asyan.org
добавить свой файл
1

Тема: Земне тяжіння. Сила тяжіння.


Мета:

дидактична:

 • Сформувати знання про механічну взаємодію тіл і всесвітнє тяжіння;

 • сформувати знання про силу тяжіння та прискорення вільного падіння;

 • показати залежність сили тяжіння від маси тіла, а також залежність прискорення вільного падіння від широти місця;

 • довести до свідомості учнів той факт, що на різних планетах сонячної системи абсолютно різні числові значення прискорення вільного падіння;

 • навчити обчислювати силу тяжіння на інших планетах сонячної системи;

 • формувати вміння самостійно здобувати знання та застосовувати знання до розв’язування задач;

розвиваюча:

 • продовжувати формувати вміння спостерігати, робити висновки, виділяти головне та підводити підсумок;

 • розвивати пам’ять, логічне мислення;

виховна:

 • виховувати любов до предмета, увагу, бережливе ставлення до шкільного майна, сміливість під час розв’язування задач та тестових завдань за допомогою комп’ютерної техніки.


Обладнання: динамометри, штатив, тягарці


Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

^ ТЗН: комп’ютери, ноутбук, відео проектор, тести.

Наочності: 1. Фрагмент «Сила тяжіння». Фізика 9. Динаміка (розділ 2) Сили в механіці.

Педагогічний програмний засіб. Фізика 9 для загальноосвітніх навчальних закладів.

2. С.А. Чукмасов Енциклопедія. Фізика. 2 диск (захоплюючі та пізнавальні відеофільми про видатних особистостей в історії людства). Відеофільм «Ньютон».


^ Організаційний момент.

Фронтальне опитування.

Розминка.

 1. Відгадайте загадки:

День і ніч крутиться, а цього ніхто цього не помічає.

(Земна куля)


Вертиться, крутиться, ніколи не стане.

На ній живуть люди, і гори, і ями.

(Земна куля)


Інтерактивна вправа «Складанка»

 1. Вибираючи перші склади слів, скласти слово та дати йому означення. Привести приклади виникнення даного явища або даної фізичної величини у природі, Всесвіті, побуті. Назвати одиниці вимірювання фізичних величин.

Сила – сивина, лабораторія

Маса – манометр, санаторій

Інерція – іній, нерви, ціна, яма

Динамометр – дивина, накип, море, метр

Деформація – дерево, форма, малюнок, цікавість, яма

Рівнодійна – рівнина, ноша, дійсність, нарада


Для кожного утвореного слова (сила, маса, інерція, динамометр, деформація, рівнодійна) учитель ставить додаткові питання.

*1.1 Що таке сила?

Сила – це фізична величина, яка є мірою взаємодії тіл і є причиною зміни швидкостей тіл або їхніх частин.

Позначається: F.

Одиниця сили: 1 Н, названа на ім’я Ісаака Ньютона.

*1.2 Від чого залежить результат дії одного тіла на інше ?

Результат дії одного тіла на інше залежить від :- значення прикладеної сили;


*1.3 Як зображають напрям дії сили на малюнках?

За допомогою відрізка прямої зі стрілкою – вектора. В перекладі з латинської вектор – ведучий, несучий.

**2.1 Що називають масою?

Маса- це фізична величина , яка характеризує інертність тіла. Маса є кількісною мірою інертності.

2.2 Яким способом можна визначити масу тіла?

2.3 Які одиниці маси вам відомі. Як називалися перші одиниці маси.

***3.1 Що називають інерцією?

3.2 Коли ми відкидаємо лопатою сніг, то робимо різкий рух у бік. Лопата зупиняється і залишається в руках. А сніг летить далі. Чому?

****4.1 Яким приладом можна виміряти силу?

4.2 Які види динамометрів і снують взагалі?

4.3 Визначити ціну поділки, межі вимірювання та похибку динамометра.

*****5.1 Дати означення деформації.

5.2 Які види деформації ви знаєте?

******6.1 Яку силу називають рівнодійною? Як ми її позначаємо?

6.2 Коли рівнодійна є сумою усіх прикладених до тіла сил? А коли є різницею?

Різнорівнева тестова перевірка знань з використанням комп’ютерної техніки.


Мотивація навчальної діяльності

Розглянемо задачу.

У книзі Кіплінга «Мауглі» описується епізод , коли «вовк зупинився на середині скачка, так як побачив за кущами перед собою маленького хлопчика». Чи може таке бути з фізичної точки зіру? Чому?

Дане явище описане в ліриці. Давайте послухаємо, як саме.


Легенда про яблуко.

