asyan.org
добавить свой файл
1

Сьогодення вимагає від нас бути від­критими й зацікавленими людьми. Все, що відбувається довкола, і зо­крема з природою, стосується нас безпосередньо, виявляє наші людські якості, зрештою, зміна мислення від обмежених власних інтересів людства до проблем глобального довкілля мусить привести нас до думки, що наша пасивність — ще один крок до подальшого погіршення стану природного середовища й до винищен­ня багатьох форм життя. Більшість людей є байдужими до ста­ну довкілля, до екологічних проблем своєї місцевості переважно через своє невігластво та брак доступної інфор­мації щодо стану довкілля. Основи активної природоохоронної свідомості громадян закладаються за шкільною партою. Тому особливої актуальності набувають екологізація освіти та виховання, починаючи з молодших класів і продовжуючи у 5 – 9 класах.

Кожній людині відомо, що здоров'я за гроші не купити, тому здоров'я — найцінніше, чим ми володіємо.

Здоров'я людини залежить від навко­лишнього середовища: чистого повіт­ря, чистої води, чистих ґрунтів тощо. Тому, думаючи про своє здоров'я, ми перш за все повинні думати про при­роду, яка нас оточує, піклуватися про неї, берегти її.

Автор:

Загубинога Оксана Олексіївна,

учитель біології, хімії, основ здоров’я

Скородистицької ЗОШ І-ІІ ступенів,

Чорнобаївського району,

Черкаської області.

Девіз: ... і спустошенням стане земля на мешканців її через плід їхніх вчинків...

Старий завіт.

Книга пророка Михея 7:13.


^ Тема: Екологічна безпека: поняття, умови забезпечення. Вплив екологічних умов проживання на здоров'я людини.

Мета: продовжити формувати знання про безпеку, дати поняття екологічна безпека, показати вплив людини на біосферу, довести наявність впливу екологічних умов проживання на здоров'я людини, розвивати вміння аргументовано захищати екологічні інтереси суспільства, виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища,

Обладнання: мультимедійна дошка, презентація уроку; таблиці, підручник, робочий зошит, роздаткові картки.

^ Опорні терміни: екологія, безпека, екологічні проблеми, екологічна безпека, атмосфера, літосфера, гідросфера, забруднювачі, здоров'я.

Міжпредметні зв'язки: біологія – знання про організм людини, валеологія – поняття здоров'я, хімія – забруднювачі, процес очищення води, географія –біосфера, екологія – екологічна безпека, навколишнє середовище.

^ Учні повинні знати: поняття безпека, екологічна безпека, умови забезпечення екологічної безпеки, основні забруднювачі біосфери, вплив забруднювачів на здоров'я людини, екологічні проблеми своєї країни та своєї місцевості та шляхи їх вирішення.

^ Учні повинні вміти: розпізнавати забруднювачі атмосфери, гідросфери, літосфери, наводити приклади впливу забруднювачів біосфери; наводити приклади впливу забруднювачів на організм людини, наводити приклади забруднювачів біосфери своєї місцевості, застосовувати отримані знання у практичній діяльності.

^ Тип уроку: урок вивчення учнями нового матеріалу та набуття нових вмінь.

Спарений урок: 45хв.+45хв.

План урокуЕтапи уроку

Методи проведення

Час, хв

1

Організаційний етап

Розповідь учителя

1

2

Мотивація діяльності, сповіщення теми, завдань уроку

Прийом «Їжачок» розповідь вчителя

9

3

Вивчення нового матеріалу

1. Екологічний стан нашої місцевості.

2. Вплив людини на атмосферу.

3. Проблема чистої води.

4. Забруднення літосфери.

5. Охорона природи. Здоров’я людини.


Розповідь вчителя з

елементами бесіди,

перегляд кінофільму,

показ презентації,

прийом «Моделі, що

ожили», робота учнів з роздатковими

картками, робота в

групах, випереджувальне

завдання.


