asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 8 9
^ Розділ 1. Загальні положення

 

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

ДКТ – документація з конкурсних торгів;

ПКТ – пропозиція конкурсних торгів;

 

^ 2. Інформація про замовника торгів:

 

 

- повне найменування:

Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком" в особі Дніпропетровської філії

 

- місцезнаходження:

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Херсонська, 26.

 

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Ходунов Андрій Олександрович,

начальник Служби захисту майна

тел.(056) 740-09-37, факс (056) 740-03-42,

e-mail akhodunov@ukrtelecom.ua
 

^ 3. Інформація про предмет закупівлі:

 

 

- найменування предмета закупівлі:

послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки. Код згідно Державного класифікатора ДК 016-97 -74.60.1 по лотах:

Лот № 1. Послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки об’єктів у м. Дніпропетровськ (фізична та технічна охорона, групи швидкого реагування).

Лот № 2. Послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки об’єктів у м. Кривий Ріг (фізична та технічна охорона, групи швидкого реагування).

Лот № 3. Послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки об’єктів у м. Дніпродзержинськ (фізична та технічна охорона, групи швидкого реагування).

Лот № 4. Послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки об’єктів на території Дніпропетровської області (фізична та технічна охорона, групи швидкого реагування).

Лот № 5. Послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки об’єктів у м. Скадовськ, Херсонської обл. (фізична охорона).


 

- вид предмета закупівлі:

послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки об’єктів Дніпропетровської філії ВАТ «Укртелеком» по лотах:

Лот № 1. Послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки об’єктів у м. Дніпропетровськ (фізична та технічна охорона, групи швидкого реагування).

Лот № 2. Послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки об’єктів у м. Кривий Ріг (фізична та технічна охорона, групи швидкого реагування).

Лот № 3. Послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки об’єктів у м. Дніпродзержинськ (фізична та технічна охорона, групи швидкого реагування).

Лот № 4. Послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки об’єктів на території Дніпропетровської області (фізична та технічна охорона, групи швидкого реагування).

Лот № 5. Послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки об’єктів у м. Скадовськ, Херсонської обл. (фізична охорона).


 

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Згідно додатку №2.


 

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

січень - грудень 2011 року

 

^ 4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

 

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

 

^ 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних  торгів є гривня.

 
 

^ 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що мають відношення до ПКТ викладаються українською мовою, а у разі надання цих документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською мовою. Переклад повинен бути посвідчений підписом перекладача та печаткою учасника торгів, або посвідчена нотаріально (на розсуд учасника).

 
 

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

 

^ 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

 

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

 

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

 

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

 

^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Попередні збори з метою роз’яснення будь – яких запитів щодо документації конкурсних торгів не передбачаються.

 
 

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

 

^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

 

 

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

 

 

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як по всьому предмету закупівлі, так і по визначеним частинам предмета закупівлі (лотам). Пропозицію конкурсних торгів за декілька лотами дозволяється надати у однієї ПКТ.

 

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

 

 

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів що стосується цих торгів.

 

 

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

 

 

На конверті повинно бути зазначено:

 

 

- повне найменування і адреса замовника;

 

 

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

 

 

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

 

 

  • маркування:

«Не відкривати до 18.11.2010р. до 14-00 год»

 

^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- форми пропозиції конкурсних торгів згідно Додатку 1 .

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів зазначеного у п. 3. розділу 3 ДКТ;
- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим у п. 7. розділу 3 ДКТ замовником;
- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям зазначеної у п. 6. розділу 3 ДКТ; - документально підтвердженої інформації про відсутність підстав для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі зазначеної у п. 6 ДКТ розділу 3.

- довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

- істотні умови договору,

- документи визначені у Додатку 3

Відсутність документів, передбачених в цьому пункті ДКТ або порушення встановленої замовником форми цінової пропозиції розцінюється як невідповідність пропозиції конкурсних торгів умовам ДКТ.

 
 
 
 
 

^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Повинно бути подане у вигляді оригіналу банківської гарантії на суму:

За лотом №1 67 000 грн.

За лотом №2 35 000 грн.

За лотом №3 19 000 грн.

За лотом №4 65 000 грн.

За лотом №5 3000 грн.

Термін дії оригіналу банківської гарантії, наданої як забезпечення, має відповідати строку дії пропозиції конкурсних торгів.


 

^ 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

 

- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

 

- укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

 

- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

 

- закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

 

- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

 

- не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

 

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету (у разі здійснення закупівлі підприємствами, об'єднаннями підприємств не за бюджетні кошти – перераховуються на рахунок підприємства, об'єднання підприємств ).

 

^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

 

Учасник має право:

 

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

 

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

 

^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Кваліфікаційні критерії до учасників визначені відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 Закону.

Відповідно до статті 16 Закону замовник встановлює наступні  кваліфікаційні критерії:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

- наявність фінансової спроможності

Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї ПКТ надає наступні документи:

1. Документи, які підтверджують наявність у учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази для постачання послуг:

- документи, що підтверджують наявність на балансі підприємства технічних засобів охорони;

- документи, що підтверджують знаходження на балансі підприємства пульта централізованого спостереження;

- підтвердження наявності у підприємства не менш ніж 6 груп швидкого реагування (надати у вказаної кількості копії технічних паспортів на автомобілі, а у випадку відсутності автомобілів на балансі підприємства – копії технічних паспортів та копії договорів оренди автомобілів);

- документи, що підтверджують знаходження на балансі підприємства засобів протидії та особистого захисту у кількості не менш ніж 60 комплектів.


