asyan.org
добавить свой файл
1

V. Основні показники економічного і соціального розвитку

м. Новограда-Волинського за 2007 рік та прогнозні показники на 2008 рікТаблиця 25.


№ п/п

Показники


Одиниця виміру

2006

рік

звіт

Очікуване виконання за 2007 р.

Прогноз на 2008 рік

1


Обсяг виробленої промислової продукції

млн. грн.

151,3

210,2

226,4

Темпи росту промислового виробництва

%

107,9

138,9

107,7

Реалізованої продукція на душу населення

грн.

3429,5

3500,0

3605,0

2

Доходи місцевого бюджету

Обсяг бюджету розвитку

Питома вага бюджету розвитку у загальному обсязі місцевого бюджету

Питома вага підприємств, що одержали прибуток у загальній кількості підприємств

Питома вага підприємств, які одержали збиток у загальній кількості підприємств

млн. грн.

млн. грн.

%
%
%

19,3

2,5

3,5
66,4
33,6

28,5

2,8

2,5
72,3
27,7

31,0

2,8

2,0
76,0
24,0

3.

Показники рівня життя населення

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в середньому по місту

У промисловості

У будівництві

В оптовій та роздрібній торгівлі

У галузі освіта

Діяльність транспорту та зв’язку

Охорона здоров’я та соціальна допомогагрн.

грн.

грн.

грн.

грн.

грн.

грн.741,0

791,0

610,0

640,0

710,0

670,0

580,0985,5

1014,0

760,0

940,3

893,0

839,0

869,01020,0

1080,0

930,0

1010,0

970,0

945,0

964,0

4.

Обсяги обороту роздрібної торгівлі

Темп зростання обороту роздрібної торгівлі

млн. грн.

%

117,9

128,7


145,4


5.

Капітальні інвестиції

Обсяг інвестицій в основний капітал

Обсяг прямих іноземних інвестицій

млн. грн.

млн. грн.

млн. дол.

77,4

119,8

0,1

38,7

58,5

0,2

45,3

80,0

0,2

6.

Середньорічна чисельність наявного населення

Середньооблікова кількість штатних працівників

Промисловість

Будівництво

Транспорт та зв’язок

Освіта

Охорона здоров’я та соціальна допомога

Рівень зареєстрованого безробіття

тис. чол.

осіб

осіб

осіб

осіб

осіб

осіб

%

55,9

10490

3374

69

1204

1886

1733

2,6

56,1

10410

3404

59

1202

1846

1721

2,3

56,3

10700

3500

80

1300

1850

1740

2,1

7.

Перевезено пасажирів міським транспортом

тис. чол.

2646,7

2396,0

2500,0

9.

Кількість дітей в дошкільних закладах

чол.

2105

2156

2200

10.

Кількість школярів

чол.

6828

6541

6300

11.

Кількість студентів навчальних закладів 1-2 ступеня акредитації

чол.

2079

2090

2100

12.

Кількість студентів вищих навчальних закладів 3-4 ступеня акредитації

чол.

112

142

150

13.

Кількість закладів торгівлі

од.

58

66

70

14.

Кількість банківських установ

од.

14

15

16

15.

Кількість місць доступу до Інтернет

од.

6

10

12Секретар міської ради В.Г.Федорчук