asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 4 5 6 7 8 9

^ 3. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ.


3.1. «Виконавець» повинен надати «Замовнику» передбачені цім Договором послуги, якість яких відповідає вимогам «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян», затверджених Наказом МВС України від 01.12.09 №505.


^ 4.ЦІНА ДОГОВОРУ.


    1. Вартість фізичної охорони визначається згідно з калькуляцією витрат на послуги охорони за одну годину поста охорони об'єкту (додаток №4 до Договору).

    2. Вартість технічної охорони та ГШР визначається згідно протоколу договірної ціни (протокол узгодження ціни - додаток №5 до Договору).


По об’єктам «Замовника» у м. Дніпропетровську (фізична, технічна охорона, групи швидкого реагування) ___________________ грн. в місяць, у тому числі ПДВ _______ грн.

По об’єктам «Замовника» у м. Кривий Ріг (фізична, технічна охорона, групи швидкого реагування) ________________________ грн. в місяць, у тому числі ПДВ ___________ грн.

По об’єктам «Замовника» у м. Дніпродзержинську (фізична, технічна охорона, групи швидкого реагування) ___________________в місяць, у тому числі ПДВ ___________ грн.

По об’єктам «Замовника» на території Дніпропетровській області (фізична, технічна охорона, групи швидкого реагування) _______грн. в місяць, у тому числі ПДВ _________грн.

По об’єктам «Замовника» у м. Скадовськ Херсонської області (фізична охорона)_______________грн. в місяць, у тому числі ПДВ_______________ грн.

Всього за місяць ____________ грн., у тому числі ПДВ _______________ грн.

Ціна всього договору __________ грн., в тому числі ПДВ _________________грн.


^ 5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ


5.1. До 10 числа наступного за звітним місяця "Виконавець" представляє "Замовнику" Акт виконаних послуг по охороні об’єктів зв’язку.

5.2. Розрахунок за охорону має проводитись “Замовником” шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок “Виконавця” протягом 10 банківських днів після отримання Акта виконаних послуг та рахунку.


^ 6. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ НАДАННЯ ПОСЛУГ


6.1 Термін надання послуг за цім Договором – впродовж 2011 року.

6.2. Місце надання послуг за цім Договором – згідно Дислокації (додатки №1 та №2 до Договору)


^ 7. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТУ


7.1 Система охорони "Об’єкту" та перепускний режим на об’єкті обумовлюються "Сторонами", згідно Ліцензії про надання послуг, пов’язаних з охороною державної, колективної та іншої власності, Положення про Дніпропетровську філії та Положення з пропускного та внутрішньооб’єктового режимів ДФ ВАТ «Укртелеком».

7.2 Вид і система забезпечення охорони об’єктів зв’язку здійснюється в дні та години вказані в Дислокації (Додаток №1,2). Перепустковий режим на об’єктах зв’язку, переміщення матеріальних цінностей здійснюється згідно Положення з пропускного та внутрішньооб’єктового режимів ДФ ВАТ «Укртелеком», щоденний прийом "Об’єкту" під охорону та його здача "Замовнику" виконується згідно Інструкції про пропускний режим та режим в середині об’єктів ВАТ «Укртелеком».


  1. ^ ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН


«Виконавець зобов’язан»:

8.1. Здійснювати охорону "Об’єкта" "Замовника" прийнятого під охорону, від противоправних дій з боку сторонніх осіб і перепустковий режим на об’єкті. Виконувати обов’язки передбачені Договором в межах її повноважень та на підставі діючого законодавства України.

8.2. При відсутності на об’єктах «Замовника», які передаються під технічну охорону,охоронної сигналізації, провести їх обладнання необхідними засобами охоронної сигналізації власними силами та за власні кошти.

8.3. Спільно з "Замовником" здійснювати заходи по впровадженню технічних засобів охорони і безпеки. Консультувати "Замовника" з питань удосконалення системи охорони та безпеки "Об’єкта".

8.4. Здійснювати експлуатаційне обслуговування та спостереження за охоронною і пожежною сигналізацією у визначений Договором період та усувати її несправності в технічно можливий строк після отримання письмово або за телефоном заявки від «Замовника».

8.5. Один раз на місяць здійснювати обслуговування сигналізації, встановленої на об'єктах „Замовника”.

8.6. Надавати Інструкцію про порядок та правила користування сигналізацією та інструктувати уповноважених осіб „Замовника”. Дотримуватись зазначеної інструкції.

8.7. Виконувати правила пожежної безпеки на постах силами "Охорони" під час виконання службових обов’язків.

