asyan.org
добавить свой файл
1Мета: 1) охарактеризувати історичну епоху «Слова о полку Ігоревім»;

2) ознайомити учнів з історією відкриття твору, його сюжетом і композицією, жанром, гіпотезами щодо авторства «Слова о полку Ігоревім»;

3) повторити літературні терміни.


Обладнання: презентація, різні видання «Слова…».


План уроку.

 1. Актуалізація опорних знань.

1. Бесіда.

1) Назвіть жанри оригінальної та перекладної літератури українського давнього мистецтва слова.

2) Звідки походить назва літопис? Які відомості містили літописи? Доведіть їхній синтезуючий характер.

3) Які документи стали сюжетною основою «Повісті минулих літ»? У чому полягає її значення?

4) Розкрийте своєрідність визначної пам ятки літератури 13 ст. Галицько-Волинського літопису. 1. ^ Оголошення теми й мети уроку


Історія відкриття «Слова о полку Ігоревім».
Слайд 1


У 1788 році обер-прокурор Синоду граф А. Мусін - Пушкін придбав у архімандрита Спасо-Ярославського монастиря Биховського збірник давніх літописів. До його складу входило «Слово о полку Ігоревім». Мусін-Пушкін за допомогою вчених переклав твір і видав у 1860 році окремою книжкою невеликим накладом. Під час французької навали 1812 року його будинок у Москві згорів разом із колекцією, залишилося лише кілька книжок. До того ж при переписуванні Мусін-Пушкін припустився багатьох помилок. Але оригінальність, суспільна значущість і художня досконалість «Слова о полку Ігоревім» були настільки очевидними, що твір визнали літературним відкриттям століття.

У 1985 році ЮНЕСКО відмітив 800-річчя від дня створення «Слова о полку Ігоревім»
^ Слайд 2

 1. Історична основа «Слова о полку Ігоревім».


Слайд 3


Події, відображені в «Слові…», відбувалися в дуже складний час феодального роздріблення. Велика, але роз єднана, слабка держава не могла оборонятися від ворожих нападів, які в останню чверть 12 століття стали постійними. Траплялись навіть випадки, коли князі, зводячи один з одним рахунки, самі спрямовували кочівників для нападу на сусідів. Це підривало політичну міць держави. Від міжусобних війн страждали прості люди. Боротьбою князів користувалися половці, степові кочівники. Вони нападали на Київську Русь, грабували міста і села, забирали до полону, вбивали людей. Кращі люди держави, вболіваючи за Київську Русь, постійно закликали до єднання, до спільної боротьби проти половців. Більш дієвим засобом боротьби проти нападів половців були воєнні походи князів. Про один із таких походів і розповідає «Слово…». 1. ^ Сюжет і композиція «Слова о полку Ігоревім».

? – Згадайте, що таке сюжет і композиція?

Сюжет - система подій в художньому творі, які розкривають характери дійових осіб і відношення автора до змальованих їм життєвих явищ.

Композиція - будова, розташування та взаємозв язок усіх частин, образів і сцен твору.
Слайд 4

В основі «Слова о полку Ігоревім» лежать дійсні події. У 1183 році київському князю Святославу Всеволодовичу вдалося створити союз князів, який взяв участь у поході проти половців й успішно їх зборов, навіть взяв у полон хана Кобяка.. Половці були відкинуті до причерноморських степів. Для закріплення цього успіху Святослав повторив похід через рік. Готуясь до нього, він закликав князів стати під його знамена, щоб виступити

об єднаними силами.


Слайд 5


Князь Ігор Новгород-Сіверський, відомий своєю хоробрістю та успішними перемогами над половцями, запізнився на битву, тому наступного разу вирішив виступити самостійно, але зазнав поразки. У 1185 році Ігор неочікувано для Святослава разом із сином, братом і племінником сам виступив проти половців.
Слайд 6

Дружина была перебита, а князь потрапив у полон. Такої поразки війська ніколи не знали.

Слайд 7

Слайд 8

Наслідком цього стало те, що половецькі хани, Кончак і Гзак, почали знову нападати на Київську Русь.

Слайд 9
Слайд 10

Композиція «Слова о полку Ігореві» достатньо чітка. Вона складається зі вступу (заспів), трьох частин і кінцівки.

^ Вступ (заспів) – автор показує дві манери викладання матеріалу: правдивість та вигадка. Він згадує віщого Бояна, співця княжої слави. Боян розтікався «мислію по древу, сірим вовком по землі, сизим орлом під хмари» Іншими словами, творив-співав вигадливо. Але автор хоче розповісти про події правдиво.

Слайд 11


1 частина – дві битви Ігоревої дружини з половцями. Спочатку русичі отримали перемогу та взяли багату добичу. Але радість хоробрих русичей була предвчасною. Чорною хмарою насунулись на Ігоря головні сили половців. Під натиском величезного половецького війська гине Ігорева дружина, а князів забирають до полону.

Слайд 12

2 частина - переносить читачів до Києва. Мудрий полководець і державний діяч, київський князь Святослав гірько докоряє своїм двоюрідним братам - Ігорю та Всеволоду. Вони вирішили самі здобути собі слави. Їх необдуманий похід приніс велике горе. Святослав звертається до князів із закликом разом виступити проти половців («Золоте слово» Святослава).


Слайд 13


3 частина – плач Ярославни.

Слайд 14

Слайд 15


Кінцівка - урочиста пісня на честь Ігоря, князів, уславлення Київської Русі.

Слайд 16


Розташування частин строго продумано. Спочатку змальована подія, схвилювавша всю країну, а потім вже пояснені причини поразки Ігорева війська і намічені шляхи, які повинні привести до перемоги над кочівниками.

Слайд 17
Слайд 18


Багато ліричних і публіцистичних відступів автора. Так, він згадує часи хороброго Олега, який «мечом ковав крамолу, сіяв стріли по землі по Руськой…», розмірковує про долю Батьківщини.

Складність композиції залежить від жанру твору.


 1. ^ Жанри «Слова о полку Ігоревім».

До цього часу в літературознавстві немає одної думки про те , в якому жанрі написано «Слово о полку Ігоревім». Існують такі точки зору:

  1. «Слово…» написано в жанрі красномовства. Сама назва каже про це, твір написано у формі пристрасного, палкого заклику до еднання. Автор як бы каже промову, звертаясь до своїх читачів, він називає їх «братія».Слайд 19


«Слово…» - це розповідь про війну, так як в основі воєнний похід Ігоря.

  1. Сам автор називає свій твір «піснь».

  2. У «Слові…» розповідь про події (епічний початок) переплітається з особистими думками та почуттями самого автора (ліричний початок). Це дозволяє визначити жанр «Слова…» як ліро-епічну поему.

  3. У 1941 році висунута точка зору, що «Слово….» - це биліна.


VII. Домашнє завдання.


   1. Скласти цитатний план «Слова…»

   2. Вивчити напам ять «Плач Ярославни» (дівчата), «Золоте слово Святослава» (хлопці).

   3. Повторити значення термінів «ідея твору», «епітет», «метафора».