asyan.org
добавить свой файл
1 2 3

Соціально-психологічний  тренінг

для кураторів студентських груп, практичних психологів

по адаптації обдарованих студентів  до нового  соціального   середовища

Вступ

Життя будь-якого організму—це перш за все  безперервна  адаптація до умов такого ж безперервно змінного  середовища. Існування живого організму зводиться до постійного вироблення форм поведінки, яка направлена на відтворення будь-якої рівноваги або на досягнення будь-яких цілей. Це універсальний закон , якому підкоряється все існуюче – від атома до Всесвіту.  Для Всесвіту прийти в рівновагу, тобто, перестати розширюватись, означало б теплову смерть. Для нас – людей, як частинок світостворення - рівновага може означати лише біологічну смерть чи   в меншій мірі, психологічну смерть. Тільки така доля може спіткати тих, хто перестане пристосовуватись до навколишнього середовища.

У тварин ця безперервна адаптація здійснюється завдяки все більш  і більш складним процесам—від рефлексів до мислення. Згідно теорії антропосоціогенезу, по мірі просування вверх по  ієрархічній драбині живих істот ,стереотипні, запрограмовані форми поведінки поступово змінюються більш  гнучкою і пластичною поведінкою, яка дозволяла організмам адаптуватись до тих різних ситуацій, з якими живі істоти, і зокрема Людина,   щоденно зіштовхувалися. Тобто, чим більше людина зустрічалась з новою , складною ситуацією, тим більше вона шукала форми пристосування  до неї. А це означало її становлення і вдосконалення як Людини.

Отже, процес адаптації , як бачимо, це природне явище, яке формує особистість, дає можливості знайти себе і перевірити свої можливості . Але будь-яка адаптація не  завжди безболісна  і швидка . І тому завданням кураторів груп, практичних психологів є допомогти обдарованим студентам як найшвидше пристосуватись до середовища.

Згідно концепції М Воллаха і М. Когана пристосування до  зовнішнього світу дуже тісно пов’язане з інтелектом і креативністю(творчими здібностями).  На основі цієї концепції та досліджень С. Сабурова у літературі виділяють 4 групи особистостей з такими особливостями:

1 група:  високий   інтелект і висока креативність .Для цієї групи характерним є

- віра , впевненість в своїх можливостях

- відмінний рівень самоконтролю

- добра соціальна адаптація

- високі здібності  до концентрації уваги

- великий інтерес до всього

- розкомплексованість.

2 група:  високий інтелект і низька креативність . Для цієї групи є характерним:

- страх висловити свою думку

- страх самооцінки

- страх ризику

- знижена  товаристськість

- вся енергія в таких студентів направлена на отримання тільки високих результатів

- невдачі сприймаються як катастрофи

3 група: низький інтелект і висока креативність  У студентів цієї групи спостерігається :

- постійний конфлікт між власним  уявленням про світ і соціальними вимогами

- недостатня віра в себе і недостатнє самоствердження

- висока тривожність

- страх оцінки зі сторони

- діти мають незвичайне хоббі, де можуть себе реалізувати

- в соціумі ведуть себе як “ізгої”

4 група: низький інтелект і низька креативність Це студенти, в яких:

- хороша адаптація і задоволеність життям

- підвищена соціальна товаристськість

- пасивність в справах, позиція “середняка”.

Згідно висновків Е.Торренса , немає дітей творчих, здібних з низьким інтелектом, а от інтелектуалів з низьким рівнем творчих здібностей ми зустрічаємо доволі часто.


Спостереження за студентами  на І курсі, і їх становленням у новому колективі показало, що у одну групу потрапляє по 25% з кожної градації М.Воллаха і М.Когана. Поряд з цими вагомими факторами слід визнавати, що адаптація – це  не один день, не тиждень. Це—процес. Процес, що може відбуватись швидко  в однієї групи студентів і затягнутись до критичної межі в іншої групи. З градації груп стосовно інтелекту і творчих здібностей найбільше турботи викликають діти  2 і 3 групи, які найдовше пристосовуються   до нових умов середовища. Якщо у старшокласників  1 і 4 групи  процес адаптації триває  від 2-ох тижнів до 2 місяців, то в дітей 2 і 3 групи він триває півроку, а то навіть до одного року. Такі старшокласники  в новому середовищі гостро реагують   і  на появу нових знань, нових викладачів, нового куратора, і на зміну колективу, і зміну змісту та характеру навчально-виховного  процесу, і  на зростаючу кількість міжособових контактів між старшокласниками  і вчителями  різних предметів..


Попри інтелекту , важливу роль в процесі соціальної адаптації відіграють вихованість людини, самостійність, відповідальність, її належність до певної соціальної групи, кмітливість і , звичайно, креативність. Адже в   часи різних суспільних змін потрібні люди, здатні приймати нестандартні  рішення, критично мислити. Таке вміння формується не відразу. Немає жодної дисципліни, яка б цілеспрямовано навчала  дітей мислити, мислити самостійно, творчо, нестандартно. Вагомий відсоток дітей --вчорашніх школярів цього не вміють. Тому прямим обов’язком кураторів груп , практичних психологів, викладачів  є врахування таких факторів у виховній роботі і виховні заняття будувати так, щоб через психологічні складові творчої діяльності розвивати такі якості мислення як допитливість, глибину, гнучкість, логічність, доказовість  і критичність.  А це в свою чергу дозволить студентам оцінювати свою і чужу діяльність з погляду законів та правил природи і суспільства. Людина, яка вільно, активно і критично мислить, здатна об’єктивно оцінювати події, робити правильні висновки. За умови розвитку критичного мислення   студенти  та можуть не тільки послідовно викладати вивчений матеріал на заняттях, а й висловлювати самостійні, розгорнуті оцінювальні судження, переконливо аргументувати їх. Воно сприяє саморозвитку особистості, допомагає пізнати себе, самореалізуватись, що дає змогу правильно визначати й продуктивно будувати своє життя. В цьому , на мою думку, й полягає основне завдання куратора групи.


З огляду на актуальність проблеми адаптації першокурсників, старшокласників при переході в старші класи під час їх  формування , пропоную соціально—психологічний тренінг, який допоможе вирішити  гострі індивідуальні проблеми адаптації  обдарованих студентів  і слугуватиме як програма по адаптації  , що волею долі змінили свій колектив на студентський.


^ Пояснювальна записка.


Дана програма доцільна для студентів, що мають високий рівень розвитку інтелекту та творчості і потрапляють в інший колектив з різними рівнями розвитку особистості.


^ Програма ставить завдання :

- висвітлити  наукові та практичні пояснення  природи людської поведінки, творчого мислення,  спілкування, формування власного “ Я” ,

- вміння  пізнавати себе  та інших.

Метою соціально-психологічного тренінгу є

-               допомогти особистості  якнайшвидше адаптуватись в новому колективі,

-               самореалізуватись в соціальному середовищі.

^ Дана програма буде корисна для керівників освітянських закладів, класних керівників, викладачів, кураторів груп, працівників вищої школи, що працюють на розвиток адаптованої, творчої особистості.


Дана програма по адаптації  студентів з різним рівнем розвитку, в тому числі і обдарованих, є актуальною,  оскільки  в літературі  є достатньо матеріалу по адаптації першокласників, середньої ланки школярів, а програми по адаптації обдарованих, коли формуються нові групи в зв’язку зі вступом до коледжів, ПТУ та інших навчальних закладів  немає. Реальної, повноцінної програми  по адаптації  обдаровангих  згідно теорії М. Воллаха і М. Когана також немає. В зв’язку з такою ситуацією і виникла потреба у створенні цієї програми.

^ Програма вміщає серію тренінгових занять—практикумів, що розраховані  на викладачів з достатнім рівнем психолого-педагогічних знань.