5

10

15

10

15

15


4

Осмислення знань

Прийом «Я

пропоную…»

7

5

Рефлексія

Прийом «Смайлики»

2

6

Домашнє завдання

Розповідь вчителя

1

Хід уроку

I. Організаційний етап

II. Мотивація діяльності, сповіщення теми, завдань уроку

Головоломка «Прочитай визначення терміну»

Рухаючись за годинниковою стрілкою і весь час пропускаючи однакову кількість складів, прочитай визначення терміну безпека. Рух починай з центру кола.
Відповідь: Безпека - збалансований стан людини, соціуму, держави, природних чи антропогенних сил.

1. Прийом «Їжачок»


Екологічна безпека - це компонент національної безпеки, що забезпечує захищеність життєво важливих інтересів людини, суспільства, довкілля та держави від реальних або потенційних загроз, що створюються антропогенними чи природними чинниками стосовно навколишнього середовища. Вона гарантується законодавчими актами держави.

Об'єктами екологічної безпеки є все, що має життєво важливе значення для суб'єктів безпеки: права, матеріальні та духовні потреби особистості, природні ресурси та довкілля. Суб'єктами екологічної безпеки є людина, суспільство, держава.

Зв'язок суб'єкта та об'єкта повинен гарантувати реалізацію інтересів, як одного, так і іншого, не порушуючи їх нормального функціонування. На жаль на сьогоднішній день цей зв'язок не відповідає бажаному. Людина загрожує природі, а природа, обороняючись, загрожує здоров'ю людини.

Тому на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо, від чого залежить безпроблемне взаємоіснування людини та природи. Також ми познайомимося з екологічним станом Черкаської області, та зокрема нашої місцевості, і запропонуємо шляхи покращення наших взаємовідносин з природою.

III. Вивчення нового матеріалу

 Екологічний стан нашої місцевості.

Черкаська область розташована на Східноєвропейській рівнині, в басейні середньої течії Дніпра. Площа Черкаської області становить 20,9 тис кв,км., а це -18 місце в Україні. Населення області — 1357,8 тис. чоловік, що становить 13 місце в Україні. До складу області входять 20 районів, 6 міст обласного підпорядкування, 15 смт та 825 сіл.

Пріоритетні позиції в економіці області належать аграрно-промисловому комплексу. У промисловому виробництві переважає хімічна і харчова промисловості, а також слід назвати машинобудування та легку.

Територією області протікає р, Дніпро, 1037 середніх і малих річок, 2350 ставків і невеликих водосховищ та 2 великих водоймища на Дніпрі — Київське і Кременчуцьке.

В складі земельних угідь зосереджено 43,7 % особливо цінних орних земель. На території області налічується 14 видів корисних копалин (будівельні, гірничо­рудні та нерудні корисні копалини, торф, вугілля, підземні прісні та мінеральні води.

Основні екологічні проблеми Черкаської області

 1. Перевищення ГДК забруднювачів в повітрі.

 2. Очисні споруди та каналізаційні мережі житлово-комунальних господарств.

 3. Стічні води.

 4. Відсутність полігону для захоронення промислових відходів.

 5. Відсутність технології по переробці та утилізації промислових та побутових відходів.

 6. Відсутність обладнаних сміттєзвалищ для побутових відходів.

 7. Зберігання застарілих пестицидів та інших агрохімікатів.

 8. Ерозія грунту (орного і неорного).

 9. Заболочення раніше осушених земель.

 10. Зсуви і підтоплення, процеси просідання грунтів.

 11. Вирубка лісів, передача лісів у тимчасове користування та вилучення земель лісового фонду для цілей, не пов'язаних із веденням лісового господарства.

 12. Скорочення місць для перебування диких тварин.

 13. Надмірна урбанізація,

 14. Незаконні будівництва на природоохоронних територіях.

 15. Порушення законодавства, порушення виконання державних та між-державних екологічних програм.

Село Скородистик розташоване у Чорнобаївському районі Черкаської області в центральній частині Україні. Його координати - 49° північної широти і 33° східної довготи. Село знаходиться на лівому березі Кременчуцького водоймища, на відстані 180 км від Києва вниз по Дніпру. Воно належить до Іркліївської сільської ради. На території села Скородистик та його околицях є такі водойми: річка Ірклій, невеликі озера — Криваве та Бурзяки, ставки Іркліївського рибо-розплідника, Кременчуцьке водосховище, що побудоване на річці Дніпро.

