asyan.org
добавить свой файл
1

-


« Соціальне партнерство – це насамперед довіра…»


ДПТНЗ « Славутський професійний ліцей.»


Виживає не сильніший і не розумніший, а той, хто найкраще реагує на зміни, що відбуваються.

Гордон Драйден.

Співпраця навчального закладу і роботодавця – це перспективний шлях розв’язання багатьох проблем, що виникають у процесі підготовки і працевлаштування молодих робітників. Система професійно-технічної освіти потребує підтримки державних та місцевих органів влади, злагодженої взаємодії міністерств (зокрема, Міністерства в справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки, Міністерства праці та соціальної політики). Поки що держава не бере активної участі в розв’язанні питань (проблем) підприємств, які допомагають реалізовувати програму професійної підготовки робітничих кадрів. Безпосередньо для нашого навчального закладу відновлення і зміцнення зв'язків із соціальними партнерами відкриває наступні додаткові можливості:

 • спрощується доступ до інформації про ринок праці;

 • забезпечується врахування вимог роботодавців;

 • значно спрощується доступ всіх учасників освітнього процесу до інноваційних виробничих технологій і сучасних економічних моделей;

 • спрощується процедура коректування старих і розробки нових навчальних матеріалів і програм, що відповідають вимогам роботодавців;

 • відкриваються більш широкі умови для організації практики для учнів ліцею;

 • з'являються умови для організації короткострокового стажування працівників ПТНЗ для ознайомлення з новими виробничими технологіями й устаткуванням;

 • розширюються можливості працевлаштування випускників.

Початок співпраці з роботодавцями нашого міста та району розпочинається із таких напрямів:


Система партнерства сприяє позитивним зрушенням у роботі навчального закладу і дає можливість:

 • проводити конкурси профмайстерності на високому технологічному рівні, 

 • залучати до заходів максимальну кількість учасників навчального процесу,

 • проводити заходи інтелектуально та методично насичено,

 • використати доступ до багатовекторних інформаційних середовищ.

^ Стратегічною метою нашого навчального закладу є задоволення потреб регіону у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках. В Славутському професійному ліцеї пріоритетними є такі напрямки в роботі: реалізація потреб громадян у професійно-технічній освіті, та забезпечення прав громадян на професійне навчання відповідно до їх покликання, інтересів і здібностей. Контингент ліцею на 1 вересня 2010 року складав 325 осіб. Освітні послуги надаються навчальним закладом за різними видами професійної підготовки: первинно-професійною, підвищенням кваліфікації, курсовою підготовкою, перепідготовкою. Проліцензовано 5 професій, із них 3 – інтегрованих, адже відповідно до вимог часу, найбільшим попитом на ринку праці користуються робітники, які мають дві і більше професій (« Слюсар. Водій автотранспортних засобів категорії С», « Оператор комп’ютерного набору. Обліковець.» « Продавець продовольчих товарів. Продавець непродовольчих товарів», « Кухар. кондитер». Не інтегровані професії – « Кравець»,« Електрогазозварювальник»

Для підготовки кваліфікованих робітників ліцей має відповідну матеріально- технічну базу. Для проведення уроків теоретичного навчання використовуються 23 кабінети, 6 із них - кабінети спеціальної технології відповідно до профілю підготовки. Ліцей має два комп’ютерних класи, з підключенням до мережі Інтернет та мультимедійною установкою.

Виробниче навчання проводиться в навчально-виробничих майстернях, лабораторіях , де всі приміщення паспортизовані і відповідають нормативним вимогам охорони праці. Кожна майстерня оснащена діючим обладнанням, відповідно до стандартів ДСПТО.

Основне обладнання, устаткування, тренажери, машини і механізми мають допуск для використання їх з навчальною метою. Для проведення виробничої практики учнів з усіх професій залучаються кращі підприємства міста та району на підставі укладених угод.

Для професійної підготовки учнів по всіх спеціальностях у бібліотеці ліцею є необхідна методична література та підручники навчальних предметів. Так загальний фонд становить 27782 примірників, з яких спеціальна та галузева література – 5629, загальноосвітні предмети - 2026 та інша література – 20127.

