asyan.org
добавить свой файл
1


( Виступ на семінарі вчителів з основ здоров’я)


Підготувала:вчитель основ здоров’я

Ізяславської школи-інтернату

Гаврилюк Л.Я

м.Ізяслав

2012

Мета тренінгу креативності:

дослідження творчих проблем учасників групи і допомога у їх вирішенні; усвідомлення учасниками свого творчого потенціалу та креативності у собі, розвиток навичок та вмінь керувати креативним процесом, подолання стереотипів та бар’єрів, які обмежують творчий потенціал, розвивати навички аналізу, здатність фантазувати, уявляти образи, актуалізувати й активізувати процеси особистісного творчого розвитку; вміння застосовувати свій творчий потенціал та усвідомлювати характеристики креативного середовища.

^ Завдання тренінгу креативності:

1.Організація групової роботи, зниження емоційного напруження та створення позитивного емоційного фону в групі.

2.Пізнання себе й інших з позиції творчої своєрідності, а не з позицій творчої своєрідності, а не з позицій відповідності певним нормативам.

3.Отримання зворотного зв’язку від учасників тренінгу, тобто інформації про те, чи інші учні сприймають кожного учасника групи як творчу особистість.

4.Прийняття себе й іншого як неповторної особистості разом з індивідуальними рисами, почуттями, особливостями.

5.Прийняття цінності інших поглядів, навіть якщо вони не збігаються з власними.

6.Відпрацювання навичок безоцінкових висловлювань шляхом залучення повідомлень до контексту власних почуттів, уміння ставити запитання „на розуміння”.

7.Формування партнерської позиції у творчій діяльності, спілкуванні, вміння активно слухати, намагатися зрозуміти людину, а не переконувати її у своїй правоті.

8.Перегляд обмежень та бар’єрів виявлення креативності, розширення уявлення учнів про власне творче „Я”, стмулювання інтересу до самопізнання через створення умов для виявлення творчого мислення та поведінки.

^ Принципи тренінгової роботи

1.Принцип „тут і тепер”. Основна ідея тренінгу полягає в тому, щоб перетворити групу на систему дзеркал, у яких кожен учасник міг би побачити себе в процесі своїх творчих виявів у житті групи.

2.^ Принцип персоніфікації висловлювань. Учасники повинні відмовитися від безособових мовних форм, що у повсякденному спілкуванні допомагає приховувати власну позицію чи уникнути прямого адресування в небажаних випадках. «Я так думаю…, Я так вважаю….», але не «Всі так думають.., Всі так вважають…»

3.^ Принцип активності. Кожен учасник повинен бути реально залучений до інтенсивної групової взаємодії.

4.Принцип відкритості, відвертості й довірчого спілкування. Всі звертаються один до одного на „ти” і на ім’я.

5.Принцип конфіденційності й безконфліктності.


I.Вступна частина

1


На початку заняття учасники вітаються і знайомляться один з одним.
.ПривітанняНевербально(завдяки жестам, міміки-не повторювати вже використаний жест)

2.Знайомство


дозволяє налаштувати групу на робочий лад, усвідомити, що всі люди здатні бути креативними і мислити творчоВправа „Презентація свого „Я” (Ім’я + якості)

Мета: поглиблення знайомства, створення атмосфери довіри та позитивного емоційного клімату, інтересу до занять.

Час: 5 хв.

Процедура проведення: перший учасник називає своє ім’я і дає характеристику якостей, які дають можливість вважати себе людиною творчою, неординарною. Наприклад: „Я – Леся, я уважна, сором’язлива, люблю мріяти”.Так кожний учасник розповідає про себе.

3


прийняти правила роботи і спілкування під час тренінгу
.Вправа „Правила”^ Тренер задає питання : « Для чого в нашому житті існують різні правила?»

(це полегшить сформулювати правила на тренінгу)

Час: 10 хв.

Процедура проведення: тренер закликає учасників сформулювати правила роботи під час тренінгу. Кожен учасник має право висловити свою думку щодо правил. Тому після того, як правило озвучено, групі пропонується прийняти його. Тренер запитує: «Правило приймається? Приймається . Дякую»

Можливі правила:

   • цінувати час

   • говорити по-черзі, коротко

   • бути позитивним (можна позначити символом ‘”+“)

   • з повагою відноситися до думки інших

   • звертатися до друзів по імені

   • бути активним

   • поважати свою та протилежну стать(♀+♂)

   • «Тут і тепер»(правило конфіденційності)


^ 4.Тема і мета тренінгу
виявлення сподівань учасників, актуалізація концепції тренінгу.