В роботі  тренінгу важливий індивідуальний підхід і увага до кожного студента, врахування його інтересів і спрямованості, для чого використовуються як нескладні опитування, так і більш глибокі методи психодіагностики.  Наступність і послідовність у роботі з групою забезпечуються поступовим розгортанням і поглибленням змісту, форм  організації  та методів   для виконання поставлених завдань.


Рекомендації для організатора соціально-психологічного практикуму:

- ефективність  занять залежить від рівня теоретичної  та практичної підготовки керівника. Суттєвим є рівень психолого-педагогічної компетентності. Для цього важливим є його самоосвіта, заняття на курсах підвищення кваліфікації, постійні консультації з психологом.

^ Можливі зміни програми. Кількість годин може бути скорочена або збільшена, що залежить від ступеню підготовки керівника практикумів. З тієї ж причини деякі ігри можуть бути замінені або більш конкретизовані.

^ Структура  тренінгового заняття-практикуму:

Заняття з групою студлентів  проводяться 1 раз на тиждень в другу половину  дня як розвивально-виховний захід і триває 40 хвилин, в окремих випадках може тривати 50 хвилин, якщо є творчі завдання. Час заняття залежить від якості уваги  та характеру вправ. Кількість занять-10.

Під час занять студенти сидять довільно, бажано в колі, лицем один до одного.

^ Теми занять мають на меті вирішення актуальних проблем першокурсників та старшокласників: адаптації, розвиток інтелекту, творчості, розвиток особистості  з використанням елементів програми “self-esteem”, яка спрямована на розвиток 5 почуттів:

- безпеки

- індивідуальності

- приналежності

- цілеспрямованості

- компетентності.


Соціально-психологічний практикум(СПП) проводиться на протязі перших 2,5 місяців навчання, які є найскладнішими в адаптації  студентів , і  складається з 3 –х блоків:


1 блок Діагностичний. “Зрозумій себе сам – і ти зрозумієш інших”

2блок. Реконструктивно-формуючий. “Я мислю, я шукаю і  я знаходжу”.

3 блок. Розвитково  - виховний. “Я і соціум”

^ Завдання діагностичного блоку.

- тісніше знайомство з новою групою

- вивчення своїх індивідуальних рис характеру

- діагностичне дослідження соціально-психологічного стану, стилів мислення, властивостей лідерства  ,розвиток комунікативності та наявності афективних проявів поведінки: тривожності, імпульсивності, агресивності.

Мета: допомогти студентам краще пізнати себе, свої сильні сторони, розвинути в них почуття власної гідності, навчити їх долати невпевненість, страх.

^ Завдання реконструктивно-формуючого блоку:

- розвиток творчого мислення

- розвиток образного мислення

- розвиток критичного та евристичного мислення

- розвиток уяви.

^ Мета: розвивати інтелектуальні здібності, дивергентне мислення.

Завдання розвитково - виховного блоку:

- формування морально-етичних уявлень та соціальної компетенції

- вміння вільно розкривати внутрішній світ та зосередження уваги на особистому відношенні до навколишнього світу, до самого себе, до оточуючих людей.

- вміння більш успішно і повно реалізувати себе в поведінці і діяльності

- вміння стверджувати свої права і власну гідність

^ Мета: створення умов для повної адаптації в соціальному середовищі,  формування поняття “Я” і моя група”

Форми і методи роботи СПП:

1.короткі повідомлення.

2.діагностичні вправи та тести.

3.етюди на відтворення окремих рис характеру та соціально-значимої поведінки

4.тренінгові завдання  та вправи.

5. вправи на самопізнання і самовиховання

6. морально-етичні бесіди

7. дискусії.

8. генерація ідеї за допомогою “мозкової атаки”


Тематика  занять№ п/п

Теми

Методи

Кількість годин

1

тиждень

1 заняття

І блок. Сім рівнів комфорту

1. Вправа. Сім рівнів комфорту.

2. Вправа. Потиснемо руки.

1 год.

ІІ блок. «Я мислю – отже, я існую»

 1. Інтелектуальна гра «Думай швидко – відповідай правильно»

 2. Вправа «Подумаймо інакше»

ІІІ блок. Іноді я даю собі чудові поради

1. Вправа «Ситуації»

2 тиждень

2 заняття

І блок. Фази особистості

1Тест. «Який у мене характер».

2. Вправа. «Який я є і яким я хотів би стати».

1    год.

ІІ блок. «Вчиться і не розмірковувати – марно витрачати час» (Конфуцій)

1. Інтелектуальна гра «Команда - невидимка»

ІІІ блок.

1. Вправа «Книга про мене»

2. Рольова гра «Букет квітів»

3

тиждень

3

заняття


3

І блок. Формування самооцінки

1. Тест-опитування. Шкала самооцінки.

2. Вправа. «Скарбничка успіху».

1 год.

ІІ блок. «Вся наша гідність – у здатності мислити. Б.Паскаль»

1. Інтелектуальна гра «Пан або пропав»

2. Вправа «Що станеться коли …»

ІІІ блок. П’ять добрих слів

1. Вправа «5 добрих слів»

4

тиждень

4 заняття

І блок. «Хто я?»

1. Тест. «Типологія особистості».


1 год.

ІІ блок. «Слова восхищают и окрыляют душу» (Аристофан)

1. Інтелектуальна гра «Таємниці та пригоди слова»

ІІІ блок. Душа ніколи не мислить без уявлення (Арістотель)

1. Касовий тренінг «Якби …»

55 тиждень

5 заняття

І блок.«В міру того наскільки кожен з нас перемагає самого себе і свою індивідуальність , наскільки йому відкривається лице іншого» .

1. Вправа. Хочу. Мушу. Вирішую.

1 год.

ІІ блок. «Інтелект – це здатність дивитись на речі з різних точок зору»

Вправа «Продовжіть речення»

ІІІ блок. Ціль. Життя. Життєві цінності

1. Диспут  «Ціль. Життя. Життєві цінності»

6 тиждень

6 заняття

І блок. Емоції в моєму житті

1Тест. «Ситуативної тривожності».


1 год.

ІІ блок. «Мислення починаються на роздоріжжі»

1. Інтелектуальна гра « Брейн - ринг»

ІІІ блок. Найщасливіша людина  це та, яка обдумує цікаві думки (Т.Дуайт)

1. Дискусія  «Де шукати щастя»

7 тиждень

7 заняття

І блок. Ситуації та спілкування

1. Вправа. Позич мені.

2. Тест. Наскільки ти агресивний.

1 год.

ІІ блок. «Жити значить мати проблеми. Вирішувати їх – значить рости інтелект » ()

Вправа «Конвертна мозкова атака»

Вправа «Придумай»

ІІІ блок Що потрібно для навчання

1. Дискусія «Що потрібно для навчання»

8 тиждень

8 заняття

І блок. Я і мій психологічний статус

1. Вправа. «Лідер чи аутсайдер».

ІІ блок. «Інтерес до навчання є тільки там, де є натхнення, що породжується успіхом» (Сухомл.)

1. Вправа  «Знайді і назви»

2. Вправа «Подумаймо інакше»

1 год.

ІІІ блок. Все, чим людина зі своїм розумом відрізняється від тварин, є результатом життя в суспільстві. (Годвін)

1. Вправа «Закінч речення»

9 тиждень

9 заняття

І блок. Особистість і селф – контроль.

1. Тест. «Рівень самоконтролю».

1 год.ІІ блок. «Перебудуй відношення до речей»

1. Вправа. «А що буде, коли …?».

2. Вправа «Подолай свій страх»

ІІІ блок. Мої дії

1. Морально – етична бесіда «Вмій бачити реальний кінцевий результат»

10

тиждень

10 заняття

І блок. Взаєморозуміння і спілкування

1Тест . «Контакт».

1 год.

