asyan.org
добавить свой файл
1

Загальна характеристика просвітницьких поглядів Григорія Сковороди

Критерії

Особливості

Особистісні якості

Поєднання високої освіченості з життєвою мудрістю.

Мужність.

Зневага до багатства, засудження жадоби до наживи.

Послідовність в обстоюванні своїх переконань, безкомпромісність.

Духовна свобода.

Неприйняття суспільних порядків, що призводили до занепаду духовних ціннос-тей.

^ Протест проти несправедливості, зла, соціальної нерівності, ницих пристрастей.

Віра у всемогутність людського розуму, гуманізм, неминучість торжества прав-ди

Переконання

Справедливе суспільство постане на ґрунті освіти, пізнання людьми себе.

^ Матеріальні відносини і стосунки між людьми регулюються додержанням мора-льних принципів.

Самопізнання – універсальний спосіб моральної перебудови світу.

^ Щастя доступне всім і кожному.

Щастя людини у «сродній праці».

Людина не може бути щасливою, якщо чинить усупереч своїй природі.

Веління природи – це веління Бога, пізнання природи – це пізнання Бога.

^ Майбутнє Батьківщини–у простих людях, «з духом премудрості і благочестя».

Філософське вчення

К о н ц е п ц і я т р ь о х с в і т і в:

макрокосмос – Всесвіт;

мікрокосмос – людина;

світ символів – Біблія, міфологія.

Усі світи складаються з двох натур: в н у т р і ш н ь о ї (духовної) – вічної, яка ототожнюється з Богом як началом і причиною, що визначає закономірність розвитку всього сущого, і з о в н і ш н ь о ї (матеріальної) – мінливої.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Загальна характеристика просвітницьких поглядів Григорія Сковороди

Критерії

Особливості

^ Особистісні якості

Поєднання високої освіченості з життєвою мудрістю.

Мужність.

Зневага до багатства, засудження жадоби до наживи.

Послідовність в обстоюванні своїх переконань, безкомпромісність.

Духовна свобода.

Неприйняття суспільних порядків, що призводили до занепаду духовних цінно-стей.

^ Протест проти несправедливості, зла, соціальної нерівності, ницих пристрас-тей.

Віра у всемогутність людського розуму, гуманізм, неминучість торжества прав-ди.

Переконання

Справедливе суспільство постане на ґрунті освіти, пізнання людьми себе.

^ Матеріальні відносини і стосунки між людьми регулюються додержанням мо-ральних принципів.

Самопізнання – універсальний спосіб моральної перебудови світу.

^ Щастя доступне всім і кожному.

Щастя людини у «сродній праці».

Людина не може бути щасливою, якщо чинить усупереч своїй природі.

Веління природи – це веління Бога, пізнання природи – це пізнання Бога.

^ Майбутнє Батьківщини–у простих людях, «з духом премудрості і благочестя».

Філософське вчення

К о н ц е п ц і я т р ь о х с в і т і в:

макрокосмос – Всесвіт;

мікрокосмос – людина;

світ символів – Біблія, міфологія.

Усі світи складаються з двох натур: в н у т р і ш н ь о ї (духовної) – вічної, яка ототожнюється з Богом як началом і причиною, що визначає закономірність розвитку всього сущого, і з о в н і ш н ь о ї (матеріальної) – мінливої.

Алгоритм аналізу байки Тезаурус

 1. Тема, проблема твору. Байка – коротке, переважно віршоване,

 2. Сюжет(зміст). алегоричне оповідання дидактичного характеру,

 3. Смисл алегоричних образів. один з різновидів ліро-епічного жанру. Складає-

 4. Зображувально-виражальні засоби. ться з оповідної частини (сюжет) та повчання

 5. Єдність(відповідність) змісту і форми. (мораль, сила).

 6. Головна думка(ідея, сила) байки. Дидактизм – повчальність.

Особливості байок Притча повчальна алегорична оповідь,

1. Прозова форма. у якій фабула підпорядкована моралізаційній

2. Переважно оригінальні сюжети частині твору

3. Сюжетна частина: або короткий діалог („Голова і Алегорія (інакомовлення) – спосіб дво-

тулуб”, „Сова і Дрізд”), або розгорнуте оповідання планового художнього зображення, що грунту-

(„Собака і Вовк”) ється на приховуванні реальних осіб, явищ і

4. Сила, або мораль, подається у формі предметів під конкретними художніми образами

короткого афоризму, коментарю чи з відповідними асоціаціями.

філософського міні-трактату.

Симфонія мудрості

Немає нічого радіснішого, ніж жити за покликанням.

Всяке є у всьому.

Дерево по плодах пізнається.

Бог наближає подібного до подібного.

Джерело завжди надійніше калюжі.

Лучче з одним розумним в добрі та пошані жити, аніж із сотнею дурнів.

Багато хто не за призначенням починає жити.


_________________________________________________________________________________________


Алгоритм аналізу байки Тезаурус

 1. Тема, проблема твору. Байка – коротке, переважно віршоване,

 2. Сюжет(зміст). алегоричне оповідання дидактичного характеру,

 3. Смисл алегоричних образів. один з різновидів ліро-епічного жанру. Складає-

 4. Зображувально-виражальні засоби. ться з оповідної частини (сюжет) та повчання

 5. Єдність(відповідність) змісту і форми. (мораль, сила).

 6. Головна думка(ідея, сила) байки. Дидактизм – повчальність.

Особливості байок Притча повчальна алегорична оповідь,

1. Прозова форма. у якій фабула підпорядкована моралізаційній

2. Переважно оригінальні сюжети частині твору

3. Сюжетна частина: або короткий діалог („Голова і Алегорія (інакомовлення) – спосіб дво-

тулуб”, „Сова і Дрізд”), або розгорнуте оповідання планового художнього зображення, що грунту-

(„Собака і Вовк”) ється на приховуванні реальних осіб, явищ і

4. Сила, або мораль, подається у формі предметів під конкретними художніми образами

короткого афоризму, коментарю чи з відповідними асоціаціями.

філософського міні-трактату.

Симфонія мудрості

Немає нічого радіснішого, ніж жити за покликанням.

Всяке є у всьому.

Дерево по плодах пізнається.

Бог наближає подібного до подібного.

Джерело завжди надійніше калюжі.

Лучче з одним розумним в добрі та пошані жити, аніж із сотнею дурнів.

Багато хто не за призначенням починає жити.