asyan.org
добавить свой файл
1
Q14.48. Невизначений інтеграл дорівнює

V1. . V2. .

V3. . V4. .

Q14.49. Невизначений інтеграл дорівнює

V1. . V2. .

V3. . V4. .

Q14.50. Невизначений інтеграл дорівнює

V1. . V2. .

V3. . V4. .

Q14.51. Невизначений інтеграл дорівнює

V1. . V2. .

V3. . V4. .

Q14.52. Невизначений інтеграл дорівнює

V1. . V2. .

V3. . V4. .

Q14.53. Невизначений інтеграл дорівнює

V1. . V2. .

V3. . V4. .

Q14.54. Невизначений інтеграл дорівнює

V1. . V2. .

V3. . V4. .

15. Визначений інтеграл

Q15.1. У чому полягає геометричний зміст визначеного інтеграла ?

V1. дорівнює площі криволінійної трапеції, що обмежена лініями: в декартовій системі координат .

V2. дорівнює площі криволінійної трапеції, що обмежена лініями: , , в декартовій системі координат .

V3. дорівнює площі криволінійної трапеції, що обмежена лініями: в декартовій системі координат .

V4. дорівнює площі криволінійного сектора, обмеженого лініями: , в полярній системі координат.

Q15.2. В чому полягає зв’язок між невизначеним інтегралом і інтегралом зі змінною верхньою межею ?

V1. , де – довільна стала.

V2. .

V3. , де – довільна стала.

V4. , де – довільна стала.

Q15.3. Чому дорівнює , де – довільні сталі?

V1. .

V2. .

V3. .

V4. .

Q15.4. Як виглядає формула Ньютона–Лейбніца, що виражає зв’язок між визначеним інтегралом і відповідним невизначеним інтегралом ?

V1. .

V2. .

V3. .

V4. .

Q15.5. Як виглядає одна з форм заміни змінної у визначеному інтегралі?

V1. .

V2. .

V3. .

V4. .

Q15.6. Як виглядає формула інтегрування частинами у визначеному інтегралі?

V1. . V2. .

V3. . V4. .

Q15.7. Чому дорівнює визначений інтеграл ?

V1. . V2. . V3. . V4. .

Q15.8. Чому дорівнює визначений інтеграл ?

V1. . V2. . V3. . V4. .

Q15.9. Чому дорівнює визначений інтеграл ?

V1. . V2. . V3. . V4. .

Q15.10. Чому дорівнює визначений інтеграл ?

V1. . V2. . V3. . V4. .

Q15.11. Чому дорівнює визначений інтеграл ?

V1. . V2. . V3. . V4. .

Q15.12. Чому дорівнює визначений інтеграл ?

V1. . V2. . V3. . V4. .

Q15.13. Чому дорівнює визначений інтеграл ?

V1. . V2. . V3. . V4. .

Q15.14. Чому дорівнює визначений інтеграл ?

V1. . V2. . V3. . V4. .

Q15.15. Чому дорівнює визначений інтеграл ?

V1. . V2. . V3. . V4. .

Q15.16. Чому дорівнює визначений інтеграл ?

V1. . V2. . V3. . V4. .

Q15.17. Визначений інтеграл дорівнює

V1. . V2. . V3. . V4. .

Q15.18. Визначений інтеграл дорівнює

V1. . V2. . V3. . V4. .

Q15.19. Визначений інтеграл дорівнює

V1. . V2. . V3. . V4. .

Q15.20. Чому дорівнює визначений інтеграл ?

V1. . V2. . V3. . V4. .

Q15.21. Чому дорівнює визначений інтеграл ?

V1. . V2. . V3. . V4. .

Q15.22. Чому дорівнює визначений інтеграл ?

V1. . V2. . V3. . V4. .

Q15.23. Чому дорівнює визначений інтеграл ?

V1. . V2. . V3. . V4. .

Q15.24. Яку заміну змінної інтегрування треба застосувати для обчислення визначеного інтеграла і чому дорівнює його значення?

V1. .

V2. .

V3. .

V4. .

Q15.25. Яку заміну змінної інтегрування треба застосувати для обчислення визначеного інтеграла і чому дорівнює його значення?