asyan.org
добавить свой файл
1

Вопросы, которые встречались в новых тестах на квалифэкзаменах:Закарпатье, я Вам очень сочувствую, кто не сдал,особенно тем кому просто не повезло. Какие есть предложения по вопросам????????????????????????????? 1.До нотаріуса звернувся разом зі своїми батьками гр. А, якому виповнилося 17 років для посвідчення договору купівлі квартири. При цьому в якості документа, що встановлює його особу, нотаріусу надали свідоцтво про народження гр. А, в зв’язку з відсутністю бланків паспортів. Дії нотаріуса: а) можливо посвідчити договір встановивши особу неповнолітнього за свідоцтвом про народження, якщо батьки своєю заявою підтвердять про те, що ця особа є їх дитиною. б) нотаріус не може посвідчити договір і відмовляє у вчиненні нотаріальної дії в)можливо встановити особу неповнолітнього за посвідченням водія, яке йому було видано для керування мотоциклом . 2.Нотаріус може встановити особу громадянина для посвідчення від його імені довіреності на ведення судової справи а) за посвідченням водія б) за будь-яким документом, що унеможливлює сумніви щодо цієї особи в) тільки за паспортом 3.Якщо глуха, німа або глухоніма особа, що звернулася за вчиненням нотаріальної дії, неписьменна, то а) при вчиненні нотаріальної дії обов’язкова присутність тільки відповідного перекладача з документом, що підтверджує його кваліфікацію б) при вчиненні нотаріальної дії обов’язкова присутність письменної особи, яка може порозумітися з глухою, німою або глухонімою особою і посвідчити своїм підписом, що зміст нотаріального документа відповідає волі учасника нотаріальної дії. в)нотаріус може вчиняти нотаріальні дії від імені письменних осіб 4. Нотаріус може не вимагати кожного разу з'явлення відомих йому посадових осіб юридичної особи, якщо він має зразки підписів цих посадових осіб, одержані при особистому зверненні, і справжність їх підписів не викликає сумніву а)при вчиненні будь-якої нотаріальної дії б)тільки при засвідченні справжності підписів під банківськими картками в) при вчиненні будь-якої нотаріальної дії, крім посвідчення правочинів, тексти яких викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів. 5.Заповіт особи, яка перебуває на лікуванні у лікарні, госпіталі, іншому стаціонарному закладі охорони здоров’я, а також особи, яка проживає в будинку для осіб похилого віку та інвалідів, може бути посвідчений а)черговим лікарем цієї лікарні, госпіталю, іншого стаціонарного закладу охорони здоров’я б)тільки головним лікарем цієї лікарні, госпіталю, іншого стаціонарного закладу охорони здоров’я в)заступником головного лікаря з питань господарської діяльності 6.Посвідчення начальником слідчого ізолятора заповіту особи, яка тримається під вартою, здійснюється а)при наявності не менш як двох свідків б)за бажанням заповідача при наявності одного свідка в)без свідків, якщо заповідач немає ніяких фізичних вад і сам може прочитати заповіт 7.Заповіт особи, яка перебуває під час плавання на морському, річковому судні, що ходить під прапором України, може бути посвідчений капітаном цього судна а)при наявності не менш як двох свідків б)за бажанням заповідача при наявності одного свідка в)без свідків, якщо заповідач немає ніяких фізичних вад і сам може прочитати заповіт 8.Заповіт особи, яка перебуває у пошуковій або іншій експедиції, може бути посвідчений начальником цієї експедиції. а)при наявності не менш як двох свідків б)за бажанням заповідача при наявності одного свідка в)без свідків, якщо заповідач немає ніяких фізичних вад і сам може прочитати заповіт 9. Заповіт військовослужбовця, а в пунктах дислокації військових частин, з'єднань, установ, військово-навчальних закладів, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, а також заповіт робітника, службовця, члена їхніх сімей і члена сім'ї військовослужбовця може бути посвідчений командиром (начальником) цих частини, з'єднання, установи або закладу. а)при наявності не менш як двох свідків б)за бажанням заповідача при наявності одного свідка в)без свідків, якщо заповідач немає ніяких фізичних вад і сам може прочитати заповіт 10. Заповіт особи, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, може бути посвідчений начальником місця позбавлення волі а)при наявності не менш як двох свідків б)за бажанням заповідача при наявності одного свідка в)без свідків, якщо заповідач немає ніяких фізичних вад і сам може прочитати заповіт 1. Учасниками цивільних відносин є:
  а) є фізичні особи та юридичні особи;
  б) держава Україна,Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права;
  в) особи та суб’єкти, перелічені в відповідях 1 та 2; 2. Обов’язковому нотаріальному посвідченню підлягають договори найму будівлі або іншої капітальної споруди строком:
  а) на один рік і більше;
  б) на два роки;
  в) на три років і більше;


3. Цивільна правоздатність фізичної особи виникає:
а) у момент досягнення 14-річного віку;
б) у момент досягнення повноліття;
в) у момент її народження;

4. Держава набуває і здійснює цивільні права та обов’язки:
а) через органи виконавчої влади у межах їхньої компетенції, встановленої законом;
б) через органи державної влади у межах їхньої компетенції, встановленої законом;
в) через органи місцевого самоврядування у межах їхньої компетенції, встановленої законом;

5. Держава відповідає за своїми зобов’язаннями:
а) всім своїм майном;
б) своїм майном, крім майна, на яке відповідно до закону не може бути звернено стягнення;
в) своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення;

6. Види об’єктів цивільних прав:
а) об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові
права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а
також інші матеріальні і нематеріальні блага;
б) об'єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, інше майно та майнові права;
в) об'єктами цивільних прав є речі, інше майно та майнові права;

7. Правочином є:
а) дії осіб, спрямовані на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків;
б) дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків;

