asyan.org
добавить свой файл
1


 • Был тьмой кромешной мир планеты,

 • Как океанами окутан.

 • Господь сказал: «Да будет свет!»

 • И в мир тотчас явился Ньютон…

 • ( вислів сучасників Ньютона)


ДИНАМІКА – розділ механіки, у якому вивчається рух матеріальних тіл під дією прикладених до них силЗакони руху

 • Перший закон Ньютона :

 • будь – яке тіло продовжує утримуватися в стані спокою або рівномірного і прямолінійного руху, доки й оскільки воно не спонукається прикладеними силами змінити цей стан.

 • Другий закон Ньютона:

 • сила, що діє на тіло, дорівнює добутку маси тіла на прискорення, якого надає ця сила.

 • Третій закон Ньютона:

 • у дії завжди є однакова й протилежна протидія, тобто взаємодії двох тіл однакові між собою і спрямовані у протилежні напрямки.Встановлюють закономірність

  • Перший закон Ньютона:
 • V=0 F =0

 • V= const F =0

 • Існування інерціальних систем відлікуДругий закон НьютонаТретій закон НьютонаПриклади виявлення ІІІ закону Ньютона в природі:

 • Рух транспортних засобів.

 • Взаємодія Землі і Сонця, Землі і Місяця, рух планет та інших небесних тіл.

 • Явище віддачі.

 • Реактивний рух.Пам’ятай !

 • Інерціальна система відліку – система в якій

 • V = const, якщо FR=0.

 • FR = F1 + F2 + … + Fn.

 • Сила визначає прискорення.

 • Рівнодійну можна шукати,

 • коли сили прикладені

 • до одного тіла.Межі застосування законів

 • Для інерціальних систем відліку.

 • Для матеріальних точок.

 • Для руху з швидкостями : V << C,

 • де С – швидкість світла

Кто хочет умным слыть всегда

 • Кто хочет умным слыть всегда

 • И этот мир постичь

 • Законы Ньютона тогда он должен изучить.

 • Подчинено законам тем движенье всяких тел

 • От птиц, парящих в тишине

 • До смерть несущих стрел.

 • Движенье солнца и планет, ракет и кораблей

 • Звучанье струн, теченье рек, паденье наземь тел

 • Динамику движения без них нельзя понять

 • И потому о них вам я должна сказать.