ІІ блок. «Скажіть мені і я забуду»

1. Вправа. «Конфронтація».

2. Вправа. «У полі».

ІІІ блок. Прикінцеве слово. Усе в твоїх руках

1. Обговорення «Все залежить від тебе»^ Заняття №1.

1 блок.

Коротке інформаційне повідомлення: “ Сім рівнів комфорту.”.

Ваша професія—це ваше майбутнє. І чим більше вона вам подобається – тим більше ви будете щасливі. Адже праця за велінням серця додасть вам енергії, творчих сил. Та з цією спеціальністю, яку ви обрали - не народжуються.  Хорошого спеціаліста треба розвивати самому в собі. Під час навчання і здобуття навичок не буває легкого хліба. Кожен, хто навчається, проходить певні рівні комфорту. І найголовніше - не спинитись на півдорозі, а пройти весь шлях.

Вправа № 1 Сходинки комфорту.(див .додаток-ілюстрацію №1.)

Студентам демонструється плакат, на якому намальовані 7 сходинок.

^ 1-ша сходинка.  “Спочатку у вас виникає ідея  (чогось досягти, набути певного статусу,…) та бажання втілити цю ідею в життя. Ви думаєте: “ У мене є 1000 й одна ідея, як це зробити! Не можу дочекатись, коли розпочну працювати !.”

^ 2-га сходинка. Але виявляється, це не так вже й просто !. Це складніше, ніж я думав. Для цього потрібно …(при  цьому залучати  студентів до  обговорення)

3-тя сходинка. Третій рівень комфорту - найскладніший. У вас нічого не виходить. Ви багато чого не знаєте.  Це все дуже складно.  Тому особливо важливо, щоб ви не покинули цю справу на цій сходинці. Адже все одно наступить 4-й рівень комфорту. І ви скажете собі : “Я спробував, і мені це вдалося! Може , варто це робити ?” Отже,

^ 4-та сходинка—це успіх першої спроби і бажання йти далі.

І приходить 5-й рівень комфорту. Ви радієте:  “ Мені вдалося! Я багато чого вмію і можу!  У мене є бажання це робити !

Отже,

^ 5-та сходинка - вправляння

І після цього обов’язково буде 6-й рівень комфорту. Ви досягли успіху! Ви все вже вмієте! Вами захоплюються ! Ви просто молодець !.

Отже ,

^ 6-та сходинка-досягнення успіху.

Тоді ви підніметесь на 7-й рівень. У вас знову з’явились ідеї! Ви хочете їх втілити в  життя! Чому б не спробувати? І ви знову переходите на 1-й рівень комфорту у набутті нових навичок.

Отже , ^ 7-ма сходинка - “Я знаю те, що не знаю більше , ніж знаю”.(Сократ)

Методичний коментар. Вправа дає можливість порівняти  бажане з можливим, співставити свої сили з   життєвими планами, формувати оптимістичні погляди та прагнення до праці та успіху.

Вправа № 2 “ Потиснемо руки”(за методикою А.М.Гірника)

Ведучий пропонує всім встати і привітатись, потискаючи руку і називаючи ім’я. Головне—привітатись  з кожним. Після того, як усі привітались, сідають в коло і ведучий запитує” Як себе почуваєте? Можна розпочати роботу?”

Методичний коментар. Учасники оцінюють готовність по 5-бальній системі.

Якщо  в когось найнижчою виявилась готовність, запитати, що можна зробити, щоб  ваш стан змінився і ви змогли розпочати  заняття ?”

Вправа спрямована на створення в групі більш розкутої атмосфери, ^ НА ДОСЯГНЕННЯ СТАНУ, ЯКИЙ ДОЗВОЛИВ БИ ЕФЕКТИВНО ПРАЦЮВАТИ.

2 блок Плакат ” Я мислю-отже, я існую”

Коротке повідомлення.

Людина народжується на світ безпомічною й безпорадною. Але вона має те, чого не має жодна тварина : вона має  такий механізм, який  здатний творити, мислити,  робити відкриття, винаходи ,користуватись своїм розумом. При умові_-- бути активним у пізнанні.

Вправа №1.Інтелектуальна гра. ”Думай швидко-відповідай  правильно”

1.Римляни платили це солдатам: спочатку своїм легіонерам, потім і варварам.  З часів Лівія це були воєнні контрибуції  і податки. Вестготи видавали це воїну у вигляді ділянки землі. А хто це отримує у нас зараз? (стипендія  у студентів)

2. В англо-російському словнику подається таке значення цього слова: західний вітер, легкий вітерець, майка-сітка, тканина. Усі ці значення , крім майки-сітки є у російській та українській мові.  А яке “ кондитерське ”значення цього слова, котре відсутнє в англійській мові  і яке ми любимо  як ласощі?

3.Вольфган Амадей Моцарт, Ференц Ліст, Ніколо Паганіні, Антон

Рубінштейн - ці імена геніальних музикантів знає весь світ. А як їх усіх називали в дитинстві? (вундеркіндами, оскільки так називають музикально обдарованих дітей – юних композиторів та виконавців, які створюють і грають віртуозні музичні твори).

4. Виникли вони давно… Одні зникали, з’являлись  інші. Зараз вони - усі різні і мають своє призначення. Свої були і у піратів, є спортивні, військові… Назвіть найголовніші з них.

5. Його склад: 78 %азоту, 21 % кисню, 1 % вуглекислого газу та невелика кількість інших газів. Назвіть його.(повітря)

Вправа №2. Подумаймо інакше.

Як інакше можна використати :

- аркуш паперу

- автобус

- високовольтну опору

^ Методичний коментар. Вправи розраховані на розвиток   продуктивності (швидкості) мислення  та творчості.

3 блок. Плакат: “ Іноді я даю собі чудові поради…”(Мері Уортлі Монтагу).

Вправа ”Ситуації”

Мета: знайти вирішення проблеми в даній ситуації.

1.Ви не змогли відповісти на запитання викладача .

2. Ви забули виконати доручення групи.

3. Вам зробили зауваження в присутності товариша.

4. Ви відчуваєтесь відчужено в своїй групі.

5.Ви обманули свого товариша і цей обман розкрився.

Методичний коментар. Вправа направлена на формування позитивного сприйняття себе і світу, на визначення як  ми   поводимось  ,вступаючи в контакт з  іншими.

^ Заняття №2.

1 блок.

Коротке інформаційне повідомлення

Існує три фази розвитку особистості:

Адаптація особистості. Людина повинна показати, що вона  як усі , що вона - своя у колективі і суспільстві.

2.Становлення індивідуальності: людина адаптувавшись, намагається проявити свою індивідуальність, свої особисті , неповторні якості.

3.Інтеграція особистості: суть її суперечності між здібностями людини і потребами оточуючих прийняти в ній те, що для них у ній цінне. Якщо здібності людини ведуть до успіху, - все добре, інтеграція здійснилась, якщо до неуспіху - виникає дезінтеграція і людину виганяють з групи(класу, трудового колективу, спортивної секції).

Якщо група нетерпима до недоліків чи невдач людини, може виникнути її ізольованість. На практиці такі є у кожному класі, групі студентів. Особистість—це те, що знаходить людина у суспільстві, соціальна якість індивіда.

Таким чином, щоб зрозуміти свою сутність, треба, принаймні спробувати себе проаналізувати: Хто я? Індивідуальність? Особистість? Яка моя життєва платформа ?. Який у мене характер?

1.Тест  на визначення характеру студента.(додаток №2)

2.Вправа “Який я є і яким я хотів би стати?”

Кожен з учасників групи має продемонструвати жестами, мімікою, звуками (не артикульованими), яким він є, а потім - яким він хотів би бути. Ведучий акцентує увагу на тому, хто демонстрував, запитуючи, який він є.

