asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5 6

Творчі акції, програми

Публічна бібліотека стає тим культурним центром, який гуртує навколо себе весь творчий потенціал міста чи села і таким чином формується бібліоцентрична модель культури. Публічна бібліотека часто в умовах маленького міста, села бере на себе функції різних соціокультурних закладів.

З метою поліпшення інформаційного та культурно-освітнього обслуговування користувачів у бібліотеках регіону проводяться акції, тижні, місячники. З нагоди 19-ї річниці незалежності України стартувала дворічна акція «В твоє майбутнє вірим, Україно, бажаєм, щоб щасливим був твій шлях», акції «Зелений паросток майбутнього», «За здоровий спосіб життя», «Голоси із 32-33 років».

Усі бібліотечні заклади області брали активну участь у Всеукраїнському тижні читання, який пройшов під девізом «У храмі книги – править мудрий світ».

Слід відмітити акцію до 65-річчя Перемоги «І слава земляків встає безсмертна», в рамках якого кожною бібліотекою проведено заходи за участю ветеранів Великої Вітчизняної війни та оформлено виставки: реквієм, спогад, панорама.

У розрізі інформаційно-ресурсного центру проведено заходи на правову та громадянську тематику в рамках загальнорайонної акції «Мої права – моя фортеця». Для учнівської молоді проведено акцію «Літо з Інтернетом». Для користувачів підготовлено цикл інформаційно-видавничої продукції на вищезазначену тематику. У бібліотеках області систематично експонуються виставки місцевих творчих особистостей «Краса земна і висота духовна», проводяться зустрічі з місцевими поетами та оформляються виставки робіт в рамках циклу заходів «Хай плещуть хвилями поетові слова».

Сільські бібліотекарі є організаторами і учасниками щорічних свят села «Село моє, моя колиска, моя любов, моя печаль», проводять загальногромадські свята Трійці, Івана Купала, свята українського козацтва.

Книгозбірні області брали участь у Всеукраїнських конкурсах проектів програми «Бібліоміст», «Молоді – для молодих» та в конкурсі громадських ініціатив. Бібліотеки області брали участь в обласному конкурсі «Краща сільська бібліотека Кіровоградщини» та в Форумі сільських бібліотек області, переможці були нагороджені багатофункціональними пристроями, комп’ютерами, фотоапаратами, телевізорами, бібліотечками тощо.

В результаті співпраці зі ЗМІ на сторінках періодичних видань надруковано 677 статей, 123-радіо, 124-ТБ про роботу бібліотек регіонів (без обласних).

Напрацюванням для бібліотек Олександрівського району є виконання цільових комплексних програм: «Олександрівський меридіан» (краєзнавчий центр ЦБ), «Мій край єднає плин тисячоліть» (інформаційно-туристичний центр у Розумівці), «Зона краси – зона турбот» (екологічний центр – у Цвітному), «Знати. Діяти. Жити!» (оздоровчий центр у Поселянівці), «Батьківська стріха» (народознавчий центр у Івангороді), «Наша пам'ять – велика долина» (українознавчий центр в Новій Осоті), «На перехресті молодіжних проблем» (молодіжний центр у Єлизаветградківці), «Мій край – перлинка України» (краєзнавчий центр у Бірках), «Родина, як зірка єдина» (родинний центр у Красносіллі), «Село моє Красне» (центр відродження краєзнавства у Красносілці), «Пам’ятай історію – думай про майбутнє» (центр виховання молоді у Підлісному), «Про спокій свій, серце, забудь до кінця» (центр соціальної реабілітації переселенців у Несватковому), «Літературна колекція» (літературний центр у Трилісах) та ін.

Характерною ознакою часу є створення інноваційних формувань при публічних бібліотеках - світлиць: родинна світлиця «Щаслива родина – міцна Україна» у Красносіллі та етнографічна світлиця «Біла криниця» у Любомирці, центрів та пунктів виховання і інформування молоді «Паросток» та «Патріот» у Несватковому та Вищих Верещаках, екологічного виховання та здоров’я «Молодь ІІІ тисячоліття: ключі до успіху», жіночі центри інформування та соціальної дії «Потурбуйся про своє жіноче Я», Ради сільських жінок (Буквар) та старшокласниць (Єлизаветградківка) тощо.

