asyan.org
добавить свой файл
1
Завдання І туру предметної олімпіади з інформатики

Задача 1.1

Перевірити, чи поміститься на диску комп’ютера музикальна композиція, яка триває m хвилин і n секунд, якщо вільний дисковий простір 6 мегабайт, а для запису однієї секунди звуку необхідно 16 кілобайт.

Підказка.Для розв’язування цієї задачі необхідно знати, що 1 мегабайт=1024 кілобайт, тому 6 мегабайт=6x1024=6144 кілобайт. Позначимо t - час звучання композиції в секундах, v – об’єм файлу композиції в кілобайтах, тоді:
t=60*m+n, v=16*t.

Задача 1.2

Згідно даних статистичного дослідження, продуктивність птахофабрики така, що кожні півтори курки за півтори дні несуть півтори яйця. Написати програму, яка дозволить обчислити, скільки яєць (без десятих долей) знесуть N курей за d днів (N і d - цілі числа).

Підказка. При розв’язуванні врахувати, що якщо півтори курки за півтори дня знесе півтори яйця, то одна курка за цей же період (півтора дня) знесе одне яйце. Наприклад: 6 курей за 6 днів знесуть 24 яйця.
Задача 1.3

Написати программу-конвертер, яка перетворює величину, задану в метрах і сантиметрах, в фути і дюйми. 1 фут = 30,48 см; 1 дюйм = 2,54 см. Якщо величина не перетворюється націло, округлити число дюймів до найближчого цілого. Врахувати, що 1 фут = 12 дюймів.

Задача 1.4

Для будь-якого цілого числа N>7 знайти всі такі пари цілих чисел x і y, що 3x+5y=N.