asyan.org
добавить свой файл
1Запитання 1. У якому рядку наведені всі активні рахунки?Запитання 1. ВідповідьЗапитання 2. До якого типу змін належить господарська операція: Повернуто короткостроковий кредит банку?Запитання 2. ВідповідьЗапитання 3. У якому рядку наведені всі пасивні рахунки?Запитання 3. ВідповідьЗапитання 4. Оприбуткування запасних частин від інших кредиторів відображають кореспонденцією:Запитання 4. ВідповідьЗапитання 5. До якого типу змін належить господарська операція: Списано сировину у виробництво?Запитання 5. ВідповідьЗапитання 6. Традиційно в Україні господарський облік поділяють на:Запитання 6. ВідповідьЗапитання 7. Які користувачі використовують у своїй діяльності бухгалтерську інформацію, що становить комерційну таємницю?Запитання 7. ВідповідьЗапитання 8. Доповніть речення: “ Кредитори – це…”Запитання 8. ВідповідьЗапитання 9. Не належать до основних засобів:Запитання 9. ВідповідьЗапитання 10. Принцип безперервності передбачає, що оцінка активів і зобов’язань здійснюється, виходячи з такого припущення :Запитання 10. ВідповідьЗапитання 11. Необоротні активи – це:Запитання 11. ВідповідьЗапитання 12. Інформація, коли вона вільна від суттєвих помилок та упередженості, й користувачі можуть покластися на неї, є:Запитання 12. ВідповідьЗапитання 13. Облікові регістри поділяють на односторонні, двосторонні, багатосторонні та шахові за:Запитання 13. ВідповідьЗапитання 14. Основними стадіями кругообігу засобів є такі процеси:Запитання 14. ВідповідьЗапитання 15. До якого елементу класифікації належать аналітичні рахунки?Запитання 15. ВідповідьЕТАП ІІ ЗАВЕРШЕНО!