Методичний коментар. Вправа проводиться на базі даних про себе після проведеного тесту та власних спостережень за собою. Ведучий може запропонувати учасникам відгадувати почуття, які зображує їхній товариш.

2 блок. Плакат “ Вчитися і не розмірковувати-марно витрачати час” (Конфуцій).

Інтелектуальна гра “Команда-невидимка”.

Умови та правила гри.

Участь у грі беруть 2-4 команди.

Після кожної правильної відповіді з команди, що відповідала, вибуває 1 гравець.

Гра закінчується повним зникненням команди-переможця.

1.На думку китайців, усі європейці - дуже сердиті люди. Чому? ( В уявленні китайців широко розкриті очі були ознакою люті)

2.Відомий усім музикантам метроном, що задає ритм своїм коливанням, було винайдено на поч. 19 ст. спеціально для однієї людини. Для кого? ( для глухого Бетховена)

3.За легендою одного разу в будинку фінського селянина протікав дах. Ін розтопив піч, а в цей час на вулиці розпочався дощ. Що винайшов фінський селянин внаслідок збігу обставин? (Так було винайдено сауну).

4.Його винайшли давні римляни для того, щоб навчити молодих воїнів їздити верхи. Ви також мали справу з ним у школі. ( Гімнастичний кінь)

5.Хімічну завивку волосся винайшов німецький перукар Карл Нестле. Інший його  винахід , запатентований як “штучне волосся, підігнуте догори”, також використовується сучасними модницями. Про який винахід іде мова?  (Накладні вії).

6.Проводжаючи дружину або служницю на базар за покупками, стародавній грек давав їй традиційну настанову: “ Мовчи, жінко!” А чому потрібно було мовчати? ( Жінки тримали в роті гроші).

7.Якби в 1870 році майже повністю не згоріло місто Чикаго, сьогоднішня Америка , можливо, була б зовсім не схожою на ту, яку ми звикли  бачити її зараз. Чому? ( У Чикаго почали будувати хмарочоси, щоб вирішити житлову проблему).

8. На початку 16 ст. іспанський мореплавець відкрив ці острови і через важкі навігаційні умови назвав їх островами диявола. Ми ж   називаємо їх ім’ям першовідкривача. Як? (Бермудські острови названі на честь Хуана  Бермудеса)

9.У 19 ст. на Волзі найвигіднішим вантажем для нової баржі вважалась астраханська сіль. Чому? ( Просолений дерев’яний корпус баржі не прогнивав)

10. 1 січня 1502 року , коли кораблі ескадри Америго Веспуччі, мандруючи вздовж берегів Пд. Америки, підійшовши до гирла невідомої великої і багатоводної річки, вони назвали її по-португальськи: “ Річка січня”. А як називаємо її ми? ( Ріо-де- Жанейро)

3 блок. ( з програми Селф-естім)


1.Вправа “ Книга про мене”.

Мета: розвиток особистості через самоаналіз.

Хід вправи. Проаналізуйте себе:

1. Що ви найбільше любите?

 1. Хто ваші друзі?

 2. Який ваш улюблений колір?

 3. Якою твариною ви себе уявляєте?

 4. Який улюблений день неділі?  Число? Геометрична фігура? Дерево?

2. Рольова гра”. Букет квітів”

Усім учасникам роздаються картки із зображенням квітів, різних за назвою так, щоб утворились групи з 5 осіб, які матимуть однакові квіти. Створені групи обговорюють деталі сюжету, який оберуть і

розіграють перед групою.

1.Двоє студентів з різних груп трохи запізнились на лекцію й очікують перерви, щоб разом зайти в аудиторію.

2.Куратор запрошує до  розмови студента, в якого не складаються взаємини з колектив

3.Куратор веде бесіду з студентом, який зірвав  заняття.

4.Четверо    студентів опинились в одному купе   потягу. Виникла необхідність познайомитись, почати й підтримати розмову.

Методичний коментар. Деталі  рекомендованого сюжету учасники пропонують самі.

Після гри дати такі запитання:

1.Які почуття виникали під час спілкування з вашим партнером?

2.Чи можете ви визначити засоби, які допомагали вам встановити контакт?

Заняття № 3.

Коротке інформаційне повідомлення. Люди, особливо із заниженою самооцінкою, не цінують своїх успіхів і досягнень. Вони вважають за краще пам’ятати про свої помилки та недоліки, що не дає їм імпульсу для вирішення нових завдань, що ставить перед ними життя, тобто є безпорадними.

Ми всі бажаємо досягти успіху в житті, але часто не вміємо зробити перший , вирішальний крок, який є його запорукою. Відчуття успіху дає твереза оцінка того, чого ми досягли   і яким чином. Звичайно, для цього потрібне вміння помічати свої досягнення.

1.Тест-опитувальник “ Шкала самооцінки”.(додаток №3)

Вправа “Скарбничка успіху”.

- Згадайте три свої добрі вчинки за останній тиждень. Якщо згадали більше-добре, але виберіть найсуттєвіші, якими ви пишаєтесь, і запишіть їх у щоденнику. Похваліть себе за це, намагаючись бути об’єктивними.

^ Методичний коментар

.Досліджуючи свою самооцінку, бажано щиро і відверто дослідити свою самосвідомість. Важливо відмітити, що проникаючи у сферу самосвідомості, необхідно пам’ятати принцип” Не нашкодь!”

Для вправи “Скарбничка успіху” необхідно мати олівці і папір.

2 блок. Плакат “ Вся наша гідність - у здатності мислити. Тільки думка підносить нас, а не простір і час, в яких  ми - ніщо. Намагаймося ж мислити достойно.”(Блез Паскаль).

Інтелектуальна гра “Пан або пропав”.

Мета: сприяти розвитку логічного мислення, пізнавальних здібностей та інтересів, уваги, пам’яті, формування культури знань, спілкування, мовлення, вихованню почуття колективізму.

Умови та правила гри.

1.У грі беруть участь 2-3 команди. Склад кожної команди-6 осіб.

.2. Ведучий по черзі зачитує запитання командам-учасницям. Якщо команда дала правильну відповідь - вона продовжує грати у повному складі. Якщо ж команда не має відповіді або відповідь неправильна,  з її складу вибуває 1 гравець.  Переможцем стає команда, у складі якої залишається найбільше гравців.

Назвіть:

1.Найдовша річка в світі(Ніл-6670км)

2.Країна з найвищою гірською системою(Непал-Еверест,8846)

3.Найдовша гірська система у світі(Анди)

4.Тварина-ссавець, період вагітності якої найдовший-660 днів(африканський слон)

5.Найшвидший ссавець, що живе на суші(Гепард, макс.шв.-105 км \ год.)

6.Тварина-сплюха, щоденний сон якої в середньому складає 22 год.(коала).

7.Країна-найбільший виробник бавовни(Китай-4 млн. тонн на рік).

8.Країна, що межує з найбільшою кількістю сусідів-держав(Китай-15 країн)

9.У цій країні найбільші збройні сили в світі(Китай—2 млн. 840 тис чол.).

10. Найпоширеніша гілка в християнстві(Католицизм-912 млн. чол.).

11.Найвища споруда, побудована до початку 20 ст.(Ейфелева вежа, висота-300м)

12. Країна, в якій нараховується найбільша кількість користувачів Інтернету(США-62 млн. чол.)

13 Країна-найбільший виробник художніх фільмів(за кількістю фільмів, знятих за рік –Індія, 850 фільмів щорічно).

14 Найпоширеніший фрукт у світі(за обсягом виробництва і споживання-апельсини-60 млн. тонн щорічно).

15. Що в Давній Греції називали олімпіадою?(період між олімпійськими іграми-4 роки).

Вправа .Що станеться, коли…?

1.Тривалість людського життя стала удвічі більшою?

2.Існувала б система зв’язку з усіма людьми без винятку?

3.Люди обходились без сну?

