asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6
II. Робота з юнацтвом в бібліотеках області
Бібліотека – це джерело одержання знань, інформації, місце відпочинку, творчого розвитку і спілкування. За своєю суттю вона є берегинею людської душі, скарбницею знань, які необхідні кожній людині незалежно від віку.

Підтвердженням того, що бібліотеки нарешті стали визнані важливою складовою української культури, зберігачами її культурного та духовного надбання, стали розпорядження КМУ від 30 вересня 2009 року № 1226-р «Про затвердження плану заходів щодо розвитку бібліотечної справи на період до 2011 року», від 23 грудня 2009 року № 1579-р «Про схвалення концепції Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека XXI ст.» та розпорядження голови Кіровоградської ОДА від 27 листопада 2009 року № 910-р «Про затвердження плану заходів щодо розвитку бібліотечної справи у Кіровоградській області».
Мережа бібліотек. Кадри

Мережа бібліотек області станом на 01.01.2011 року становить 586 книгозбірень, з них: 3 – обласних та 583 публічних бібліотек. В області продовжують функціонувати 15 централізованих бібліотечних систем, 10 – працюють в умовах децентралізації.

Обслуговування користувачів юнацького віку здійснюють бібліотеки: обласна для юнацтва; 2 спеціалізовані бібліотеки – філії Знам’янської та Олександрійської міських ЦБС, 3 абонементи (Ульяновської ЦРБ, філії № 12 Кіровоградської та філія №2 Світловодської міських ЦБС), 27 кафедр при центральних, міських та районних бібліотеках, 511 юнацьких груп при селищних, сільських та міських бібліотеках області.

Юнацькі структурні підрозділи прагнуть максимально задовольнити різноманітні читацькі інтереси підростаючого покоління, сприяти його вихованню в дусі патріотизму і гуманізму, громадянської позиції.

Бібліотечні послуги молодому користувачеві у 2010 році надавали 1092 бібліотечні працівники ( разом з обласними бібліотеками), в т. ч. 843 - у бібліотеках регіону. Всього з освітою – 790 працівника (85%).

Останнім часом в області спостерігається тенденція до скорочення кількості кадрів бібліотечних працівників, переведення їх у режим неповної зайнятості, особливо у сільській місцевості.

Станом на 01.01.2011 року в бібліотеках області працювали в режимі неповної зайнятості 341 особа. Найбільше бібліотекарів працюють в режимі неповної зайнятості у Кіровоградському (70%) та Голованівському (57%) районах, Онуфріївській (65%), Новгородківській (64%), Світловодській (50%) районних ЦБС.

Число юних користувачів в бібліотеках області за 2010 рік становить 102210 осіб, при річному плані – 92740 (110%), що на 2545 користувачів менше ніж у попередньому році.

Збільшення цього показника відбулося у Гайворонській (+551), Кіровоградській міській (+442) ЦБС, Петрівському (+312), Компаніївському, Олександрівському районах та Знам’янській міській ЦБС (від 200 до 300) та ін.

Стабільно у цьому напрямку працюють бібліотеки Вільшанського, Долинського, Бобринецького, Голованівського, Новоукраїнського, Олександрівського, Світловодського районів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року відбулося зменшення у Добровеличківському, Маловисківському, Новоархангельському, Новомиргородському районах.

Тенденція до зниження основних показників з молоддю в книгозбірнях області пояснюється такими причинами: зменшення чисельності населення юнаків та дівчат, незадовільним станом матеріально-технічної бази бібліотек, низьким відсотком оновлення бібліотечних фондів (1,3 % при середньому 5 %), відсутністю належного рівня комп’ютеризації та доступу до мережі Інтернет в бібліотеках, переведення працівників бібліотек з повних ставок у режим неповної зайнятості.
Бібліотечні фонди бібліотек області на 01.01.2011 року складають 8270,26 тис. одиниць обліку, що на 168,57 одиниць менше проти минулого року. Зменшення обсягу загального бібліотечного фонду пояснюється вилученням із фондів бібліотек застарілої та зношеної літератури, низьким рівнем бюджетного фінансування; подорожчанням книг і періодичних видань.

До книгозбірень області надійшло 109,94 тис. документів, що на 1,03 тис. менше, ніж у 2009 році.