Прийом «Місткий кошик»

 1. Основні екологічні проблеми нашої місцевості.

Обговорення результатів.

Кросворд "Джерела забруднень природи"

 1. Часточки речовини розсіяні в повітрі.

 2. Одне з джерел викиду вуглекислого газу в повітря.

 3. Вони є на поверхні води, електричні і магнітні,

 4. Ці викиди в повітря здійснюють хімічні заводи, електростанції. Їх загальна назва — промислові....

 5. Наука, що вивчає стан оточуючого середовища, його охорону.

 6. Викликають кислотні дощі і тумани сполуки азоту і сірки з загальною хімічною назвою...

 7. Зміни в природі чи події, що призвели до руйнувань, загибелі людей називають...


1

2

3

4

5

6

7
  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

п

р

и

р

о

д

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
  
Відповіді:

1. Пил.

2. Транспорт.

3. Хвилі.

4. Виробництва.

5. Екологія.

6. Оксиди.

7. Катастрофа.

 Вплив людини на атмосферу.

Повітря, яким ми дихаємо –це суміш газів: азоту (78%), кисню (21%) та благородних. Також в ньому в незначних кількостях присутні вуглекислий газ. пил, водяна пара, чадний газ, оксиди сірки, азоту та сотні інших сполук. В залежності від концентрації цих компонентів можна судити про чистоту повітря. Для цього використовують такий показник як ГДК.

ГДК – основна характеристика небезпечності шкідливої речовини, яка встановлюється для попередження рефлекторних реакцій у людини при короткотривалому впливі атмосферних домішок.

Повітря нашої області забруднено такими шкідливими компонентами, середньорічні концентрації яких становлять:

Забруднювач

Концентрація в атмосфері області

Співвідношення з ГДК

Пил

0,1 мг/м3

0,8 ГДК

Діоксид сірки

0,028 мг/м3

0,7 ГДК

Діоксид азоту

0,02 мг/м3

0,7 ГДК

Оксиду азоту

0 02 мг/м3

0,97ГДК

Вуглекислий газ

2 мг/м3

1,8 ГДК

Сірководень

0,001 мг/м3

1,5 ГДК

Аміак

0,15 мг/м3

3,75 ГДК

Формальдегід

0,011 мг/м3

3,67 ГДК


Основними забруднювачами повітря нашої області с ВАТ «Азот», Черкаська ТЕЦ, ВАТ «Ватутінський комбінат вогнетривів», Золотоніське управління магістральних газопроводів, ВАТ «Дашуківські бентоніти» (Лисянського району), Тальнівська газокомпресорна станція, ТОВ «Відродження» м.Жашків, ТОВ «Панда» Корсунь-Шевченківський район, Пальмирський цукровий завод Золотоніського району.

Викиди забруднюючих речовин від основних забруднювачів атмосферного

повітря. Дані за 2007 рік.

Підприємства - забруднювачі

Кількість викидів, тонн

%

ВАТ «Азот» м. Черкаси

7969,1

27,2

ДП «Черкаська ТЕЦ» м. Черкаси

2858.1

9,8

ВАТ «Черкаське хімволокно»

2091,2

7,2

КАТП-2328 Черкаський р-н

1071,7

4,0

ВАТ «Ватутінський комбінат вогнетривів», м. Ватутіне

872,0

3,1

Золотоніське управління магістральних газопроводів

846,4

3,0

ВАТ «Дашуківські бентоніти»

Лисянський р-н

726,2

2,4

Тальнівська газокомпресорна станція

743,2

2,4

ТОВ.»Відродження» м. Жашків

537,8

2,0

ТОВ «Панда» Селищанський цукрозавод

429,9

1,4

ВАТ «Пальмирський цукрозавод

406,8

1,4

Інші

17680,4

36,1


Повітря нашого району можна вважати відносно чистим. Але і на території нашої місцевості розташована достатня кількість джерел забруднень атмосфери.

 Проблема чистої води

Перегляд фрагменту кінофїльму «Вода»

Україна - третя країна у Європі після Португалії з найменшими запасами питної води на душу населення.