Методичний коментар. Називати як   позитивні , так і  негативні наслідки.

Розвивати нестандартне мислення.

3 блок. Вправа “ П’ять добрих слів”.

Мета: прагнути до отримання зворотного зв’язку від групи, до самопізнання.

Хід гри: Учасники розбиваються на підгрупи по 5 осіб.

-               кожен із вас повинен окреслити свою руку на аркуші паперу, а на долоні написати своє ім’я . Передавайте свій аркуш сусідові праворуч, а самі отримуйте такий малюнок від сусіда зліва. В одному з “пальців” чужого малюнка напишіть щось приємне із якостей його володаря (наприклад:” Ти такий чуйний”, “ Ти відвертий”, “ Ти пишеш гарні вірші” тощо). Інший робить запис на наступному “пальці” і так доти, поки рука не повернеться до  власника. Ведучий збирає аркуші , зачитує компліменти, а група відгадує, кого вони стосуються. Після заняття учасники забирають аркуші з “долонями” як пам’ятка на “чорний день”.

-               Методичний коментар. Для виконання вправи необхідні аркуші паперу та олівці.

Після вправи провести обговорення.

- Які почуття ти відчував, коли читав написи на своїй “долоні”?

- Чи всі твої переваги відомі іншим?

Заняття №4

1 блок.

Коротке інформаційне повідомлення. ”Хто я?”

Уявімо собі людину у вигляді схеми, яка показує 4 рівні людської природи.

1.-світоглядний(духовний)- прагнення людини зрозуміти, для чого вона прийшла на землю.

 1. – біологічний - прагнення людини зберегти своє здоров’я

 2. – соціальний-прагнення людини зайняти своє місце в суспільстві.

 3. – психологічний - прагнення спілкуватись з іншими людьми.

Чому важливо знати про свої рівні? Тому що вони взаємопов’язані як між собою, так і з природою, з іншими людьми. Знаючи про взаємозв’язок цих рівнів, можна звільнитись від багатьох неприємних наслідків. Скажімо, виникла конфліктна ситуація з викладачем. Треба зразу визначити , якого рівня конфлікт і самому визначити: психологічного. Як ця ситуація вплинула на мене? – захворіла печінка, (кишківник…), виникають непередбачувані емоції вдома, в групі…

Ще з давніх-давен люди цікавились не лише оточуючим світом, а передусім собою і своїм місцем у оточуючому світі.

Завдяки цьому людина зрозуміла, що впливати на всі події від глобальних до сімейних можливо лише через вплив на себе.

А це можливо лише через самоаналіз. Допоможе пізнати себе тест “ Типологія особистості”.(К.Юнг)-(додаток №4)

2 блок. Плакат “Перш за все слід пізнати істину стосовно будь-якої речі, про яку говориш  чи пишеш”(Платон), “Слова восхищают и окрыляют душу.”(Аристофан, драматург)

Інтелектуальна гра “Таємниці та пригоди слова”.

Мета: через пошуки аналогій між іншомовними словами і українськими поняттями  розвивати мислення, спонукати до аналізу та самоосвіти.

. Правила гри.

1.Група поділена на дві команди. Усі гравці  команд грають одночасно.

2. Ведучий задає запитання гравцям і за правильну та швидку  відповідь зараховує  бал команді.

 1. Виграє команда, в якої більше балів.

Запитання.

1.Назвіть французькою мовою “приємний запах” (парфуми)

2.Назвіть китайською ”великий вітер ” (Тайфун)

3.Назвіть іспанською ”вечірня пісня” (серенада)

4.Назвіть арабською “солодощі” (халва)

5.Назвіть мовою ацтеків ”велика ягода” (томат)

6.Назвіть французькою ”льотчик” (авіатор)

7.Назвіть латинською ”швидкі ноги”(велосипед)

8.Назвіть грецькою “мистецтво прикрашати” (косметика)

9.Назвіть латинською “водоймище” (акваріум)

10.Назвіть грецькою “лікар душі”. (психіатр)

11.Назвіть німецькою ”вогняне творіння” (феєрверк)

12. Назвіть японською ”велика хвиля в гавані” (цунамі).

3 блок.” Душа ніколи не мислить без уявлення “ (Аристотель)

Коловий тренінг.

Дай відповіді на запитання.(по колу)

 1. Ким ти бачиш себе в майбутньому?

 2. .Якщо станеш мільйонером, для кого хотів би  щось зробити: для себе, для країни, для людей?

 3. Якби став  президентом, то щоб зробив?

 4. Якби знав, що живеш останній день, то які б слова і кому хотів би сказати?

 5. Який , на твою думку, смак у радості?

Методичний коментар. Ведучий також бере участь у грі. Для відповіді не слід давати багато часу. Не обговорювати відповіді інших. Привчати до власної думки. При бажанні гравців пояснити свою відповідь.

^ Заняття №5.

Коротке інформаційне повідомлення.

Ухтомський  О.  О. говорив: “В міру того, наскільки кожен з нас перемагає самого  себе і свою індивідуальність, - настільки йому відкривається лице іншого.”

Та для того, щоб перемогти  деякі негативні прояви, необхідна сила волі. Саме воля забезпечує  виконання двох функцій: збудження і гальмування  Саме воля дає можливість володіти собою.

Мікеланджело працював над фресками , закинувши голову. Праця була важкою. В результаті неї - художник став калікою, оскільки в нього не опускалась голова. Він  не міг прочитати навіть лист, не піднявши   його над головою. Але Мікеланджело ні на хвилинку не пожалкував про те, що трапилось. Його воля, направлена на ціль, допомогла перебороти власні страждання і він продовжував роботу. Долаючи труднощі, художник закінчив її. А в цьому допомогла йому воля і бажання.

В вашому житті - головне - знайти істинну ціль і направити на неї  свою  волю.

Вправа “ Хочу. Мушу. Вирішую.”

Напишіть 10 або більше речень, які б починались зі слів:” Я хочу…” (5хв).

- Аналогічно зі слова “Я мушу…” ”Я повинен…”(5 хв.)

А тепер напишіть про самостійні рішення, які приймаєте “тут” і “ тепер”(5 хв.)

Методичний коментар. Для вправи мати олівці та папір. Дати відповіді на запитання(по бажанню):

-   Яка частина вправи була найлегшою? Яка найважчою?  У якій частині міститься більше речень? Чи були теми і справи, що згадуються в кількох реченнях? Які ви зробили висновки?

2 блок. Плакат:” Інтелект – це здатність дивитись на речі з різних точок зору…”(Дуглас Адамс).

Вправа: “ Продовжить речення.

На дошці - написи:

-1.Вода для корабля те саме, що …. для бізнесу.

-2. Квітка викликає радість так само, як … гнів.

3.Кран для … те ж саме, що … для свободи.

Продовжіть усно:

1. Мій дім – це…

2. Правда – це…

3.Влада – це…

4.Успіх – це…

5.Любов – це…

6.Ідеали – це…

7.Роздуми – це…

8.Щастя – це…

9. Життя – це…

3 блок.  Диспут “Ціль. Життя.. Життєві цінності.”

Притча “ Мурашка і стрекоза.”

Мурашка дивилась на квітковий нектар. Вона  мала свій план дій.. Раптом -  прилетіла Стрекоза сіла, попробувала, полетіла, знов прилетіла і висмоктала весь нектар.

Мурашка:

- І як ти тільки живеш без роботи, без плану? Якщо  в тебе немає ні реальної, ні відносної цілі, то який   же основний напрямок твого життя? Який буде кінець?

Стрекоза:

-Я- щаслива. Я більш за все люблю задоволення. Це і є моє життя і моя ціль. Моя ціль—не мати ніяких цілей.  Ти можеш будувати свої плани, але не зможеш переконати, що я – нещаслива через це. Тобі - твій план, мені - мій.

