asyan.org
добавить свой файл
1

Міжнародний географічний поділ праці та інтеграціяГлосарій до теми

Галузева структура господарства – це сукупність його галузей, що характеризуються певними кількісними показниками (склад і пропорції розвитку галузей) та їхніми взаємозв’язками .

Економічний район – це географічно цілісна територіальна частина господарства країни, що має свою виробничу спеціалізацію, міцні внутрішні економічні зв’язки.

Міжнародна економічна інтеграція – процес розвитку стійких взаємозв’язків сусідніх держав, що веде до їх поступового економічного злиття, що ґрунтується на здійсненні цими країнами узгодженої міждержавної економіки і політики.

^ Міжнародний поділ праці (МПП), або міжнародний географічний поділ праці (МГПП), – це спеціалізація окремих країн на виробництві певних видів продукції й послуг, а також наступний обмін ними.

^ Науково-технічний прогрес (НТП) - поступальний рух у розвитку науки та техніки.

Науково-технічна революція (НТР) – глибокі якісні перетворення суспільного виробництва під впливом досягнень науки і техніки. Продовженням науково-технічної є інформаційно-технічна революція. Визначальною особливістю НТР є бурхливий розвиток науки й перетвореная в безпосередню продуктивну силу.

^ Світове господарство – це система взаємопов’язаних і взаємозалежних національних господарств, поєднаних між собою міжнародним географічним поділом праці і міжнародними економічними відносинами.

^ Спеціальна економічна зона (СЕЗ) – обмежена територія з особливим юридичним статусом щодо іншої території та пільговими економічними умовами для національних або іноземних підприємців.

^ Територіальна структура господарства – це сукупність пропорцій між різними елементами територіальної організації господарства (економічними районами, промисловими угрупованнями і комплексами, центрами, вузлами тощо), що взаємодіють один з одним.

^ Чинники міжнародного поділу праці :

1) географічне положення країн (наприклад, приморські країни спеціалізуються на морському рибальстві, обслуговуванні світової морської торгівлі (Сінгапур, Кіпр, Панама, Греція) внутрішньоконтинентальні країни — на міжнародних транзитних перевезеннях сухопутним транспортом);

2) природно-ресурсна база, яка визначає спеціалізацію країн на галузях добувної промисловості, сільського, лісового та лікувально-санаторного господарства, відпочинку і туризму;

3) соціально-економічні умови (коли різноманітні галузі спеціалізації форсуються під впливом історичних особливостей розвитку країн, національних і релігійних традицій населення, наявності значних або висококваліфікованих трудових ресурсів, нагромадження капіталів, науково-технічного прогресу, впровадження новітніх технологій тощо).

Економічна і соціальна географія світу: Підручник для 10 кл. О.М. Топузов, Л.В. Тименко

Економічна і соціальна географія світу. 10 кл Л.Б. Паламарчук, Т.Г. Гільберг, В.В. Безуглий

Cоціально-економічна географія світу.10 клас C. Г. КОБЕРНІК, Р. Р. КОВАЛЕНКО

Cоціально-економічна географія світу.10 клас В.Ю. Пестушко, Г.Ш. УвароваПопович М.І. Страница