asyan.org
добавить свой файл
1


Експрес-опитування Які члени речення називаються однорідними?


О д н о р і д н и м и називаються:

 • слова, поєднані сурядним зв’язком, рівноправні, граматично незалежні одне від одного;

 • у реченні залежать від того самого слова, відповідають на те саме питання, виконують однакову синтаксичну функцію.О д н о р і д н і ч л е н и п о в’ я з у ю т ь с я в р е ч е н н і:

 • а) сполучниковим зв’язком;

 • б) безсполучниковим зв’язком;

 • в) змішаним зв’язком.

Найчастіше однорідні члени

 • Найчастіше однорідні члени

 • вимовляються перелічувальною

 • інтонацією: однаковим тоном, окремо

 • або парами.

 • При протиставленні однорідних членів

 • перший з них вимовляється

 • висхідною інтонацією, а другий –

 • спадною.

 • Схема: , таТема:

 • Однорідні означення, відмінність їх від неоднорідних

 • Підтема:

 • Зимові фантазіїЦілевизначення:

 • Цілевизначення:

 • дізнатися, які означення слід вважати однорідними та неоднорідними;

 • вчитися відрізняти однорідні означення від неоднорідних;

 • правильно розставляти розділові знаки між однорідними членами речення;

 • правильно інтонувати речення з однорідними й неоднорідними означеннями;вчитися використовувати однорідні й неоднорідні означення у мовленні;

 • вчитися використовувати однорідні й неоднорідні означення у мовленні;

 • розвивати творчі вміння: складати міні-твори-описи з використанням однорідних і неоднорідних означень;

 • розвивати образне мислення, уяву, фантазію.^ ПРОБЛЕМНЕ ЗАПИТАННЯ:

 • Чим відрізняються однорідні й неоднорідні означення?

 • Проілюструйте різницю прикладами.Відмінність однорідних і неоднорідних означеньПростежте вживання

 • Простежте вживання

 • коми і сполучників при однорідних і неоднорідних означеннях.

 • Зробіть висновок.Синтаксичний розбір простого речення

 • Темно-попелясті розірвані

 • хмари полохливо бігли по

 • обважнілому небі (М.Стельмах).

Зима (одн.) ____________та________________.

 • Зима (одн.) ____________та________________.

 • Зима (неодн.) ______________ ____________.

 • Крига (одн.) ____________, _______________.

 • Крига (неодн.) ____________ ______________.

 • Вітер (одн.) ____________, ________________.

 • Вітер (неодн.) ___________ _______________.

Пейзажний етюд

 • Зимові фантазії

Проблемне питання:

 • Яку роль виконують означення у тексті?Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

 • Доведіть або спростуйте думку про те, що в поданому реченні означення є однорідними і між ними вживається кома.

 • Непроглядна ? шалена заметіль люто висвистувала і завивала, біснуючись над степом.

 • Схарактеризуйте означення, використані в реченні.

 • Ясне проміння сонця висвічувало на опушених інеєм високих гілках жовто-зеленими, червоно-синіми іскорками.