Мурашка:

-І справді, вона не знає, яка участь   моя, я не знаю, яка участь її. Їй - її план, мені - мій.

І поповзла мурашка дорогою.

Через деякий час - вони знову зустрілись. Мурашка заповзла в м’ясний магазин і стала чекати своєї долі . І тут - появилась Стрекоза. Побачила м’ясо, підлетіла і тільки всілась , як сокира різко спустилась на м’ясо і розрубала Стрекозу. Половина скотилась вниз, під ноги Мурашці. Мурашка  підхопила її і потягла в своє житло, буркочучи:

- Твій план закінчився, а мій продовжується. Насолода здавалась тобі важливою - але вона тимчасова. Ти жила заради того, щоб поїсти. А в кінці - з’їли тебе   саму. Коли я  тебе застерігав - то я був для тебе буркун.

Методичний коментар.

 1. Як ви розумієте вислів Сократа: “ Ми живемо не для того, щоб їсти й пити, а  п’ємо і їмо для того, щоб жити”.

 2. Що є “ціль”  для кожного з вас?

 3. Як відрізнити мрію від життєвої цілі?

 4. Яку роль у житті відіграє воля ?

Заняття   № 6.

1 блок. Коротке інформаційне повідомлення.  Емоції, почуття… Яку роль вони відіграють у вашому житті?

Вони супроводжують усе наше життя, вони виражають наше ставлення до себе, до інших людей, до оточуючого світу. Однак дуже часто ми можемо бачити що  люди не вміють виражати свої почуття, вважають їх недоречними, намагаються їх приховати. Або навпаки, виявляють їх дуже бурхливо, без поняття міри та межі. Емоції та переживання є нормальними і природними. Людина , позбавлена емоцій, була подібна до механізму. Тож , звичайно, треба виявляти свої почуття та в кожному випадку слід підключити  свій селф - контроль, тобто, самоконтроль, що здійснюється вами над своїми почуттями, імпульсами, діями. Для цього слід знати рейтингову шкалу, наприклад, шкалу самооцінки ситуативної тривожності.( Ч. Спілберг)

Тест ситуативної тривожності(Ч. Спілберг) (додаток №5).

2 блок. Плакат  “ Мислення починається на роздоріжжі” (Д.Дьюї)

Інтелектуальна гра “ Брейн- ринг”(в перекладі  з англо-розумові змагання на майданчику)

Мета: сприяти розширенню знань, розвитку пізнавальних інтересів, інтелектуальних здібностей, спонукати до самоосвіти та самовдосконалення.

Правила гри.

1.Група поділена на дві команди.

2.Команда має право лише на одну відповідь.

3.Зараховується лише повна відповідь.

4. час для обговорення - 1 хв.

5.Грають команди одночасно.

6.Правильна відповідь - 1 бал.

7.Виграє команда, в якої   більша кількість балів.

Запитання.

 1. У стародавньому Римі на банкетах кожному гостеві давали дві серветки. Однією витирали рота і чоло, адже треба було скуштувати кожну з 20-30 страв. А для чого давали другу серветку? ( У другу – загортали гостинці для родини, коли повертались додому. Такий звичай був у римлян).

 2. Фірмовим знаком, який прикрашає продукцію відомого концерну “Мерседес-Бенц”, є трьохпроменева зірка. А що   символізують її промені?(промені зірки символізують землю, воду і повітря  : продукція концерну використовується на землі, на воді, у повітрі.).

 3. Одного дня 1725 року рано-вранці Санкт-Петербург прокинувся від гучних дзвонів, що знайомила жителів міста з новим святом. Яким? ( 1 квітня - День сміху).

 4. Існують легенди про те, що змії гіпнотизують жертви своїм поглядом. Підставою для цього  є незморгаючий погляд змії. А чому змії не моргають? ( У змії відсутні рухомі вії; їх очі надійно захищені прозорими нерухомими віками).

 5. У монгольських юртах вгорі знаходилось вікно, яке окрім функцій димаря і світлового  отвору виконувало ще одну , причому досить добре. Яку? ( Функцію сонячного годинника).

 6. Це дуже маленький інструмент. Його виготовляли  з кісток риби, птахів, з рогу. Римляни виготовляли їх із бронзи й заліза. Вважають, що  із сталі вони вперше були виготовлені в Китаї. Зараз їх основними виробниками є Англія, Франція. Зауважимо, що до процесу виготовлення цього інструменту причетні більше 20 працівників. Назвіть цей інструмент. ( Голка).

 7. Це одночасно один з дивовижних м’язів і один із органів і нашого тіла. Він може рухатися так, як не може рухатися жоден з інших м’язів. Це має важливе значення для деяких функцій, які він виконує. Назвіть його, якщо він - єдиний м’яз,  прикріплений лише однією стороною.(Язик).

 8. Уперше він був зроблений у 1944 році у Гарвардському університеті професором Говардом Ейкеном і групою інженерів з корпорації “Інтернешнл Бізнес Машинз”. Вони назвали свій винахід “ Гавард Ай-Бі-Ем-І”. Назвіть цей винахід.( Комп’ютер ).

 9. У Стародавній Індії вони використовувались для сигналізації, а зараз - для розваги. Що це? ( Бенгальські вогні).

10.  Нині в світі існує багато академій і ще більше академіків. А хто був першим академіком? ( Платон).

3 блок. Плакат “Найщасливіша людина - це та, яка обдумує цікаві думки”(Тімоті Дуайт).

Дискусія “ Де шукати Щастя?”.( по книзі Пауло Коельо “ Алхімік”).

Один купець відправив свого сина до найголовнішого Мудреця за секретом щастя. 40 днів юнак йшов по пустелі, поки не побачив на вершині гори красивий палац. Там і жив Мудрець, якого він шукав. Палац, попри всі очікування юнака, був повен народу, посередині стояв стіл з розкішними їствами.

Мудрець вислухав юнака, чому той прийшов, але відповіді не дав, мовляв, нехай побродить по палацу і вернеться в зал через дві години. І ще одне  прохання.” Візьми з собою цю ложку , і дивись, не розлий олію ”,- сказав Мудрець.

Юнак, не зводячи очей з ложечки, став підніматись і спускатись по сходинках палацу, а через дві години знову постав перед Мудрецем.

- ну як, чи сподобались тобі персидські паласи в столовій залі? Дерева, квіти, бібліотека ?,- спитав Мудрець. Засмучений юнак знітився і признався, що нічого не бачив, оскільки увага його була прикута до крапель олії.

- Іди знову і оглянь всі чудеса в моєму домі. Не можна довіряти людині, поки не пізнаєш, де   і як вона живе, - сказав Мудрець.

З ложкою в руці юнак знову вирушив по залах і коридорах. На цей раз він був не такий скутий і розглядав всі диковинки і прикраси. Повернувшись до Мудреця, він докладно перерахував все, що бачив.

-   А де ж ті дві краплі олії, які я просив донести  і не пролить? - спитав Мудрець. І тут юнак побачив, що краплі пролиті.

- Ось це і є та єдина порада, яку  я мав тобі дати. Секрет щастя в тому, щоб….

(бачити все, чим славетний і чудесний світ, і ніколи при цьому не забувати про дві краплі олії), - сказав Мудрець.

Методичний коментар.

Готової відповіді Мудреця спочатку не говорити. Дати можливість  студентам самим закінчити думку Мудреця. Задати запитання студентам.:

 1. Що ви розумієте під двома краплями олії?

 2. В чому , на вашу думку, полягає секрет щастя?

Заняття № 7.

Коротке інформаційне повідомлення.

Спілкуючись з людьми, ви напевне спостерігали за їхньою поведінкою. Дехто з нас намагається захистити себе, кричить, погрожує, дехто покірно вислуховує крики, виконує всі доручення. І є люди, які  спілкуючись з іншими, вміють гідно вирішити складні ситуації, не принижуючи себе і не ображаючи інших.