( усвідомити і визначити, що кожен учасник сподівається від тренінгу та порівняти своє очікування з іншими)


5.Очікування

Вправа „Дерево очікування”

^ Час:5-6 хв.

Матеріали: дерево, стікери, ручки.

Процедура проведення: спочатку кожному учаснику тренер роздає стікери і пропонує зафіксувати свої сподівання.

«Мені б хотілось на цьому тренінгу...»(висловлювати свої очікування бажано вголос)-приклеюють стікери у формі яблучок на дерево.


^ II.Основна частина

1.Пре-тест(проінформованість)

Робота в групах(об’єднання в групи можна здійснити за допомогою енергізатора «Молекули»-рухаємося в довільному хаотичному порядку, об’єднуємося в молекули.

Слова тренера «Ми з вами атоми, але атоми можуть об’єднуватися в молекули,ми зараз об’єднаємося в молекули, які містять п’ять атомів»-кількість молекул-кількість груп.

Вправа"Креативність".

Мета:Вправа дозволяє сформулювати багато сутнісних характеристик креативності, які властиві особистості і для творчого процесу, а також визначальні особливості саме творчих продуктів діяльності.

Час: 25 хв.

"Зараз я пропоную кожному в групі узяти аркуш паперу і намалювати креативність так, як ви її розумієте".

Перед вправою можна ознайомити з ментальними картами Тоні Бьюзена- “Mind Map”картою розуму, а також запропонувати малювати лівою рукою, що допоможе розвивати праву півкулю головного мозку(це є розвиток творчості)

Після того, як всі завершать малюнки, група презентує свій малюнок. При обговоренні не критикувати ні сам малюнок, ні його автора. Можна запитувати: чому саме це намальовано, що це означає для тебе, з чим асоціюється.


^ 2.Актуалізація проблеми та конкретних завдань


Міні – лекція „Творчі здібності

Існує думка, що творчі здібності є вродженими й не підлягають вихованню. Більшість із нас часто відчуває розчарування від наявності у своєму мисленні блокуючих перешкод до творчості у вирішенні завдань- особливо коли треба засвоїти дещо нове. Зникає впевненість собі.. Навіть якщо виникла творча думка, все одно не дає спокою страх бути незрозумілим, в результаті чого ідеї не впроваджуються в життя, а з часом і зникають.

У дорослому житті люди стримують свою творчу уяву, в них зникає бажання експерементувати й досліджувати. Таким чином, не можна реалізувати свій творчий потенціал та подолати перешкоди на шляху до творчості. Це зовсім не означає, що дорослим не вистачає здібностей, просто вони мало використовують свій творчий потенціал. Чим доросліша людина, тим більше знижується рівень її творчих здібностей.

^ За дослідженнями П.Торренса, діти до 5 років дають до 90% оригінальних відповідей, до 7 років уже до 20%, дорослі – до 2%.

Джордана Айана пропонує 10 стратегій, спрямованих на творче вирішення завдань, пов’язаних із сім’єю, навчанням, роботою, захопленнями:

1.Підтримувати зв’язки з іншими людьми.

2.Створити навколо себе збагачене життєве середовище.

3.Виходити зі свого „ футляра” – подорожувати.

4.Розважатися, грати, жартувати.

5.Розширювати свій світогляд – читати.

6.Наближатися до мистецтва.

7.Використовувати сучасні технології.

8.Скористатися можливостями розуму.

9.Дати волю своїй альтернативній свідомості.

10.Зазарнути вглиб своєї душі.

Такі стратегії допоможуть пережити мить творчого прозріння.


^ 3.Надання інформації

Презентація «Креативність»

..


4
Енергізатор („energizer”) – коротка вправа, яка відновлює енергію групи під час навчання.

Більшість вправ – енергізаторів проводяться з метою порухатись у незвичній цікавій формі, через гру налагодити та розвинути взаємодію, співпрацю між учасниками.