Сидів Ньютон собі в саду,

Відпочивав між ділом…

І от на щастя, чи біду,

Тут яблуко злетіло.

Могло упасти на траву –

Нічого б не змінилось.

Так ніж - на голову йому,

А потім вниз скотилось.

І от задумався Ісаак,

Хоч ще крививсь од болю:

«Чому, і що, навіщо, як?»

Ну що ж поробиш – доля.

Легенда це чи може сон,

А чи просте везіння,

Але на світ з’явивсь закон

Всесвітнього тяжіння.

Т. Білецька.

***


Він вийшов в сад і по намиву глини

Те яблуко ногою покотив,

В його очах немов якесь видіння,

Не падав, а палав і плив ренет.

І тільки траєкторія падіння

Накреслювалась, як тропа планет.

Так ось вона, розгадка! Ось відкрито

Механіку світил правічних всіх,

І тої ж ночі, як усе ще спало,

Як ще не знявся шум церков і шкіл-

Не яблуко, а формула упала

Із гілки світу на письмовий стіл.

Павло Антокольський «Ньютон»


Епіграф: І млою світ було цей оповито :

«Хай буде світло». І з’явивсь Ньютон.


Біографія І. Ньютона . (переглядається відеофрагмент «Ісаак Ньютон») ,а на дошці висить портрет І. Ньютона .


Учитель : «Закон всесвітнього тяжіння було відкрито у 1667 році. Вплив поглядів Ньютона на подальший розвиток фізики величезний. Російський фізик С.І. Вавилов писав: «Ньютон змусив фізику мислити по-своєму «Класично», як ми тепер кажемо. Можна стверджувати, що на усій фізиці лежав індивідуальний відбиток його думки: без Ньютона наука розвивалася б інакше…»».


Повідомлення теми уроку.

Тема: Земне тяжіння. Сила тяжіння.

Мета: сьогодні на уроці нам треба вияснити

 1. Що є причиною падіння всіх тіл на Землі?

 2. Яку силу називають силою тяжіння та який вона має напрямок?

 3. Як взаємодіють між собою Земля та інші тіла?

 4. Яка залежність сили тяжіння від маси тіла.


На ці та інші питання дасть відповідь наш урок.


Запишіть тему уроку.

Вивчення нового матеріалу.

 • Усі тіла, що перебувають на Землі або поблизу неї, взаємодіють з нею (з Землею).

 • Оскільки Земля має велику масу, то внаслідок взаємодій тіл з Землею, ми бачимо, як змінюється швидкість руху тіл під час падіння їх на поверхню Землі.

Але: ми не можемо в масштабах Всесвіту побачити, що під час взаємодії тіл і Землі, саме Земля змінює свою швидкість обертання або змінює свою траєкторію руху.

 • Силу, з якою Земля притягує до себе тіла, називають силою тяжіння.

 • Сила тяжіння залежить від маси тіла: Сила тяжіння обчислюється за формулою F=mg.

Демонстрація залежності сили земного тяжіння від маси.

Із даної демонстрації випливає таке співвідношення :

Це співвідношення у фізиці дістало назву коефіцієнт пропорційності. Його позначають буквою g і його наближене значення


, а більш точне


Цей коефіцієнт називають прискоренням вільного падіння.

Точні вимірювання прискорення вільного падіння в різних точках Земної кулі показали, що значення g залежить від широти місцевості, а також навіть від місця вимірювання g в космосі і від планет сонячної системи.

З підняттям в космічний простір, коли ми все дальше віддаляємося від Землі, значення прискорення вільного падіння змінюється – воно зменшується.

Різним буде прискорення вільного падіння і для інших планет. Так наприклад

Більш детальну інформацію про прискорення вільного падіння на інших планетах Сонячної системи та в різних місцях планети Земля отримаємо з таблиці

( через проектор демонструється 2 таблиці) :

Місце на Землі

Значення g, Н/кг

Значення сили тяжіння Fт, Н

Полюс

9,83
Широта 45º

9,81
Екватор

9,78
Москва

9,82
Рим

9,80
Токіо

9,79Планета Сонячної системи

Значення g, Н/кг

Значення сили тяжіння Fт, Н

Меркурій

3,7
Венера

8,76
Земля

9,78
Марс

3,76
Юпітер

23,5
Сатурн

9,06
Уран

9,8
Нептун

13,47

Пропоную вам обчислити значення сили земного тяжіння для тіла масою 100 кг

I варіант (перша таблиця) II варіант(друга таблиця)


Але притягання існує не тільки між Землею і тілами, які розміщуються на ній та поблизу неї. Усі тіла притягуються одне до одного.

