asyan.org
добавить свой файл
1
UKRAINISCH SELBSTDEKLARATION
Приклад тексту самодекларації - Контрольна точка 3
Самодекларація про належну соціальну практику

.........................................

(вставити назву сільськогосподарського підприємства, виробника, сільськогосподарської групи)
Не слід сприймати як належне те, що люди на цій планеті можуть гідно жити і працювати, а також те, що своєю роботою вони можуть прокормити себе і свої сім’ї.
Ми гордимося тим, що виготовляємо продукти харчування (фрукти та овочі тощо), зважаючи на навколишнє середовище та дотримуючись при цьому прав робітників, без яких ми б не змогли вирощувати ці продукти.
Ми беремо участь у світовій програмі GLOBALGAP; щорічно на нашому підприємстві проводиться аудит незалежними спеціалістами щодо дотримання соціальних мінімальних стандартів у відповідності до стандартів GLOBALGAP-GRASP (Оцінка ризиків соціальної практики GLOBALGAP). Ми зобов’язуємось поважати національні закони і дотримуватись змісту дійсних у всьому світі конвенцій праці, прийнятих Міжнародною організацією праці (МОП) (вони вибірково наведені в додатку).
Ми поважаємо права своїх робітників та інформуємо їх про це. Ми гарантуємо, що їх інтереси будуть представлятися особами, яким вони довіряють, і ці особи зможуть виконувати поставлені перед ними представницькі завдання без побоювань за порушення своїх особистих прав.
Всі робітники підприємства працюють у відповідності до законодавчих норм (реєстрація в лікарняній касі, відрахування відповідних платежів і т. д.) і приймаються всі заходи, необхідні для захисту та збереження їх здоров’я (напр., надання засобів індивідуального захисту, компетентний інструктаж щодо використання засобів, які потенційно можуть нанести шкоду навколишньому середовищу або здоров’ю, медичне обслуговування після нещасних випадків тощо).
У разі виникнення порушень національного законодавства, директив МОП та контрольних точок програми GRASP, ці порушення будуть негайно усунені. Нам зрозуміло, що при недотриманні відповідних норм ми втратимо статус відповідності стандартам GRASP.
Підписуючи цей документ, ми гарантуємо належну соціальну практику на нашому підприємстві:
Дата, прізвище, телефон та підпис: Власник, директор або керівник підприємства
Дата, прізвище, телефон та підпис: Представник/представниця робітників

Додаток: Найважливіші положення дійсних у всьому світі конвенцій праці МОП

(Робітників слід ознайомити з цим додатком та самодекларацією про належну соціальну практику. Тут приведений лише витяг, тобто, частково діють і інші правила).
Конвенція МОП №87: Свобода об’єднань і захист права об’єднуватися в профспілки

(прийнята в 1948 р., ратифікована Австрією в 1950 р., набула чинності в 1950 р.)

 • Робітники та роботодавці мають право створювати організації (профспілки, виробничі ради тощо) для свого захисту, а також мають право вступати в такі організації.

 • Такі об’єднання не можуть бути ліквідовані державними органами влади.


Конвенція МОП №98: Застосування принципів права на об’єднання в профспілки та на ведення колективних переговорів

(прийнята в 1949 р., ратифікована Австрією в 1951 р., набула чинності в 1951 р.)

 • Захистити робітників від дій, які можуть завдати їм шкоди на тій підставі, що вони є членами профспілки (напр., звільнення з роботи через членство в профспілці або зобов’язання умовою виходу з профспілки перед отриманням роботи).

 • Прийняти міри для заохочення та сприяння розвитку і застосування процедури ведення переговорів між організаціями роботодавців та організаціями робітників з метою врегулювання умов праці шляхом укладання колективних договорів.


Конвенція МОП №29 про примусову та обов’язкову працю (прийнята в 1930р., набула чинності в 1932 р., ратифікована Австрією в 1960р.) та Конвенція МОП №105 про скасування примусової праці (прийнята в 1959 р., ратифікована Австрією в 1958 р., набула чинності в 1959 р.):

 • Скасувати примусову або обов'язкову працю і не вдаватися до будь-якої її форми (винятком являються державні заходи такі як військова служба тощо).

 • Заборонити застосування примусової праці як засобу політичного впливу чи виховання, заборонити тілесне покарання робітників, утримання документів або заробітної плати як засобу тиску на робітників.


Конвенція МОП №100 про рівне винагородження чоловіків і жінок за рівноцінну працю:

(прийнята в 1951 р., ратифікована Австрією в 1953 р., набула чинності в 1953 р.)

 • Встановлення ставок винагородження визначається без дискримінації за ознаками статі. Всі працівники, які виконують однакову роботу, мають право на однакові соціальні умови, умови праці та можливості підвищення кваліфікації.


Конвенція МОП №111 про дискримінацію в галузі праці та занять:

(ухвалена в 1958 р., набула чинності в 1960 р.,, ратифікована Австрією в 1973 р.)

 • Всі люди, незалежно від своєї раси, статті та віри мають однакове право на матеріальний добробут та духовний розвиток в свободі та гідності, в економічній безпеці та за однакових сприятливих умов.

 • Забороняється дискримінація (розрізнення, недопущення або перевага) як за ознакою раси, національності, релігії, фізичної обмеженості, статі, соціальної орієнтації, материнства, віку, політичних переконань, так і членства в певних партіях або профспілках. В робітників не проводяться тести на вагітність та ВІЧ- захворювання.


Конвенція МОП №138 про мінімальний вік для прийому на роботу (ухвалена в 1973 р., набула чинності в 1976 р., ратифікована Австрією в 2000 р.) та Конвенція МОП №182 про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці (ухвалена в 1999 р., набула чинності в 2000 р., ратифікована Австрією в 2001 р.):

 • Відповідно до національних законів та правил діти не допускаються до роботи за наймом або до іншої роботи за будь-якою професією (обов’язкове навчання закінчується, як правило, по досягненню дитиною 15-ти років, в деяких країнах – 14-ти років). Неповнолітні робітники (як правило, це підлітки, яким не виповнилось 18 років) не допускаються для прийому на будь-який вид роботи за наймом або іншої роботи, яка за своїм характером або через умови, в яких вона здійснюється, може завдати шкоди здоров’ю, безпеці або моральності підлітка.


Конвенція МОП №99 про процедуру встановлення мінімальної заробітної плати в сільському господарстві

(ухвалена в 1951 р., ратифікована Австрією в 1953 р., набула чинності в 1953 р.)

 • Процедура встановлення мінімального розміру заробітної плати працівників, зайнятих на сільськогосподарських підприємствах, розробляється на національному рівні. Законодавство країни або колективні договори можуть допустити часткову виплату мінімальної заробітної плати товаром. Частина, яка виплачується товаром, повинна відповідати особистим потребам та інтересам робітника та його сім’ї.

 • Встановлені мінімальні ставки заробітної плати вважаються обов’язковими для відповідних роботодавців та робітників і не можуть бути понижені.