asyan.org
добавить свой файл
1Мета: виховання любові до своєї Батьківщини, формування активної громадянської позиції, розвиток творчих і комунікативних здібностей, логічного мислення, мови учнів.

Завдання: удосконалення навичок співробітництва з молодшими школярами, однокласниками й дорослими людьми, інформування учнівської молоді про справи, проблеми й дозвілля їхніх однолітків, проведення профорієнтації, застосування в роботі публіцистичного стилю, оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями.

^ Форма організації дітей: індивідуально - групова робота .

Головна діяльність: пошукова, творча, інформаційна, пізнавальна.

Сфера застосування результатів: культурологічна

Форма продукту проектної діяльності: випуск газет

Інформаційно-технічне оснащення: Інтернет, міські й шкільні бібліотеки, музеї, фото-відео матеріали

^ Залучені фахівці: вчителі української мови й літератури


№ з/п

Етапи роботи над проектом


Зміст роботи

Діяльність учнів

Термін виконання
Підготовчий етап

Пошук рішення проблеми відсутності внутрішкільної газети для дітей і підлітків

Соціальне опитування. Зустрічі з адміністрацією й обговорення ідеї видання шкільної газети. Ухвалення рішення про видання шкільної газети.

Квітень 2009
Теоретичний етап

Підготовка дітей і підлітків до реалізації проекту

- навчання основам видавничої справи;

- знайомство з комп'ютерною програмою Adobe In Design CS3

- розподіл обов'язків у прес-центрі (редактори, кореспонденти, верстальники) відповідно до бажання й здібностей кожної дитини

- інформування дітей і підлітків про роботу прес-центру;

- створення активу редколегії, вибір дітьми пріоритетних напрямків діяльності

- « мозковий штурм» для учнів 5-11 класів : «Назва шкільної газети», « Яскраві рубрики в цікаву газету»


Травень -серпень 2009
Проектний етап

Реалізація проекту

- збір інформації для газети;

- підготовка заміток;

- реклама прес-центру, анонс.

- обговорення й вибір тематики майбутніх випусків газети;

- підготовка, коректування заміток у газету;

- рекламна кампанія

- учасники проекту пробують свої сили в реальній роботі;

- видання й вихід у світ перших номерів газети «Школа on - line »


Вересень 2009 – травень 2010
Організаційно-узагальнюючий етап

Робота з видання шкільної комп'ютерної газети набуття досвіду

Набуття досвіду, реєстрація в каталозі шкільних газет Донецької області, участь у фестивалі-конкурсі шкільних газет «Майовка »

Травень – вересень 2010