asyan.org
добавить свой файл
1

Варіант 1

Початковий-середній рівні (по 1 б)

1. Справжнє прізвище Стендаля:

а) Байвіль;

б) Боз;

в) Бейль.

2. Сукупність творів, згуртованих за певним принципом і єдиною назвою «Людська комедія», Бальзак назвав:

а) циклом;

б) епопеєю;

в) епосом.

3. Роман «Червоне і чорне» починається з опису:

а) лісопилки;

б) мальовничого містечка Вер’єр;

в) притулку для бідних;

4. Кому належать слова: «У моєму словнику немає слова «неможливо»:

а) Жульєну Сорелю;

б) Наполеону;

в) Стендалю?

^ 5. Повість «Гобсек» уміщено до «сцени»:

а) «Аналітичні етюди»;

б) «Етюди про звичаї»;

в) «Філософські етюди».

6. Клієнти називали Гобсека:

а) удавом;

б) людиною-векселем;

в) татусем Гобсеком.


Достатній рівень (по 1 б)

^ 7. Архітектоніка – це:

а) одна з галузей архітектури;

б) нагромадження кам’яних споруд;

в) принцип побудови твору.

Розкрийте особливості побудови «Людської комедії».

^ 8. Під час відвідин сина у в’язниці старий тесля «тремтів від жадібності», бо боявся, що:

а) втратити заощадження сина;

б) йому дістанеться незначна частина грошей;

в) заповіт складено не на його користь.

^ Як цей епізод характеризує батька?


9. «Бальзаківською пристрастю» літературознавці назвали:

а) зображення психологічного стану героїв;

б) опис речей, подробиць побуту;

в) розкриття маніакального захоплення, яке знищує її носіїв.

Обґрунтуйте відповідь та наведіть приклади з тексту.


Високий рівень (3 б)

^ 10. Які цінності, на вашу думку, є найважливішими в житті людини?

(за творами французьких письменників).


Варіант 2

Початковий-середній рівні (по 1 б)

^ 1.Засновником реалістичної прози є:

а) Стендаль;

б) Бальзак;

в) Мопассан.

2. В основу роману «Червоне і чорне» покладено:

а) вигадану історію;

б) почуту розповідь;

в) випадок із судової хроніки.

^ 3. Що зв’язувало Бальзака з Україною:

а) економічні питання;

б) кохання;

в) наукові інтереси?

4. Повість «Гобсек» Бальзак умістив у «Людській комедії» до:

а) «Аналітичних етюдів»;

б) «Етюдів про звичаї»;

в) «Філософських етюдів».

^ 5. Кому заповів свої багатства Гобсек:

а) Дервілю;

б) Фанні Мальво;

в) дочці своєї небоги?

6. Який гріх у семінарії був одним із найжахливіших (за романом «Червоне і чорне»):

а) багато їсти;

б) самостійно думати;

в) виходити у місто?


Достатній рівень (по 1 б)

^ 7. Термін на означення одного з родів літератури – це:

а) реалізм;

б) епос;

в) комедія.

Назвіть його провідні види (жанри) у французькій літературі ХІХ ст.


^ 8. Непорушним Гобсек називає лише одне почуття, яким природа наділила людей:

а) боротьбу за виживання;

б) особистий інтерес;

в) людський егоїзм.

Обґрунтуйте відповідь.


^ 9. Закінчіть цитату: "Якщо людяність, спілкування з ближніми вважати релігією, то Гобсек у цьому відношенні був …"

а) віруючим;

б) невіруючим;

в) атеїстом.

Відповідь підтвердити прикладами з тексту.


Високий рівень (3 б)

^ 10. Які цінності, на вашу думку, є найважливішими в житті людини?

(за творами французьких письменників).


Варіант 3

Початковий-середній рівні (по 1 б)

^ 1. Кому належать слова: «Я беру квиток у лотереї, головний виграш якої, щоб мене читали у 1935 році»:

а) Стендалю;

б) Бальзаку;

в) Мопассану?

2. «Людська комедія» Бальзака – це енциклопедія життя французького суспільства:

а) 1 половини ХІХ ст.;

б) середини ХІХ ст.;

в) 2 половини ХІХ ст.

^ 3. Розповідь про Гобсека ведеться від імені:

а) Ернеста де Ресто;

б) Дервіля;

в) Фанні Мальво.

4. Які слова вирішували все у Вер’єрі:

а) «хай живе любов»;

б) «за віру, короля і Батьківщину»;

в) «приносити прибуток»?

^ 5. Як не характеризував Гобсека Дервіль:

а) людина-автомат;

б) людина-павук;

в) людина-вексель?

