asyan.org
добавить свой файл
1

Всеукраїнська громадська організація

«Асоціація працівників дошкільної освіти»

02002, м. Київ, вул. М. Раскової, 11

Тел./факс: (044)586-43-46, 586-56-06; е-mail: nOmelianenko@mcfr.com.ua; www. mcfr.com.ua


від 11.02.2013 № 7


Верховна Рада України


Народному депутату України

Колесніченку В. В.


Щодо внесення змін до

Закону України «Про дошкільну освіту»


Шановний Вадиме Васильовичу!


Всеукраїнська громадська організація «Асоціація працівників дошкільної освіти» (далі — Асоціація) висловлює Вам щиру повагу і вдячність за небайдужість до розвитку дошкільної освіти в Україні.

Асоціація є добровільною всеукраїнською неприбутковою громадською організацією, що об’єднує фахівців у галузі дошкільної освіти. Асоціацію створено на основі єдності професійних інтересів громадянами України, які об’єдналися для виконання статутних завдань.

Метою діяльності Асоціації є сприяння розбудові національної освіти як важливого засобу творення української держави, підвищення професійної майстерності працівників дошкільної освіти, зростання ролі і місця дошкільної освіти в суспільстві, а також задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів.

Асоціація висловлює вдячність за внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту» та подання їх на розгляд Верховної Ради України і підтримує запропоновані зміни. Зокрема, ми підтримуємо зміни, що стосуються питань уточнення вікової періодизації, створення у дошкільних навчальних закладах інклюзивних груп, відкриття дошкільних навчальних закладів на базі загальноосвітніх навчальних закладів з правом безоплатного користування приміщеннями, обладнанням.

Вважаємо також доречними та важливими зміни щодо забезпечення постійного медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, кількості груп у них; щодо ведення обліку лише тих дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади.

На нашу думку, надзвичайно важливим є доповнення до Закону України «Про дошкільну освіту» стосовно порядку формування державного замовлення на розробку та придбання програмно-методичного забезпечення, посібників, дитячої літератури, засобів навчально-розвивальної та корекційно-реабілітаційної роботи для дошкільних навчальних закладів, а також внесення зміни до частини другої статті 23 — «дошкільна освіта у межах Базового компонента дошкільної освіти здійснюється за програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки».

Враховуючи важливість дошкільної освіти, оцінюючи дошкільне дитинство як унікальний період у становленні і розвитку людини, впевнені, що внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту» дасть можливість законодавчо унормувати ці важливі для працівників дошкільних навчальних закладів питання, забезпечити умови для рівного доступу до дошкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами.

Окрім того звертаємося до Вас, шановний Вадиме Васильовичу, з проханням ініціювати внесення до Закону України «Про дошкільну освіту» ще однієї зміни, що стосується назви посади керівника дошкільного навчального закладу. Відповідно до пункту 1 статті 20 Закону України «Про дошкільну освіту» керівництво дошкільним навчальним закладом здійснює директор (завідуючий). Пропонуємо залишити тільки одну назву посади керівника дошкільного закладу — «директор». Це дасть змогу уникнути багатьох непорозумінь під час оформлення різних видів документів та сприятиме престижності професії працівника системи дошкільної освіти — керівника дошкільного навчального закладу.

Сподіваємося на розуміння та подальшу співпрацю.


З повагою,

голова правління ВГО «Асоціація

працівників дошкільної освіти» Ніна Омельяненко


Людмила Рябчун

(098) 452 97 65