Співробітництво публічних бібліотек з громадськими організаціями значно підвищує імідж бібліотеки, сприяє формуванню демократичного суспільства. Центральними районними бібліотеками області для громадських організацій проведено тренінг «Громадська організація: створення, функціонування, написання грантових заявок», налагоджено плідну співпрацю з спілкою краєзнавців, міськрайонними Радами ветеранів, спілкою воїнів-інтернаціоналістів, товариством «Просвіта», сільські бібліотеки співпрацюють з громадськими організаціями «Вищеверещаківська надія», «Цвітненські горизонти», «Івангород – новий час», «Красносільська зоря», «Михайлівка – 2009», «Несватківське сяйво», «Розумівська віра», «Підлісненське самоврядування – крок у майбутнє» та ін.

Методична служба регіонів області відіграє велику роль у самозбереженні бібліотек, тому що вона сприяє адаптації бібліотек до нових умов, освоєнню нових знань, систематичному підвищенню ділової кваліфікації та творчої ініціативи.

Методичний потенціал бібліотек області

Модернізація всіх сфер діяльності бібліотек Кіровоградщини призвела до значних змін у спрямуванні методичної роботи, її пріоритетів.

Методична служба відіграє велику роль у самозбережен-ні бібліотек, тому що вона сприяє адаптації бібліотек до нових умов, освоєнню нових знань, систематичному підвищенню кваліфікації та творчої ініціативи.

У зв’язку з цим методична служба працює над розвитком системи підвищення кваліфікації на основі вдосконалення традиційних і впровадження нових форм і методів навчання.

Для вивчення стану та визначення пріоритетних напрямів діяльності бібліотек узагальнюються підсумки діяльності публічних бібліотек регіону, висвітлюються результати аналізу основних показників та напрямів діяльності публічних бібліотек, стан та розвиток бібліотечної мережі, її роль в соціокультурному середовищі громади.

Одним із завдань методичної служби є діагностика стану з різних напрямків функціонування бібліотек. Вони дозволяють не лише визначити загальні тенденції розвитку бібліотек, а й керувати змінами, що простежуються.

Так, в зоні уваги методичної служби в 2010 році були такі напрямки змісту роботи книгозбірень:

 • Система пізнавальних та моральних орієнтацій молоді: нова якість роботи бібліотек

 • Сільський бібліотекар: переорієнтація традиційних поглядів та прояви творчих новаторських здібностей

 • Інформаційне середовище сільської громади і бібліотека: динаміка змін, чинники розвитку

 • Професійна орієнтація бібліотекаря: у ракурсі проблем та напрацювань.

Традиційно проводиться експертно-діагностичне обстеження сільських книгозбірень. Це удосконалена форма комплексних обстежень бібліотек. Головною метою цих заходів були – висвітлення проблем і надання відповідних методичних рекомендацій та адресної консультативної допомоги, виявлення та впровадження досвідів. З метою аналізу стану діяльності, надання допомоги, консультування фахівців практикуються виїзні методичні дні за системою «кущового розташування закладів». Здійснюється виїзди до бібліотек регіону. Надавалася практична допомога з таких проблем: сучасне оформлення бібліотеки, формування позитивного іміджу, файндрейзингу, проектної діяльності, впровадження інновацій, розвиток інформаційного обміну між бібліотеками та органами місцевого самоврядування, проблеми оновлення книжкових фондів, нормування технологічних процесів, тощо.

Розробка довготермінових програм, стратегій розвитку бібліотек з метою укріплення їх позицій в соціальній інфраструктурі села, участь бібліотек у проектній діяльності є також важливою функцією методичної діяльності і вимагає методичного втручання. Цьому сприяла акція «Бібліотека для всіх: стратегічні напрями прориву», що діє в Олександрівському районі.

Успішно функціонує на базі районної методичної служби центр безперервної освіти та підвищення кваліфікації «Методінформ», який сприяє підвищенню рівня професійної освіченості і компетентності бібліотекарів в галузі бібліотечного краєзнавства (програма «Краєзнавчим центрам – методичну підтримку»).

Використовується методичним центром і така форма підвищення кваліфікації, як семінар. Тематика їх дуже широка, форми навчання визначаються, виходячи з поточних проблем управління і розвитку бібліотек з урахуванням результатів соціологічного дослідження «Фаховий і читацький портрет сільського бібліотекаря».

Найбільш ефективними комплексними формами навчання у 2010 році були семінари:

 • Соціокультурні інновації – в практику роботи бібліотек: регіональний аспект

 • Сучасна бібліотека: традиції, осмислення нової сутності»

Медична служба продовжує підтримувати зв’язки з бібліотеками інших систем і відомств. Так, на базі районного методичного центру спільно з професійним об’єднанням шкільних бібліотек проведено міжвідомчий семінар «Бібліотека як центр формування моральних якостей та розвитку здібностей користувачів», на якому розглянуто нові форми міжбібліотечної взаємодії та кооперації, питання професійної етики, навігації в інформаційних ресурсах, апробовано інтерактивні форми роботи з користувачами.

