asyan.org
добавить свой файл
1

Опорний конспект до теми «Стрес»

Термін

«стрес»

запропонований

______________________________ в ________ році

Стрес виникає

при

дії подразників на організм, викликає ___________________та __________________ напруження, вони можуть порушувати ___________________, їх називають ____________- ______________

Стрес – це

неспецифічна, але завжди однакова ________________ спрямована на ________________захисних _____________________, що мають забезпечити ________________ організму до дії _______________ й під­тримання сталості внутрішнього ___________________________.


Стрес –

подразники

викликають

емоційні реакції

_______________ ________________

Під час

стресу залози виділяють

у кров

«гормон тривоги», або «гормон страху»- ____________________, він звужує судини шкіри; «гормон агресії», або «гормон гніву» - _______________________, він розширює судини шкіри.

Фази стресу

Фаза _________________,________________,____________________

Фаза тривоги

Тривалість ___________, супроводжується мобілізацією резервів організму, активу­ється ___________________ нервова _______________, що спричиняє до виділення _________________ та __________________ наднирковими залозами

Фаза опори

Тривалість ___________________, пов'язана з______________________ й _____________________ перебудовами в організмі, що підвищу­ють витривалість організму до дії ____________-____________________

Фаза виснаження

Виникає, якщо _______________занадто силь­ний і __________________________. Це призводить до _______________ резервних можливостей _______________ й руйнуванні механізмів адаптації.

Вплив стресу

________________________й ______________________. Позитивний викликає _____________________ загальної стійкості організму, розширення його пристосувальних _____________________ . Негативний стрес викликає хвороби, а саме: цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, атеросклероз, гіпертонія, тощо

Шляхи виходу

із стресу___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________