asyan.org
добавить свой файл
1Д О Г О В І Р


про визначення часток в праві спільної сумісної власності

на квартиру

Місто ……, ХХХХХХХХї області Україна, ХХХХХХХХХХХХХХХХХ дві тисячі десятого року.

Ми співвласники, що нижче підписалися: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, що проживаю у місті , вул. …. області (ідентифікаційний номер ==========), =============================, що проживаю у місті ======= 11, кв. 3, ххххххххххххласті (ідентифікаційний номер ……….), ===============, що проживаю у місті ================== області (ідентифікаційний номер ……….) та=================, що проживаю у місті ………… області (ідентифікаційний номер ……….), (далі   учасники), володіючи українською мовою, діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин ( зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), маючи на меті припинити право спільної сумісної власності, зазначеного у цьому договорі об’єкта, керуючись при цьому нормами Цивільного законодавства дійшли згоди про визначення часток в праві спільної сумісної власності на квартиру, уклали цей договір про таке:

1. Нами, співвласниками, відповідно до Закону України „Про приватизацію державного житлового фонду” було набуто на праві спільної сумісної власності КВАРТИРУ під № ххххх ), що знаходиться в місті ххххххххххххххххї області, по вулиці хххххххх , в будинку під № хх ( ……………), загальною площею 69,7, кв. м. , житловою площею 42,3 кв. м, (надалі квартира), яка належить нам на підставі: свідоцтва на право власності на житло, виданого органом приватизації хххххххххх міської ради народних депутатів ххххххххх області № … від ……….. року, згідно з розпорядженням (наказом) від ………..року № ххх та зареєстрованого в хххххххххххх міжміському бюро технічної інвентаризації єєєєєєєєє області ………. року, реєстраційний номер …….., номер запису …., книга….

2. Виходячи з рівності часток, з урахуванням приписів цивільного законодавства, ми співвласники цим договором домовилися, що квартира, вказана в пункті 1 цього договору, буде належати нам на праві спільної часткової власності ( в рівних частках (по 1/4 кожному) без встановлення порядку володіння та користування, а саме :

- хххххххххххххххх Павловичу - 1/4 ( одна четверта ) частка в праві спільної власності на квартиру;

- хххххххххххххххх Олексіївні - 1/4 ( одна четверта ) частка в праві спільної власності на квартиру ;

- хххххххххххххххх Петрівні – 1/4 ( одна четверта ) частка в праві спільної власності на квартиру ;

-хххххххххххххххі Петрівні - 1/4 ( одна четверта ) частка в праві спільної власності на квартиру.

3. За результатами укладення цього договору – право спільної сумісної власності на вказану квартиру припиняється, та встановлюється режим спільної часткової власності .

4. Кожен із нас буде володіти, користуватися та розпоряджатися своєю часткою в праві власності на власний розсуд, з урахуванням обмежень, встановлених цивільним законодавством щодо здійснення права спільної часткової власності.

Відомості про зміну правового режиму майна та визначення часток підлягають внесенню до реєстру прав власності на нерухоме майно Комунальним підприємством хххххххххххххххххххх ради „хххххххххххххххххххх бюро технічної інвентаризації”.

5. Загальна вартість вказаної квартири, відповідно до витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно № їїїїїїїї від ………. року, виданого Комунальним підприємством …………………..бюро технічної інвентаризації”, становить – 84 751,00 ( вісімдесят чотири тисячі сімсот п”ятдесят одну) гривню 00 копійок.

^ 6. Учасники свідчать і гарантують:

- що вони є повноправним та законним власниками квартири;

- до укладення цього договору квартира іншим особам не відчужена;

- квартира під забороною ( арештом) та у заставі, в податковій заставі не перебуває. Факт відсутності заборони відчуження зазначеної квартири та податкової застави підтверджується витягами з Єдиного реєстру заборони відчуження нерухомого майна та Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, виданими приватним нотаріусом ххххххххххххххххххххххххххххх… хххххххххх року.

- щодо квартири відсутні судові спори;

- самовільних переобладнань у квартирі немає;

- квартира не надана в користування наймачам (орендарям);

- обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо квартири немає;

- внаслідок укладення цього договору не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких сторони зобов’язані утримувати за законом або договором. За даними довідки за № ….. виданої Житлово-експлуатаційною конторою виконавчого комітету ……………. ради ………. року у вищевказаній квартирі зареєстрована та проживає малолітня дитина …………………….., 15 січня 2009 року народження.

У відповідності до вимог чинного законодавства, цей правочин вчиняється з дозволу органу опіки та піклування на підставі рішення № …………….. від ………..року виконавчого комітету ………….. міської ради ……… області ;

^ 7. Учасники дійшли згоди про те, що цей договір :

- не зачіпає законні інтереси жодного із співвласників;

- не погіршує становища будь-кого із співвласників порівняно із законодавством України;

- не обмежує майнові права сторін щодо квартири;

- не суперечить архітектурно-будівельним, санітарним та протипожежним правилам.

8. Цей договір разом із свідоцтвом на право власності на житло, реквізити якого зазначені в п.1 цього договору, є документом, що підтверджує право спільної часткової власності …………….. Петрівни,……………. Петрівни, …………….. Олексіївни, ………………Павловича у відповідних частках на квартиру .

^ 9. Зміст ст. ст. 355- 372 Цивільного кодексу України учасникам роз’яснено.

10. Цей договір є невід’ємною частиною свідоцтва на право власності на житло, реквізити якого зазначені в п.1 цього договору. Всі зміни та доповнення до цього договору повинні бути нотаріально посвідчені.

11. Витрати, пов’язані із складанням та посвідченням цього договору, учасники несуть порівну.

12. Договір складено у двох примірниках, з яких перший примірник залишається на зберіганні у справах приватного нотаріуса ………… а другий – видається учасникам.

Текст цього договору нами прочитаний, його зміст нам зрозумілий і відповідає нашій волі.

ПІДПИСИ :

_____________________(_____________________________________________)

_____________________(_____________________________________________)

_____________________(_____________________________________________)

____________________(_____________________________________________)