asyan.org
добавить свой файл
1

Мета: сформувати вміння відрізняти просте речення від складного, виявляти сполучникові та безсполучникові речення, ставити розділові знаки між частинами складного речення, вірно інтонувати їх в залежності від знаків, виховувати цілеспрямованість.

Обладнання: презентація, підручник.


План уроку

 1. Актуалізація опорних знань.

 2. Мотивація навчальної діяльності.

 3. Вивчення нового матеріалу.

 4. Виконання вправ на закріплення.

 5. Підведення підсумків уроку.

 6. Домашнє завдання.

Слайд 1

Хід уроку

 1. Актуалізація опорних знань.Проблемне завдання.

Проаналізувати речення. Що в них є спільним, а що відмінним? Зробіть висновки.
^ Слайд 2 1. Мотивація навчання.

На протязі останніх уроків ми говорили, в основному, про прості речення. Чому вони так називаються?

^ Скільки граматичних основ, як вам здається, повинно бути у складному реченні? 1. Вивчення нового матеріалу.

^ Слайд 3

Пояснення вчителя з використанням слайдів.

Яке із речень – просте, а яке складне? За допомогою чого з єднані частини у другому реченні? Чи можна відмовитися від сполучника і? Чи зміниться при цьому інтонація та знаки?Слайд 4
Слайд 5


На які види поділяються складні речення залежно від способу поєднання у їх складі простих речень? Як інтонуються складні речення?

Слайд 6


Складне речення, в якому граматично незалежні частини пов язані в єдине смислове ціле за допомогою сурядних сполучників, називаються складносурядними.^ Слайд 7

Складіть речення за данними схемами.
Слайд 8


Між простими реченнями у складному ставиться кома.

Якщо між простими реченнями у складному немає коми, то це вважається пунктуаціонною помилкою.
^ Слайд 9


В усному мовленні між простими реченнями, що входять до складного, треба робити паузу. Голос понижується в кінці складного речення.


Які сполучники зв язують однорідні члени речення та частини складносурядного?Слайд 10


Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки.Слайд 11
Слайд 12


Визначити граматичні основи. Поставити питання від головної частини до залежної.

Слайд13

Які речення називаються складнопідрядними?
Слайд 14Слайд 15


За допомогою яких сполучників з єднується підрядна частина з головною?
Слайд 16

Списати, розставити розділові знаки, скласти схеми.
Слайд 17 1. Виконання вправ на закріплення.


Слайд 18

 1. Підведення підсумків уроку.Слайд 19 1. Домашнє завдання.