8. Представництво виникає:
а) на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства;
б) на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи;
в) на підставі договору; закону та з інших підстав, встановлених актами цивільного
законодавства;

9. Строком є:
а) певний момент у часі, з настанням якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення;
б) є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення;
в) обидві відповіді вірні;


10. Термін визначається:
а) календарною датою або вказівкою на подію,яка має неминуче настати;
б) роками, місяцями, тижнями, днями або годинами;
в) обидві відповіді вірні;

11. Позовна давність це:
а) це термін, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого
цивільного права або інтересу;
б) це строк, по закінченні якого особа втрачає право звернутися до суду з вимогою про захист
свого цивільного права або інтересу;
в) це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого
цивільного права або інтересу;

12. Правом власності є:
а) право особи на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном;
б) право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею,
незалежно від волі інших осіб;
в) право особи на вільне володіння, користування та розпорядження річчю (майном), яке вона
здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб;

13. Момент набуття права власності за договором:
а) право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом;
б) право власності у набувача майна за договором виникає з моменту підписання договору майна, якщо інше не встановлено договором або законом;
в) право власності у набувача майна за договором виникає з моменту нотаріального посвідчення договору, або з моменту набрання законної сили рішенням суду про визнання договору, не посвідченого нотаріально, дійсним;
г) право власності у набувача майна за договором виникає з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору;

14. Спільна сумісна власність вважається частковою:
а) якщо це прямо встановлено договором або законом;
б) якщо договором або законом не встановлена спільна сумісна власність на майно;
в) якщо майно є у власності двох або більше осіб(співвласников);

15. Право співвласника розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності.
а) співвласник має право самостійно розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності;
б) співвласник має право самостійно розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності, за умови попереднього письмового повідомлення інших співвласників про намір продати свою частку, вказавши ціну та інші умови, на яких він її продає;
в) співвласник має право самостійно розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності, за умови попереднього письмового повідомлення інших співвласників про намір продати свою частку, вказавши ціну та інші умови, на яких він її продає;


16. Речовими правами на чуже майно є:
а) право володіння;
б) право користування;
в) право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб;
г) право забудови земельної ділянки;
д) права, зазначені в відповідях б), в), г);
е) права, зазначені в відповідях а), б), в), г);

17. Сервітут це:
а) право користування чужим майном;
б) право користування чужою земельною ділянкою;
в) право користування чужим нерухомим Майном;

18. Емфітевзис:
а) може передаватися у порядку спадкування;
б) може відчужуватися і передаватися у порядку спадкування;
в) припиняється з моменту смерті землекористувача;

19. Суперфіцій може бути встановлений:
а) на визначений строк;
б) на невизначений строк;
в) на визначений або на невизначений строк;

20. Боржник має право виконати свій обов'язок шляхом внесення належних з нього кредиторові грошей або цінних паперів у депозит нотаріуса в разі:
а) відсутності кредитора або уповноваженої ним особи у місці виконання зобов'язання;
б) ухилення кредитора або уповноваженої ним особи від прийняття виконання або в разі іншого прострочення з їхнього боку;
в) відсутності представника недієздатного кредитора;
г) всі три відповіді вірні;

21. Форма правочину щодо забезпечення виконання зобов'язання:
а) правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється у письмовій формі;
б) фоiрма правочину щодо забезпечення виконання зобов'язання повинна відповідати формі правочину, яким встановлено зобов’язання;
в) правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється у будь-якій формі, якщо інше не встановлено договором або законом;

22.Які з нижченаведених об'єктів не належать до об'єктів права інтелектуальної власності?

а) літературні та художні твори; комп'ютерні програми; наукові відкриття;

б) винаходи, корисні моделі, промислові зразки; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і

послуг) , географічні зазначення; комерційні таємниці;

в) архівні матеріали, проекти законів, оприлюднена особиста інформація, що була конфіденційною за життя людини, калькуляція цін на товари та послуги.


23. Іпотекодавець це:

а) особа, яка передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання власного зобов’язання перед іпотекодержателем;

б) особа, яка передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання власного зобов’язання або зобов’язання іншої особи перед іпотекодержателем;

в) кредитор за основним зобов’язанням.


24. Правовий статус дитини має особа:

а) до досягнення нею повноліття;

б) до отримання паспорту громадянина України;

в) до вступу в шлюб до досягнення повноліття.


25. Оренда земельної ділянки може бути:

а) тільки короткостроковою – не більше 5 років;

б) короткостроковою – не більше 5 років та довгостроковою – не більше 50 років;

в) тільки довгостроковою – не більше 50 років.


26. У населених пунктах, де немає нотаріусів, посадові особи виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад вчиняють такі дії:

а) вживають заходи до охорони спадкового майна, посвідчують заповіти, довіреності, засвідчують вірність копій документів і виписок з них, засвідчують справжність підпису на документах;

б) вживають заходи до охорони спадкового майна, накладають та знімають заборону відчуження жилого будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна, засвідчують вірність копій документів і виписок з них, засвідчують справжність підпису на документах;

в) вживають заходи до охорони спадкового майна, накладають та знімають заборону відчуження жилого будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна, посвідчують заповіти, довіреності, засвідчують вірність копій документів і виписок з них, засвідчують справжність підпису на документах.


27. Кому можуть належати особисті немайнові права інтелектуальної власності?

а) тільки творцеві об'єкта права інтелектуальної власності;

б) творцеві об'єкта права інтелектуальної власності. У випадках, передбачених законом, особисті немайнові права інтелектуальної власності можуть належати іншим особам;

в) тільки державі.


28. Об’єктом права спільної сумісної власності подружжя є заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи, одержані одним із подружжя?

а) так;

б) так, якщо вони внесені до сімейного бюджету або внесені на його особистий рахунок у банківську (кредитну) установу;

в) ні.

