asyan.org
добавить свой файл
1

Галина Василівна Щолок,

учитель Барвінківської гімназії №1

Харківської області

Урок №6


Тема: Контрольна робота за темою «Література європейського бароко»

Мета уроку: здійснити контроль за темою за допомогою комп’ютера; виховувати прагнення досягти високого результату.

Обладнання: комп’ютери, тестова програма «Школярик»

Тип уроку: урок контролю знань


Хід уроку

Організаційний момент.

Створення ситуації успіху

Оголошення теми та мети уроку, пояснення техніки виконання

Методичний коментар: програма «Школярик» надає учню можливість пройти тестування за заданий вчителем час та отримати оцінку. Програма оцінює якість виконаної роботи певним балом. Кожне питання виводиться на екран окремо з набором вірогідних відповідей, з яких щонайменше одна є правильною. Після завершення роботи статистичні дані, пов’язані з результатами роботи кожного учня, зберігаються в окремому файлі. Під час тестової роботи учень може набрати максимально 9 балів, після чого приступити до виконання завдання високого рівня у зошиті.


Виконання роботи на комп’ютері


Зразки тестових завдань:


Улюблені теми творів митців бароко:
а)    ілюзорність і швидкоплинність людського життя;
б)    кохання, дружба, чуттєві насолоди;
в)    громадянський обов'язок людини.


Стилю бароко притаманна:
а)    раціональна і чітка мова;
б)    проста, позбавлена метафоричності мова;
в)    метафорична, ускладнена мова.


Сюжетну основу барочного твору найчастіше становить:
а)    історія нещасливого кохання;
б)    історія духовного випробування людини;
в)    історія протистояння людини і богів.


Бароко в зарубіжній літературі представляє
а) грек Гомер.
б) іспанець Сервантес.
в) іспанець Кальдерон.
г) італієць Данте.


Драматургію Кальдерона характеризує:
а)    звернення до прийомів комічного;
б)    підвищена метафоричність;
в)    звернення до мотивів античної літератури.


Драма Кальдерона називається
а) «Життя - це сон».
б) «Життя - це маячня».
в) «Життя і сон».
г) «Сновидіння».


П'єса Кальдерона «Життя — це сон» належить до жанру:
а)    комедії;
б)    «драми честі»;
в)    морально-філософської драми.


Творчий задум п'єси Кальдерона «Життя — це сон» запозичений з:
а)    Біблії;
б)    легенди про Варлаама та Йосафата;
в)    творів Шекспіра.


В п'єсі «Життя — це сон» ставиться питання про:
а)    моральні якості справжнього (ідеального) монарха;
б)    здатність людини до самопожертви;
в)    конфлікт людини з Богом.


Хто з героїв Кальдерона на власній долі переконується, що життя — це сон?
а) Сехизмундо;
б) Басиліо;
в) Росаура.


Сехизмундо дав волю своїм гваринним інстинктам, коли:

а) був у в'язниці;

б)спав;
в) опинився в королівському палаці.


Згідно з пророцтвом Сехизмундо мав стати:
а) мудрим правителем;

б)тираном;

в)зрадником.


Корону Басиліо прагнуть успадкувати:
а) Астольфо;
б) Клотальдо;
в) Росаура.


Посівши трон, Сехизмундо:
а) вбиває батька;
б) кидає його до в'язниці;
в) прощає його.


Зіткнення протилежних інтересів і поглядів, напруження і крайнє загострення суперечностей, що призводить до активних дій, ускладнень, боротьби називається

а) сюжет;

б) конфлікт;

в) кульмінація.


Зображальний рід літератури, в основі якого сценічна дія називається:

а) драма;

б) поема;

в) оповідання.


^ Завдання високого рівня

Дати розгорнуту відповідь на питання:

1. Які основні символи доби бароко використав у драмі «Життя – це сон» П.Кальдерон?

2. У чому повчальний сенс драми П.Кальдерона «Життя – це сон»?


^ Домашнє завдання

Робота за творчими групами (підготувати випереджувальне завдання до наступної теми).

Група „Істориків” – повідомлення про передумови виникнення класицизму, головні, риси світогляду представників цього напряму.

Група „Літературознавців” – перерахувати представників класицизму та жанри літератури.

Група „Культурологів” – повідомлення про класицизм як могутній європейський художній напрям.


Використана література


  1. 1. Ковбасенко Ю.І. Зарубіжна література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

  2. http://school.xvatit.com

  3. http://ru.wikipedia.org/wiki

  4. http://www.ukrlit.vn.ua/zaruba/biography/kalderon.html

  5. http://www.ae-lib.org.ua/texts/calderon__la_vida_es_sueno__ua.htm