Менш ніж через 25 років приблизно 5 млрд. людей житимуть у регіонах, де бракуватиме питної води. Так, наприклад, в нашій річці Ірклій було відібрано та проаналізовано 8 проб води і. виявлено, що всі показники якості води, знаходяться в нормі, крім амоній-йонів, концентрація яких перевищує допустиму.

Вода, найкращий природний розчинник, ніколи не буває абсолютно чистою. Вода розчиняє тверді речовини, з яким контактує, – грунт, породи, мінерали, солі. У воді розчиняються гази атмосфери й гази, що надходять із надр землі, наприклад сірководень, карбон(И) оксид, водень, метан. У природних водах, особливо в поверхневих, містяться також значні кількості органічних речовин продуктів життєдіяльності та розкладу водних організмів. До домішок природного походження додаються речовини антропогенного походження, асортимент яких охоплює практично всі класи неорганічних та органічних сполук.

Прийом «Моделі, що ожили»

Учні «оживлюють» схему процесу очистки питної води.

Схема знаходиться у підручнику Т.В.Воронцова «Основи здоровя» 8 клас с.92

Як бачите, очистка води вимагає 6агато часу та коштів, тому чисту воду потрібно економити.

В м. Київ існує Водно-інформаційний центр, відомий під назвою «Музей води».

Віртуальна екскурсія до «Музею води» - презентація учня-відвідувача.

Організація виставки ґрунтується на кругообігу води з чотирма основними складовими та «водним майданчиком»:

1) природа - над та під поверхнею землі;

2) водозабір, підготовка та постачання;

3) водоспоживання та водовідведення;

4) обробка стічної води, очистка та скидання у природне середовище.

Експозиція розташована відповідно до загального порядку руху – відвідувач проходить від загальних складових природи до більш близьких речей, з якими він стикається в побуті.

^ 1. ВОДА НА ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ

Процес життєдіяльності людини неодмінно пов'язаний з забрудненням навколишнього середовища, а значить і води.

Дана експозиція характеризує гідросферу планети Земля, інформує про водні ресурси нашої держави, звертаючи увагу на те, що Україна – одна з найменш забезпечених питною водою країн в Європі.

Вихід з такого положення в прагненні світового співтовариства до сталого розвитку – такого гармонійного співіснування людини і природи, що не порушує екологічної рівноваги, не викликає процесів руйнування, деградації і погіршення умов життєдіяльності теперішніх та наступних поколінь.

^ 2. ВОДА ПІД ЗЕМНОЮ ПОВЕРХНЕЮ

Скориставшись ліфтом, спускаємось під землю, де познайомимось: з геологічною будовою земної кори, процесом фільтрації води, віком та глибиною залягання підземних вод, стародавніми та сучасними методами пошуку та подачі води споживачам.

Діюча модель артезіанської свердловини дає уявлення про роботу київських бюветів, як альтернативу централізованому водопостачанню.

Шум витоку води з пошкодженого трубопроводу, почутий в навушниках діагностичного приладу, не залишить Вас байдужими і дає надію на вчасний дзвінок в аварійні служби Київводоканалу - 081 та Київенерго - 088.

^ 3. ВОДОЗАБІР, ОЧИЩЕННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ВОДИ

У цій виставковій зоні Ви познайомитесь з трьома незалежними джерелами водопостачання міста Києва, технологічним процесом водопідготовки, показниками якості питної води та шляхи транспортування питної води до кожного будинку.

4. ВОДОСПОЖИВАННЯ

Екологічний стан міста, регіону, країни в цілому багато в чому залежить від нашого поводження з водою в повсякденному житті. Раціональне водокористування і є темою даної експозиції.

^ 5. ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

Бесіда біля велетенського унітазу; прогулянка каналізаційним колекторам з цегли, пластику та залізобетону, експрес-перегляд сюжету про каналізаційні ріки центральної частини Києва переконають Вас. що вода після використання нікуди не зникає, а по каналізаційній мережі спрямовується на очисні споруди Бортницької станції аерації.

^ 6. СВІТ ВОДИ. КІНОТЕАТР МАНДРІВНИКА

Саме у безмежний світ води і потрапляють очищені стічні води, від якості очистки яких в значній мірі залежить екологічний стан головної артерії нашої країни – р. Дніпро.

