asyan.org
добавить свой файл
1


Ключове питання


Тематичні питання

Змістові питання


Без чого не можна уявити Україну?

Якою була роль рушника в дохристиянські часи?


Хто такий поет – пісняр?

Які звичаї та обряди українців, пов’язаних із використанням рушників, вам відомі?


У чому секрет популярності «Пісні про рушник» А.Малишка?

Український вишитий рушник – це тільки ужитковий атрибут?


«Пісня про рушник» А.Малишка – це тільки вірш про рушник?
^ Питання до учнівської презентації


Вчитель Кусакіна Т.О.


Без чого не можна уявити Україну?

Оцінювання PowerPoint – презентації


^ Група учнів: Дата ______________________


Критерії оцінювання


Опис

^ Макси-мум балів

Само-

оцінка

Оцінка вчителя

Зміст

застосування навичок мислення

5

5

5

різноманітні джерела інформації

5

4

4

логіка суджень

10

8

9

користь проекту для решти учнів

5

5

5

точність інформації

5

4

5

матеріали, пов’язані із життям

5

5

5

наявність графічного представлення висновків

5

5

5

матеріали опитування та дослідження

5

5

5

^ Грамотність і достовірність інформації

у роботі немає орфографічних та граматичних помилок

5

4

4

робота містить точні, повні, корисні та сучасні дані

10

9

8

^ Оформлення роботи

естетичний аспект

10

10

10

діаграми та малюнки

10

10

10

текст, кольорове оформлення та фон

10

10

10

гіперпосилання

5

1

0

звуковий супровід

5

1

0


^ Всього балів


100


86


85

Загальна кількість балів


Оцінка

95 -100

12

90-94

11

85-89

10

80-84

9

70-79

8

60-69

7

50-59

6

40-49

5

35-40

4

30-35

3

25-30

2

20-25

1