asyan.org
добавить свой файл
1

ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Патріотичне виховання громадян України – передумова розвитку державності»


26-27 лютого 2013 року


Прізвище, ім’я, по батькові _________________________________________________
Посада __________________________________________________________________
Науковий ступінь _________________________________________________________
Вчене звання _____________________________________________________________
Назва організації, установи_________________________________________________

________________________________________________________________________
Адреса організації, установи, індекс_________________________________________
Телефони (робочий, мобільний) ____________________________________________
E-mail __________________________________________________________________
Назва секції ______________________________________________________________

________________________________________________________________________
Назва виступу (до програми конференції)_____________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Назва тез до збірника наукових тез учасників конференції (зазначити: подаю, не подаю)__________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Назва статті до електронного фахового видання «Народна освіта»( зазначити: подаю, не подаю)_________________________________________________________

________________________________________________________________________
Форма участі у конференції (очна, заочна)____________________________________
Необхідність у проживанні (готель)__________________________________________
Пропозиції на адресу Оргкомітету __________________________________________

________________________________________________________________________