8.8. При виникненні на "Об’єкті" надзвичайних подій (напад, порушення громадського порядку, крадіжка, пожежа тощо) прийняти всі можливі необхідні заходи для їх припинення та повідомити про це "Замовника", представників правоохоронних органів, викликати пожежників. Забезпечити недоторканність місця події.

8.9. У разі надходження на ПЦО сигналу про спрацювання сигналізації, або за викликом диспетчера «Замовника» негайно направити на такий об'єкт ГШР для встановлення причин спрацювання сигналізації та їх усунення (затримання).


«Замовник зобов’язаний»:


8.10. Створити належні умови для несення служби "Виконавцем". Для якісного виконання "Виконавцем" своїх обов’язків надати йому можливість безкоштовного користування телефонним зв'­язком (у тому числі міжміським), необхідним інвентарем, водопостачанням, освітленням, тощо.

8.11. Представити "Виконавцю" списки матеріально-відповідальних осіб "Об’єкту", зразки перепусток.

8.12. Тримати в працездатному стані системи внутрішньої та зовнішньої телефонної мережі, системи енергозабезпечення, апаратуру відеоспостереження на "Об’єкті", а також засоби охоронно-пожежної сигналізації.

8.13. Ознайомити "Виконавця" з діючим режимом роботи на "Об’єкті", та повідомлювати його про його зміни.

8.14.Повідомляти керівництво "Виконавця" про всі порушення та негаразди які здійснені співробітниками "Виконавця" для прийняття необхідних заходів реагування.

8.15.Своєчасно здійснювати оплату послуг "Виконавця".

8.16.Суворо дотримуватись вимог Інструкції про порядок та правила користування сигналізацією.

8.17.Визначити зі складу працівників „Замовника” осіб, уповноважених на здавання сигналізації під спостереження та її зняття з під спостереження та письмово повідомити про персональний склад цих осіб „Виконавця”. У випадку змін у складі уповноважених осіб письмово повідомляти про це „Виконавця”.

8.18.Своєчасно здавати та знімати з під спостереження сигналізацію. У випадку виявлення несправності сигналізації негайно повідомляти про це „Виконавця” та не залишати об’єкт до усунення несправностей.

8.19.Вживати заходів до своєчасного ремонту ліній телефонного зв'язку та мережі електроживлення до яких підключена сигналізація.

8.20.Повідомляти „Виконавця” письмово в строк за 15 робочих днів до початку проведення ремонту на об'єктах, що обладнані засобами сигналізації, та про зміну на них режиму спостереження.

8.21.Не допускати сторонніх осіб для здійснення обслуговування і ремонту сигналізації. Обслуговування і ремонт сигналізації повинні здійснюватись виключно фахівцями „Виконавця”.

8.22.Відшкодувати „Виконавцю” вартість належних йому технічних засобів охорони і безпеки та інших мате­ріальних цінностей, що зазнали ушкоджень або знищені з вини „Замовника”.


^ 9. ПРАВА СТОРІН

За цим Договором «Замовник» мас право:

9.1.Вимагати від „Виконавця” безперебійної роботи сигналізації та негайного виїзду ГШР на об'єкт при спрацюванні сигналізації або за викликом диспетчера «Замовника».

9.2.Розірвати Договір в односторонньому порядку, по передбаченим цим договором умовах, письмово попередивши про це „Виконавця” не менше ніж за 15 робочих днів.За цим Договором «Виконавець» мас право:

9.3.Розірвати Договір в односторонньому порядку у разі незгоди „Замовника” із збільшенням ціни за послуги в разі зміни норм витрат на послуги з охорони, попередивши про це Замовника письмово не менше ніж за 15 діб.

9.4.Розірвати Договір в односторонньому порядку у випадку несвоєчасної оплати за послуги охорони.


  1. ^ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


10.1 У разі порушення «Сторонами» обов’язків згідно з Договором, «Сторони» несуть відповідальність згідно чинного законодавства та за згодою «Сторін».


^ 10.2. Відповідальність «Виконавця»


10.2.1. «Виконавець» несе матеріальну відповідальність за збиток:

а) спричинений крадіжками товарно-матеріальних цінностей, здійсненими шляхом злому на

об’єктах приміщень, що охороняються, замків, вікон, вітрин та огорож, іншими засобами в

результаті не забезпечення належної охорони або внаслідок невиконання «Виконавецем» встановленого на об’єкті, що охороняється порядку вивозу (винесення) товарно- матеріальних цінностей;

б) завданий знищенням або пошкодженням майна (в тому числі шляхом підпалу) сторонніми особами, які проникли на об’єкт, що охороняється, в результаті неналежного виконання «Виконавцем» прийнятих за договором зобов’язань;

с) спричинений пожежами або в силу інших причин з вини працівників, що здійснюють охорону об’єкта.