29. Договір між батьками про сплату аліментів укладається:

а) у письмовій формі;

б) у письмовій формі і нотаріально посвідчується;

в) у письмовій формі, нотаріально посвідчується і підлягає державній реєстрації.


30. Якщо особа, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії, не знає мови, якою ведеться діловодство, тексти оформлюваних документів мають бути переведені їй:

а) нотаріусом або працівником нотаріальної контори чи працівником, що перебуває у трудових відносинах з приватним нотаріусом;

б) перекладачем;

в) нотаріусом або перекладачем.


31. Відчужувачем у договорі довічного утримання може бути:

а) непрацездатна особа;

б) неповнолітня особа;

в) фізична особа незалежно від її віку та стану здоров’я.


32. Право інтелектуальної власності - це:

а) право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним Кодексом України та іншими законами;

б) обов’язок особи перед державою отримати результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Конституцією України;

в) право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визнаний відповідним компетентним судом виключно за окремою фізичною або юридичною особою.


33. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення?

а) так, тільки в межах населених пунктів;

б) так, в межах населених пунктів, а також на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності;

в) ні.

34. Виконавчий напис, за яким стягувачем або боржником є громадянин, може бути пред'явлено до примусового виконання протягом:

а) трьох років з моменту вчинення виконавчого напису;

б) одного року з моменту вчинення виконавчого напису;

в) п’яти років з моменту вчинення виконавчого напису.


35. Спадкоємці, якщо це стосується рухомого майна, можуть змінити розмір частки у спадщині когось із них:

а) за усною угодою;

б) за письмовою угодою;

в) за письмовою угодою, посвідченою нотаріально.


36. Заяву про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції може бути подано протягом:

а) 10 днів з дня проголошення рішення;

б) 20 днів з дня проголошення рішення;

в) 5 днів з дня проголошення рішення.


37. Нотаріус зобов’язаний:

а) сприяти громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів;

б) витребувати від підприємств, установ і організацій відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій;

в) складати проекти угод і заяв, виготовляти копії документів та виписки з них.


38. Державні нотаріальні контори відкриваються і ліквідуються:

а) Міністерством юстиції України;

в) управліннями юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

в) Кабінетом Міністрів України.


39. Які з зазначених прав не є особистими немайновими правами інтелектуальної власності:

а) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності;

б) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

в) право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності.


40. У справах позовного провадження, особами, які беруть участь у справі, є:

а) сторони та треті особи;

б) сторони та їх представники;

в) сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб.


41. Нотаріуси та інші посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, виявивши при вчиненні нотаріальних дій порушення закону громадянами або окремими посадовими особами, повідомляють про це для вжиття необхідних заходів:

а) відповідні підприємства, установи, організації або прокуратуру;

б) обласне управління юстиції;

в) районний відділ міліції.


42. Які з зазначених прав не є особистими майновими правами інтелектуальної власності:

а) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності;

б) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;

в) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання.


43. Подружжя, а також особи, шлюб між якими було розірвано, мають право укласти договір про припинення права на утримання взамін:

а) тільки набуття права власності на житловий будинок, квартиру чи інше нерухоме майно, при чому договір, за яким передається у власність нерухоме май­но, має бути нотаріально посвідчений і підлягає державній реєстрації;

б) виключно одержання одноразової грошової виплати;

в) набуття права власності на житловий будинок, квартиру чи інше нерухоме майно при чому договір, за яким передається у власність нерухоме май­но, має бути нотаріально посвідчений і підлягає державній реєстрації, або одержання одноразової грошової виплати.


44. Нотаріус на прохання громадянина посвідчує:

а) факт перебування його в певному місці;

б) факт перебування його на утриманні;

в) факт перебування його у шлюбі.


45. Рішення про відчуження майна товариства на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна товариства, приймається:

а) простою більшістю;

б) більшістю не менше як ¾ голосів, якщо інше не встановлено законом;

в) більшістю не менше як 2/3 голосів.


46. Застава, встановлена первісним боржником, після заміни боржника:

а) припиняється, якщо первісний боржник не погодився забезпечувати виконання зобов'язання новим боржником;

б) зберігається після заміни боржника, якщо інше не встановлено договором або законом;

в) припиняється у будь-якому випадку.


47. За рахунок предмета іпотеки іпотекодержатель має право задовольнити:

а) вимогу за основним зобов’язанням;

б) вимогу за основним зобов’язанням, включаючи сплату процентів, неустойки, витрати, пов’язані з пред’явленням вимоги за основним зобов’язанням і зверненням стягнення на предмет іпотеки; витрати на утримання і збереження предмета іпотеки; витрати на страхування предмета іпотеки; збитки, завдані порушенням основного зобов’язання чи умов іпотечного договору;

в) вимогу за основним зобов’язанням, включаючи сплату процентів, неустойки.


48. При заставі заставна передається:

а) у розпорядження заставодержателю;

б) у користування заставодержателю;

в) у володіння заставодержателю.


49.Правочини, які вчиняються з дозволу органу опіки та піклування:

а) дрібні побутові правочини за участю малолітніх та неповнолітніх осіб;

б) дрібні побутові правочини за участю фізичної особи, цивільна дієздатність якої обмежена;

в) договори за участю малолітніх, неповнолітніх, недієздатних осіб, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації.


50. Правочин підлягає державній реєстрації:

а) лише у випадках, встановлених законом;

б) якщо цього вимагає одна з сторін правочину;

в) якщо це передбачено в тексті правочину.


51. Одностороння зміна умов шлюбного договору:

а) до­пускається;

б) до­пускається, якщо це передбачено шлюбним договором;

в) не до­пускається.


52. Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам здійснюється:

а) на конкурентних засадах (аукціон, конкурс), крім викупу земельних ділянок, на яких розташо­вані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок;

б) на конкурентних засадах (аукціон, конкурс), в тому числі при викупі земельних ділянок, на яких розташо­вані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок;

в) тільки шляхом викупу за ціну, згідно затверджених державним органом експертних оцінок земельних ділянок.


