asyan.org
добавить свой файл
1


Лисянський відділ освіти "Архітектурний стиль церков Київської Русі" (Давньоруський храм. Стиль і символіка)

 • Виконав: Любоємський Сергій Степанович

 • вчитель історії і правознавства

 • Шестеринського НВК

 • 2008


План

 • Вступ

 • Будова храмів

 • Перші кам’яні храми Русі

 • Зміни кінця XI ст.

 • ЛітератураВступ

 • Храми часів Київської Русі є одними з найвизначніших пам'яток світової культури.

 • Вони стали символом поєднання двох архітектурних шкіл – візантійської та руської. Більшість храмів Русі збудовані вітчизняними майстрами на основі візантійської системи храмобудування. Зовнішнє і внутрішнє оздоблення церков відбувалося з використанням руських місцевих мистецьких традицій.Будова храмів

 • Церкви Київської Русі будувалися за хрестово-купольною системою. В основі фундаменту храму лежали нефи.

 • Нефна конструкція церкви виходить з ідеї храму як корабля, орієнтованого на схід напівкруглою передньою частиною (абсидою). Куполи храму, увінчані хрестами, символізували вітрила “божого корабля”.Нефи

 • Неф – витягнуте в довжину внутрішнє приміщення, або частина приміщення, периметр якого утворено рядом колон та стовпів.

 • Давньоруські храми мали в більшості 1 або 3 нефи (на малюнку).ХрестКупол

 • Головним структурним елементом культової споруди був його центральний купол, що розташовувався на восьмикутному або циліндричному барабані над вівтарем у центральній чи східній частині храму.

 • Зсередини у куполі малювався образ Христа-Пантократора, тобто Вседержителя.Перші кам’яні храми Русі

 • Перші руські християнські храми були дерев’яними, а тому не збереглися.

 • З прийняттям у 980 році християнства у Київській державі розгортається будівництво кам’яних церков. Через відсутність власних майстрів залучаються греки. Тому перші руські храми мали яскраво виражені ознаки візантійського типу храму. Ці ознаки поєднувалися з місцевими архітектурними традиціями дерев’яного храмового будівництва.Десятинна церква

 • Перша кам’яна церква Русі. Збудована в часи Володимира Великого на Старокиївській горі у Х ст. грецькими майстрами. Класичний хрестово-купольний храм візантійського типу з трьома нефами. Місцеві традиції прослідковуються слабко.Софія Київська

 • Найбільший храм Київської Русі. Збудований за князя Ярослава Мудрого у середині ХІ ст. руськими зодчими з широким використанням вітчизняних мистецьких традицій. Грандіозна споруда хрестово-купольної будови, яка мала 5 нефів і 13 куполів. З трьох боків оточений відкритими галереями. Куполи храму утворюють своєрідний шатер, що піднімається знизу вгору до велетенського центрального куполу.Зміни кінця ХІ ст.

 • З кінця ХІ ст. починається відхід від грандіозних форм у побудові церков. Основним типом стає кубічний шести-, а згодом чотирьохстовпний однокупольний храм.

 • Формуються регіональні архітектурні школи.Київська школа

 • Церква Успіння Богородиці на Подолі (ХІІ ст.).

 • Класична шестистовпна кубічна споруда.Чернігівська школа

 • П’ятницька церква в Чернігові (кінець ХІІ ст.).

 • Тут окрім візантійського, який ще домінує, прослідковується також романський вплив із Західної Європи.Література

 • Губарев В. К. Історія України: Довідник школяра і студента. – Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО”, 2004. – 624 с.

 • Історія світової та української культури: Підр. для вищих закл. освіти / В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 480 с.

 • Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. – К.: Грамота, 2007. – 272 с.: іл.

 • Смолій В. А., Степанков В. С. Історія України: Підруч. для 7 кл. – К.: Генеза, 2007. – 224 с.: іл.

 • Українська культура: лекції за редакцією Дмитра Антоновича / Упоряд. С. В. Ульяновська. – К.: Либідь, 1993. – 592 с.; іл.