Енергізатори активізують роботу різних аналізаторів: тілесно-кінестетичих ,візуально-просторових, візуально-аудіальних і т. д. та розвивають музично-ритмічні, креативні, творчі здібності учасників.

.Енергізатор
Вправа «ПОДОРОЖ»

Отже уявіть, що ви:

 • йдете босоніж по гарячому піску;

 • гуляєте з повітряною кулькою, коли дме сильний вітер;

 • переходите через бурхливий гірський струмок, перескакуючи з камінчика на камінчик;

 • йдете крізь густий ліс вночі, обминаючи дерева;

 • ступаєте вузькою стежкою з височенною кропивою з двох сторін;

 • прогулюєтесь осіннім парком, розгортаючи ногами листя;

 • ступаєте по снігу, провалюючись по коліна;

 • йдете гірським хребтом, коли дме сильний вітер;

 • пірнаєте крізь фантастичні образи своїх снів;

 • ковзаєте по льоду в слизькому взутті;

 • летите у космосі;

 • перетворюєтесь у повітряні кульки, які вітер підносить високо в небо.

Деякі зі згаданих дій учасники виконують як самостійно, так і в парах, в трійках і т. д.

Учасники рухаються в довільних напрямках, уявляють і відтворюють почуте.


^ 5.Робота в групах

 • Вправа «Аглютинація» (від грецького - склеювання)

Найпростіший прийом створення образів уяви механічним «склеюванням» властивостей та частин предметів і явищ дійсності у незвичній комбінації,яка не зустрічається в повсякденному житті

^ Мета: поєднання непоєднуваних частин, якостей в одне ціле

Час: 10 хв.

Процедура проведення: пропонується поєднати непоєднувальні у реальності якості, властивості, частини об'єкта та зобразити за допомогою міміки та жестів.

Об’єднання груп-вправа «Салат»(називаємо фрукти чи овочі в тій кількості, скільки буде груп. Наприклад, банан,апельсин,манго. Банани об’єднуються з бананами, апельсини- з апельсинами, манго- з манго.

Поєднати, наприклад: гарячий сніг, вершину безодні, обсяг пустоти, солодку сіль, чорне світло…


 • Вправа „Альтернатива”(метод придумування –один із методів креативності)Мета: стимулювання творчої уяви й фантазії, розвиток оригінальності, швидкості та гнучкості мислення.

^ Час: 8 хв.

Процедура проведення: Подумайте та запишіть, як можна використати звичайний предмет –скріпка, резинка, порожня сірникова коробка. Напишіть якомога більше призначень, максимальну кількість альтернативних способів застосування.СкріпкаРезинка

(канцелярська)

Порожня сірникова

коробка

скріплення кількох листків паперу

для перетягування грошей

меблі

запонка

зв’язування сухих трав

для зберігання насіння

сережка

прикріплення до підпорки кімнатних рослин

як іграшка-машинка

тримач для дротів навушників
Для ловлі комах

закладка...

оригінальна валентинка із таємним посланням всередині.


Оцінюється продуктивність використання завдань шляхом підрахування кількості відповідей за певний інтервал часу; гнучкість – кількість переключень з одного об’єкта на інші; оригінальність – за частотою такої відповіді в однорідній групі”.

Обговорення:

 • Чи складно було виконувати вправу? Що заважало?

 • Як швидко виникли оригінальні ідеї?
 • Вправа „Божевільний архітектор”

Мета: розвиток оригінальності мислення

Час: 10-15хв.

Процедура проведення: Вибрати 10 довільних слів. Ваше завдання-ви архітектор. До вас звернувся замовник, який готовий сплатити ескіз свого житла. Але його умова:цей будинок має відповідати10 вимогам-10 обраних слів. Наприклад , слова- чобіт, каструля, ґава, салат, і т.д. Малюємо будинок. Чобіт як дах, який прикрасить житло. Каструля – форма будинку, ґава- колір ґанку, салат- створимо зимовий сад і посадимо корисну рослину…..Малюючи , хоч схематично, прагніть одночасно представити, як це могло б виглядати насправді.

 • Вправа « Незакінчена фігура»

Мета: креативна альтернатива тесту IQ( Цей тест було розроблено у 60-их роках минулого століття психологом Елісом Полом Торрансом (Ellis Paul Torrance) –швидкість, гнучкість, оригінальність, розробленість.