Діаграма виконання державного замовлення

за останні 3 роки
^ СТРУКТУРА КОНТИНГЕНТУ

за останні 3 роки

На базі навчального закладу ефективно функціонує фахова та консультативна рада, яка ставить перед собою завдання: визначення основних тенденцій розвитку ринку праці регіону і на його основі надання пропозицій адміністрації навчального закладу щодо формування стратегії розвитку навчального закладу. Пошук нових шляхів співпраці між навчальним закладом і роботодавцями, удосконалення матеріально - технічної бази, визначення джерел забезпечення життєдіяльності навчального закладу, проведення аналізу ефективності діяльності навчального закладу.

До складу консультативної ради входить:

 • Ніжнік Надія Олександрівна – директор ДПТНЗ « Славутський професійний ліцей ».

 • Сабінський Едуард Михайлович – перший заступник міського голови.

 • Блага Олександр Вікторович – КП « Поділля » Славутське РайСТ.

 • Гвозденко Микола Сергійович – Директор ПП « Мрія ».

 • Алєксєєв Олександр Георгійович – ПП « Алєксєєв».

 • Півоварчук Раїса Володимирівна – начальник пенсійного фонду м.Славута.

 • Говорков Геннадій Сергійович – директор ПП « Теплий дім ».

 • Стрижавчук Віталіна Петрівна – Методист ДПТНЗ « Славутський професійний ліцей». Секретар Консультативної Ради.

На засіданнях розглядаються основні питання, що турбують і роботодавців і навчальний заклад. • 1 – ЗАСІДАННЯ ( 8.09. 2010.)

 • Ознайомлення з положенням про Консультативну Раду професійно – технічного навчального закладу.

 • Вивчення плану Консультативної Ради, заслуховування пропозицій та внесення змін до плану.

 • Аналіз матеріально – технічної бази навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій.

 • Перспективні плани щодо покращення матеріально – технічної бази.

 • Дидактичне забезпечення навчально – виробничого процесу через співпрацю з роботодавцями.

 • Екскурсія по навчальному закладу, майстернях, лабораторіях.

 • 2 – ЗАСІДАННЯ ( 15. 12. 2010. )

 • Аналіз роботи навчального закладу з питань удосконалення матеріально -технічної бази ліцею за 1 семестр.

 • Аналіз регіонального ринку праці: попит та пропозиції.

 • Пошук нових форм навчання із категорії незайнятого населення. Вивчення дуальної системи навчання та модульно – кредитної. Доцільність, перспективність.

 • Проведення анкетування підприємців, для вивчення рівня задоволеності у підготовці кваліфікованих робітників нашим навчальним закладом.

 • Періодична преса освітянського характеру – головне джерело інформації інноваційних технологій. • 3 – ЗАСІДАННЯ ( 1.03. 2010 ) • Виробнича практика на підприємствах нашого регіону. Відгуки роботодавців про учнів ліцею.

 • Профорієнтаційна робота в місті та на районі. Проблеми та алгоритм вирішення поставлених проблем.

 • Відвідування відкритих уроків виробничого навчання та конкурсу фахової майстерності роботодавцями.

4 – ЗАСІДАННЯ ( 25. 06. 2010)

 • Аналіз ефективності використання закладом додатково залучених Радою коштів, матеріалів, устаткування, дидактичного забезпечення.

 • Звіт роботи закладу за останні 5 років. Перемоги. Досягнення. Поразки .

 • Перспективні робітничі професії нашого регіону.

РОБОТА МІЖ

ЗАСІДАННЯМИ.

Зміст роботи


Відповідальний

Примітки

 1. Вивчення потенційного кола роботодавців.

Директор. Методист.

До 20.08.09.

 1. Складання плану роботи консультативної ради.

Методист.

До 22.08.09.

 1. Проведення узагальненого аналізу дидактичного забезпечення та матеріально – технічної бази.

Методист.

Старший майстер.

До 23.08.09.

 1. Вивчення перспективного плану розвитку ліцею. Внесення змін до плану.

