс – звертаючись, називають когось, щось.


1. [,!] а (А) -


2. - , , - [.?!]


3. - , .
= ЧР