2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

- витяг з штатного розкладу учасника, що підтверджує наявність у нього не менш ніж 60 осіб на посадах охоронців, яких планується залучити на охорону об’єктів ДФ ВАТ «Укртелеком»;

- довідку з переліком номерів та дати видачі свідоцтв про професійне навчання на вказаних осіб;


3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів за останні 3 роки:

- копії договорів про надання послуг з проведення розслідувань та забезпечення безпеки;

- оригінали листів-відгуків за підписом керівника організації із якою були укладені відповідні договори.

4. Копії балансу (форма № 1) та звіту про фінансові результати (форма № 2) (для юридичних осіб) за перше півріччя 2010 р.

Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, дійсна станом на дату розкриття.

Відповідно до статті 17 Закону замовник приймає рішення про відмову учаснику у участі в процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити ПКТ, у разі якщо:

1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму па роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;

2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі учасника у змові;

4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) ПКТ подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі процедури закупівлі та може відхилити ПКТ, у разі якщо:

1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах та відхилення ПКТ, учасник у складі своєї пропозиції надає наступні документи:

1.Копію свідоцтва про державну реєстрацію.

2.Копію довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

3.Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

4.Копію паспорту (для фізичних осіб).

5.Для Учасників-юридичних осіб - оригінал або завірена нотаріально копія довідки Агентства з питань банкрутства або Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство виданої не раніше 30 календарних днів до дати розкриття.

Письмове доручення, яке підтверджує повноваження особи, що представляє інтереси Учасника (представляється на торгах у разі присутності Учасника на процедурі розкриття пропозиція або надається у складі пропозиції разом з іншими документами);

6.Копію статуту або іншого установчого документу

7.Оригінал або нотаріально завірену копію довідки, дійсну на момент розкриття ПКТ, про відсутність заборгованості перед Державною податковою інспекцію у сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів);

Всі документи (за винятком оригіналів або нотаріально завірених копій), які учасник подає для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та відсутності підстав для відмови в участі у торгах повинні на всіх сторінках мати відбиток печатки учасника та підпис уповноваженої особи.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у ПКТ будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє ПКТ такого учасника.

Документи, які не передбачені Законодавством для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї ПКТ.

 

^ 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, та перелік яких вказаний у Додатку №2, а також засвідчену власною печаткою копію Ліцензії МВС України щодо надання послуг з охорони об’єктів державної та іншої форм власності.

 

^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Викладений у Додатку №2

 

^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником


Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

 

^ 10. Ціна пропозиції конкурсних торгів та

методика її розрахунку

Учасник у пропозиції конкурсних торгів (за формою, наведеною у Додатку 1 до документації конкурсних торгів) визначає ціну на послуги, окремо по кожному лоту, які він пропонує надати за договором. До розрахунку ціни входять всі види послуг (фізична охорона в рік з ПДВ, згідно калькуляції за 1чол./годину; технічна охорона об’єктів власними технічними засобами охорони та їх обслуговування в рік з ПДВ; ціна послуг групи швидкого реагування при охорони лінійно-кабельних споруд в рік з ПДВ). Не врахована Учасником вартість окремих послуг не оплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими в загальній ціні по окремому лоту його цінової пропозиції. Цінова пропозиція, яка має калькуляцію за 1чол./годину надання послуг з рівнем заробітної плати нижче встановленого в Україні мінімального рівня заробітної плати на 01.12.2010 (922 грн. у місяць), з порушенням трудового законодавства України або не враховує сплату всіх податків та зборів визначених чинним законодавством України, відхиляється. При розрахунку вартості поста охорони слід брати за основу кількість вихідних та святкових днів за 2010 рік – 114. В разі передбачення учасником будь яких знижок ціни, всі вони повинні бути відображені у ціні за кожний об’єкт охорони. Підсумковий рядок «Всього» за кожним лотом розраховується вже з обліком знижки, якщо вона надається.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

 

^ 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів:

 

 

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

Особисто або поштою

 

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Херсонська, 26, каб. 703, тел.: (056) 740-07-02, (056)740-06-19.

 

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

до 11-00 год. «18» листопада 2010 р.

 

 

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

 

 

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

 

^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

 

 

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Херсонська, 26, актова зала.

 

 

 

 

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

о 14.00 год. «18 »листопада 2010 р.

 

 

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

 

 

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

 

 

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

 

 

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

 

 

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

 

 

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

 

 

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

 

 

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

 Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

 

^ 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

 

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

 

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону.


Критерієм оцінки є ціна.

^ МЕТОДИКА ОЦІНКИ


1. Кількість балів за критерієм «Ціна предмету закупівлі» визначається наступним чином:


Пропозиції конкурсних торгів, у якій ціна предмету закупівлі найменша, присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

^ Бобчисл. = Цmin обчисл.*100, де:

Бобчисл. – обчислювальна кількість балів;

Цmin – найнижча вартість предмету закупівлі;

Цобчисл. – показник пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється

Максимально можлива кількість балів - 100.


 

^ 2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

 

Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.

Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та у цифрах, сума літерами є визначальною;

б) якщо існує помилка у визначенні вартості, одержаної шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а вартість виправляється. Якщо в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку вартість є визначальною, а ціна за одиницю виправляється..


 

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його  пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

 

^ 3. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

 

1) учасник:

 

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;

 

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

 

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

 

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

 

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

 

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція

 

якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

 

^ 4. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

 

відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

 

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

 

виявлення факту змови учасників;

 

порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

 

подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

 

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

 

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

 

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

 

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

 

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

 

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

 

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

 

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

 


Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

 

^ 1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

 

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

 

^ 2. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

 << предыдущая страница   следующая страница >>