1.Вправа” Позич мені підручник”.

У вправі беруть участь 2-6 осіб, а інші спостерігають.

Студент приходить до однокурсника, щоб позичити підручник з історії.

1 ситуація. Заходить в кімнату, не привітавшись, кричить, звинувачує вчителя. Вимагає підручник.

2 ситуація. Невпевнено стукає. Стоїть на порозі. Соромиться увійти. Вибачається, випрошує підручник.

3 ситуація. Стукає, вітається. Увічливо пояснює, що йому потрібний підручник для заняття та обіцяє повернути його через годину.

Методичний коментар.

У вправі розігрується як роль прохача, так і роль господаря. Після вправи обговорити.

-   Як ти почуваєшся у своїй ролі?

-   - Чи приємно тобі було спілкуватись з…?

-   - Який стиль спілкування тобі сподобався більше? Чому?

Перший стиль  поведінки ми називаємо агресивним. А який у вас рівень агресивності? Перевіримо.

2.Тест “ Наскільки ти агресивний?”.(додаток № 6)

2 блок. Плакат.” Жити-значить мати проблеми. Вирішувати їх - значить рости інтелектуально”(Дж. Гілфорд).

Вправа “ Конвертна “мозкова атака”.

Всім студентам роздають  конверти, на яких накреслені слова: “ Моя основна проблема, пов’язана із адаптацією, пристосуванням до нової групи, нового середовища - це….” Студент закінчує речення, чітко описуючи проблему, кладе в конверт і передає її сусідові. Той ознайомлюється з описом проблеми,   і  не заглядаючи в конверт, пише своє вирішення. Коли конверти здійснять повне коло і повертаються до свого господаря, то студент може ознайомитись із запропонованими ідеями стосовно вирішення проблеми.

Методичний коментар.

Дати запитання:

- Чи знайшли ви варіант вирішення вашої проблеми?

- Хто хотів би обговорити   як проблему, так і вирішення ?.

Вправа 2..Плакат: “ Кращий спосіб створити хорошу ідею-мати багато ідей”.(Лайнус Полінг)

Придумайте 20 способів використання скріпки.

Методичний коментар.

Спонукати до творчості, використавши слова Т. Едісона: “ Візьміть  за правило завжди оглядатись в пошуках нових цікавих ідей, які вже успішно використовувались іншими. Ваша ідея повинна бути оригінальна тільки в сенсі її конкретного використання для вирішення проблеми, над якою ви працюєте”

3 блок. Дискусія. Що потрібно для навчання ?.

Притча. Учень прийшов до вчителя, щоб   розпитати його про навчання. Як і повинно бути, вчитель подав чай. Він налив чашку до краю і продовжував лити далі. Учень здивовано дивився, як переповнюється чашка і нарешті сказав:

- “Чашка вже повна, в неї більше не ввійде”.

Вчитель перестав наливати чай, подивився на учня і сказав з усмішкою:

-   “Подібно цій чашці, твій розум переповнений власними ідеями, помислами і спостереженнями. Я не можу вчити тебе, поки ти не спустошиш свою чашку” .

Методичний коментар.

Дати запитання студентам.

 1. Який урок ти виніс з цієї історії?

 2. Що ж потрібно для навчання?

 3. Як ти розумієш слова А.Гітермана: “ Той, що вчиться самостійно, досягає в 7 разів більше, ніж той, якому все пояснювали ”?.

Заняття № 8.

Коротке  інформаційне повідомлення. Потреба у високому психологічному статусі - одна з найважливіших соціальних потреб особистості. Безособистість  - це байдужий для інших людей індивід, людина, від якої “ ні холодно, ні жарко”, чия  присутність чи відсутність нічого не змінює в житі. Той, хто живе за принципом “ я сам по собі”, врешті-решт деперсоналізується і перестає бути всебічно розвинутою особистістю. Індивід зазвичай переживає психологічний дискомфорт, якщо він нікому не потрібний, ніхто ним не цікавиться, ні про що не  запитує, нічого не чекає від нього, ніяк не реагує на його появу. Психологічні статуси можуть бути високими, середніми, низькими, позитивними, негативними. Структура неформальних відносин у первинній групі може бути представлена у вигляді певної ієрархічної градації психологічних статусів:

*лідери

*Ті, кому надають перевагу

*аутсайдери(лідери з нульовим статусом)

*ті, кому не надають перевагу (нехтують ними).

А хто ви: лідер чи аутсайдер? Тест  “ Лідер чи аутсайдер”.( Додаток № 7).

2 блок.

Плакат “ Інтерес до навчання є тільки там, де є натхнення, що породжується успіхом”.(В. Сухомлинський).

Вправа “ Знайди  загальне, одиничне і назви поняття, що означають відношення між цілим і частиною.

1.Каструля, пательня, посуд, кришка, кухня(кришка)

2.Меблі, дверцята, шафа, стіл, книжкова шафа(дверці)

3.Екран, зображення, телевізор, кольоровий телевізор, радіо(Екран)

4.Рослина, сад, листочок, мак, квітка(Листочок)

5.Ніс, людина, дихання, запах, хлопчик(Ніс).

Методичний коментар.

Студент спочатку повинен знайти  відношення між словами в реченні , а потім  провести аналіз загального поняття і одиничного. Те  слово, що поєднує в собі  і загальне і одиничне і є правильна відповідь.

Вправа Подумай інакше”.

Де і як можна використати:

 1. Паперові гроші

 2. . Книги.

 3. Старі газові плити.

 4. Фруктовий сироп.3 блок.

Плакат” Все, чим  людина зі своїм розумом відрізняється від тварини, є результатом життя  в  суспільстві” (Годвін)

Вправа” Закінч речення”.

Мета: допомогти студенту розібратися в багатообразній системі своїх відносин, виявити порушення цих відносин, що може спонукати до пошуку можливих шляхів для їх нормалізації, відновлення.

Інструкція.” Прочитайте незакінчені речення, доповнивши їх першою думкою, що виникла в  вашій голові.  Будьте правдиві з самим собою.

Закінч речення.

1.Моя спеціальність…

2.Моя сім’я……

3.Боюсь….

4.Гроші….

5.Моя  мрія….

6.Моя  майбутня   робота….

7.Мої сни….

8.Більше всього я люблю….

9.Вдома…..

10.Моя голова….

11.Мене  турбує….

12.Смерть….

13.Мій вигляд…

14.Друзі….

15.Якби я міг….

16.Мої плани…..

17. Примовчую…

18 Коли думаю….

19.У групі я …

20 Я впевнений …

Методичний коментар.

Якщо не можете закінчити яке – небудь речення, залиште його і займіться слідуючим, а потім повернетесь до попереднього. Ці завдання вкрай необхідні для тренування пам’яті , уваги.

Заняття № 9.

Коротке інформаційне повідомлення.

Особистістю у підкресленому, специфічному розумінні цього слова є людина, яка  твердо стоїть на своїх позиціях, має своє яскраво виражене свідоме ставлення до життя, світосприймання, до якого вона прийшла в результаті  великої свідомої роботи . Така людина не просто вражає інших своєю особистістю, а сама свідомо виділяє себе із оточення . У вищих своїх проявах демонструє самостійність думки, не банальність почуття, силу волі, зібраність  та внутрішню пристрасть.

Самосвідомість - це не споконвічна даність, а продукт її розвитку. У своїй самосвідомості людина усвідомлює себе як “творця”,  як  автора всього, що від неї походить. Через самосвідомість формується особистість. До складу самосвідомості входить і  селф-контроль—самоконтроль, що здійснюється індивідуумом над своїми почуттями, імпульсами, діями.