Директор.

Методист.

Старший майстер.

До 25. 08.09.

 1. Підготовка закладу до проведення екскурсії.

Соціальний педагог.

Учнівське самоврядування.

До 29. 08. 09.

 1. Стан навчально – матеріальної бази.

Старший майстер.

Заступник НВР.

Помічник директора з адміністративно – господарської частини.

Голови методичних комісій.

До 1. 12. 09.

 1. Зустріч із представниками районного центру зайнятості.

Старший майстер.

До 5.12.09.

 1. Вивчення інноваційних методик навчання для отримання робітничої професії. З досвіду роботи інших ліцеїв.

Директор.

Методист.

До 13.12.09.

 1. Аналіз надходжень періодичної преси.

Бібліотекар.

До 15.12.09.

 1. Збір відгуків про проходження виробничої практики учнів ліцею на підприємствах нашого регіону.

Майстри виробничого навчання.

До 1.03. 10.


 1. План профорієнтаційної роботи.

Соціальний педагог.

Методист.

Старший майстер.

До 5.03.10.


 1. Підготовка відкритих уроків виробного навчання.

Методист. Старший майстер. Голови методичних комісій.

До 6.03.10.


 1. Підготовка матеріалів до складання звіту про роботу навчального закладу за останні 5 років.

До складу фахової ради входить:

 • Зубарець Ольга Петрівна – заступник з НВР.

 • Жовноватюк Ольга Аркадіївна – старший майстер.

 • Івахненко Олександр Іванович – голова профкому.

 • Агеєва Наталія Миколаївна – викладач української мови та літератури. Виконує обов’язки секретаря.

 • Кравчук Маргарита Євгенівна – начальник МРЦЗ.

 • Дзюнь Петро Арсентьєвич – ПП « Південь ».

 • Кузьмінський Станіслав Тадеушович – директор РМЗ.

 • Говорков Геннадій Сергійович – директор ПП « Теплий дім ».

 • Зайонц Валерій Миколайович – директор ЗАТ « Швейна фабрика ».

Засідання фахової ради проводиться згідно плану.

1 – ЗАСІДАННЯ ( 5.09.09.)

 • Ознайомлення із положенням Фахової Ради.

 • Завдання, обов’язки Фахової Ради.

 • Екскурсія по навчальному закладу, майстернях, лабораторіях.

 • Матеріально – технічна база ліцею. Шляхи удосконалення.

2 – ЗАСІДАННЯ. ( 12.12.09 )

 1. Наявні та очікуванні вакансії нашого регіону. Аналіз. Перспективи.

 2. Робота навчального – закладу за перший семестр. Досягнення, невдачі.

 3. Виробнича практика. Проблеми. Шляхи вирішення проблем.

 4. Внесення пропозицій щодо удосконалення навчальних планів та програм.

3 – ЗАСІДАННЯ ( 06. 04. 2010 )

 • Аналізи уроків виробничого навчання та спецпредметів. Стимулювання учнів до навчання.

 • Створення банку данних роботодавців, поповнення бази.

 • Комплексне забезпечення навчально – виробничого процесу. Стан КМЗ. Поповнення.

 • Професійна орієнтація молоді нашого регіону

4 – ЗАСІДАННЯ ( 02. 06. 2010 )

 • Динаміка успішності учнів за 2009 – 2010 навчальний рік.

 • Стан матеріально – технічної бази. Удосконалення бази з професії

« Кухар. Кондитер », « Електрогазозварювальник.»

 • Аналіз працевлаштування випускників.

 • Організація випускного свята.

РОБОТА МІЖ ЗАСІДАННЯМИ.Зміст роботиВідповідальний.Примітка

 1. Вивчення основних аспектів положення про Фахову Раду.

Заступник з НВР.

До 20.07. 09.

 1. Визначення основного кола потенційних роботодавців

Ст. майстер.

До 25.07.09.

 1. Підготовка навчального закладу, навчальних кабінетів, майстерень до екскурсії.

Адміністрація

До 20.08.09.

 1. Маркетингові дослідження: попит в професіях нашого регіону.