53. Суб’єктами права спільної власності на землю можуть бути:

а) громадяни та юридичні особи;

б) тільки громадяни;

в) тільки юридичні особи.


54. Громадянин є суб’єктом господарювання у разі:

а) фактичного здійснення ним підприємницької діяльності, хоча і при відсутності державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи;

б) здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи;

в) якщо він є акціонером юридичної особи – суб’єкта господарювання.


55. Фізична особа може бути визнана безвісно відсутньою:

а) якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про її місце перебування протягом трьох років;

б) якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про її місце перебування протягом одного року;

в) якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про її місце перебування протягом шести місяців.


56. Виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Чи можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов'язання?

а) ні, не можуть, бо зазначений перелік є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає;

б) договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов'язання;

в) тільки законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов'язання.


57. Земельні ділянки можуть передаватися в оренду:

а) тільки громадянам та юридичним особам України;

б) тільки міжнародним об’єднанням і організаціям;

в) громадянам та юридичним особам України, іноземним громадянам і особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об’єднанням і організаціям, а також іноземним державам.


58. Договір дарування майнового права та договір дарування з обов’язком передати дарунок у майбутньому укладається:

а) у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню;

б) в усній формі;

в) у письмовій формі.


59. У першу чергу право на спадкування за законом мають:

а) діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки;

б) рідні брати та сестри спадкодавця;

в) особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини.


60. Договір про надання утримання одному з подружжя укладається:

а) у пись­мовій формі і нотаріально посвідчується;

б) у пись­мовій формі;

в) у пись­мовій формі і нотаріально посвідчується за бажанням подружжя.


61. Чи можуть неповнолітні особи а також особи, цивільна дієздатність яких обмежена,особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов'язки в суді:

а) так, у справах, що виникають з відносин, у яких вони особисто беруть участь, якщо інше не встановлено законом;

б) не можуть;

в) так, тільки за згодою батьків та (або) піклувальників.


62. Одностороння відмова дарувальника від договору дарування:

а) не допускається взагалі;

б) допускається якщо посвідчений договір дарування на передання дарунка в майбутньому і після посвідчення договору майновий стан дарувальника істотно погіршився;

в) допускається, якщо проти цього не заперечує обдаровуваний.


63. За несвоєчасне подання або неподання звітів про використання спеціальних бланків діяльність приватного нотаріуса призупиняється, а до державного нотаріуса застосовуються заходи дисциплінарного впливу за поданням:

а) Інформаційно-видавничого центру українського нотаріату;

б) Державного підприємства „Інформаційний центр" Міністерства юстиції України;

в} відповідного управління юстиції.


64.Вексель опротестований нотаріусом:

а) є підставою для вчинення виконавчого напису;

б)є підставою видачі іншого векселя;

в)позбавляє права векселедержателя звернутись до суду.


65. Сервітут може бути предметом застави:

а) так;

б) ні;

в) у випадках встановлених законом або за рішенням суду.


66. За договором ренти майно:

а) передається другій стороні у власність;

б) передається другій стороні у користування за плату і на певний строк;

в) безоплатно передається другій стороні для користування протягом встановленого строку.


^ 67. На майно, визначене у спадковому договорі, нотаріус, який посвідчив цей договір:

а) накладає заборону відчуження в обов'язковому порядку;

б) накладає заборону відчуження за заявою сторін по договору;

в) накладення заборони не передбачено законодавством.


68. Момент набуття права власності за договором дарування виникає з моменту:

а) прийняття дарунку обдаровуваним.

б) державної реєстрації договору;

в) нотаріального посвідчення договору;

г) підписання угоди сторонами договору.


69. Нотаріус захищає цивільні права шляхом:

а) вчинення нотаріальних дій, передбачених законодавством;

б) вчинення виконавчого напису на борговому документі;

в) накладення заборони відчуження майна у встановлених законом випадках.


70. Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може бути подана:

а) членами її сім'ї, органом опіки та піклування, наркологічним або психіатричним закладом;

б) прокурором за поданням органу опіки та піклування, наркологічного або психіатричного закладу;

в) органом державної влади або місцевого самоврядування за місцем проживання такої особи.


71. Нотаріус передає заяви громадян, підприємств, установ та організацій іншим громадянам, підприємствам, установам і організаціям:

а) поштою;

б) поштою із зворотним повідомленням або особисто адресатам під розписку;

в) через посильного під розписку.


72. Якщо договором ренти встановлено, що одержувач ренти передає майно у власність платника ренти за плату, до відносин сторін щодо передання майна застосовуються:

а) положення про договір дарування;

б) загальні положення про договір довічного утримання(догляду);

в) загальні положення про купівлю-продаж.


73. Правочини, які не може вчиняти опікун:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

а) правочини щодо передання майна підопічному у власність за договором дарування;

б) дарування від імені підопічного;

в) відмовлятися від майнових прав підопічного з дозволу органу опіки та піклування.


74. Оскарження ухвали про скасування забезпечення позову або про заміну одного виду забезпечення іншим:

а) зупиняє виконання цієї ухвали;

б) не зупиняє виконання цієї ухвали;

в) скасовує виконання цієї ухвали.


75. За договором ренти майно:

а) передається другій стороні у власність;

б) передається другій стороні у користування за плату на певний строк;

в) безоплатно передається другій стороні для користування протягом встановленого строку.


76. При посвідченні часу пред'явлення документу нотаріус на підтвердження цієї обставини:

а) робить посвідчувальний напис на самому документі;

б) виготовляє копію цього документу, на якій робить посвідчувальний напис;

в) видає відповідне свідоцтво.


^ 77. До вимог про розірвання договору дарування застосовується позовна давність:

а) один рік;

б) три роки;

в) п'ять років.