Проведення навчань на базі окремих сільських бібліотек сприяє актуалізації знань і обміну досвідом. Так, семінар з питань співпраці з владою і місцевим громадами відбувся на базі Підлісненської та Букварської сільських бібліотек на тему:

 • Від обслуговування користувачів – до співпраці з ними».

У змісті професійного навчання використовують сучасні дієві форми підвищення кваліфікації, диференціація їх у залежності від територіальної доступності. Це трьохрічна творча вітальня «Талант» (зональні ділові зустрічі), яка проходить в краєзнавчому напрямку «Бібліотечне краєзнавство: шляхи професійного вдосконалення». Цьогорічне заняття проведено на базі Івангородської сільської бібліотеки на тему: «Краєзнавча інформаційна зона: дізнайся про рідний край більше».

Методичний центр впровадив в життя навчальну програму «Травнева школа профмайстерності» за темою «Інформаційно-бібліотечні центри – потреба часу» із циклу «Ми пишемо проекти». Сподіваємось, що це допомогло подати якісні проекти до програми «Бібліоміст». Також працює міні–програма «Заочна бібліотечна школа», в рамках якої підготовлено заняття «Виставкова робота: ключі до успіху».

Крім використання традиційних форм підвищення кваліфікації постійно ведеться пошук сучасних і ефективних форм підвищення кваліфікації.

Новою формою занять в системі підвищення кваліфікації є година бібліотечних інновацій «Творчі задуми, оригінальні ідеї» та година професійно-ділової інформації «Думай про майбутнє, працюй - сьогодні!». Головною метою їх є спонукання бібліотекарів до позитивних змін у своїй діяльності шляхом надання нової інформації, обміну думками.

Популярністю користуються засідання круглих столів, де бібліотечні фахівці обмінюються своїми ідеями, думками та поглядами на різні аспекти бібліотечної діяльності. Засідання «круглого столу» було присвячено сільському бібліотекарю «Сільський бібліотекар: нові професійні цінності, здатність до аналітики, прогнозування».

Олександрівська районна бібліотека продовжує організовувати практикуми за різноманітними темами:

 • Бібліотеки в системі інформаційного супроводу правової освіти

 • Бібліотеки і ІІІ сектор: шляхи і перспективи взаємодії

 • Інтеграція етнічних культур і інформаційне забезпечення етнічних груп

 • Бібліотерапія: основні завдання та перспективи.

Змістовний був бібліотечний всеобуч «Моделювання бібліотечного фонду сільської бібліотеки: нова якість, ефективність використання» та учбові тренінги в тренінг-центрі Олександрівського ІРЦ «Навчання з захопленням».

Допомагають опанувати бібліотечний фах стажування: «Сучасна публічна бібліотека: сутність, змістовний аспект, система послуг».

Тут проводяться «ділові інтерв’ю з сільським бібліотекарем», та проходить взаємообмін нових ідей, обмін досвідом з усіх напрямків бібліотечної діяльності.

Фінансові труднощі змушують застосовувати заочні форми впливу на своїх колег. Очно-заочну форму мали конкурси професійної майстерності:

 • Правова та громадянська освіта населення: місія публічної бібліотеки

 • Бібліотеки в соціокультурному просторі регіону: лаконічність форми, максимум інформації (конкурс стендових презентацій)

 • Громадські ініціативи: співзвучність сучасності, відкритість майбутньому

 • Краща сільська бібліотека Олександрівщини

 • «Читаю я! Читає вся моя сім’я!» (просування читання)

 • «Молоді – молодим!»

У різних конкурсах, відповідно до успіхів та здобутків, визначилися та заохочувалися найкращі фахівці в конкурсі правоосвітньої роботи – Красносільська сільська бібліотека; в конкурсі стендових презентацій - Івангородська сільська бібліотека; в конкурсі на кращу сільську бібліотеку - Івангородська сільська бібліотека (в обласному – ІІІ місце), в конкурсі по просуванню читання серед сільських сімей – Красносільська сільська бібліотека, в конкурсі проектів для молоді – Несватківська сільська бібліотека, в конкурсі громадських ініціатив – Любомирська сільська бібліотека, в обласному конкурсі ІРЦ Олександрівський ІРЦ отримав І місце в ІІІ групі бібліотек.

