asyan.org
добавить свой файл
1

Інструктаж

 • Ознайомлення з методикою проведення роботи.

 • Тестові завдання складаються з трьох рівнів.

 • І рівень – 1 бал за кожне виконане завдання

 • ІІ рівень – 2 бали за кожне виконане завдання

 • ІІІ рівень – 3 бали за виконане завданняТестові завдання

 • І рівень

 • 1. Укажіть правильні твердження:

 • а) однорідні члени речення відповідають на одне й те саме питання, але є різними членами речення;

 • б) однорідні члени речення й узагальнюючі слова є різними членами речення;

 • в) узагальнююче слово може знаходитися перед однорідними членами речення й після них.

 • 2. Укажіть речення з однорідними означеннями (розділові знаки пропущені), поставте розділові знаки:

 • а) На цьому стовбурі велична крона схожа на сильну суверенну Україну.

 • б) Розбудили мене буйні бравурні звуки маршу на площі Незалежності.

 • в) Тече Дніпро між кручами уперто розбурханий нестримний і рвучкий.

ІІ рівень

 • ІІ рівень

 • Побудуйте два речення із заданим початком, щоб в одному випадку це було просте речення з однорідними присудками, а в іншому – складносурядне речення, поставте розділові знаки:

 • а) Дивлюсь на Дніпро і ...

 • б) Дивлюсь на Дніпро і ...

 • Наведіть власний приклад простого речення з однорідними членами.

 • Знайдіть помилку і запишіть речення правильно, наведіть власний приклад речення з таким самим сполучником.

 • Сільськогосподарська продукція не тільки забезпечує нашу область, а й інші регіони України.

 • Складіть речення за схемою, зробіть його повний синтаксичний розбір.УС

 • : , і , і , і . • ІІІ рівень

 • Мініатюра-роздум „Яким я уявляю майбутнє України” (використати речення з однорідними членами)Бажаю успіхів!