78. Правовий статус дитини має особа:

а) до досягнення нею повноліття;

б) до отримання паспорту громадянина України;

в) до вступу в шлюб до досягнення повноліття.


79. Нотаріальні дії, що вчиняють посадові особи органів місцевого самоврядування:
а) приймають на зберігання документи

б) приймають у депозит грошові суми та цінні папери;

в) видають свідоцтва про посвідчення та про прийняття зберігання секретних заповітів;

г) накладають заборону на відчуження житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна.


80. Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю анулюється у зв'язку:

а) винесенням постанови про припинення кримінальної справи;

б) винесенням постанови про припинення кримінальної справи з нереабілітуючих підстав


81. Право земельного сервітуту це:

а) право на обмежене платне користування чужою земельною ділянкою;

б) право на обмежене безоплатне користування чужою земельною ділянкою;

в) право на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою.


82. Хто є замовником спеціальних бланків нотаріальних документів:

 1. приватні нотаріуси, ДНК

 2. головні управління юстиції

 3. управління юстиції, зо погодженням з Міністерством юстиції


83. Ухвала суду про забезпечення позову виконується

 1. негайно

 2. після спливу строку для її оскарження


84. Особисті немайнові авторські права можуть належати:

 1. Тільки творцеві

 2. Творцеві або особі, визначеної законом

 3. Творцеві або особі, визначеної законом або авторським договором


85. Довіреність, призначена для дії за кордоном і не містить вказівки про строк її дії зберігає чинність:

а) протягом одного року;

б) до її відміни;

в) протягом трьох років


86. Шлюбний договір може регулювати:

а) майнові та особисті відносини подружжя;

б) особисті відносини між подружжям та їхніми дітьми;

в) їх майнові відносини, майнові права та обов'язки як батьків.


87.Сервітут це:

а) право володіння чужим майном;

б) право користування чужим майном;

в) право забудови земельної ділянки.


88. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності, здійснюється на підставі:

а) договору про спільну часткову власність на земельну ділянку;

б) договору про визначення часток у праві спільної часткової власності на земельну ділянку;

в) договору про поділ земельної ділянки, що є у спільній частковій власності.


89. Заповіт складений після того, як було зроблено заповідальне розпорядження банку:

а) повністю або частково скасовує його;

б) залишає без змін;

в) повністю скасовує його.


90. Якщо справжність поданого нотаріусу документу викликає сумнів, нотаріус:

а) зобов'язаний затримати документ і направити на експертизу;

б) вправі затримати цей документ і направити на експертизу;

в) зобов'язаний затримати цей документ та повідомити відповідні слідчі органи для вжиття необхідних заходів;


^ 91. Право спільної сумісної власності батьків і дітей виникає:

а) на майно, набуте в період шлюбу після народження дитини;

б) якщо дана умова вписана в шлюбному договорі подружжя;

в) майно, набуте батьками і дітьми за рахунок їхньої спільної праці чи спільних коштів.


^ 92. Неповнолітньою особою подається заява на виїзд на постійне місце проживання до іншої держави, яка підписується ним:

а) самостійно;

б) за згодою одного з батьків, з яким дитина виїжджає;

в) за згодою обох батьків.


^ 93. Дія земельного сервітуту підлягає припиненню у випадку його невикористання протягом:

а) одного року;

б) трьох років;

в) п'ятнадцяти років.


^ 94. У виконавчому написі нотаріусом не повинно зазначатися:

а) адреса, дата і місце народження боржника, місце роботи;

б) дата (рік, місяць, число) його вчинення, посада, прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса, який вчинив і виконавчий напис;
в) адреса, дата і місце народження осіб, які мають першу та другу ступінь спорідненості з боржником ;

г) відомості, які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню.


^ 95. Посвідчення нотаріусом факту, що неповнолітній є живим провадиться:

а) за його заявою;

б) на його прохання, погодженою з його законними представниками;
в) на прохання його законних представників.


^ 96. Спадкова трансмісія - це:

а) перехід права на прийняття спадщини;

б) передання спадкоємцем свого права на спадкування спадкоємцю іншої черги;

в) закликання до спадкування осіб, у яких право на спадкування виникає у разі смерті спадкоємця, який прийняв спадщину.


97. Протягом якого часу з дня отримання повідомлення про продаж учасники спільної часткової власності мають право скористатися переважним правом купівлі частки у нерухомому майні:

а) протягом одного місяця;

б) протягом трьох місяців;

в) протягом року.


98.момент з якого вважається укладеним договір ренти?

99. хто є установником договору управління майном?

100. підстави вчинення виконавчих написів
101. де не можуть вчинятися нотаріальні дії
102. по термінам позовної давності
103. з якого моменту спадщина належить спадкоємцеві
104. підстави припинення піклування
105. статус дитини
106. плата за свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю
107.заміна кредитора у зобов"язанні
108. рефінансування
109. момент виникнення права власності на земельну ділянку

110. додаткове рішення, окреме провадження,
111.форма цінних паперів, форма заставної, місце опротестування векселів, землі зв"яку, кому подаються звіти нотаріусів.


112. Не потрібно дозволу органу опіки та піклування у разі:

а). подання заяви про прийняття спадщини особи, що досягла чотирнадцяти років;

б). вчинення прравочинів, що підлягають нотаріального посвідчення:

в). видавати письмові зобов’язання від імені неповнолітньої особи.


113. Право власності за нотаріально посвідченим договором купівлі-продажу земельної ділянки виникає з моменту:

а). нотаріального посвідчення;

б). державної реєстрації;

в). отримання акту на земельну ділянку та відповідної державної еєстрації.


114. Виконання зобов’язання про передачу нерухомого майна, якщо у договорі не вказане місце виконання зобов’язання здійснюється:

а). за місем знаходження боржника;

б). за місем знаходження кредитора;

в). за місем знаходження нерухомого майна.