Найменше книг одержали бібліотеки Бобринецького, Вільшанського, Новгородківського та Устинівського районів.

Найбільше Ульяновкий, Новомиргородський, Маловисковський, Олександрівський райони.

Для бібліотек області на придбання літератури та передплати періодичних видань за бюджетні кошти на 2010 рік передбачено 785,6 тис. грн., з них з обласного бюджету – 443 тис. грн. Фонди бібліотек області поповнювались з обмінно-резервного фонду ОУНБ ім. Д. І. Чижевського в кількості 21,84 тис. документів, надіслані з Центру інформатики МКіТ України, видані згідно Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 року.

У більшості бібліотек регіонів поповнення новою літературою проводилось за рахунок коштів, одержаних від надання додаткових платних послуг, проведення благодійних акцій дарунків користувачів, спонсорів, бізнесменів, депутатів рад різних рівнів.

Забезпечення молодого покоління цікавими періодичними виданнями - одне з основних завдань роботи бібліотек, зокрема Голованівського, Знам’янського, Компаніївського, Новоукраїнського, Олександрівського, Ульяновського, Олександрійського районів та Знам’янської міської ЦБС.

Незадовільний стан передплати періодичних видань у бібліотеках Маловисківського району (із 25-10 бібліотек не мають жодного видання: Березівська, Злинська №1, №2; Лутківська, Мануйлівська, Нововознесенська, Новопавлівська, Оникіївська, Розсохуватська та Смолінська №1), Новомиргородського (Кам’янська, Лікарівська), до речі, Лікарівська – з моменту децентралізації бібліотек району.

У середньому одна бібліотека області передплатила 9 назв, у т.ч. сільська 6-7 назв.

З фондів книгозбірень області за 2010 рік вибуло 278,51 тис. документів, що становить 3,4% від загального обсягу.

Найбільше вибуття відбулося в Новомиргородському, Голованівському, Світловодському районах; містах Кіровограді та Олександрії.

Хоча очищення від застарілої та зношеної літератури проводилось, але показник обертаності бібліотечних фондів коливається від 0,7 до 1,1.

Все ж таки в області залишається низькою обертаність 1,1, при стандарті ІФЛА – 5.

Згідно стандарту ІФЛА книгозабезпеченість на одного жителя має бути 2-3 примірники, а в області він становить 17 примірників.

Отже, бібліотекам необхідно проводити систематичну, планомірну роботу по очищенню бібліотечних фондів.

У бібліотеках області приділяється увага збереженню бібліотечних фондів, зокрема проведено повні та вибіркові перевірки фондів згідно затверджених графіків переобліків, реставрувалися зношені книги. Встановлені євро вікна та двері.
Платні послуги

Бібліотеки області продовжували здійснювати пошук позабюджетних джерел фінансування. Усього напрацьовано 539,62 тис. грн. Найбільше коштів одержали бібліотеки Олександрійської міської ЦБС – 96,05 тис. грн., Кіровоградської міської – 46,2 тис. грн., Світловодської міської – 23,6 тис. грн., Знам’янської міської – 21,7 тис. грн., Гайворонської – 20,4 тис. грн., Олександрійської районної – 18,6 тис. грн., Знам’янської районної ЦБС – 16,5 тис. грн., Маловисківського району – 13,9 тис. грн. Найменше напрацьовано в бібліотеках Устинівського, Петрівського, Новгородківського, Голованівського районів: від 4,6 тис. грн. до 5,2 тис. грн.

Кошти спецфонду бібліотек використано на придбання книг 76677 грн. та періодичних видань 48618 грн.

Значна частина цих коштів використовується на придбання канцтоварів, оплату комунальних послуг, ремонт приміщень.

Залишається проблемою надання додаткових платних послуг сільськими бібліотеками Долинського, Новомиргородського та Петрівського районів.

Інформатизація бібліотек

У бібліотеках області продовжується робота по впровадженню сучасних інформаційних технологій. На 01.01.2011 року в бібліотеках налічується 349 комп’ютерів, їх кількість збільшилась на 53 в порівнянні з 2009 роком, в т. ч. 190 - в публічних бібліотеках області, з них на селі 45.

Джерела фінансування різні: кошти загального фонду бюджету, спонсорські, спецкошти.