Тест ”Рівень самоконтролю”.(додаток № 8)

2 блок. Плакат” Перебудуй відношення до речей, які хвилюють тебе, і ти будеш від них поза небезпекою” ( Марк Аврелій).

Вправа” А що буде, коли….?”

Змініть погляд на ситуацію:

 1. Я ні на що  не здатний і нічого не зумію змінити в своєму житті.

Нова думка----

 1. Друзі зрадили мене в тяжку хвилину. Вони боягузи.

Нова думка-----

3.Я жертва обставин, якими я не здатний управляти.

Нова думка-------

4.В усьому винні мої батьки.

Нова думка--------

5.Я гублюся в новій ситуації і почуваюся безпорадним.

Нова думка--------

 1. Мене опановує страх , коли багато  людей на мене дивляться..

 2. Нова думка--------.

Етюд “Подолай свій страх”(по методиці Ф. Перлза).

 1. Уяви , що тобі потрібно виступати перед аудиторією . Тебе опанував страх Пройди по аудиторії і уважно подивись кожному у вічі. Замість того, щоб переживати через велику кількість поглядів - сам дивись у вічі студентам.

 2. Уяви, що ти опинився в ситуації, коли треба вирішити конфлікт. Ти повинен гідно вийти з нього. Спочатку розслабся і зосередься на диханні. Зроби 5 вдихів і видихів. Після цього спитай себе, чого ти боїшся. ? В чому причина твого страху?.

 3. Використай метод  конфронтації - застав себе зробити те, що тебе  лякає, відчуваючи при цьому страх. -

(Скажи  своєму однокурснику те, чого боявся сказати раніше) .

3 блок. Морально-етична бесіда. Вмій бачити реальний кінцевий результат.

Притча ”Султан, мудрець і хірург”. Давно це було. Султан якось вибрався на прогулянку. На обочині  дороги, по якій пересувався султан, стояв старець.

-   Кожному, хто дасть мені сотню монет, я подарую хорошу пораду ! - крикнув він  проїжджаючим.

Султан зупинив коня і спитав:

-   Мудрецю, яка ж порада так дорого коштує?

-   Хороша, - відповів той. - Накажи, щоб спочатку мені виплатили сотню монет, і я скажу тобі цю пораду. Султан вигріб з карману все золото , віддав його старцю і приготувався почути щось незвичайне.

-   Порада моя проста:  ніколи не починай що-небудь робити до тих пір, поки не зможеш чітко уявити собі, до якого результату приведе тебе ця дія.

І тут всі розсміялись. Крізь сміх хвалили мудреця   за нахабство взяти за таку пораду стільки грошей.

Султан зупинив сміх і сказав:

-Я не знаходжу пораду мудреця смішною, оскільки вона й справді хороша. Я вдячний тобі , мудрецю, за твою пораду!. Я наказую ці слова викарбувати на стінах   палацу золотом.

З тих пір  пройшло багато часу. І от одному чоловікові прийшла в голову думка вбити султана. Він підкупив  лікаря, пообіцявши йому посаду першого міністра, при умові, що той  зробить султану чергове кровопускання отруєним скальпелем. І ось настав той день. Султану поставили під лікоть піднос, щоб краплі крові не впали на землю. Але в ту хвилину, коли лікар вже був готовий доторкнутись до султана, в очі вбивці кинулись слова , що були вигравіювані на дні підносу: “ніколи не   починай робити що-небудь до тих пір, поки чітко не уявиш собі кінцевий результат своєї дії”. І тут до бідного лікаря дійшло, що така участь султана чекатиме і його, як тільки він виконає свою справу. Султан тим часом помітив нервування лікаря і його бліде лице і запитав, що з ним  відбувається.  Лікар нічого не утаїв. Заколотника стратили. А султан зібрав всіх тих, хто був з ним в той день, коли вони зустріли старця-мудреця.

-Ну, що, ви і досі смієтесь над мудрецем? –спитав султан.

Методичний коментар.

Дати запитання студентам.

 1. Як ви розумієте значення цієї притчі?

 2. Чи завжди ваша уява  кінцевого результату відповідає дійсності?

 3. Що потрібно для вирішення поставлених завдань?

 4. Яку роль відіграє творчість і оптимізм при вирішенні проблем?

Заняття № 10.

Коротке інформаційне повідомлення.

Автор “ Маленького принца” Антуан де Сент-Екзюпері говорив про єдину справжню розкіш - розкіш людського спілкування. Усі присутні  цієї групи   хочуть відчувати свою значущість та цінність своєї особистості й вважають це цілком можливим у доброзичливому та щирому оточенні. Іншими словами, щоб людина почувала себе людиною, їй потрібні інші люди для підтвердження цього. У взаєморозумінні між членами колективу немалу роль відіграють особисті характеристики .

^ Тест ”Контакт”(додаток № 9).

2 блок. Плакат:” Скажіть мені, і я забуду. Покажіть, і я запам’ятаю. Дайте можливість обговорити, і я зрозумію. Дайте можливість навчити іншого, і я прийду  до досконалості” (Конфуцій).

Вправа Конфронтація з членами групи.

Використовуючи техніку творчої конфронтації, подискутуйте на наступні теми:

1. “ Мені найбільше   заважає у наших відносинах…”

2.“ У нашій групі я б так налаштував взаємовідносини..”

 1. “Мені здається, що у нашій групі…”

 2. “У нашому закладі  мені не подобається.. і я б ..”

Вправа” У колі”.

Усі бажаючі стають у коло. Кожен учасник має пройти по   внутрішній стороні кола, затриматись біля кожного студента, подивитись на нього, торкнутись, і сказати, що думає про нього і про взаємини з ним.

Методичний коментар.

Дані вправи дають можливість зміцнити зв’язки з членами групи. Після вправ обговорити, запитавши:

- Що нового відкрилось вам про себе та інших?

3 блок Прикінцеве слово “ Все  залежить від тебе”.

Притча. Колись давно у древньому Китаї жив дуже розумний , але дуже пихатий мандарин(знатний вельможа). Весь день його складався з примірок багатого вбрання та розмов з підданими про свій розум… Так минали дні за днями, роки за роками… Аж ось прийшов по всій країні поголос, що неподалік від кордону з’явився мудрець. Розумніший за всіх на світі. Дійшов той поголос і до нашого мандарина. Дуже розлютився він: хто може називати якогось там ченця найрозумнішою людиною на світі?! Але виду  про своє обурення він не подав, а запросив мудреця до себе у палац. Сам же задумав обдурити ченця: “ Я візьму в руки метелика, сховаю його за спиною і запитаю, що в мене в руках - живе чи мертве. І якщо чернець скаже, що живе - я роздушу метелика, а якщо мертве - я випущу  його…” І ось настав день зустрічі. У пишній залі зібралося багато людей, всім хотілося послухати словесний поєдинок найрозумніших людей у світі. Мандарин сидів на високому троні, тримав за спиною метелика і з нетерпінням чекав приходу ченця. Аж ось двері відчинилися, і до зали ввійшов невеличкий худорлявий чоловік. Він підійшов до мандарина, привітався і сказав, що готовий відповісти на будь-яке його запитання. І тоді, зло всміхаючись, мандарин проказав: “ Скажи – но мені, що я тримаю в руках - живе чи мертве?”. Мудрець трохи подумав, усміхнувся і відповів:” УСЕ В ТВОЇХ РУКАХ !“. Збентежений мандарин випустив метелика з рук, і той полетів на волю, радісно тріпочучи своїми яскравими крильцями.

Отже, лише від вас залежить , чи буде взаємодія з іншими живою, яскравою, плідно., чи навпаки.

Методичний коментар.

Дати можливість студентам обговорити суть притчі.

 1. Наскільки правдивими є слова “ Усе в твоїх руках?”

 2. Вислови своє ставлення до занять в групі.

следующая страница >>