asyan.org
добавить свой файл
1

Інформаційний дайджест

Калейдоскоп інноваційних технологій розвитку та стимулювання

креативності школярів

Технологія сугестивного навчання

Суть технології:

  • ніякого зубріння;

  • навчання без перевтоми;

  • навчання великими блоками;

(Учень сам спонукає себе до діяль-ності, спрямовує себе в процес са-морегуляції, в якому вирішальними є: самоспостереження,самоаналіз, самооцінювання.)
Комп’ютерні технології

Метод проектів

Суть технології:

розвиток пізна-вальних навичок учнів, уміння самостійно конструювати свої знання та орієнту-ватися в інформа-ційному просторі, розвиток критично-го мислення.
Інформаційно-комунікаційні технології

Суть:учням надає можливості отримувати досвід виконання завдань з комп’ютерної обробки тестівпкнТехнологія розвитку творчої особистості.

Суть технології: не змінюючи основну програму, за якою працює педагог, максимально підвищити її ефективність за рахунок залучення учнів до розвитку винахідницьких завдань.
Інтерактивні технології навчання

Суть технології: залучення учнів до процесу активної взаємодії. Це- співнавчання, взаємонавча-ння, де учень і вчитель рівно-правні суб’єкти ,розвиток комунікативних навичок, можливості подолання життєвих труднощів.