asyan.org
добавить свой файл
1

МОНІТОРИНГОВА КАРТКА


рівня економічного виховання учнів у процесі навчання


Дата ____________________ Урок _________________

Вчитель_________________ Клас _________________


Тема уроку: _______________________________________________________

_______________________________________________________


Мета відвідування: ефективність економічного виховання учнів в процесі

навчання


№ з/п

Параметри


Бали

1.

Рівень підготовки вчителя
1.1.

Знання вчителем основних економічних понять.
1.2.

Рівень володіння методами економічного виховання учнів.
1.3.

Виховання інтересу в учнів до економічних знань.
1.4.

Здійснення економічного виховання спільно з трудовим, моральним та фізичним вихованням.
1.5.

Виховання бережливого ставлення до матеріальних і духовних благ.


Z = 15


K = S/Z ∙ 100 %

К =  ∙ 100 %, К =
S =


2.

Рівень економічних знань учнів
2.1.

Володіння змістом теми та розуміння економічних законів і категорій
2.2.

Підкріплення знань власними прикладами.
2.3.

Внесення у відповідь елементів творчості.
2.4.

Виявлення особистої позиції щодо економічних процесів, які відбуваються в суспільстві
2.5.

Розв”язування типових економічних,графічних й розрахункових задач
2.6.

Вміння учня робити аналіз, порівняння, висновки з економічних і соціальних явищ.


Z = 18


K = S/Z ∙ 100 %

К =  ∙ 100 %, К =
S =


Висновки,пропозиції: ____________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________