115. Секретний заповіт подається нотаріусу :

а). прошитий та пронумерований, на конверті стоїть підпис заповідача ;

б). у конверті, де нотаріус ставить свою підпис та печатку;

в). заповідач передає через представника у конверті із свіоїм підписом на ньому.


116. Присутність свідків при посвідчені заповіту необхідна у разі:

а). складання заповіту малолітньою особою;

б). складання заповіту недієздатною особою;

в). складання заповіту особою, яка через фізичні вади не може підписати заповіт самостійно.


117. Обов’язковою вимогою законодавства не є присутність свідків:

а). складання заповіту фізичною особою, яка не може його прочитати;

б). заповіт посвідчено посадовими особами ст.1252 ЦК;

в). заповіт складено особою, яка через фізичні вади не може підписати заповіт самостійно.


118. Батьки можуть відкликати свою згоду на усиновлення власної дитини:

а). протягом двох місяців;

б). до набрання рішення суду про усиновлення дитини законної сили;

в). протягом місяця з дня набрання законної сили рішення суду про усиновлення.


119. Нотаріус засвідчує справжність підпису на документі віданомуфізичною особою, якщо:

а). зміст документу не протирічить діючому законодавству;

б). зміст документу не протирічить діючому законодавству та не містить відомостей, що порочать честь і гідністьособи.


120. При посвідченні перекладу з однієї мови на іншу нотаріус посвідчує:

а). вірність перекладу;

б). підпис перекладача;

в). підпис перекладача та його кваліфікацію.


121. Для вчинення акту про морський протест нотаріусу подається:

а). судновий журнал та копія виписка з суднового журналу засвідчена капітаном;

б). заява капітана, судновий журнал та заяви чотирьох свідків;

в). заява капітана, судновий журнал та копія виписка з суднового журналу засвідчена капітаном.


122. Морський протест вчиняється на захист прав:

а). судновласників;

б) вантажоперевізників;

в) капітану судна та членів команди.


123. Суперфіцій може бути встановлений:

а). за заповітом;

б). за законом та заповітом;

в). за заповітом та договором.


124. Рішення суду підлягає негайному віконанню (ст. 367 ЦПК):

а). рішення про відібрання дитини;

б). рішння про визнання факту рідства;

в). про стягнення аліментів за три роки.


125. Кому може бути виданий дублікат виконачого листа (ст. 370 ЦПК):

а). за заявою боржнику;

б). за заявою стягувача або поданням державного виконавця.


126. Строк подання касаційної скарги (ст. 325 ЦПК):

а). протягом двох місяців з дня набрання законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду;

б). протягом десяти днів з дня набрання законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду.


127. Строки апеляційного оскарження (ст. 294 ЦПК):

а). протягом 10 днів з дня проголошення рішення.


128. Чия присутність є обов’язковою при розгляді справи судом про надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі:

а). одного( обох) батьків або піклувальника;

б). одного з батьків з ким проживає дитина;

в) органу опіки та піклування.


129. Справа про відмову у вчиненні нотаріальної дії розглядається судом у порядку:

а). позовного провадження;

б). окремого провадження;

в). наказного провадження.


130.Заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано (ч.2 ст.220 ЦПК):

а). до закінчення строку на виконання рішення суду;

б). протягом місяця після прийняття рішення судом.


131. Подання заяви про забеспечення позову до подання позовної заяви заявник повинен подати позовну заяву про забезпечення позову протягом (ч.5 ст.151 ЦПК):

а). 5 днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову;

б). 10 днів з дня прийняття постанови;

в). 10 днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову.


132. Судові витрати складаються з (ст.79ЦПК):

а). судового збору;

б). витрат повязаних з розглядом справи;

в). а) та б) разом.


133. Процесуальний строк починається (ст. 69 ЦПК):

а). з настання дня після відповідної календарної діти або настання події, з якою пов’язано його початок;

б). з настання відповідної календарної діти або настання події, з якою пов’язано його початок.


134. Застава виникає на підставі:

а). договору, закону;

б). договору;

в). договору, закону або рішення суду.


135. Предмет застави залишається у заставодавця, якщо інше не встановлено:

а). договором;

б). законом;

в). договором або законом.


136. Предмет застави:

а). не підлягає обов’язковому страхуванню, але може бути застрахований за згодою сторін на погоджену суму;

б). підлягає обов’язковому страхуванню на вимогу заставодержателя;

в). може бути застрахований за згодою сторін на суму не вище ринкової.


137. Заставодавець6

а). не має право заповідати заставлене майно;

б). має право заповідати заставлене майно;

в). має право заповідати заставлене майно за згодою заставодержателя.


138. Право застави або іпотеки припиняється:

а). якщо заставодавець не замінив предмет застави, іпотеки;

б). заставодержатель передав предмет застави, іпотеки заставодавцю;

в). предмет застави було зіпсовано.


139. Рішення загальних зборів товариства приймаються

а). простою більшістю голосів від числа присутніх учасників;

б). не менш як ¾ голосів від числа присутніх учасників;

в). 50% плюс 1 голос від числа присутніх учасників.


140. Майновим правом інтелектуальної власності є:

а). право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності;

б). право на визнання людини творцем;

в). право на використання обєкта права інтелектуальної власності.


141. Заповідальне розпорядження це:

а). розпорядження фінансовій установі, банку;

б). розпорядження про передання у власність або за іншим речовим правом майнового права або речі.


