asyan.org
добавить свой файл
1

Картка №2

Сполучник як частина мови

Робота в парах

1. Відгадайте загадки. Розподіліть сполучники, вжиті в них, на дві колонки за розрядами - сполучники підрядності та сполучники сурядності


 1. Сам вечірньої години заховався в кущ калини, та на дудку одну
  грає й пісню чарівну співає. ( С….)

 2. Він великий має хист і співає, як артист. Спів той радісний усюди
  дуже люблять слухать люди. (С….)

 3. Ти відгадай мою загадку: вгорі тремтить сіренька цятка, пісні
  співає голосні, та, жаль, що тільки навесні. (Ж…)

 4. Вірно людям я служу, їм дерева сторожу, дзьоб міцний і гострий
  маю, шкідників ним здобуваю. (Д…)

 5. Перший я приніс весну, пробудив усе від сну, заспіваю під вікном,
  бо зовуть мене... (Ш….)

 6. Уночі гуляє, а вдень спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі.
  (С…)
^ Сполучники сурядності

Сполучники підрядностіВиписавши порядкові номери речень зі сполучниками сурядності і додавши числа, у відповіді маєте отримати число ^ 16, а сума речень з сполучниками підрядості становить 10. Перевірте себе!!!


Картка №4

(робота за варіантами (1 варіант – парні речення, 2 - непарні) Спишіть речення, вставивши замість крапок потрібні сполуч­ники.


 1. Ліпше пташці на зеленій вітці, … у пана в золотій клітці.

 2. Ранні пташки росу п'ють, … пізні слізки ллють.

 3. Ліпше горобець у жмені, … журавель у небі.

 4. Ніхто не буде знати, тільки сич … сова, … людей півсела.

 5. Соловей співає,… голос має.

 6. Він такий, …його …кури заклюють.

 7. Кому ведеться, тому… півень несеться.

 8. Бджола летить, …мед пахтить.

(Народна творчість)


Слова для довідок: ніж, а, як, та, поки, що, й, і, де