Бібліотеки Новоукраїнського і Олександрівського районів та м. Олександрії отримали грант в рамках проекту «Бібліоміст» (по 15 комп’ютерів кожен).

Наявність комп’ютерної техніки у книгозбірнях області допомагає компенсувати лакуни у комплектуванні, урізноманітнювати заходи з популяризації книги, краще задовольняти запити та інтереси користувачів.

Фахове програмне забезпечення мають 14 регіонів, а саме: Вільшанський, Гайворонський, Голованівський, Добровеличківський, Долинський, Олександрійський, Новоукраїнський, Онуфріївський, Новомиргородський, Новоархангельський, Петрівський райони, міста Кіровоград, Олександрія, Світловодськ.

В області продовжується робота по створенню регіонального інформаційного ресурсу – Кіровоградського кооперативного краєзнавчого каталогу, участь у створенні якого беруть бібліотеки Вільшанського, Гайворонського, Голованівського, Долинського, Новомиргородського, Новоукраїнського, Олександрійського, Петрівського районів та міст Кіровограда, Олександрії, Світловодська.

Доступ до мережі Інтернет мають 56 бібліотек області з 267 комп’ютерів, послугами яких користуються усі категорії користувачів.

Електронну адресу мають центральні міські, районні бібліотеки і кількість їх становить 93.

П’ятнадцять центральних районних та міських бібліотек мають вебсайти, в стадії завершення 2 (Устинівська та Ульяновська ЦРБ).

З кожним роком стають більш популярними серед молодіжної категорії Регіональні та Молодіжні інформаційні центри бібліотек, адже тут ресурси наближено до користувача, сформовано за тематичною ознакою. На перший план виходить систематизація, зберігання та надання в користування юним читачам інформації з питань політики, держави, діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, вибору професій, вступу до навчальних закладів, правового захисту, служби в армії.

В юнацькій бібліотеці-філії Олександрійської МЦБС діє Молодіжний інформаційний центр, у якому представлені документи за темами: «Молодіжне законодавство України»; «Молодіжний рух України»; «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді повідомляє»; «Навчальні заклади м. Олександрії та України»; «Зовнішнє незалежне оцінювання». Широко використовуються ресурси Інтернету як комунікаційного засобу та джерела інформації.

До послуг користувачів Регіонального інформаційного центру та Центру європейської інформації Олександрійської центральної міської бібліотеки ім. О. С. Пушкіна надаються документи про діяльність органів місцевої влади та самоврядування, різноманітна довідкова інформація про м. Олександрію, матеріали з питань європейської інтеграції, Інтернет-ресурси тощо. Переважна частина відвідувачів – молодь та юнацтво, якій пропонуються теми: «Молодь за майбутнє України», «Громадські організації. Спілки. Товариства», «Навчальні заклади Кіровоградщини».

Подібні центри діють у Вільшанській, Гайворонській, Новоукраїнській, Олександрівській, Олександрійській районних та Знам’янській, Кіровоградській і Світловодській міських центральних бібліотеках.

У більшості книгозбірень області приділяється належна увага наданню молоді правової інформації, інформаційній підготовці тих, хто зіткнувся з юридичним або соціальним конфліктом. У центрах інформації представлено нормативно-правові документи, які захищають права молоді («Молодіжне законодавство України», «Закони, що захищають молодь», «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Молодь. Шлюб. Сім’я», «Контрактна служба в армії»), а також адресну інформацію (координати державних структур, громадських організацій, які сприяють вирішенню проблеми), бібліографічні списки на актуальні теми, прес-досьє. Так, у Кіровоградській ЦМБ створені теки-досьє «Студентство: пільги, статус, права», «Юрист радить, консультує», до підготовки цих матеріалів залучено професіоналів-юристів, спеціалістів правово-охоронних органів та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

У всіх центральних районних (міських) бібліотеках працюють безкоштовні правові громадські приймальні , послугами яких, в першу чергу користуються люди з обмеженими можливостями, багатодітні сім’ї; крім того відкритий доступ до глобальної інформаційної мережі Інтернет.

