asyan.org
добавить свой файл
1

Доповідь


на тему:Використання кабінету

Сучасних інтелектуальних систем обробки інформації та прийняття рішень

для викладання фізики та астрономії.” 1. Кабінет „Сучасних інтелектуальних систем обробки інформації та прийняття рішень”(створення, наявність технічних засобів, їх використання).


Кабінет „Сучасних інтелектуальних систем обробки інформації та прийняття рішень” введено в дію у травні 2003 року.Його основним пhизначенням є проведення на високому рівні уроків з різних предметів.З цією метою кабінет оснащений системою AverKey, яка забезпечує передачу інформації з персонального комп’ютера на екран телевізора при цьому збільшуючи в десяки разів. Крім цього кабінет оснащений 7-а комп’ютерми Pentium III, лазерним принтером, сканером.

Створення персонального комп’ютера ( ПК) породило нові інформаційні технології, які сприяють якіснішому засвоєнню інформації і дають змогу застосувати обчислювальну техніку в різних галузях діяльності людини. Комп’ютер сьогодні – це потужній інструмент отримання і опрацювання інформації, можливості якого вражають уяву. Тому цілком зрозуміле втручання його в сучасний навчальний процес.

Сьогодні, будучи зав. кабінетом ”Сучасних інтелектуальних систем обробки інформації та прийняття рішень”, я не можу не використовувати на своїх уроках мультимедійні програми з інтерактивним інтерфейсом, оснащені графічним, відео – і звуковим супроводом. Тим самим моя робота перетворюється на творчу працю.

Сьогодні настав час революційних змін у роботі як учня так і викладача. На місце традиційних технічних засобів навчання ( діапроекцій, аудіо - , відеозаписів, кіно фрагментів ), які і я донедавна використовувала на своїх уроках з фізики та астрономії, приходить інструмент, який здатний замінити всі вище перелічені засоби навчання, перевищуючи їх за якістю.


 1. ^ Використання комп’ютерних програм на уроках фізики

Комп’ютерні програми дають змогу створити на екрані живу, наочну і динамічну картину фізичного досліду або явища, яке важко пояснити “на пальцях” і відкриває для мене широкі можливості для удосконалення уроків.

Монітор комп’ютера перетворюється в шкільну дошку, а комп’ютер - в репетитора.

Розглянемо курси серії „Ваш репетитор”( ТеаchPro ) який включає в собі 15 год. відеоматеріалу, детальне рішення 1001 задачі різної степені складності:

 1. Молекулярна фізика – основи молекулярно-кінетичної теорії; дифузія (газах, рідинах, твердих тілах); броунівський рух;

Такі уроки викликають в учнів справжній інтерес, змушують працювати всіх, навіть слабо підготовлених, якість знань при цьому істотно зростає.

 1. Електростатика (вступ);

 2. Атомна фізика - досліди Резерфорда; енергія зв’язку; ядерні реакції

Багато явищ в умовах звичайного фізичного кабінету не можна продемонструвати. Це наприклад , явища мікросвіту, або процеси, які швидко відбуваються, досліди з приладами, яких немає в наявності. Учні відчувають труднощі, бо не в змозі уявити ці явища,- і тоді я використовую комп’ютер, за допомогою якого створюю моделі явищ, які допомагають нам подолати цю проблему

 1. Поперечні і поздовжні хвилі

 2. Задачі: Ч №2 №1106 ;

Розглянемо програму 1С: Репетитор, в якій пропонується 300 ілюстрацій, 100 комп’ютерних анімацій, 300 тестів і задач з розв’язками і відповідями

 1. Пропонується перегляд відеофрагментів, анімацій по темах: Молекулярна фізика(теплопровідність, конвекція, випромінювання, психрометр), Електростатика;

 2. Демонстрація таблиць, формул (фізичні і математичні)

У 2002 році під редакцією професора С.М.Козела вийшов повний мультимедійний курс „Фізика” ч 1,2, що дозволяє розібратися в різних питаннях фізики, досконало зрозуміти суть фізичних законів. Інтерактивний курс включаєв собі: ілюстрований підручник; 50 навчальних моделей; 900 тестів; біографію вчених фізиків.:

 1. Пропонується перегляд інтерактивних малюнків по оптиці (лінзи і побудова зображень), ядерний реактор.-ч 2

Агрегатний стан речовини – ч 1.

 1. Перегляд лабораторних робіт, журналу успішності.


3 ^ Приклад застосування технічних засобів при вивченні теми ”Електричний струм у вакуумі

Вивчаючи тему : “Електричний струм у вакуумі”, я використовую комп’ютер як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів. Вони мають змогу навіть у найвіддаленішій точці кабінету , чітко побачити зображення на екрані завдяки системі AVERKEY.:

 1. Демонстрація „Презентації уроку” – тема, мета, знати, вміти;

 2. Перевірка засвоєння учнями домашнього завдання шляхом виконання тестів і оцінювання учнів;

 3. Коли я розповідаю про рух електронів від катода до анода у вигляді електронного променя, вдаряючись об екран, покритий спеціальною речовиною – люмінофором, який починає світитися в тому місці, куди засобами потрапляють електрони, то комп’ютер своїми різними мультимедійними супроводжує мою розповідь (демонстрація);


Прогрес і добробут суспільства значною мірою визначається рівнем професійної підготовки і кваліфікації спеціаліста. Тому уроки з фізики потребують особливої підготовки. Я завжди чітко визначаю мету, яку хочу досягнути і розглядаю навчання як інноваційний процес, де пізнавальна діяльність реалізується через потребу учнів, їх ініціативу, самоактуалізацію.

На уроках я стараюся використовувати комп’ютер як помічник у навчальній діяльності. Немає сумніву, що введеня ПК сприяє вдосконаленню навчального процесу та інтелектуального розвитку учнів відповідно до потреб часу.


 1. Програмна допомога викладачу при вивченні Астрономії

„Аванта” додаток до тому Космонавтика:

  1. Перегляд фотографій і графіки небесних об’єктів: Землі, планет, туманностей;

  2. Прослуховування „Музики небесних зір”Доповідь підготувала:


викладач фізики та основ інформатики

ТВПУ-4 ім.М.Паращука І.З. Смакула