asyan.org
добавить свой файл
1


ЕКСКУРСІЯ - це найкраще наочне ознайомлення учнів з виробництвом, природою, працею людей.


Екскурсії бувають:

 • Навчальні (програмні)

 • ПозанавчальніКРАЄЗНАВЧІМИСТЕЦЬКІ

ВИРОБНИЧІІСТОРИЧНІЗначення екскурсії

 • Розширює коло уявлень учнів про виробництво, про професії людей;

 • Поглиблює знання дітей з науки і техніки;

 • Сприяє тісному зв’язку навчання з життям, формуванню професійних інтересів;

 • Виховує повагу до людей праціПідготовка до екскурсії

 • вибір об’єкта екскурсії ;

 • попереднє ознайомлення з підприємством;

 • бесіда з екскурсоводом;

 • складання плану проведення екскурсії.Завдання для спостережень:

 • Загальні відомості про виробництво

 • Зв’язок з іншими підприємствами

 • Звідки виробництво бере сировину

 • Куди поставляється готова продукція

 • Використання останніх досягнень науки і техніки

 • Люди яких професій зайняті на підприємстві

 • Кращі люди виробництваПлан проведення екскурсії

 • І . Підготовка вчителя до екскурсії.

 • ІІ. Бесіда з учнями.

 • ІІІ. Огляд підприємства, бесіда з екскурсоводом.

 • ІV. Підсумки екскурсії.