^ Час: 10 хв.

Процедура проведення: Ваше завдання у цьому тесті – закінчити малюнок, базуючись на простій фігурі, яка нанесена на листку. Додати лінії-вийде цікаві предмети або сюжетні картинки. Підписати малюнок

Ось як виглядають деякі фігури
“ До” “Після”


 • Вправа “Віддалені асоціації.”

(від лат. «з’єднаю»-сполучення в єдине ціле)

^ Мета: розвиток власної креативності.

Час:10хв.

Процедура проведення: Цей тест пропонує вам три слова, між якими, здавалося б, немає жодного зв'язку. Наприклад: Падіння – Актор – Пил. Вам потрібно знайти четверте слово, яке б об'єднувало ці три слова. В наведеному вище випадку це слово – зірка (падаюча зірка, кінозірка та зоряний пил).

Ви не зможете розв'язати це завдання, якщо будете намагатися відшукати схожі риси трьох об'єктів – адже між ними немає нічого спільного. Натомість, тут, як і у випадку із загадками, вам допоможе прозріння.

Ось кілька таких тріад, які допоможуть вам протестувати:

Час – Волосся – Дорога

Біль – Мисливець – Капуста

 • Вправа „Моє перше творче інтерв’ю”.

Мета: усвідомлення своїх творчих здібностей та індивідуальних особливостей. Розуміння себе та інших.

^ Час: 20 хв.

Процедура проведення: інструкція: „Проведемо зараз кілька публічних інтерв’ю на тему „Світ творчості”. Кожен, хто даватиме інтерв’ю, сам обере того, хто ставитеме йому запитання. Решта слухає діалог мовчки. Наприкінці інтерв’ю група матиме змогу поставити запитання, які можуть стосуватись обох співрозмовників”.

Обговорення:

 • Чи легко було ставити запитання?

 • Чи складно було відповідати на запитання?

 • Чи допомогло інтерв’ю отримати нову творчу ідею?

 • Вправа „Креативна павутинка

Мета: формування позитивного бачення свого майбутнього.

^ Час: 10 хв.

Процедура проведення: Всі стають у коло. Вчитель бере клубок ниток, намотує собі кінець нитки на палець, а клубок кидає комусь з учасників, одночасно висловлюючи йому побажання творчості та креативності на майбутнє. Той ,хто отримує клубок, намотує собі нитку на палець, а клубок кидає іншому з побажанням. Гра закінчується, коли всі учасники з’єднані ниткою. Ведучий наголошує на символічності утвореної павутинки, яка приносить здійснення мрій та творчих задумів.

III.Заключна частина

Багато причин нам не дають змоги розвинути свій творчий потенціал та розширювати горизонти творчості. Існує два міфи про творчу особистість: у першому йдеться про те, що здібність людини прямопропорційна її інтелектуальному рівню, а в другому – що творчість - доля талановитих та

мислення. Щоб уявити себе творчою особистістю, треба повірити, що це так. Що уявляється і що втілюється? Запишіть це від першої, другої та третьої особи. Якщо у вас з’являються негативні думки, записуйте їх, а потім проаналізуйте

1.Рефлексія(лат.означає "звернення назад")

 • Вправа “ Незакінчене речення”

Мета: зрозуміти наскільки засвоєний матеріал, самооцінка досягнутого результату

Процедура проведення: «Сьогодні на тренінгу я…….

2.Очікування

^ Мета:отримання зворотного зв’язку.

Процедура проведення:тренер запитує учасників:«Чи справдилося ваше очікування?»Учасники підходять до дерева, на якому прикріплювали стікери-«яблучка» з очікуваннями , і якщо очікування здійснилося-збираємо в кошик, якщо ні-залишаємо на дереві («нехай дозріває»)
3.Ритуал прощання

 • Вправа «ІМПУЛЬС ПО КОЛУ»

Мета: переключення уваги та врівноваження емоцій учасників, налаштування на атмосферу звичайного життя.

Процедура проведення:у колі всі беруться за руки і, починаючи з тренера, передають один одному потиск руки, при цьому зберігаючи повну тишу. Коли імпульс дійде до тренера з іншого боку, учасники піднімають руки вгору і промовляють: „До побачення! До наступної зустрічі!”.