142. Штрафом, є:
а) неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового
зобов'язання за кожен день прострочення виконання;
б) неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання;

143. Підстави виникнення застави:
а) застава виникає на підставі договору або закону;
б) застава виникає на підставі договору, закону або рішення суду;
в) застава виникає на підставі договору або рішення суду;


144. Договір набирає чинності з:
а) моменту його укладення;
б) моменту його підписання;
в) моменту його нотаріального посвідчення;
г) моменту його нотаріального посвідчення та державної реєстрації;


145. Договір купівлі-продажу.
а) за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає майно (товар) і сплачує за нього певну
грошову суму;
б) за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати майно
(товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму;
в) за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується
передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму;

146. Земельні спори вирішуються:
а) судами;
б) судами та органами виконавчої влади;
в) судами, органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади з питань
земельних ресурсів;

147. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності держави та територіальних громад, іноземним юридичним особам, допускається за умови:
а) реєстрації іноземною юридичною особою постійного представництва з правом ведення
господарської діяльності на території України;
б) відкриття іноземною юридичною особою філіалу з правом ведення господарської
діяльності на території України;
в) не допускається;

148. Земельна ділянка може належати на праві спільної сумісної власності:
а) юридичних та фізичним особам;
б) громадянам;
в) юридичним особам;
(89 ЗКУ)

149. Земельний сервітут:
а) не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким засобом
особою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим фізичним та юридичним особам;
б) може бути предметом купівлі-продажу, застави та може передаватися будь-яким засобом особою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим фізичним та юридичним особам, за згодою власника земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут.
в) може бути предметом купівлі-продажу, застави та може передаватися будь-яким засобом особою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим фізичним та юридичним особам.

150. Заставодержателем земельної ділянки сільськогосподарського призначення може бути:
а) банки (133 ЗКУ)
б) банки та юридичні особи;
в) громадяни України та юридичні особи та банки;

151. Суб’єктами права спільної часткової власності на землю можуть бути:
а) громадяни та юридичні особи
б) громадяни;
в) юридичні особи;

152. Право власності на земельну ділянку за давністю користування може бути передане:
а) громадянам, які добросовісно, відкрито і безперервно користуються земельною ділянкою протягом 15 років.
б) громадянам, які добросовісно, відкрито і безперервно користуються земельною ділянкою протягом 10 років.
в) громадянам, які добросовісно, відкрито і безперервно користуються земельною ділянкою протягом 25 років;

153. Земельні ділянки можуть передаватися в оренду:
а) громадянам та юридичним особам України;
б) громадянам та юридичним особам України, іноземним громадянам і особам без громадянства;
в) громадянам та юридичним особам України, іноземним громадянам і особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об’єднанням і організаціям, а також іноземним державам;

154. Право власності на земельну ділянку посвідчується:
а) державним актом;
б) договором або державним актом;
в) договором;

155. Право власності на аліменти належить:
а) дитині;
б) тому з батьків на ім’я якого вони сплачуються;


156. Не є спільною сумісною власністю чоловіка та дружини:
а) майно, придбане нею, ним за час шлюбу;
б) майно, придбане нею ним за час шлюбу, але на кошти, належні їй, йому особисто;
в) майно, придбане подружжям за час шлюбу;

157. Шлюбним контрактом регулюються:
а) майнові відносини між подружжям;
б) майнові та особисті немайнові відносини між подружжям;
в) будь-які відносини, відносно яких подружжя дійдуть згоди на врегулювання цього питання шлюбним договором;

158. Згода дитини на передачу його у сім’ю патронажного вихователя:
а) не потрібна;
б) потрібна;
в) потрібна, якщо він досяг такого віку, що може її висловити;

159. Договір про припинення права на аліменти укладається у відношенні:
а) житлового приміщення;
б) нерухомого майна;
в) будь-якого цінного майна;

160. Шлюбний договір укладається між:
а) подружжям;
б) особами, що подали заяву про реєстрацію шлюбу;
в) особами, що подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжям;

162. Реєстраційне посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності анулюється:
а) вищою кваліфікаційною комісією нотаріату;
б) територіальними управліннями Міністерства юстиції України;
в) міністерством юстиції України;


163. Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю анулюється:
а) міністерством юстиції України;
б) вищою кваліфікаційною комісією нотаріату;
в) кваліфікаційною комісією нотаріату;

164. При посвідченні заповіту:
а) від заповідача вимагаються документи, що підтверджуються його право власності на майно, що заповідається;
б) від заповідача не вимагаються документи, що підтверджуються його право власності на майно, що заповідається;


165. Суб’єктами права спільної власності на землю можуть бути:

а). громадяни та юридичні особи;

б). громадяни, юридичні особи, на землі териоріальних громад районні та обласні ради;

в). громадяни, юридичні особи, держава, на землі териоріальних громад районні та обласні ради.


166. Землі якої власності можуть бути землями зв’язку?


Задача 1: батько залишив заповіт на все майно на дочку Олену, помер в жовтні 2004року.
з заявою про прийняття спадщини звернулась дочка Ірина (1945р.н) та дочка Тетяна(1949 р.н.) ще одна дочка (1947р.н.)з заявою про прийняття спадщини не звернулась
визначте ому і в яких частках буде видане свідоцтво


Чоловік залишив заповіт в 2002 році на 1/3 частку квартири на дружину та дочку (яка має право на обов. частку) та онуку, батько якої (син спадкодавця) проживав за кордоном. Дружина померла в 2003 році. Спадкодавець в 2005 році. Візначити долі в спадковому майні.


Задача 2:Громадянин Н. звернувся до нотаріальної контори через 4 місяці після смерті батька із заявою про прийняття спадщини. Нотаріусом було відмовлено у прийняття заяві на підставі того, що гр.Н не надав свідоцтво про смерть батька і документи, які підтверджують склад спадкового майна. Чи вірно вчинив нотаріус?
1. Вірно, оскільки надання цих документів вимагається при заведенні спадкової справи.
2. Невірно, оскільки надання цих документів вимагається при видачі свідоцтва про право на спадщину.
3. Вірно, але повинен був встановити строк для надання відповідних документів - 1 міс.
4. Вірно, без надання цих документів заява не приймається.
5. Вірно, але повинен був винести постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії в 3-денний строк.
Вірна відповідь 2, задача за результатами оцінювання була вирішена вірно. Акцент було зроблено на розрізнення моментів подання заяви ПРО ПРИЙНЯТТЯ спадщини і заяви ПРО ВИДАЧУ свідоцтва.