Творча група.

До 12.11.09.

 1. Підготувати для аналізу моніторинг успішності.

Інженерно – педагогічний колектив.

До 10.12.09.Спільною діяльністю навчального закладу з роботодавцями передбачені різні форми співробітництва:

 • укладення договорів соціального партнерства між професійним ліцеєм і підприємствами-замовниками кадрів;

 • забезпечення учнів ліцею робочими місцями під час проходження виробничого навчання і виробничої практики, які відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик;

 • спільне оновлення змісту професійно-практичної підготовки учнів навчального закладу шляхом модернізації навчальних майстерень, наближення їх до умов виробництва;

 • спільне формування замовлень на підготовку робітничих кадрів;

 • проведення семінарів-практикумів представниками підприємств-соціальних партнерів з метою ознайомлення педагогів ліцею з новими технологіями і прогресивними методами праці;

 • залучення передовиків і новаторів швейного виробництва до участі у виховних заходах ліцею.На підприємствах міста створюються певні умови для закріплення випускників на робочих місцях підприємства:


Індикаторами результативності і ефективності роботи по співпраці ПТНЗ з роботодавцями є:

 • місце та значимість навчального закладу на ринку професійно-освітніх послуг;

 • показники затребуваності випускників на сучасному ринку праці;

 • якість професійної підготовки випускників

Але, організації системи соціального партнерства заважають багато об'єктивних і суб'єктивних причин.

Об’єктивні причини:

 • неузгодженість ринкових механізмів підготовки і перепідготовки кваліфікованих робітників і фахівців;

 • відсутність аналізу і прогнозу попиту на підготовку робітників, у тому числі в розрізі професій;

 • дефіцит інформації про ринок професійних освітніх послуг;

 • відсутність пільгової податкової політики як у відношенні освітніх установ, так і підприємств;

 • недолік нормативної бази, що регламентує сферу освітніх послуг;

 • дефіцит фінансування системи професійно-технічної освіти.

Суб'єктивні причини:

 • відсутність нормативно-правового забезпечення функціонування системи соціального партнерства;

 • інерційність мислення багатьох керівників освітніх установ і підприємств до роботи в нових економічних умовах;

 • роз'єднаність підприємств і їхня відсутність на ринку професійних освітніх послуг.

Одним із потужних та ефективних роботодавців нашого навчального закладу є ЗАТ « Славутська швейна фабрика», директором, якої є Зайонц Валерій Миколайович. В програмі співпраці - створення інформаційної бази за сучасними методами проектування та виготовлення одягу на підприємствах різних за рівнем технічного оснащення, асортиментом швейних виробів, використання інформаційної бази викладачами, майстрами виробничого навчання та педагогами швейного профілю. Всі учні за професією « Кравець», проходять виробничу практику на базі швейної фабрики, майстри виробничого навчання та викладачі спеціальних дисциплін мають змогу проводити уроки – екскурсії , зустрічі з роботодавцями.

Учні за професією « Кухар. Кондитер » проходять практику на провідних підприємствах громадського харчування нашого міста, а саме: – КП

« Поділля » Славутське РайСТ, директором, якого є Блага Олександр Вікторович. , ПП « Горинь», директором, якого є Пилипенко Петро Васильович, кафе « Фортеця », « Корчма », « Батискаф ». На цих підприємствах учні знайомляться з регіональним компонентом нашого району, прогресивними формами обслуговування, вивчають секрети сервіровок. Неодноразово наші учні отримували схвальні відгуки від роботодавців.

ПП « Теплий дім », яке очолює Говорков Геннадій Сергійович. Це підприємство, яке дійсно вболіває за навчальний заклад, допомагає налагоджувати зв’язки з іншими підприємствами регіону. На базі підприємства учні за професією « Газоелектрозварювальник » проходять виробничу практику, а також працевлаштовуються.

Наші учні є також бажаними практикантами на таких підприємствах як ПП « Алєксєєв», ПП « Мрія», РМЗ.