Досвід переконливо свідчить, що такі заходи надзвичайно ефективні, адже спонукають до творчості , неординарного і неформального ставлення до бібліотечної професії. Творча активність сприяє розвитку таких інноваційних форм як аукціон творчих ідей «Я пропоную досвід!».

Надзвичайно популярні в системі підвищення фахового рівня є акції, під час яких розглядається діяльність сільських бібліотек в даному напрямку, аналізуються програми, сценарії, альбоми, досьє, тощо. З ініціативи районної бібліотеки розпочато краєзнавчу акцію пошукових праць «Історія одного села» із циклу «Альбом історії відкритий».

Відповідно до тематики заходів та потреб сільських фахівців при підвищенні кваліфікації надаються усні та друковані консультації, що вміщують досвід та рекомендації по його впровадженню:

 • У бібліотеці відкриваємо себе і світ: формування інтелекту та позитивних моральних цінностей засобами бібліотечної роботи

 • Бібліотека – центр інноваційної думки та соціогромадської ініціативи

 • Публічна бібліотека, влада, громада, користувач: взаємодія, взаємодопомога, вирішення проблем (цикл «Бібліотека, влада, громада: партнерські зв’язки»)

 • Бібліотеки в сучасному світі: нові вимоги, нові тенденції (консультаційно-методична стрічка до планування)

 • Документальні ресурси сільської бібліотеки: деякі тенденції оновлення, особливості розвитку, вивчення та використання

 • Бібліотечний фандрейзинг в бібліотеках – запорука успіху (із циклу «Завжди актуальна тема»).

Питанням бібліотечної соціології присвячено консультацію, яку проведено на базі бібліо-класу соціолога «Сільський користувач і бібліотека: шляхи та перспективи вивчення».

Під час надання індивідуальних та групових консультацій працівникам публічних бібліотек розглядалися питання іміджу бібліотеки, роботи з громадськістю, специфіки маркетингу та рекламної діяльності, програмно-цільового планування, роботи з вразливими категоріями населення, превентивного виховання тощо. Цьому сприяла інформаційно-методична швидка допомога «Діапазон проблем, шляхи вирішення».

Продовжує розвиватись видавнича діяльність методичного центру. Чільне місце серед них посідають видання про кращий досвід бібліотек регіону, який вивчається та узагальнюється методичним центром:

  • Велика Вітчизняна – це сум і біль, і вічна пам'ять (досвід роботи в рамках акції «І слава земляків встає безсмертна…»

  • Ти – молодий, книжковий світ – для тебе

  • Молодість – час надій та мрій прекрасних (досвід роботи в рамках тижня української молоді)

  • Потенціал Інтернет-центру в системі інформаційно-правового забезпечення користувачів

  • Рідний край кохаємо, в бібліотеці прославляємо (досвід краєзнавчої роботи)

  • Наші – на форумі …(про Івангородську сільську бібліотеку)

  • Наші виставки (досвід виставкової роботи)

  • Із Законом – на «ТИ» (досвід роботи в рамках акції «Мої права – моя фортеця»)

  • Мистецтво жити поруч (досвід миротворчої діяльності бібліотек)

  • Слово у душі – душа у слові (досвід роботи бібліотек регіону в рамках програми розвитку і функціонування української мови)

  • Бібліотекар – творча особистість (довідка за матеріалами районного огляду-конкурсу «Бібліотека і молодь в інформаційному середовищі»).

Бібліотеки діляться досвідом роботи на заняттях з підвищення кваліфікації «В об’єктиві – Бірківська сільська бібліотека»; «Робота, яка дає наснагу: Івангородська сільська бібліотека – рік 2010» та ін.

Методичний центр також видає матеріали з досвіду роботи бібліотек України та світу:

 • На просторах бібліотечного океану – корабель досвіду (панорама досвіду)

 • Інновації – фактор розвитку бібліотек світу (калейдоскоп методичних новинок)

 • У храмі бібліотечного досвіду: Вчися! Дізнавайся! Впроваджуй! (дайджест досвідів роботи)

 • Проектам в бібліотеці – «зелене світло»

 • Образ сільської бібліотеки: з віртуального досвіду (досвід роботи сільських бібліотек за матеріалами Інтернету).

Започатковано серію вітрин «Автограф сільської бібліотеки», видаються методичні календарі «Календар знаменних дат – невід’ємна частина національної пам’яті України», методичні путівники «Бібліотеки України у Web- просторі» із циклу «Інтернет для сільського бібліотекаря».

Матеріали збираються в методичне досьє «На бібліотечній орбіті», складаються інформаційні списки для фахівців «Бібліополе майстерності».


<< предыдущая страница   следующая страница >>