Розбудова в Україні демократичної держави потребує виховання правосвідомості, формування правової культури юних громадян. Серед вступаючих в доросле життя в умовах радикальних змін у державі юнаків та дівчат книгозбірні області широко популяризують правові видання шляхом організації та проведення циклу заходів «Молодь. Закон. Право» (Добровеличківська та Долинська районні бібліотеки), книжкових виставок-звернень «Конституція України: історичний аспект», «Конституція – оберіг нашої держави», «Україна: реалії самоствердження», «Правова трибуна» (Вільшанська ЦБС), оглядів періодичних видань та правових ресурсів мережі Інтернет (повсемісно).

Популярністю у молодих у світлі проблеми «важких підлітків» користуються Тижні, декади, місячники правових знань (Бобринецький, Кіровоградський, Голованівський райони), зустрічі за круглим столом «Права і обов’язки неповнолітніх» (Олександрійська РЦБС), «Молодь у правовому полі: час нових підходів», «Свобода і право – шлях до незалежності» (Новгородківська, Новомиргородська ЦРБ), «Подорож країною Закону» (Онуфріївська ЦБС), зустріч-діалог «Не переступи межу» (Устинівська ЦРБ). Цікавими для підлітків були: правознавча лотерея в юнацькій бібліотеці-філії Олександрійської МЦБС, юридичний футбол «Злочин і кара: азбука кримінального права» у Голованівській РБ; правовий брейн-ринг, вечори запитань і відповідей, правовий лабіринт, уроки права, тренінги, рольові та ситуативні ігри проведені у всіх бібліотеках області з юнацькою категорією.

Заслуговує на увагу робота клубів за інтересами правознавчого спрямування в бібліотеках: Добровеличківського району («Моральність і право»), Новоукраїнської ЦРБ («Молодь і право»), Голованівської РБ (консультативно-психологічний пункт «У пошуках себе»), цільові комплексні програми «Молодь і право» у Компаніївській, Новоукраїнській, Олександрійській, Світловодській районних ЦБС.

Сьогодення ставить перед бібліотекарями важливе і невідкладне завдання – виховувати свідомого громадянина-патріота рідної землі. Патріотичне виховання молодіце комплексна, системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій, сім’ї, соціальних інститутів ( у т.ч. бібліотек) щодо формування у молодого покоління почуття любові до України, турботи про благо народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, незалежності та цілісності держави.

Виходячи із зазначеного та враховуючи інтерес юнацтва та молоді до рідної історії, бібліотекарі області в своїй роботі приділяють значну увагу висвітленню цієї теми. За допомогою актуальних інноваційних форм книжкових виставок відвідувачі мають можливість простежити історію України з найдавніших часів до сьогодення, розвиток її суспільно-політичного устрою, економіки, культури, умови формування державності, громадсько-політичної думки, зробити висновки про національні особливості українців. Змістовна сторона цих виставок покращилась завдяки поповненню фондів бібліотек області актуальними виданнями, отриманих згідно Державних програм «Забезпечення розвитку та функціонування української мови на 2004-2010 роки» та виданнями за сприянням ОДА. У кожній бібліотеці оформлені куточки, стенди державної символіки України «Україна: учора, сьогодні, завтра» (Голованівська, Компаніївська, Новоархангельська ЦРБ).

У палітрі заходів з патріотичного виховання підростаючого покоління особливе місце відводиться відзначенню державних свят, акціям, присвячених українській державності, національній символіці. У бібліотеках області відбулися цикли суспільно-політичних читань, вечори книги, літературно-музичні композиції, мандрівки, уроки історії, конкурси, вікторини, зокрема до Дня Незалежності, Дня Державного Прапора: Моя Батьківщина – незалежна Україна» (Кіровоградський район), «Незалежність України – гордість нації» (Онуфріївська ЦБС), «За Україну молюся» (Устинівська ЦБС), «Символи національної і державної величі» (Маловисківський район), день інформації «Кольори, що дають надію» (Знам’янська МЦБС).

«Всім серцем любіть Україну свою» - під такою назвою пройшов вечір поезії в юнацькій бібліотеці-філії Олександрійської МЦБС за участі представників громадських організацій міста та членів літературного об’єднання. Вони розповіли молоді про важкий шлях українського народу до Незалежності, поділилися власними спогадами про вікопомний серпень 1991 року. Учасники вечора та гості прочитали власні поетичні та прозові твори, присвячені Україні.следующая страница >>