Протягом 2009 – 2010 року творчою групою нашого навчального закладу було проведено анкетування роботодавців нашого району, на визначення рівня задоволеності підготовки робітничих кадрів яких готує ліцей, а саме:

 • КП « Поділля» Славутське РайСТ.

 • ПП « Мрія».

 • ПП « Алєксеев ».

 • ПП « Теплий дім ».

 • ПП «Південь».

 • ЗАТ «Швейна фабрика ».

 • ПП «Нікотраст»

 • ЗАТ «Славутський комбінат « Будфарфор» »

 • ЗАТ « Горинь»

 • ВАТ « Славутський хлібокомбінат»

 • Банк « Фінанси і кредит»

 • Пенсійний фонд

 • Магазин « Вопак»

 • Магазин « Наш край»

 • Магазин « Влад»

 • СТО « Інтеграл»

Благодійна допомога від підприємств організацій та фізичних осіб – 33797грн . Дані фінансові надходження дали змогу в певній мірі поліпшити матеріально-навчальну базу, провести необхідні косметичні ремонтні роботи, закупити необхідні товари – будматеріали на суму 10136грн .

Так, протягом 2010 року придбано мультимедійну установку на суму -4985 грн., обладнання в лабораторію кухарів на суму 880 грн., м’який інвентар в гуртожиток на суму - 3338 грн., електричні плити для гуртожитку на суму - 460грн., обладнання в лабораторію кондитерів на суму 7200 грн., проведено заміну сантехнічних вузлів на суму – 985грн, проведено технічне обслуговування та перезарядку 12 вогнегасників на суму 861 грн., та придбано 12 нових вогнегасників на суму 1980грн ;

 • Придбано електрокабель марки АВВГ -3 *25+ 1*16 довжиною 35 м на суму 644грн для підключення електропечей кондитерського цеху та

мережевого кабеля для підключення до інтернету 154 м на суму 415грн

 • Проведено підписку періодичних видань – журналів і газет на2010 рік на суму 2034грн, на 2011 рік 2265грн на суму;

придбано паливно мастильні матеріалина суму – 648гривень.

- Придбано методичних посібників на суму 2399.

Найбільш активними роботодавцями, які надають благодійну допомогу – є ПП «Теплий дім», Славутський комбінат « Будфарфор», ЗАТ Славутська швейна фабрика, Банк « Фінанси і кредит».

Поліпшити стан працевлаштування, на нашу думку , можливо також через встановлення профорієнтаційних терміналів, які були б корисними для учнів випускних груп. Інформація, завантажена у профорієнтаційні термінали, постійно поновлюється, вона актуальна завжди і змінюється під вимоги ринку.


^ Рівень задоволення професійною підготовкою випускників

Славутського Професійного Ліцею.
Аналізуючи працевлаштування випускників та їх подальше навчання у ВНЗ, можна сказати, що


РІК

% ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

2006 - 2007

83%

2007 - 2008

78 %

2008 - 2009

75 %

2009 - 2010

81 %


Аналіз регіонального ринку праці.

Професії

Кількість

2006-2007

2007-2008

2008-2009

Слюсар з ремонту автомобіля

Випускників

27

28

28

Працевлаштовано

16

15

21

Електрогазозварювальник

Випускників

25

27

29

Працевлаштовано

21

24

25

Оператор комп’ютерного

Набору.

Випускників

28

28

23

Працевлаштовано

17

19

17

Кравець

Випускників23

Працевлаштовано17

Кухар

Випускників

17

27

29

Працевлаштовано

12

20

19^ Динаміка працевлаштування Славутського районного центру зайнятості

№ п/п

Назва професії

Кількість вакансій (одиниці)

Чисельність осіб, що шукали роботу

1

кухар , кондитер

8

30

2

електрогазозварник

23

85

3

слюсар з ремонту автомобілів

10

106

4

кравець

3955


Навчання із числа незайнятого населення здійснюється за професіями: «Кухар», « Продавець продовольчих товарів. Продавець непродовольчих товарів.» За період з 2006 по 2010нр. було і підготовлено 78 кваліфікованих робітників , які працюють сьогодні на підприємствах нашого міста та району. Кращі випускники працюють майстрами виробничого навчання в нашому навчальному закладі. При узгодженні навчальних планів та програм служба зайнятості вносить зміни і корективи до них. Під час проведення державних кваліфікаційних атестацій представники центру зайнятості вносять пропозиції та зауваження щодо якості професійної підготовки слухачів. Спільно Міським центром зайнятості також проводяться профорієнтаційні заходи з метою виконання плану державного замовлення та поширення інформації щодо діяльності ДПТНЗ „ Славутський професійний ліцей”.