Факти крадіжки, грабежу, розбійництва, а також факти знищення або пошкодження майна

сторонніми особами, які проникли на об’єкт, що охороняється, або через пожежу або в силу інших причин з вини працівників, що здійснюють охорону об’єктів, встановлюються органами дізнання, слідства або судом.

10.2.2. Про факт порушення цілісності приміщень, що охороняються, або завдання збитку пошкодженням майна «Виконавець» повідомляє в чергову частину органу внутрішніх справ та

«Замовнику». До прибуття представників органу внутрішніх справ або слідства «Виконавецьа» забезпечує недоторканість місця події.

Зняття залишків товарно-матеріальних цінностей повинно бути здійснене негайно після прибуття представників сторін на місце події.

10.2.3 Відшкодування «Замовнику» завданого з вини «Виконавця» збитку здійснюється після надання «Замовником» постанови органів дізнання, слідства або вироку суду, що встановив факт крадіжки, грабежу, розбійництва, а також факт знищення або пошкодження майна сторонніми особами, які проникли на об’єкт, що охороняється, або внаслідок пожежі чи в силу інших причин з вини працівників, що здійснюють охорону об’єкта. Розмір збитку повинен бути підтверджений відповідними документами та розрахунком вартості викрадених, або пошкоджених товарно-матеріальних цінностей та викрадених грошових сум, складеним за участю «Виконавця» та звіреним з бухгалтерськими даними. До збитку, що відшкодовується, входить вартість викраденого або пошкодженого майна, розмір зниження вартості пошкоджених товарно-матеріальних цінностей, витрати, здійснені на відновлення пошкодженого майна, а також викрадені грошові суми. «Виконавець» відшкодовує збитки “Замовнику” в тридцятиденний термін з моменту підписання сумісного акту інвентарної комісії та розрахунку збитків.

10.2.4. У випадку виявлення винних осіб майновий збиток стягується з них «Виконавцем».

10.2.5.При поверненні “Замовнику” вкрадених матеріальних цінностей присутність представника “Виконавця” є обов’язковою.

Вартість повернутих матеріальних цінностей виключається із загальної суми позову, заявленого “Замовником”, а раніше виплачена сума за ці цінності повертається “Виконавцю”. Про це складається акт за участю представників обох сторін і компетентних осіб для визначення проценту придатності вказаних цінностей, і “Виконавець” відшкодовує “Замовнику” розмір уцінення.

10.2.6. “Виконавець” звільняється від відповідальності лише у випадку, коли вона доведе відсутність своєї вини.

«Виконавець» не несе відповідальності:

- за майнову шкоду, заподіяну стихійними лихами ( пожежа, повінь і т.п.);

- за крадіжку грошових коштів, залишених у приміщенні в будь-якій сумі, яку «Замовник» залишив на об'єкті, а також у випадку, коли грошові кошти зберігались не в сейфі чи не в металевому ящику;

- залишене в приміщенні, що охороняється, особисте майно працівників «Замовника»;

- за нестачу в опломбованому (опечатаному) приміщенні, цеху, якщо не було до них доступу шляхом злому.

Примітка: Шафи, сундуки і металеві ящики легкого типу повинні бути закріплені до підлоги.

- за крадіжку матеріальних цінностей, якщо органами дізнання, слідства чи судом буде встановлено, що вона здійснена з вимкненою “Замовником” охоронною сигналізацією,

неповідомленням «Виконавцю» про несправність цієї сигналізації, або сигналізація розташована не в зоні постів.

10.2.7. За порушення умов зобов’язання щодо якості послуг що надаються за цим Договором, Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 2 % вартості неякісно наданих послуг.

10.2.8.За порушення строків виконання зобов’язання Виконавець сплачує штраф у розмірі 5% вартості послуг за місяць, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення.


^ 10.3. Відповідальність Замовника

10.3.1 Не допускати, щоб на охороняємому "Об’єкті" знаходилися особи в неробочий час, а також залишалися включені побутові електроприлади та джерела вогню.

10.3.2 Закривати на запори (пломбувати), опечатувати баки автотранспорту, двері складів, кімнат і інших виробничих чи службових приміщень сумісно з відповідальними працівниками “Замовника”, про що робити відповідний запис працівниками і «Виконавцем» в книзі прийому-здачі об’єкту.

10.3.3 Мати на посту (КПП) постійний телефонний зв'язок. Виділити працівнику «Виконавцю» місце для виконання своїх посадових обов'язків.