6. Ким став Жульєн, коли потрапив до Парижа:

а) гусаром;

б) дипломатом;

в) секретарем


Достатній рівень (по 1 б)

^ 7. Будова твору, взаємозв’язок сцен, епізодів, розділів, способів їх зображення – це:

а) композиція;

б) сюжет;

в) стиль.

Визначте особливість побудови одного з вивчених творів.


^ 8. Яке запитання Жульєна про умови праці спантеличило батька

а) «А що я за це матиму?»;

б) «А чи не стану я лакеєм?»

в) «А з ким я їстиму?»

Поясніть, яка риса Жульєна тут виявилася?


^ 9. Кульмінацією жадібності Гобсека є опис:

а) вияв його радості з приводу придбання діамантів;

б) сцени, що надавала можливість Гобсеку стати володарем усього майна де Ресто;

в) опис кімнати із запасами, які з подивом розглядає Дервіль після смерті лихваря.

Обґрунтуйте відповідь.


Високий рівень (3 б)

^ 10. Які цінності, на вашу думку, є найважливішими в житті людини? (за творами французьких письменників).


Варіант 4

Початковий та середній рівні (по1 балу)

^ 1. Як до Жульєна Сореля, героя роману Стендаля «Червоне і чор-

не», ставилася його родина в дитинстві та юнацтві?

а) Із любов’ю, пишалася його успіхами у навчанні;

б) із ненавистю, адже вважали тягарем — не здатен був до фі-

зичної праці;

в) не звертали уваги, були байдужими до його мрій та проблем.

^ 2. Навчаючись у Безансонській гімназії, Жульєн Сорель намагався:

а) стати як усі;

б) виділитись своїми ґрунтовними знаннями;

в) плазувати перед начальством.

3. «Людська комедія» Бальзака — це:

а) соціально-психологічний роман;

б) велика серія творів;

в) збірка поезій.

^ 4. Спробуйте найточніше передати, що говорить про колір обличчя Ґобсека Дервіль, описуючи портрет лихваря.

а) «Мі­сячний лик»

б) «жовтава блідість обличчя скидалася на колір срібла, з якого облупилася позолота»

в) «Сріблястий гаменць»

^ 5. Що Ґобсек називає основою "нового суспільного ладу", його душею?

а) «Почуття» грошей

б) владу і втіху

в) "золото - ось душа нашого ниніш­нього суспільства"

^ 6. Допишіть речення: «Психологічний роман — це…»


Достатній рівень (по1 балу)

1. Розкрийте образ Жульєна Сореля з роману Стендаля «Червоне

і чорне».

^ 2. У чому полягає філософія влади золота в повісті Бальзака

«Гобсек»?


Високий рівень (4 бали)

Виконайте одне із завдань.

^ 1. Висловіть свої судження про те, як романтизм і реалізм поєдну-

ються у творах Стендаля.

2. Запишіть уявний діалог з опонентом про те, чи є місце гобсекам

у нашому житті.


Варіант 5

Початковий і середній рівні (по 1 балу)

^ 1. Дервіль у повісті Бальзака «Гобсек»:

а) оповідач у творі, композиційний стрижень;

б) антипод головного героя;

в) головний герой повісті.

^ 2. Оноре де Бальзак пов’язаний із Україною, тому що він:

а) за походженням українець;

б) тривалий час жив і працював в Україні;

в) одружився з мешканкою України.

^ 3. Що символізують червоний і чорний кольори в романі Стендаля

«Червоне і чорне»?

а) Революцію і реакцію;

б) червоне — то любов, а чорне — то журба;

в) вищий світ і світ людей низького походження, плебеїв.

^ 4. Прообраз героя роману «Червоне і чорне» Ж. Сореля:

а) А. Берте;

б) Ф. Донго;

в) Д. Сансеверін?

5. Яким зображує Гобсека Бальзак?

а) служником золота і водночас філо-софом, що провидів потаємну суть буржуазного суспільства;

б) жалюгідним скнарою, що не вміє дотримувати слова і цінує лише при-бутки;

в) злим генієм, позбавленим почуття справедливості;

г) доброчинцем, який позичає гроші під низькі проценти і цим допомагає клієнтам.

^ 6. Які аспекти (різновиди жанру) поєднуються в романі Стендаля

«Червоне і чорне»?


Достатній рівень (по 1 балу)

1. Розкрийте образ Гобсека з однойменної повісті Бальзака — «фі-

лософа і скнари».

2. Що спільного й відмінного в жіночих образах роману Стендаля

«Червоне і чорне», кому автор симпатизує більше?


Високий рівень (4 бали)

Виконайте одне із завдань.

1. Висловіть свої судження про новаторство Бальзака в літературі.

2. Запишіть уявний діалог з опонентом про сучасних жульєнів со-

релів.