Наприклад Земля ↔ Місяць

Земля ↔ Сонце

Сонце ↔ інші планети сонячної планети

Кораблі в морі ↔

усі тіла і предмети в кімнаті ↔


Внаслідок притягання Землі до Місяця на Землі виникають припливи і відпливи (мал.. 69 підручника).

Вода в океанах піднімається двічі на добу на декілька метрів.

Завдяки силі тяжіння атмосфера утримується біля Землі, річки течуть згори донизу, Місяць утримується біля Землі, а планети рухаються по орбітах навколо Сонця.

• • Явище притягання всіх тіл Всесвіту одне до одного називається всесвітнім тяжінням.

 • І. Ньютон довів, що сила притягання між тілами тим більша, чим більші маси цих тіл та менші відстані між ними.

 • Якби сила тяжіння раптово зникла, то всі тіла, знаходяться на Землі за будь-якого малого поштовху порозліталися в усі боки в космічному просторі.

 • Який напрям має сила тяжіння?

 • Напрям сили тяжіння зображають у вигляді вертикальної стрілки, напрямленої з центра тіла (який називається центром мас).

 • Сила тяжіння (як приклад сили всесвітнього тяжіння) є могутнім геофізичним фактором.

≡ Дія цього фактора у процесі еволюції визначилась у формуванні кістяків тварин і людини, які здатні протидіяти дії гравітаційних сил.

≡ Дією цієї сили тяжіння зумовлюється певний розподіл в організмі і наявність у ній гідростатичного тиску.

≡ В природі відоме явище геотропізму, яке являє такий напрямок росту рослин, при якому стебла рослин розміщуються уздовж лінії дії сили тяжіння.

 • Почуття гравітації добре розвинуте і в комах. Мурахи вгадують нахил поверхні величиною навіть у 2º.

Закріплення матеріалу.

  • Що ми вивчали на уроці?

  • Які сили вам відомі:

Сила тяжіння

пружності

тертя (ковзання)

електрична сила

магнітна сила

а також сила струму

сила світла

сила звуку

 • Який склад Сонячної системи? Та чому планети утримуються біля Сонця?

 • На яких планетах сила тяжіння більша? На яких планетах сила тяжіння менша? Чим це викликано?

 • Як називається g? Які одиниці g?

 • Що є причиною падіння усіх тіл на Землі?

 • Що називається силою тяжіння?

 • За якою формулою визначають силу тяжіння?

 • Який напрям має сила тяжіння?Вибіркове тестування


Тест: Як добре ми знаємо силу тяжіння?

(відповідь «так» - 1, «ні» - 2)

I.

1. Сила тяжіння збільшується із збільшенням маси тіла.

2. Сила тяжіння залежить від місця спостереження.

3. Сила тяжіння на Місяці менша, чим на Землі.

4. Сила тяжіння зменшується у тіл занурених у воду.

5. Сила тяжіння не діє на плаваючі тіла.


II.

 1. Сила тяжіння вимірюється динамометром.

 2. Сила тяжіння діє на будь-яке тіло.

 3. Сила тяжіння завжди напрямлена вниз.

 4. Сила тяжіння на Землі кругом однакова.

 5. Сила тяжіння при русі тіла вниз зменшується.


III.

 1. Сила тяжіння зменшується при віддаленні від Землі в космос.

 2. Сила тяжіння вимірюється в кілограмах.

 3. Сила тяжіння при русі тіла вгору збільшується.

 4. Сила тяжіння тіла збільшується якщо його здавити.

 5. Сила тяжіння не діє на повітряну кулю.


Методом фронтального опитування учнів, що не є задіяні у вибірковому тестуванні, виявляється рівень засвоєння нового матеріалу.


 1. Яку силу називають силою тяжіння?

 2. Якою літерою позначається сила?

 3. Куди напрямлена сила тяжіння?

 4. За якою формулою можна обчислити силу тяжіння?

 5. В яких одиницях вимірюється сила?

 6. Яким приладом вимірюється сила?

 7. Чому дорівнює g?

 8. До чого прикладена сила тяжіння?

 9. Чи діє на вас сила притягання до Сонця?

 10. Хто відкрив закон всесвітнього тяжіння?

 11. Як залежить сила тяжіння від маси?

 12. Якщо м’яч кинути вертикально вгору, то яка буде його траєкторія?

 13. Яка сила зумовлює припливи і відпливи у морях і океанах на Землі?

 14. Чому дорівнює сила тяжіння, що діє на ваше тіло?


Підсумки уроку. Оцінювання учнів.

Діаграма комп’ютерного оцінювання «Крива успіху».


Домашнє завдання § 18 (вивчити)

ст.. 68-69 № 123, 109, 107.