« Банкомат професій » знайомить зі змістом спеціальностей, вимогами роботодавців, умовами навчання, станом і перспективами ринку праці, трудовим законодавством.

Чим ефективніше ПТНЗ буде взаємодіяти з органами державного управління і роботодавцями в питанні формування трудового потенціалу району, тим більша кількість випускників буде своєчасно працевлаштована.

Адже, співпраця щодо соціального партнерства з питань підготовки кваліфікованого робітника сприяє вивченню сучасних технологій :

 • розвитку творчої особистості майбутнього фахівця на основі впровадження прогресивних освітніх та сучасних виробничих технологій;

 • розвитку інноваційного мислення учасників проекту, вироблення альтернативного бачення, вмінь продукувати нові ідеї;

 • зміні акцентів в організації навчально-виробничого процесу;

 • підвищенню загальної та професійної культури педагогів та учнів, рівня їх компетентності;

 • розробці інноваційної моделі організації навчально-виробничого процесу;

 • створенню психологічних, науково-методичних умов для впровадження інноваційних підходів до навчання;

 • проведенню моніторингових досліджень якості професійно-теоретичного і професійно-практичного навчання учасників навчального процесу;

 • моніторинг ринку праці з метою вивчення інноваційних виробничих технологій,

 • технологічних процесів виробництва та обслуговування в закладах сфери послуг;

 • впровадженню в навчально-виробничий процес інтерактивних методик,

 • інформаційно-комунікаційних, комунікативних методів навчання з використанням інноваційних технічних засобів;

 • розробці авторських методик, створення авторської школи нетрадиційних педагогічних методів навчання, технологій і технік;

 • досягненню високих результатів професійної підготовки учнів та їх компетенції через інноваційні педагогічні та виробничі технології навчання.^ Основні замовники робітничих кадрів на 2011 рік.

п-п

Професія

Замовник кадрів

1.

Кравець

Швейне підприємство «Горинь»ПП. «Перспектива»ЗАТ «Славутська суконна фабрика»


2.

Кухар-кондитер

Кафе-бар «Фортеця»Кафе «Поділля»ПВП «Арт-Сервіс»Кафе «Острів»ТЗОВ «АРГО-Р», маг. «Наш Край»ПП. «Перспектива»ЗАТ «Славутська суконна фабрика»ЗАТ фірма «Бакалія»Ресторан «Україна»ЗАТ «Хлібокомбінат»ПП «Оніщук»


3.

Слюсар з ремонту автомобілів. Водій категорії С

ЗАТ «Славутська суконна фабрика»ТОВ «Горизонт»ПВП «Арт-Сервіс»СФГ «Перемишльський»Славутський баластний кар’єр

4.

Оператор комп’ютерного набору. Обліковець

ЗАТ «Славутська суконна фабрика»ЗАТ фірма «Бакалія»Банк «Фінанси та кредит»ТзОВ «Пакко Холдинг», маг «Вопак»
ПВП «Арт-Сервіс»

5.

Електрогазозварник

ЗАТ «Славутська суконна фабрика»ТОВ «Горизонт»ПВП «Арт-Сервіс»СФГ «Перемишльський»Славутський баластний кар’єр


6.

Продавець продовольчих товарів. Продавець непродовольчих товарів.

ТзОВ «Пакко Холдинг», маг «Вопак»ТЗОВ «АРГО-Р», маг. «Наш Край»ПП. «Перспектива»ЗАТ фірма «Бакалія»Маг. «Тріумф», ПП. Говіркова Т.П.ПВП «Арт-Сервіс»