asyan.org
добавить свой файл
1


Дослідницький п р о е к т з математики

 • “ Золота пропорція –

 • формула краси

 • й гармонії ”

 • Лосовська Зоя Анатоліївна

 • вчитель математики

 • Слободороманівської гімназії

 • Новоград-Волинського району

 • Житомирської області


К л ю ч о в і п и т а н н я:

 • Чи можливо все описати мовою математики?

 • Де працюють відношення і пропорції?М е т а п р о е к т у:

 • Ознайомити учнів з відношенням “золота пропорція (золотий переріз), показати його практичне використання в житті людини.Е П І Г Р А Ф:

 • “Краса врятує світ” (Ф.Достоєвський)

 • “Золото випробовується вогнем, а талант – математикою” (Л.Пачолі)Група “Т Е О Р Е Т И К И”

 • Група “Т Е О Р Е Т И К И”

 • Група “З О Л О Т И Й П Е Р Е Р І З”

 • Група “Г Е Р А Л Ь Д И К А”

 • Група “Г А Р М О Н І Я”

 • Група “Д О С К О Н А Л І С Т Ь “

 • Група “С О Ц І О Л О Г И”Українська мова багата на синоніми:

 • Урок – заняття.

 • Думати –мислити.

 • Вчитель – наставник.

 • Математичні синоніми:

 • Другий степінь числа – квадрат.

 • Один процент – один відсоток – одна сота

 • Промінь – пряма.

 • Дріб-частка – відношення.Група “Т Е О Р Е Т И К И”

Відношення а : в прилад 5 : 2, 0,4 : 2,9

 • а і в – члени відношення

 • а – попередній член;

 • в – наступний член.Відношення чисел показує:

 • 1) у скільки разів число а більше за число в;

 • 2) яку частину число а становить від числа в.Г Р У П А “З О Л О Т И Й П Е Р Е Р І З”Г Р У П А “Г Е Р А Л Ь Д И К А”

Г Р У П А “Г А Р М О Н І Я”

Г Р У П А “Д О С К О Н А Л І С Т Ь”Г Р У П А “С О Ц І О Л О Г И”З о л о т а п р о п о р ц і я

 • Скрізь де вона присутня відчувається

 • К Р А С А і

 • Г А Р М О Н І Я