Казковий грот з найяскравішими появами водної стихії від водоспаду до звичайного дощу з громом та блискавкою, виверженням гейзеру та виром підкреслюють водночас її тендітнісгь, велич та непередбачуваність.

Завдяки, кінотеатру мандрівника Ви можете здійснити віртуальну подорож мальовничими куточками світу.

^ 7. ІГРОВИЙ МАЙДАНЧИК

На ігровому майданчику малеча зможе погратися з мильними бульбашками. створити русло ріки, перевірити силу на водяному насосі та доторкнутися до рибок відчувши єдність з усім живим на планеті.

Шифрограма «Прислів’я»

П
Д
Л
Р
Н
Ю
Й
В
И
К
Т
У
ВОУ
И
О
Ь
В
У
О
Ч
С
С
Я
У
Д

Відповідь: «Пильнуй чисту воду як свою вроду.»

Кросворд «Очисти воду»

 1. Обеззараження води з участю озону.

 2. Пропускання води через пісок.

 3. Осадження часток речовин коагулянтами.

 4. Очищення води з додаванням газоподібного хлору.

 5. Насичення води киснем.

 6. Простий метод очистки води від завислих частинок.

 7. Вбивання мікробів в воді дією високої температури.1
 2  

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    


5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

7

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Відповіді:

 1. Озонування.

 2. Фільтрація.

 3. Коагуляція.

 4. Хлорування.

 5. Аерація.

 6. Відстоювання.

 7. Кип’ятіння

Головоломка „Методи очистки стічної води”

З крана краплям капає вода. На деяких краплях видно букву з кількома клітинками. Впишіть у них решту букв, щоб утворилось слово, що означає спосіб очистки стічних вод.

 1. Розділення за допомогою відстійників.

 2. Нейтралізація за допомогою хімічних реактивів.

 3. Природні і штучні методи очистки з використанням мікроскопічних рослин і тварин.

Відповіді:

1. Механічний.

2. Хімічний.

3. Біологічний.

 Забруднення літосфери

На жаль діяльність людини не оминула і літосферу. За словами вченого Вернадського людина стає, «найбільшою геологічною силою».

На ґрунти діють природні (вітри, опади тощо) і антропогенні фактори. Найбільш негативно позначається на їх стані саме антропогенна діяльність: розміщення промислових, і побутових відходів; сільськогосподарське ви­робництво, пов'язане із внесенням мінеральних добрив, засобів боротьби зі шкідниками рослин та бур’янами; будівельні роботи на територіях міст та сіл, меліоративні роботи та ін.

Нерухомість ґрунту зумовлює характерні особливості фізико-хімічних процесів, які в ньому відбуваються. Ґрунтам властиві процеси фільтрації з поверхні та всередині самого ґрунтового профілю і практично повна відсутність процесів переміщування. Саме тому грунт піддасться значному антропогенному тиску, легко ушкоджується, порушується і належить до важко відновлюваних природних ресурсів.

Головною екологічною проблемою сьогоднішнього дня є потрапляння в грунт застарілих пестицидів та інших агрохімікатів. Вони складають спеціальну категорію найбільш токсичних відходів. В нашій області налічується 324 склади, де зберігаються непридатні агрохімікати. В незадовільному стані знаходяться 74, які становлять серйозну небезпеку для довкілля.

Перегляд фрагменту кінофільму «Пестицидна війна».

Внаслідок видобутку корисних копалин та будівництва підземних комунікацій знижується сейсмостійкість порід. За даними Центру екології на території Черкаської області в межах 110 населених пунктів виявлено 194 зсуви.

^ Виявлені зсуви на території Черкаської області

Район

Кількість зсувів

Площа, га

Городищенський

15

115,25

Жашківський

9

140,0

Звенигородський*

33

183,9

Камянський

2

13,0

Канівський

25

127,7

Катеринопільський

5

28,3

Корсунь-Шевченківський*

6

12,5

Лисянський**

45

177,1

Маньківський

13

172,4

Монастирищенський

8

90,5

Смілянський*

9

25,4

Тальнівський

3

9,7

Чигиринський*

12

65,5

Шполянський

9

65,0

Всього по області

194

1246,25


Примітка.

