asyan.org
добавить свой файл
1


Поняття інформації та способи її подання


Ознайомитися з поняттям інформації, даних, інформаційного повідомлення, видами повідомлень, способами подання повідомлень, способами оцінювання кількості інформації, одиницями вимірювання довжини двійкового коду: біт, байт, кілобайт, мегабайт, гігабайт, терабайт;

 • Ознайомитися з поняттям інформації, даних, інформаційного повідомлення, видами повідомлень, способами подання повідомлень, способами оцінювання кількості інформації, одиницями вимірювання довжини двійкового коду: біт, байт, кілобайт, мегабайт, гігабайт, терабайт;

 • Сформувати поняття про інформаційні процеси та їх види, поняття про інформатику як науку та галузь діяльності людини;

 • Засвоїти правила техніки безпеки в кабінеті інформатикиІнформатика як наука та галузь діяльності людини.

 • Інформатика як наука та галузь діяльності людини.

 • Поняття про інформацію, її носії та способи подання.

 • Дані. Різновиди інформаційних повідомлень.

 • Способи подання й кодування повідомлень, двійкове кодування.

 • Вимірювання обсягу даних . Одиниці вимірювання кількості інформації.

 • Інформаційні процеси: отримання, збирання, зберігання, подання, обробка і передавання інформації.Інформатика

 • Термін інформатика виник на початку1960-х років у Франції і використовувався для позначення різних автоматизованих процесів.

 • Сам термін походить від двох французьких слів information - інформація та automatique – автоматика.Інформатикаце наука, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і засоби її створення, пошуку, зберігання, опрацювання, передавання та використання в різних галузях діяльності людини.

 • Інформатикаце наука, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і засоби її створення, пошуку, зберігання, опрацювання, передавання та використання в різних галузях діяльності людини.Інформація

 • Інформація – це дані та відомості,

 • представлені в різних формах .

 • Для забезпечення тривалого зберігання

 • інформації в компактній

 • формі використовують носії.

 • Носій – матеріальний об'єкт,

 • на якому зберігається

 • повідомлення.

Повідомлення та сигнали

 • Інформація існує у вигляді повідомлень.

 • Повідомлення передаються за допомогою сигналів.

 • Слово сигнал має спільний корінь з sign, що в перекладі означає “знак, символ”.

 • Інформаційне повідомлення завжди передбачає наявність джерела, приймача і каналу зв'язку між джерелом і приймачем.

Види повідомленьСпособи подання й кодування повідомленьДвійкове кодуванняОдиниці вимірювання інформаціїОдиниці вимірювання інформаціїСистема численняСистема численняІнформаційні процеси

 • Процес – певна сукупність дій, спрямованих на досягнення поставленої мети.

 • Інформаційні процеси – це сукупність послідовних дій, які виконують з інформацією для отримання якогось результату.Інформаційні процесиВиконайте завданняЗаповніть таблицюДайте відповідь на питанняЗавдання додому