asyan.org
добавить свой файл
1


Дайте відповідь:

 • Приведіть докази того, що людина є частиною природи.

 • Що таке довкілля?

 • Назвіть правила, котрі обов’язково повинна дотримуватись культурна людина у своєму відношенні до природи.


Дайте відповідь:

 • Що означає вислів “ берегти природу”?

 • Природу України вважають одним з головних багатств усього нашого народу. Поясніть, як необхідно відноситися до природи України, щоб наші нащадки мали можливість любуватись її красою.Як ви розумієте українське прислів’я «Не проси у Бог хліба, а проси здоров’я»? Чому здоров’я людини важливіше за її матеріальний добробут?Як пов’язані довкілля і здоров’я людиниСьогодні поговоримо про:

 • Як пов’язані здоров’я і навколишнє середовище;

 • Що означає бути здоровим і що потрібно робити для цього;

 • Які звички є шкідливими.

 • Як формувати здоровий спосіб життя, виховувати екологію душі.

 • Познайомимося з музикотерапією.Спосіб життя - сукупність певних дій і прийомів, які дають можливість людині здійснити що-небудь і досягти чогось.Здоров’я — відчуття повного фізичного, психічного та суспільного благополуччя.Як пов'язані спосіб життя і здоров'я людини

 • Чи згодні ви з твердженням, що “найціннішим для кожної людини є її здоров'я"? Чому?

 • Поясніть, як ви розумієте українське прислів'я: " Здоров'я -- усьому голова«

 • Як пов'язані між собою духовний і фізичний стан людини? Наведіть приклади.Показниками здоров’я є :

 • висока працездатність,

 • творча активність,

 • радісне світовідчуття,

 • гармонійний розвиток фізичних і душевних сил, моральних якостей людини, її інтересів і потреб.Що ж потрібно робити, щоб бути здоровим?

Здоровий спосіб життя -постійне дотримання людиною певної сукупності дій, спрямованих на зміцнення свого організму, підвищення якості життя.Відомий хірург М. Амосов уважав, що для того, аби зберегти здоров’я, потрібні п’ять умов.

 • Знайдіть їх у завданні 7 на сторінці 66.Музикотерапія -наука, яка вивчає дію музики на організм людиниНебезпечні для життя людини дії, руйнуючі її здоров'я і що мають систематичний характер, називаються шкідливими звичкамиАлкоголізмКурінняНаркоманіяДайте відповідь:

 • Як фізичне здоров'я людини пов'язане з його духовним состоянням?

 • Які звички властиві людині, що дотримується здорового способу життя?

 • В чому полягає небезпека шкідливих звичок для людини?Домашнє завдання

 • Прочитати параграф (с. 63—69). Вивчити визначення ключових понять уроку.

 • Прочитати на сторінці 68 поради психолога, як сказати «ні» тим, хто пропонує вам тютюн, алкоголь, наркотики.

 • Виконати завдання в робочому зошиті з теми «Як пов’язані здоров’я та моральність людини».