10.3.4 Мати на «Об’єкті» обладнаний відповідно з типовими вимогами пост пожежної безпеки.

10.3.5.Знайомити працівників «Виконавця» з існуючими на охороняємому «Об’єкті» правилами по охороні праці, що стосуються виконання «Виконавцем» своїх функцій і проводити необхідні заходи щодо охорони праці працівників «Виконавця».

10.3.6.„Замовник” несе перед „Виконавцем” майнову відповідальність за збереження сигналізації, наданої йому у користування та відшкодовує збитки у разі її пошкодження або знищення.

10.3.7. «Замовник» додатково відшкодовує „Виконавцю” витрати пов'язані з виїздом ГШР в результаті хибного спрацювання сигналізації викликаного неправильним користуванням сигналізацією „Замовником”.

10.3.8 У разі порушення строку оплати вартості наданих Виконавцем послуг, Замовник за кожен день прострочення зобов’язаний виплатити Виконавцю пеню в розмірі 0,1 %, але не більше облікової ставки НБУ, діючої за період, за який нараховується пеня, від суми заборгованості.


  1. ^ ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ


11.1. "Сторони" звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили, що виникли після укладання даного Договору незалежно від волі "Сторін".

11.2. Під обставинами непереборної сили слід розуміти надзвичайні ситуації природного, техногенного, воєнного та соціально-політичного характеру, включаючи видання нормативно-правових актів уповноваженими державними органами, що перешкоджають належному виконанню "Сторонами" зобов'язань, передбачених цим Договором.

11.3. Наявність обставин непереборної сили повинна бути підтверджена письмовими документами уповноважених державних органів.

^ 12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


12.1. У випадку виникнення господарських та інших спорів або розбіжностей, які виникають в процесі діяльності Сторін по питаннях передбаченим "Договором" або у зв’язку з ним, Сторони приймають всі заходи до їх розрішення шляхом взаємних переговорів та консультації.

12.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.


  1. ^ СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ


13.1. "Договір" вступає в силу з “___“ ________ 20__ року та діє до “31“ грудня 2011 року.

13.2. Діючий договір складено в двох примірниках, один з яких знаходиться у "Замовника" , другий у "Виконавця" , при цьому кожний з них має однакову юридичну силу.

13.3. Росторгнення "Договору" раніше передбаченого терміну може бути зроблено аби якою стороною у випадку невиконання, або неналежного виконання другою стороною своїх обов’язків, передбачених "Договором", а також в інших, не передбачених Договором, випадках. При цьому зацікавлена сторона зобов’язана повідомити в письмовій формі про це другу сторону не пізніше ніж за 15 діб до дати припинення його дії.

^ 14. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ


14.1. Ремонт сигналізації, тобто ліквідація несправностей, які не можуть бути усунуті безпосередньо за місцем зна­ходження сигналізації, здійснюється „Виконавцем”.

14.2. Жодна із Сторін не має права без згоди іншої Сторони передавати права і обов'язки, обумовлені цим Договором, третім особам.

14.3. Передбачені цим договором права та обов’язки ВАТ „Укртелеком”, в тому числі проведення розрахунків, реалізуються Дніпропетровською філією.

14.4. Положення діючого договору і додатки складають комерційну таємницю та не підлягають розголошенню третім особам.

14.5. Книга прийому і здачі матеріальних цінностей, акт обстеження “Об’єкта по його інженерно-технічному зміцненню ” з метою запобігання розкрадання матеріальних цінностей є невід’ємною частиною даного Договору.

14.6.Сторони є платниками податку на прибуток на загальних умовах (ставка 25%).

14.7.Всі права та обов’язки ВАТ “Укртелеком” по Договору, у тому числі і розрахунки, здійснює Дніпропетровська філія ВАТ “Укртелеком”.


ДОДАТКИ:

Додаток № 1 Дислокація об’єктів фізичної охорони;

Додаток № 2 Дислокація об’єктів технічної охорони та груп швидкого реагування;

Додаток № 3 Акті передачі об’єкту під охорону та обстеження його технічного стану;

Додаток № 4 Калькуляція витрат на послуги фізичної охорони за 1 годину;

Додаток № 5 Протокол узгодження ціни технічної охорони з використанням груп швидкого реагування;


^ 15. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:


"Виконавець"

Найменування

Ідентифікаційний код (номер)

Місцезнаходження (місце проживання)

Телефон

Факс

Рахунок у банку"Замовник"

Найменування

Ідентифікаційний код (номер)

Місцезнаходження (місце проживання)

Телефон

Факс

Рахунок у банку
<< предыдущая страница   следующая страница >>