asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 6 7 8 9

Замовник____________ Виконавець_____________


додаток№3

до проекту договору


^ «ПОГОДЖЕНО» «ПОГОДЖЕНО»

В.о.директора найменування посади, прізвище, ДФ ВАТ «Укртелеком» ім’я та по батькові керівника

«Виконавця»

Сухих Д.А.


АКТ

передачі об’єкту під охорону та обстеження його технічного стану


Комісія у складі: (посада та П.І.П представника Замовника) та (посада та П.І.П представника Виконавця) склала вказаний акт у тому, що відповідно Договору №_________ від__________ ДФ ВАТ «Укртелеком» передав, а найменування Виконавця прийняв під охорону об’єкт ДФ ВАТ «Укртелеком» найменування та адреса об’єкта.


Наслідки обстеження:


  1. Забезпеченість об’єкта технічними засобами охорони: (опис)

  2. Наявність і стан огорожі, воріт, вікон та дверей: (опис)

  3. Освітлення : (опис)

  4. Наявність замків, пломб, запорів,печаток на воротах, дверях та вікнах: (опис)

  5. Наявність грат (металевих сіток) на вікнах: (опис)

  6. Ділянки, які не відповідають заходам безпеки при несенні служби: (опис)

Висновки:

Пропозиції:


Члени комісії:

__________________(підпис)

__________________(підпис)


додаток №4

до проекту договору

^ " ЗРАЗОК "^ Калькуляція витрат

за 1чол./годину поста фізичної охорони об’єкту

^ Найменування послуг

Стаття калькуляції

грн

^ Охорона об'єкту

 

 

 

1.Витрати на оплату праці, в т.ч.

 

 

1.1.Основна заробітна плата

 

 

^ 2.Відрахування на соціальні заходи ( %), в т.ч.

 

 

2.1. Збір у ПФ ( %)

 

 

2.2. Збір у ФЗ ( %)

 

 

2.3.Збір у ФСС ( %)

 

 

2.4. Збір у ФСНВУ ( %)

 

 

^ 3.Загальновиробничі витрати, в т.ч.

 

 

3.1.Утримання адмінперсоналу ( %)

 

 

3.2.Формене обмундирування ( %)

 

 

3.3.Нарахування на формене обмундирування (______%)

 

 

3.4.Медкомісія ( %)

 

 

3.5.Придбання спецзасобів ( %)

 

 

3.6.Транспортні витрати ( %)

 

 

^ 4.Загально господарські витрати, в т.ч.

 

 

4.1.Послуги банку ( %)

 

 

4.2. Оренда, комунальні послуги ( %)

 

 

4.3.Послуги зв'язку ( %)

 

 

4.4. Комунальний податок ( %)

 

 

^ 5.Амортизація основних фондів ( %)

 

 

6.Інші витрати (___%)

 

 

Собівартість ( %)

 

 

Прибуток (при рентабельності _____%)

 

 

 

 

 

^ Вартість охорони без ПДВ

 

 

Вартість охорони з ПДВ 

 


Замовник____________ Виконавець_____________


Додаток №5

до проекту договору


ПРОТОКОЛ

узгодження ціни за здійснення заходів технічної охорони та груп швидкого реагування


м. Дніпропетровськ «__»_______20__р.


Відкрите акціонерне товариство “Укртелеком”, в особі в.о. директора Дніпропетровської філії Сухих Дмитра Анатолійовича, що діє на підставі Положення про Дніпропетровську філію та довіреності від «___»____ 2010 року, з одного боку, та _____________________, в особі_________________________, що діє на підставі________________, склали цій протокол про те, що ціни за здійснення заходів технічній охорони та груп швидкого реагування становлять:


__________грн., у тому числі ПДВ_____________грн. за здійснення заходів технічної охорони у місяць.

__________грн., у тому числі ПДВ_____________грн. за здійснення заходів охорони групою швидкого реагування – 24 годин.

__________грн., у тому числі ПДВ_____________грн. за здійснення заходів охорони групою швидкого реагування – 12 годин.


Замовник____________ Виконавець_____________


додаток №4


^ " ЗРАЗОК "^ Типова калькуляція витрат

за 1чол./годину поста фізичної охорони об’єкту

^ Найменування послуг

Стаття калькуляції

грн

Охорона об'єкту

 

 

 

^ 1.Витрати на оплату праці, в т.ч.

 

 

1.1.Основна заробітна плата

 

 

^ 2.Відрахування на соціальні заходи ( %), в т.ч.

 

 

2.1. Збір у ПФ ( %)

 

 

2.2. Збір у ФЗ ( %)

 

 

2.3.Збір у ФСС ( %)

 

 

2.4. Збір у ФСНВУ ( %)

 

 

^ 3.Загальновиробничі витрати, в т.ч.

 

 

3.1.Утримання адмінперсоналу ( %)

 

 

3.2.Формене обмундирування ( %)

 

 

3.3.Нарахування на формене обмундирування (______%)

 

 

3.4.Медкомісія ( %)

 

 

3.5.Придбання спецзасобів ( %)

 

 

3.6.Транспортні витрати ( %)

 

 

^ 4.Загально господарські витрати, в т.ч.

 

 

4.1.Послуги банку ( %)

 

 

4.2. Оренда, комунальні послуги ( %)

 

 

4.3.Послуги зв'язку ( %)

 

 

4.4. Комунальний податок ( %)

 

 

^ 5.Амортизація основних фондів ( %)

 

 

6.Інші витрати (___%)

 

 

Собівартість ( %)

 

 

Прибуток (при рентабельності _____%)

 

 

 

 

 

Вартість охорони без ПДВ

 

 

Вартість охорони з ПДВ 

 << предыдущая страница