* обстеження району не завершене

** обстеження району не проводилось


Крім зсувів, екологічною проблемою області є проблема підтоплення; З точки зору подальшого розвитку процесів підтоплення в просторовому відношенні найбільш небезпечними є Черкаський, Чорнобаївськнй, Жашківський, Христинівський, Золотоніський, Канівський райони, де в період їх максимального прояву підтоплюється до 30 - 75% дворів.


^ Реєстр об’єктів підтоплення в межах Черкаської області

Райони

Кількість ареалів підтоплення

Городищенський

5

Жашківський

14

Звенигородський

10

Золотоніський

6

Канівський

10

Катеринопільський

7

Корсунь-Шевченківський

1

Лисянський

5

Маньківський

1

Смілянський

15

Тальнівський

4

Христинівський

8

Чигиринський

10

Черкаський

31

Чорнобаївський

2

Шполянський

3

Уманьський

6

^ Всього по області

138


Наш район відноситься до екологічно безпечних. Ми з вами зацікавлені в тому, щоб зберегти і забезпечити стійке функціонування екосистем, уникнути несприятливих змін клімату і інших негативних наслідків господарської діяльності. Ця зацікавленість пов’язана з тим, що екологічні умови в місцях проживання впливають на здоров’я людини. Вплив може бути як позитивним так і негативним.

Людина має право на інформацію про екологічну ситуацію. Одним із джерел є спеціальні знаки, що попереджують про екологічну небезпеку. Знання цих знаків допоможе зрозуміти сенс екологічної небезпеки.
Захоронення радіоактивних відходів Атомна електростанціяЗвалище ГідроелектростанціяДжерело електромагнітних Нафтобаза

випромінювань

спеціальний знак на позначення речовин, що становлять небезпеку для морської флори та фауни під час їхнього перевезення водними шляхами;


знак «Небезпечно для навколишнього середовища», що використовується в рамках законодавства ЄС про класифікацію, упаковку й маркування небезпечних речовин і препаратів;


знак, що наголошує на потребі окремого збирання використаних джерел живлення (батарейок та акумуляторів), які містять певні небезпечні речовини, приміром ртуть, кадмій» свинець:


знак, яким закликає до охорони навколишнього середовища (не смітити, підтримувати чистоту й здавати тару для вторинної

переробки).

Медична статистика свідчить, що в цілому по області стан здоров'я населення залишається незадовільним.

^ Рівень захворюваності населення і поширеність хвороб

Категорія населення

рік

2005

2006

2007

Дорослі

5878,4

5711,2

5887,0

Підлітки

9055,2

9731,3

9599,7

Діти

15961, 8

16778,7

16664,4


За останні 10 років чисельність населення області скоротилось майже на 140 тис. осіб за рахунок перевищення смертності над народжуваністю. Народжуваність населення зменшилась на 30%, смертність зросла на 4,7%.

Основними причинами смертності є хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, травми та отруєння.

Структура смертності за останні 3 роки не змінилася:

на першому місці – хвороби системи кровообігу;

на другому – новоутворення;

на третьому – травми та отруєння;

на четвертому – хвороби органів дихання;

на п’ятому – хвороби органів травлення.

Користуючись знаннями, отриманими на уроці, підручником та додатковою літературою, зробіть висновок про те, як різні забруднювачі впливають на ваше здоров’я.

Робота в групах.

1. Вилив забруднення атмосфери на здоров'я людини.

2. Вплив забруднення гідросфери на здоров’я людини.

3. Вплив забруднення літосфери на здоров’я людини.

Захист робіт (додаток)

IV. Осмислення знань

Щоб здоровя наше було міцним, а біосфера чистою запропонуйте шляхи забезпечення екологічної безпеки.

Відповіді учнів.

Загальний висновок вчителя.

Умовами забезпечення екологічної безпеки є:

 • Спостереження за станом навколишнього середовища та його змінами під впливом господарської діяльності;

 • Правильне та раціональне господарювання;

 • Впровадження безвідходних технологій;

 • Вживання заходів щодо охорони природи: та раціональне використання природних ресурсів;

 • Оздоровлення навколишнього середовища;

 • Дотримання природоохоронних законів.

V. Рефлексія.

Прийом «Смайлики»