3.тести дуже багато тестів з попереднього іспиту. два пит по господ тов: який статутний фонд акціонерн тов, якою кількістю голосів приймаються рішення ТОВ; по ЦПК: додаткове рішення, окреме провадження, форма цінних паперів, форма заставної, місце опротестування векселів, землі зв"яку, кому подаються звіти нотаріусів,


Задача 3:Громадянин Н. укладає з банком договір іпотеки, в забеспечення іпотечного договору передає свій будинок разом із земельною ділянкою (що належать йому на праві приватної власності), однак у день оформлення іпотечного договору у нотаріуса з'ясовується, що громадянин Н. не встиг вчасно зробити оцінку земельної ділянки і вирішив, що це він зможе зробити потім. Які дії нотаріуса у цьому випадку?

1. Відмовити у вчиненні нотаріальної дії. Відповідно до ст.6 Закону " Про іпотеку" будівля (споруда), що передається в іпотеку розташована на земельній ділянці, яка належить іпотекодавцю на праві власності, така будівля (споруда) підлягає передачі в іпотеку разом із земельною ділянкою.

2. Грошова оцінка земельної ділянки при посвідчені договорів іпотеки є обов'язковою відповідно до закону України "Про оцінку..."


3. Посвідчити договор іпотеки будинка, а після грошової оцінки земельної ділянки посвідчити зміни до договору іпотеки.

Був ще і 4-й та 5-й варіант відповіді, але в такому дусі як і 2, 3. Я їх не пам'ятаю.
^ Правильна відповідь перша. Передається будівля із земельною ділянкою разом.


Задача 4:"У березні 2007 року помирає батько. Спадкоємцями є його двоє дітей, дочка проживає разом з батьком. До яких норм Цивільного кодексу буде спадкувати – і ідуть 5 варіантів відповіді".


^ Задача по транссмисии 5: спадкоємці дочка 1/2 ст. 1261 ЦК і син, який помер через два місяці не встиг прийняти спадщину, право на прийнття переходить до дружини померлого спадкоємця та його двох дітей, його частка ділиться на трьох, тобто по 1/6 ст. 1276 ЦК


Задача 6 : Громадянин Г. помирає у 2007 році. У 2005 році він склав заповіт, за яким заповів житловий будинок громадянину К. У 2006 році гр.Г. склав заповіт, за яким все майно (квартиру та автомобіль) залишає гр.В.. Після смерті гр.Г. до нотаріальної контори звернулися за прийняттям спадщини гр.К, дочка померлого повнолітня та дієздатна та гр.В. До нотаріальної контори дочкою заповідача надано рішення суду про те, що гр. Г. заповіт у 2006 році був складений під впливом насильства з боку гр.В.


Які свідоцтва і кому може видати нотаріус?

Варіанти:

 1. Свідоцтва про право на спадщину отримають дочка заповідача та гр.К. кожен по ½ від житлового будинку та по ½ від автомобіля та квартири.

 2. гр.К. отримає будинок за заповітом, дочка не спадкує, гр.В отримає майно за заповітом 2006 року. Нотаріус не враховує рішення суду, оскільки воно надійшло не від суду, а надано дочкою спадкодавця.

 3. гр.К. отримає свідоцтво на будинок за заповітом, дочка спадкодавця отримає свідоцтво на все майно(автомобіль та квартиру).

 4. гр.К. отримає свідоцтво на будинок за заповітом, дочка спадкодавця отримає свідоцтва на автомобіль та квартиру.

 5. …..


Документ: купівля-продаж нежитлової будівлі під час процедури банкрутства (на стадії ліквідації) продавця:
помилки:
1. комітет кредиторів не може продавати майно від імені банкрута,
2.свідоцтво про реєстрацію суб"єкта підприємницької діяльності- юридичної особи,
3.заступник директора товариства з додатковою відповідальністю діє на підставі наказу директора про розподіл повноважень,
4. реєстр застав або щось таке, немає дати №№ витягів,
5.право власності виникає з моменту нотаріального посвідчення,
6. всі зміни мають бути натаріально засвідчені,
7.третій примірник на зберіганні у приватного нотаріуса, а посвідчує державний,
8.підстава придбання майна - першим подав заявку до Господарського суду про намір придбати майно,
9. нема дати постанови про визнання банкрутом, нема номера справи про банкрутство,
10. реєстровий номер одна цифра,
11.ст. 31

12. Загальні збори ТзОВ повинні проводитися не рідше двох разів на рік, якщо інше не встановлено установчими документами.
13. Акції ВАТ можуть бути подаровані (не продані) без згоди учасників товариства.
14. Земельний сервітут це ? - дивіться точну норму ЗК.
15. Договір комісії - норма ЦК.
16. Цивільна правоздатність юрид. особи - норма ЦК.
17. В цивільному судочинстві суд виносить - ухвали, рішення.
18. Плату за видачу свідоцтва про занняття нот. діяльністю встановлює : КМУ.
19. Видача довідки про заповіт - після смерті заповідача.
20. Де клеїться фотографія на свідоцтві (тотожність особи ) - у верхньому лівому куті?

21. Суперфіций це?

22.Куди надсилає суд рішення про визнання особи померлою ?
23. Чи переривається позовна давність при заміні сторони у зобов»язанні ?
24. Нотаріус вчиняє виконавчий напис щодо юр осіб якщо не минув один рік ?

25. Чи можна дарувати акції відкритого акціонерного товариства
26. Місце прийняття в депозит нот контори коштів та ЦП?
27. Який документ складає нотаріус при описі майна під час вжиття заходів щодо охорони спадкового майна?